บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดำรงค์พันธ์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
สุพรัตน์ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ณัฏฐากาญจน์ 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
ลักษ์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
พรรณวิไล 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
รัฐชฏาพร 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ฐิรญาภัทร์ 41 ถิ-ระ-ยา-พัด Thi Ra Ya Phat หญิง มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐณัฏฐ์คนิน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
มัสยารัตน์ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
ซุลกิฟลี 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
ชณกาณ 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
สมลักษณ์ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
ปณัฐฐิชา 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เมฆิน 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
บุปผาชาติ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
ปริณวัชญณ์ 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
กนกญาดา 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนาวุฒิ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
พิณนภา 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ฉัตรทิชา 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤชภัทร 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
เปรมศิณี 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
กัญญ์ฐณกาณติ์ 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
ปภิณทิพย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
นิลกาล 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เมษ์ลาลิน 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
เจริญอนันต์ 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พิณญาดา 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ชฎาวัลย์ 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภัคชลีพร 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
ภรณ์มณี 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สิปประศรัญย์ 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
สรัญฐชัยย์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย สะ-รัน-ทะ-ชัย
สิรินทร์ฐสอน 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
ฉัฐฐสิรินทร์ 65 ฉัด-ทะ-สิ-ริน Chat Tha Si Rin หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
สิรินฐณัฐฉ์ 65 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
สิรินฐภัสสร์ 65 สิ-ริน-ทะ-พัด Si Rin Tha Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
วรัชฏ์ธรินทร์ 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ฐรินทร์รัศม์ 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ชิชากร 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
อัญพสิษฐ์ภาดา 59 อัน-ยะ-พะ-สิด-พา-ดา An Ya Pha Sit Pha Da ชาย ชายที่ร่ำรวยที่สุด
กัลย์พิสชา 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
พิฏฐาพัส 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
อัปสรรัชย์ 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฐฎพัชร์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ศศิ 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ซาลือมะห์ 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
อรินท์พร 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
ณัฐธ์ภัสส์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
นูรอัยนี 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
อรศิชา 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
พันธ์ธวัช 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
อธิษฐ์ธนัน 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
ตฤณกฤษ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
สิงหา 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ธัฐฐณพัชฏ์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
วลัญช์ธภัทร 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสฌ์ศกุน 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสปณิตฌ์ 42 ตัด-ปะ-นิด Tat Pa Nit ชาย ผู้อยู่ในกรอบของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
พิชญ์ธรินทร์ญา 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นัฎชฎาวรัฐ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
วรัฐชฎากร 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
กานติ์จิรัฐ 50 กาน-จิ-รัด Kan Chi Rat ชาย ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล
ภรกฤช 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ชณันวัชร์ 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
ภิรมย์รัตน์ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
ฐานัฐพ์ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
กันต์ฑกรณ์ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
พัสวีร์ 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
ชยเศรษฐ์ 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชญาธนุส 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ศุภชานันท์ 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
ชัชญาณิจฌ์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วันนิวัฒน์ 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ณัฏฐ์ฐพัตร 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ทิพา 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ชาฎา 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
ฐณัฏฐ์ธกร 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
รัตนกุล 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
จรรยาภัทร์ 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
ศิราลักษณ์ 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
จินตนารักษ์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
พัทธฐริญญ์ 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่
วรรณาวนันท์ 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
อัถชาณาษ 24 อัด-ชา-นาด At Cha Nat หญิง -
ดิษฐพงษ์ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ณัทฐเสฎฐ์ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
พัสสวรรณ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
ขนัษฐ์กมล 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
กฤศมณฑ์น์ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
วิรัฐยา 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ติณาภา 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
อภัสนันท์ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ศุภัคษิ์ชฎา 42 สุ-พัก-ชะ-ดา Su Phak Cha Da หญิง ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี
ศุภัคษิ์ชยา 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
พรพักตร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ฐณรินทร์ 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
ศุภัคษิ์ชญา 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
อริสราภรณ์ 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
จีรดา 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
เพชรชฎา 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
ธนันพัชญ์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
รพีกร 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
ศิรินทวรัชฌ์ 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ศรัณย์ยุพา 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ชสรณ์ 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ธนนริน 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
มนัญฐณัฏฐ์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
กิตตฐณัฏฐ์ 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฏฐ์ฐนิพา 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
กฤชทยา 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
ณัฐชลัยย์ 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
รชตภร 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ทัศน์ศรัณย์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ภรภัค 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
ลินพิชญ์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชพักตร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
กัณชลิดา 24 กัน-ชะ-ลิ-ดา Kan Cha Li Da หญิง หญิงผู้มีเสน่ห์ มีทักษะการฟังที่ดี
บุรเศรษฐ์ 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
ปฏิหาริย์ 46 ปะ-ติ-หาน Pa Ti Han ชาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
อิตติศักดิ์ 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์รัตนะ 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
วิษณุศักดิ์ 46 วิด-สะ-นุ-สัก Wit Sa Nu Sak ชาย ผู้มีอำนาจดั่งพระวิษณุ
ยศวัตน์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
พงศ์ธนิต 42 พง-ทะ-นิด Phong Tha Nit ชาย ผู้อยู่ในตระกูลที่สะท้านไปทั่วหล้า
กิตติเมศร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
ณศิพงศ์ 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
สุภะสิทธิ์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สประสิทธ์ 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ชณิฎา 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
ลิลญ์รยา 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
ศัตตบงกช 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
อริย์กันตา 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ณัญฐญาณัฐ 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
จิณณ์รณิตา 46 จิน-ระ-นิ-ตา Chin Ra Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
ธกวิญ 19 ทะ-กะ-วิน Tha Ka Win หญิง นักประพันธ์ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ณัชชาวีณ์ 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
ธณัฎฐ์ภรณ์ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภณรัก 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
ภรธิดา 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
อนันตรเมศ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พีรมณฑ์ 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
รือไชย 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
สิฏฐิณิศา 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
พัฒนพงศ์ 46 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ
ณโรดม 19 นะ-โร-ดม Na Ro Dom ชาย พระราชา(มาจาก นโรดม)
วิศนุกรณ์ 42 วิด-สะ-นุ-กอน Wit Sa Nu Kon ชาย ผู้สร้างของพระวิษณุ
กีระศักดิ์ 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
เสฎฐกรณ์ 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
อรินธรณ์ 41 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว
ธณัฐดา 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
สุธิสา 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กรชรัฐ 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณัทภพ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัฐวัฒน์ 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
กัญญนก 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ณวัลญากรณ์ 45 นะ-วัน-ละ-ยา-กอน Na Wan La Ya Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายอดเยี่ยม
ซูฟีย์ 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จุลีรัตน์ 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
จิรัจฐิกาล 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
แก้วมาเรือน 41 แก้ว-มา-เรือน Kaeo Ma Ruean หญิง ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน
เขมณัฐชณี 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
จารวีย์ 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
จันฐิมพร 45 จัน-ถิ-มะ-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง พระจันทร์แสนประเสริฐ
คิมเบอลีน 41 คิม-เบอ-ลีน Khim Boe Lin หญิง แร่ธาตุชนิดหนึ่ง(มาจากคิมเบอร์ไลต์)
กีรณาพัชญ์ 45 กี-ระ-นา-พัด Ki Ra Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจเพชร
ฐิรวรรณ 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
ศุภรินทร์ 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
อัจฉราวดี 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
ณภรัก 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อัยญ์วารินทร์ 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
กฤตธจิรา 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
อภิชยากรณ์ 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อุราพร 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
อนันตกรณ์ 42 อะ-นัน-ตะ-กอน A Nan Ta Kon ชาย บ่อเกิดที่ไม่รู้จบ
รุจีพัชร 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
สุธีรวัฒน์ 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ชญานุศภัฒค์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รพินท์นิภา 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
เพชราภรณ์ 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
สุรเกียรติ 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย ผู้มีเกียรติยศกล้าหาญ
ศิรารัตน์ 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
ณัฏฐ์ชัยอมร 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
เทพพิทักษ์ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
วรรณรักษ์ 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
สุภิวัฒน์ 40 สุ-พิ-วัด Su Phi Wat ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญดีงาม
ปภัทรพร 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
ณัฎฐ์พสิณ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
คณินณัฎฐ์ 50 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ณัฎฐ์ภริณ 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
กัลยณัฎฐ์ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฎฐ์พศิณ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
กัณญณัฎฐ์ 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์รษา 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ฤชา 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฎฐ์ชพร 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
คณิณัฎฐ์ 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
พงษ์ปกรณ์ 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ปรียพรรณ 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
กานต์ณภักตร์ 46 กาน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงผู้มีใบหน้าอักเป็นที่รัก
ธานุชา 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
พรภรดา 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ศศิภัคฐ์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
พิณณ์นารา 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิชดา 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
ธชปาณ 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง