บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชรัลธร พุธกลางคืน 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย พุธกลางคืน 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ พุธกลางคืน 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา พุธกลางคืน 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา พุธกลางคืน 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
ธนดิษฐ์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
ธัญสร พุธกลางคืน 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
อรุณวิชญ์ พุธกลางคืน 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
เสฏฐวัฒน์ พุธกลางคืน 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ พุธกลางคืน 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธัญวัลย์ พุธกลางคืน 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ พุธกลางคืน 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา พุธกลางคืน 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ พุธกลางคืน 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ พุธกลางคืน 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ศักดิ์วรุฒ พุธกลางคืน 40 สัก-วะ-รุด Sak Wa Rut ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
คิรีศักดิ์ พุธกลางคืน 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
ศักดิ์ชวิศ พุธกลางคืน 45 สัก-ชะ-วิด Sak Cha Wit ชาย ผู้มีอำนาจและปัญญา
กัษณศักดิ์ พุธกลางคืน 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิวินท์ พุธกลางคืน 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
ธนัญทิกา พุธกลางคืน 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
ธันย์ธนกฤษฏ์ พุธกลางคืน 63 ทัน-ทะ-นะ-กริด Than Tha Na Krit ชาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และความสำเร็จ
ชนทัช พุธกลางคืน 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
อัศราวุฒิ พุธกลางคืน 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ณัชชวัท พุธกลางคืน 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน พุธกลางคืน 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา พุธกลางคืน 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
นัทลิตา พุธกลางคืน 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จรัณฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญนัฐ พุธกลางคืน 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ พุธกลางคืน 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐวิวัฒน์ พุธกลางคืน 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
วัชรเศรษฐ์ พุธกลางคืน 51 วัด-ชะ-ระ-เสด Wat Cha Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ไอศ์ชิตา พุธกลางคืน 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
วริทธิ์ษญา พุธกลางคืน 41 วะ-ริด-สะ-ยา Wa Rit Sa Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
เริงจิณณ์ พุธกลางคืน 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ พุธกลางคืน 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวรงค์ พุธกลางคืน 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา พุธกลางคืน 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา พุธกลางคืน 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ธนัน พุธกลางคืน 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ พุธกลางคืน 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตนลดา พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์นารา พุธกลางคืน 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ พุธกลางคืน 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยากรณ์ พุธกลางคืน 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา พุธกลางคืน 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ พุธกลางคืน 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ พุธกลางคืน 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ พุธกลางคืน 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล พุธกลางคืน 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ พุธกลางคืน 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐนิธิศ พุธกลางคืน 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ พุธกลางคืน 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ พุธกลางคืน 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ พุธกลางคืน 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ พุธกลางคืน 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ธินิดา พุธกลางคืน 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน พุธกลางคืน 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา พุธกลางคืน 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ พุธกลางคืน 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา พุธกลางคืน 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา พุธกลางคืน 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ พุธกลางคืน 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ พุธกลางคืน 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ฤทัย พุธกลางคืน 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์นวัช พุธกลางคืน 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร พุธกลางคืน 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา พุธกลางคืน 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ พุธกลางคืน 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล พุธกลางคืน 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล พุธกลางคืน 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชนิกร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท พุธกลางคืน 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร พุธกลางคืน 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน พุธกลางคืน 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ พุธกลางคืน 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ธนัท พุธกลางคืน 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ พุธกลางคืน 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช พุธกลางคืน 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
ไอยาวริญ พุธกลางคืน 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
กฤษธนัฏฐ์ พุธกลางคืน 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา พุธกลางคืน 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา พุธกลางคืน 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ไอศ์ฌฎา พุธกลางคืน 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
เฌออันธ์ พุธกลางคืน 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา พุธกลางคืน 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
เฌออันน์ พุธกลางคืน 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ พุธกลางคืน 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศกุนตลา พุธกลางคืน 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา พุธกลางคืน 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
กฤตทวัฒ พุธกลางคืน 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ลักษณ์นารา พุธกลางคืน 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
วีรดิษฐ์ พุธกลางคืน 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณิฌาฆ์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
ฐณัฐรษา พุธกลางคืน 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ฐิตนันท์ พุธกลางคืน 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
สีหเชษฐ์ พุธกลางคืน 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
นิชนันทน์ พุธกลางคืน 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
อู่ พุธกลางคืน 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
นันท์ พุธกลางคืน 24 นัน Nan หญิง ความสุข
รัฐณรงค์ พุธกลางคืน 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
วาริฐฐิชา พุธกลางคืน 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฐิติณัฏฐ์ พุธกลางคืน 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา พุธกลางคืน 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ดนัยวัฒน์ พุธกลางคืน 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
นิรัชญา พุธกลางคืน 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย พุธกลางคืน 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
รัชชลัช พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ พุธกลางคืน 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา พุธกลางคืน 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญชล พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รังศิณีย์ พุธกลางคืน 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ พุธกลางคืน 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ พุธกลางคืน 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พุธกลางคืน 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ พุธกลางคืน 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร พุธกลางคืน 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์ธนัน พุธกลางคืน 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษณกัญญ์ พุธกลางคืน 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รักษ์การัณย์ พุธกลางคืน 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
รักชัญญา พุธกลางคืน 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา พุธกลางคืน 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
รษิกา พุธกลางคืน 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ พุธกลางคืน 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ พุธกลางคืน 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ พุธกลางคืน 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวิรัชต์ พุธกลางคืน 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ พุธกลางคืน 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ พุธกลางคืน 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รตริยา พุธกลางคืน 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา พุธกลางคืน 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตนันทน์ พุธกลางคืน 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รดาณัฐ พุธกลางคืน 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณัฐดา พุธกลางคืน 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ พุธกลางคืน 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รชลัลน์ พุธกลางคืน 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร พุธกลางคืน 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน พุธกลางคืน 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ พุธกลางคืน 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา พุธกลางคืน 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ พุธกลางคืน 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต พุธกลางคืน 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
ยุทธ์ธนิน พุธกลางคืน 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ พุธกลางคืน 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ พุธกลางคืน 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยัญชนก พุธกลางคืน 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยศริญชย์ พุธกลางคืน 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี พุธกลางคืน 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศธรา พุธกลางคืน 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศธกร พุธกลางคืน 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยศญ์ศรันย์ พุธกลางคืน 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส พุธกลางคืน 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร พุธกลางคืน 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ พุธกลางคืน 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ พุธกลางคืน 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ พุธกลางคืน 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัชช์ พุธกลางคืน 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา พุธกลางคืน 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลนรา พุธกลางคืน 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
อิงวรินทร์ พุธกลางคืน 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน พุธกลางคืน 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
อัฐยวิษฐ์ พุธกลางคืน 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ พุธกลางคืน 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ พุธกลางคืน 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
วรเนตร พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ธีรทัศน์ พุธกลางคืน 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ฬเณศรา พุธกลางคืน 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
กฤษณ์ธิชัย พุธกลางคืน 42 กริด-ทิ-ชัย Krit Thi Chai ชาย ชัยชนะของผู้สูงส่ง
วุฒิศาสตร์ พุธกลางคืน 45 วุด-ทิ-สาด Wut Thi Sat ชาย ผู้มีความรู้ขั้นสูง
วิศักดิ์ พุธกลางคืน 36 วิ-สัก Wi Sak ชาย อำนาจที่พิเศษ
นัทกร พุธกลางคืน 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ศิริรักษ์ พุธกลางคืน 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
อันดารัตน์ พุธกลางคืน 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
ชิณาริญ พุธกลางคืน 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
เกียรติวัชร พุธกลางคืน 45 เกียด-ติ-วัด Kiat Ti Wat ชาย มีชื่อเสียงดุจเพชร
กันย์ณัฐ พุธกลางคืน 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัลยทัศน์ พุธกลางคืน 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กัญญนัทธ์ พุธกลางคืน 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ชัญกาญจน์ พุธกลางคืน 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
ฐิชาลดา พุธกลางคืน 24 ทิ-ชา-ละ-ดา Thi Cha La Da หญิง ผู้อยู่ในเชื้อสายที่มั่นคง
อัญญ์ชลิดา พุธกลางคืน 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ศิร์ฆเนศ พุธกลางคืน 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ชาย เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
กานต์ศวิน พุธกลางคืน 41 กาน-สะ-วิน Kan Sa Win ชาย เป็นที่รักของผู้ฟัง
ณัชเรศ พุธกลางคืน 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
รัชยาวีญ์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
นาถฬดา พุธกลางคืน 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
ชณิชา พุธกลางคืน 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กษิญา พุธกลางคืน 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ขวัญทิชา พุธกลางคืน 24 ขวัน-ทิ-ชา Khwan Thi Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ธัญญ์ธิชา พุธกลางคืน 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
เกตุสุรินทร์ พุธกลางคืน 42 เกด-สุ-ริน Ket Su Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
อาณดา พุธกลางคืน 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
จิตติ์ติณณ์ พุธกลางคืน 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
กันต์กนิฎฐ์ พุธกลางคืน 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กัญธนา พุธกลางคืน 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
เลิศ พุธกลางคืน 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
รศิกาญจน์ พุธกลางคืน 41 ระ-สิ-กาน Ra Si Kan หญิง ทองคำที่ประเสริฐ
วริฐา พุธกลางคืน 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
สิริวัฒน์ พุธกลางคืน 46 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย ผู้ที่เจริญสุดยอด
วิทยศักดิ์ พุธกลางคืน 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
ธนวรันญ์ พุธกลางคืน 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ณคัชรินทร์ พุธกลางคืน 42 นะ-คัด-ชะ-ริน Na Khat Cha Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
ณธนวรรณ์ พุธกลางคืน 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธนันญ์ พุธกลางคืน 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณธวัลย์ พุธกลางคืน 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
จิรครินทร์ พุธกลางคืน 45 จิ-ระ-คะ-ริน Chi Ra Kha Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
อคิรณัฏฐ์ พุธกลางคืน 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
ธนัญญวัจน์ พุธกลางคืน 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
ชิกิตา พุธกลางคืน 15 ชิ-กิ-ตา Chi Ki Ta หญิง คำสรรเสริญของนักบวช
วรัชญ์สรา พุธกลางคืน 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
ณิชาลักษณ์ พุธกลางคืน 41 นิ-ชา-ลัก Ni Cha Lak หญิง ลักษณะของนักปราชญ์
วัชรศักดิ์ พุธกลางคืน 42 วัด-ชะ-ระ-สัก Wat Cha Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจดุยจเพชร
กวินสิทธิ์ พุธกลางคืน 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
อริญากร พุธกลางคืน 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
ติณณ์วรุต พุธกลางคืน 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
สันติวัฒน์ พุธกลางคืน 50 สัน-ติ-วัด San Ti Wat ชาย ความเจริญอันสงบ
ธนิสตา พุธกลางคืน 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
เอกธนา พุธกลางคืน 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ศศิลออ พุธกลางคืน 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
อัญญารินทร์ พุธกลางคืน 46 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชัชชกร พุธกลางคืน 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
กุลธวัช พุธกลางคืน 24 กุน-ทะ-วัด Kun Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งตระกูล
คชรัณย์ พุธกลางคืน 36 คะ-ชะ-รัน Kha Cha Ran ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก
ศรัณย์ธดิษ พุธกลางคืน 50 สะ-รัน-ทะ-ดิด Sa Ran Tha Dit ชาย ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธณัท พุธกลางคืน 51 สะ-รัน-ทะ-นัด Sa Ran Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ธัญสิฎานัส พุธกลางคืน 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ธัญฐฎาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
กฤศฐิณิฐ พุธกลางคืน 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษวิสิษฎ์ พุธกลางคืน 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กัลยวีร์ พุธกลางคืน 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
เศรษฐลักษณ์ พุธกลางคืน 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
ทัศสุขนีย์ พุธกลางคืน 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
เวนิส พุธกลางคืน 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
อรินทร พุธกลางคืน 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
นฤชล พุธกลางคืน 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
เธียรธาวิน พุธกลางคืน 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
วิศรุช พุธกลางคืน 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
กัลย์จรัสธิดา พุธกลางคืน 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
อิศรินทร์ พุธกลางคืน 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิณณ์ชญา พุธกลางคืน 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
ณีราสินุช พุธกลางคืน 36 นี-รา-สิ-นุด Ni Ra Si Nut หญิง น้องสาวผู้บริสุทธิ์
กัณฐ์ณิศา พุธกลางคืน 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
จำนงศักดิ์ พุธกลางคืน 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
นลินตา พุธกลางคืน 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
วรณัน พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข พุธกลางคืน 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ชนันท์สิตา พุธกลางคืน 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
ณัฐกรรยา พุธกลางคืน 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
จิณัฏฐ์ฐิตา พุธกลางคืน 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ พุธกลางคืน 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ธนิษฐ์นันท์ พุธกลางคืน 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
ณัฐจรินทร์ พุธกลางคืน 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
โรสรินทร์ พุธกลางคืน 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
รุ่งวรินทร์ พุธกลางคืน 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
จักริน พุธกลางคืน 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย พุธกลางคืน 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ พุธกลางคืน 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ พุธกลางคืน 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ พุธกลางคืน 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ พุธกลางคืน 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา พุธกลางคืน 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
วรรธนวรรธ พุธกลางคืน 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ณัฎฐิยากรณ์ พุธกลางคืน 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ธณัฏฐ์ฐกร พุธกลางคืน 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
สรัญฐชัยย์ พุธกลางคืน 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ครุชาติ พุธกลางคืน 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ลักษณวงค์ พุธกลางคืน 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
อัญชัญ พุธกลางคืน 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
ธีรศาสตร์ พุธกลางคืน 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
ณัฏฐากาญจน์ พุธกลางคืน 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
ลักษ์ พุธกลางคืน 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
ฐณัฏฐ์คนิน พุธกลางคืน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ชณกาณ พุธกลางคืน 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
ขนิฐตา พุธกลางคืน 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
เวหา พุธกลางคืน 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เอวาริญทร์ พุธกลางคืน 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ พุธกลางคืน 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ พุธกลางคืน 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
กนกญาดา พุธกลางคืน 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนาวุฒิ พุธกลางคืน 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
ฉัตรทิชา พุธกลางคืน 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญญ์ฐณกาณติ์ พุธกลางคืน 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
นิลกาล พุธกลางคืน 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี พุธกลางคืน 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เจริญอนันต์ พุธกลางคืน 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ชฎาวัลย์ พุธกลางคืน 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
สิรินทร์ฐสอน พุธกลางคืน 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้