บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
อนิวัฒน์ 42 อะ-หนิ-วัด A Ni Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ดาราณี 19 ดา-รา-นี Da Ra Ni หญิง เรือ(มาจากดารณี)
อัญวีณ์ 41 อัน-ยะ-วี An Ya Wi หญิง พัดที่แตกต่าง
วีนรินทร์ 45 วี-นะ-ริน Wi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งสายลม
นนชวิช 24 นน-ชะ-วิด Non Cha Wit ชาย ผู้มีความยินดีในชาวน์ปัญญา
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
ธนินท์ธร 36 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุนทรัพย์
ธัณย์ธิชา 41 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
กชรดา 9 กด-ชะ-ระ-ดา Kot Cha Ra Da หญิง ผู้เป็นที่ยินดีดั่งดอกบัว
ณฐิฌา 24 นะ-ถิ-ชา Na Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
คีรยา 24 คี-ระ-ยา Khi Ra Ya หญิง ขุนเขาแห่งการเยียวยา
กูลจิรา 24 กูน-จิ-รา Kun Chi Ra หญิง มีตระกูลอันมั่นคง, ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
เจตียาห์ 41 เจ-ตี-ยา Che Ti Ya หญิง ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
แซนดี้ 24 แซน-ดี้ Saen Di หญิง ชื่อคนในภาษาอังกฤษ
กัญญ์นิษฐา 45 กัน-นิด-ถา Kan Nit Tha หญิง หญิงสาวผู้มีความสมบูรณ์
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
รดาชา 9 ระ-ดา-ชา Ra Da Cha หญิง ผู้ก่อให้เกิดความยินดี
กาญจน์ณัฏฐา 54 กาน-นัด-ถา Kan Nat Tha หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดั่งทองคำ
ศิวลักษณ์ 46 สิ-วะ-ลัก Si Wa Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
นิธิณรงค์ 41 นิ-ทิ-นะ-รง Ni Thi Na Rong ชาย ขุมทรัพย์แห่งการต่อสู้
นิธิญาน์ 36 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
อชิรวัตติ์ 45 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้พึงกระทำกิจด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
จิรัสย์ชฎา 50 จิ-รัด-ชะ-ดา Chi Rat Cha Da หญิง ชฎาที่มีอายุยืนนาน
ณัฐชฎานริล 45 นัด-ชะ-ดา-นะ-ริน Nat Cha Da Na Rin หญิง ชฎาของนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วิรินทร์ชฎา 45 วิ-ริน-ชะ-ดา Wi Rin Cha Da หญิง ชฎาของผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
ชลฎา 14 ชน-ละ-ดา Chon La Da หญิง สายน้ำแห่งนักนาฏศิลป์
ทองช้อน 24 ทอง-ช้อน Thong Chon ชาย ช้อนสีทอง
ธนะกิจ 24 ทะ-นะ-กิด Tha Na Kit ชาย ผู้ทำกิจการที่ก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ
อาลักษณ์ 36 อา-ลัก A Lak ชาย ผู้ทำหน้าที่ทางหนังสือในพระราชวัง
ทรา 6 ทะ-รา Tha Ra หญิง ประเสริฐ, งดงาม (แปลงมาจากภัทร-)
ชัยธีรณัฏฐ์ 65 ชัย-ที-ระ-นัด Chai Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับชัยชนะ
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
ศิร์ฆเนศ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ได้ทั้งชายและหญิง เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
วาเศรษฐี 40 วา-เสด-ถี Wa Set Thi หญิง ผู้มั่งมีมาก, ผู้ร่ำรวยมากเป็นวาๆ
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรัณย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
เนธิชญาน์ 36 เน-ทิ-ชะ-ยา Ne Thi Cha Ya หญิง ผู้ที่เกิดมามีความรอบรู้เป็นขุมทรัพย์
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
เนธิกฤศ 24 เน-ทิ-กริด Ne Thi Krit ชาย ผู้น้อยที่ร่ำรวย
เนติวัธน์ 42 เน-ติ-วัด Ne Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
เนตร์ชนวีร์ 56 เนด-ชน-วี Net Chon Wi หญิง ดวงตาของชนผู้กล้าหาญ
เนกข์ 19 เนก Nek ชาย ลิ่ม, แท่ง
นุธาร 15 นุ-ทาน Nu Than ชาย ลำธารเล็ก
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นุชสรินทร์ 42 นุด-สะ-ริน Nut Sa Rin หญิง น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
นุชญาดา 15 นุด-ยา-ดา Nut Ya Da หญิง นักปราชญ์หญิงซึ่งเป็นน้อง, น้องนักปราชญ์หญิง
นุจารีย์ 41 นุ-จา-รี Nu Cha Ri หญิง มีความดีงามน้อย
นีรศรณ์ 41 นี-ระ-สอน Ni Ra Son หญิง ที่พึ่งแห่งน้ำ
นีรนันทน์ 45 นี-ระ-นัน Ni Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและสดชื่นดุจน้ำ
นีรนลิน 36 นี-ระ-นะ-ลิน Ni Ra Na Lin หญิง งามดังดอกบัวน้ำ
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
นีรชากร 24 นี-ระ-ชา-กอน Ni Ra Cha Kon หญิง แสงแห่งดอกบัวงาม
นีรชรินท์ 41 นี-ระ-ชะ-ริน Ni Ra Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำ
นิสิทธิ์ชน 45 นิ-สิด-ชน Ni Sit Chon ชาย ผู้ที่มีความสำเร็จนิรันดร์
นิษฐากานต์ 42 นิด-ถา-กาน Nit Tha Kan หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงอันเป็นที่รัก
นิษฐกนต์ 40 นิด-ทะ-กน Nit Tha Kon หญิง ผู้เป็นที่รักอันสมบูรณ์
นิศรวินท์ 45 นิด-ระ-วิน Nit Ra Win หญิง ดอกบัวราตรี
นิศฌาเนตร์ 45 นิด-ชา-เนด Nit Cha Net หญิง ผู้มีดวงตาพิจารณาดวงจันทร์, ผู้มีแสงแห่งการเพ่งพิศ
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
นิวัติเวช 36 นิ-วัด-เวด Ni Wat Wet ชาย กลับหาหมอ
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
นิวรธรณ์ 41 นิ-วะ-ระ-ทอน Ni Wa Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐนิรันดร์
นิลลดา 23 นิน-ละ-ดา Nin La Da หญิง สายสีพลอยดำ
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิรินทร์ธาร 45 นิ-ริน-ทาน Ni Rin Than หญิง ผู้ทรงความเป็นใหญ่นิรันดร์
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
นิรธารณ์ 36 นิ-ระ-ทาน Ni Ra Than หญิง ผู้ค้ำจุนน้ำ
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิธิสรรค์ 45 นิ-ทิ-สัน Ni Thi San ชาย ผู้เลือกขุมทรัพย์
นิธิศสรากร 41 นิ-ทิด-สะ-รา-กอน Ni Thit Sa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันแกล้วกล้าของเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิวัชร์ 42 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ขุมทรัพย์เป็นเพชร, ผู้สร้างสมบุญจนแกร่งกล้าดุจเพชร
นิธิดล 24 นิ-ทิ-ดน Ni Thi Don ชาย ผู้มีพื้นฐานร่ำรวย
นิธิวรทย์ 45 นิ-ทิ-วะ-รด Ni Thi Wa Rot ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์
นิติวัฑฒ์ 41 นิ-ติ-วัด Ni Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
นิติกุล 24 นิ-ติ-กุน Ni Ti Kun หญิง ตระกูลกฏหมาย
นิตย์นิตา 42 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมดีสม่ำเสมอ
นิตย์ธารี 45 นิด-ทา-รี Nit Tha Ri หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอ
นิตณิชา 24 นิด-นิ-ชา Nit Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับการอบรมอย่างดี
นิฐิวัสส์ 55 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ปีแห่งความมั่นคงตลอดไป
นิฏฐ์ฑัยห์ 65 นิด-ทัย Nit Thai หญิง ผู้เผาความชั่วร้ายสำเร็จ
นิชรัตน์ 36 นิด-ชะ-รัด Nit Cha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นของตนเอง
นิชนิตา 24 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้เป็นหญิงนิรันดร์
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
นิชจกาน 24 นิด-จะ-กาน Nit Cha Kan หญิง การตัดที่จะเป็นของตนเอง, การตัดจะเป็นนิจนิรันดร์
นิจชจารีย์ 52 นิด-ชะ-จา-รี Nit Cha Cha Ri หญิง ผู้เกิดมารักษาความดีอยู่เสมอ
นาวารุจ 24 นา-วา-รุด Na Wa Rut ชาย เรือที่รุ่งเรือง
นาวานล 24 นา-วา-นน Na Wa Non หญิง เรือที่เปล่งแสง
นารินรักษ์ 41 นา-ริน-รัก Na Rin Rak หญิง ผู้รักษานาสีทอง, ผู้รักษาทุ่งนาทอง
นารินทร์ลัดดา 46 นา-ริน-ลัด-ดา Na Rin Lat Da หญิง สายของหญิงผู้เป็นใหญ่
นาราธฤต 19 นา-รา-ทะ-ริด Na Ra Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมั่นคง
นาทย์ธนัน 42 นาด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่น่ายินดี
นาทย์ 24 นาด Nat หญิง ผู้ยินดี, ผู้อิ่มเอิบ
นันธณัฏฐ์ 54 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ความสุขของนักปราชญ์
นันทน์อาจินต์ 63 นัน-ทะ-อา-จิน Nan Tha A Chin หญิง ผู้สั่งสมความยินดี
นันทน์วเรณย์ 63 นัน-ทะ-วะ-เรน Nan Tha Wa Ren หญิง ผู้มีความสุขที่ประเสริฐยิ่ง
นันทน์วรันธร 56 นัน-ทะ-วะ-รัน-ทอน Nan Tha Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐและความสุข
นันทน์วรัตถ์ 56 นัน-ทะ-วะ-รัด Nan Tha Wa Rat หญิง ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันทน์รยา 42 นัน-ทะ-ระ-ยา Nan Tha Ra Ya หญิง ผู้มีกระแสแห่งความยินดี, ผู้มีความเร็วอันเป็นความยินดี
นันทนธรณ์ 42 นัน-ทะ-นะ-ทอน Nan Tha Na Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นันทน์ชนินทร์ 59 นัน-ทะ-ชะ-นิน Nan Tha Cha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนที่มีความสุข
นันทน์คณุฒน์ 56 นัน-ทะ-คะ-นุด Nan Tha Kha Nut หญิง ผู้มีความสุขและประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
นันทน์กรวินท์ 59 นัน-ทะ-กอ-ระ-วิน Nan Tha Ko Ra Win หญิง ผู้ได้สร้างความสุข
นันท์ธนินทร์ 56 นัน-ทะ-นิน Nan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี,ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่ในทรัพย์
นันฐณัฐ 41 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย ปราชญผู้มีความยินดี
นัทธิ์นันท์ธร 59 นัด-ทะ-นัน-ทอน Nat Tha Nan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีที่ผูกพัน
นัทธินันท์ 42 นัด-ทิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้มีความสุขผูกพัน
นัทธิ์ณิชชา 41 นัด-นิด-ชา Nat Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
นัทธอร 24 นัด-ทะ-ออน Nat Tha On หญิง นางงามผู้ผูกพัน
นัทธ์วีรินทร์ 63 นัด-วี-ริน Nat Wi Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ทีผูกพันความกล้าหาญ
นัทธวัฒน์ 41 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
นัทธรัชต์ 36 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat หญิง ผู้มีเงินในความผูกพัน, ผู้เกี่ยวข้องกับเงิน
นัทธ์นุตตา 36 นัด-นุด-ตา Nat Nut Ta หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญอันเหนียวแน่น
นัทธ์ธนัน 41 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ผู้พัน
นัทธ์ชลันทร 45 นัด-ชะ-รัน-ทอน Nat Cha Ran Thon หญิง เจ้าแห่งน้ำที่ผูกพัน,ยอดแห่งสายน้ำที่ผูกพัน
นัทตะวันน์ 46 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย สายน้ำและดวงอาทิตย์
นัทณลัลน์ 45 นัด-นะ-ลัน Nat Na Lan หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้ดุจแม่น้ำ
นัดตวันน์ 42 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย รอบของดวงอาทิตย์
นัฐติกาญจน์ 51 นัด-ติ-กาน Nat Ti Kan หญิง ทองของผู้รอบรู้, สมบัติของนักปราชญ์
นัฐชนันท์ 44 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดที่เกิดความรู้
นัฏฐยาน์ 50 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้มีพาหนะอันรอบรู้
นัฏฐ์นลี 54 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง ผู้รู้มาตราชั่งตวงวัด
นัฏฐ์นรี 52 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง ปราชญ์หญิง
นัชชอร 23 นัด-ชะ-ออน Nat Cha On หญิง หญิงงามแห่งแม่น้ำ
นัชช์ฐิติ 42 นัด-ชะ-ทิ-ติ Nat Cha Thi Ti หญิง ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
นัจกรจรัส 41 นัด-กอน-จะ-หรัด Nat Kon Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองทางฟ้อนรำ
นวิรญา 24 นะ-วิ-ระ-ยา Na Wi Ra Ya หญิง ผู้รู้ในความเพียร, ผู้รู้ที่ตั้งอยู่ในความเพียร
นวินนิลยา 44 นะ-วิน-นิน-ยา Na Win Nin Ya หญิง ที่อยู่อาศัยที่สดชื่น
นววรัญชญ์ 44 นะ-วะ-วะ-รัน Na Wa Wa Ran หญิง ผู้มีความยินดีในสิ่งใหม่ๆ
นวลศรัณย์ 54 นวน-สะ-รัน Nuan Sa Ran หญิง ผู้ปกป้องความงามผุดผ่อง, ผู้เป็นที่พึ่งอันงามผุดผ่อง
นวลวรัญจน์ 55 นวน-วะ-รัน Nuan Wa Ran หญิง ผู้ยกย่องว่าประเสริญและนุ่มนวล
สุนีย์วรรณ 56 สุ-นี-วัน Su Ni Wan หญิง ผู้มีผิวอันมั่นคงดี
วิวัฒนินนทร์ 56 วิ-วัด-ทะ-นิน Wi Wat Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐศิริกานต์ 56 นัด-ถะ-สิ-หริ-กาน Nat Tha Si Ri Kan หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
ฐิตติยานันท์ 56 ถิด-ติ-ยา-นัน Thit Ti Ya Nan หญิง หญิงผู้ยินดีในความมั่นคง
อรุณสวัสดิ์ 54 อะ-รุน-สะ-หวัด A Run Sa Wat ได้ทั้งชายและหญิง สวัสดีตอนเช้า
เสาว์ลักษณ์ 54 เสา-ลัก Sao Lak หญิง ผู้มีลักษณะดี, ผู้มีลักษณะงาม.
สร้อยสุวรรณ 54 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง สร้อยทอง
สร้อยสนธิ์ 56 ซ่อย-สน Soi Son หญิง สร้อยที่ถักเป็นลายคดกริช
กิตศิริลักษณ์ 56 กิด-สิ-หริ-ลัก Kit Si Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะมงคลที่น่าสรรเสริญ
กิติตศักดิ์ 41 กิ-ติด-สัก Ki Tit Sak ชาย คำสรรเสริญในอำนาจ
กนิฏฐกัณฑ์ 50 กะ-หนิด-ทะ-กัน Ka Nit Tha Kan หญิง ว่าด้วยเรื่องที่น้อยที่สุด
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญ์ชนิต 36 กัน-ชะ-นิด Kan Cha Nit หญิง หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
โชติธนินท์ 41 โชด-ทะ-นิน Chot Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าแห่งความรุ่งเรืองในทรัพย์
แตร 9 แต Tae หญิง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทำด้วยโลหะ
ทัชชจิญา 24 ทัด-ชะ-จิ-ยา That Cha Chi Ya หญิง ผู้ให้ความรู้อันยั่งยืน
กฤชยุด 14 กริด-ชะ-ยุด Krit Cha Yut ชาย ผู้กระทำสงคราม
ชริญญา 19 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้มีความสำเร็จ เป็นที่รักของทุกคน
ธีร์ 24 ที Thi ชาย นักปราชญ์
เอกณัฏฐ์ 45 เอก-กะ-นัด Ek Ka Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง, ยอดนักปราชญ์
นวริญญ์ 36 นะ-วะ-ริน Na Wa Rin หญิง ผู้รู้สิ่งใหม่ๆ อันประเสริฐ
นวทยุต 24 นะ-วะ-ทะ-ยุด Na Wa Tha Yut ชาย ผู้สว่างไสวคนใหม่
นวโชติ 24 นะ-วะ-โชด Na Wa Chot ชาย ผู้รุ่งเรืองใหม่
นวชลกร 24 นะ-วะ-ชน-ละ-กอน Na Wa Chon La Kon ชาย เมฆก้อนใหม่, มหาสมุทรแห่งใหม่
นวกฤช 15 นะ-วะ-กริด Na Wa Krit ชาย อาวุธใหม่
นลินธรณ์ 42 นะ-ลิน-ทอน Na Lin Thon หญิง ผู้ทรงความงามดังดอกบัว
นลัทนลิน 36 นะ-ลัด-นะ-ลิน Na Lat Na Lin หญิง ดอกบัวที่ให้น้ำผึ้ง
นลัทจรัล 36 นะ-ลัด-จะ-รัน Na Lat Cha Ran หญิง ผู้เที่ยวป่าดอกไม้
นลนันทน์ 40 นน-ละ-นัน Non La Nan หญิง ผู้เปล่งแสงแห่งความยินดี
นลเธียร 36 นน-เทียน Non Thian ชาย นักปราชญ์ผู้เปล่งแสง
นลณัฐินี 45 นน-นัด-ทิ-นี Non Nat Thi Ni หญิง หญิงผู้เปล่งแสงความฉลาด
นลณัฐรัตน์ 54 นน-นัด-ทะ-รัด Non Nat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีประกายความรอบรู้
นลชวินทร์ 42 นน-ชะ-วิน Non Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เปล่งแสงอันมีปัญญาว่องไวและยิ่งใหญ่
นลชณัช 24 นน-ชะ-นัด Non Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้อันเจิดจ้า
นลกช 14 นะ-ละ-กด Na La Kot หญิง ดอกบัวที่เปล่งแสง
นรีธัญญ์ 41 นะ-รี-ทัน Na Ri Than หญิง หญิงผู้โชคดี
นรินทร์ลดา 40 นะ-ริน-ละ-ดา Na Rin La Da หญิง สายของผู้เป็นใหญ่เหนือคน, เชื้อสายพระราชา
นรินทร์ฤทธิ์ 51 นะ-ริน-ทะ-ริด Na Rin Tha Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่เป็นยอดคน, กษัตริย์ผู้มีอำนาจ
นรินทญา 24 นะ-ริน-ทะ-ยา Na Rin Tha Ya หญิง ผู้มีความรู้และเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือคน
นริฏฐ์ 40 นะ-ริด Na Rit ชาย ความพอใจของคน, ความปราถนาของคน
นราวีร์ 36 นะ-รา-วี Na Ra Wi หญิง ผู้กล้าหาญเหนือคน
นรากาศ 19 นะ-รา-กาด Na Ra Kat หญิง อากาศของคน
นรัฐกรณ์ 41 นะ-รัด-ทะ-กอน Na Rat Tha Kon ชาย บุรุษผู้มีความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์แห่งรัฐ
นรัญตรัย 36 นะ-รัน-ตัย Na Ran Tai ชาย ผู้มีสามประการในความรู้เรื่องคน
นรัญญ์รัตน์ 55 นะ-รัน-รัด Na Ran Rat หญิง ดวงแก้วแห่งชนที่มีความรู้
นรอรรถ 24 นอ-ระ-อัด No Ra At ชาย คนที่มีประโยชน์
นรวรัตถ์ 36 นอ-ระ-วะ-รัด No Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความมุ่งหมายอันประเสริฐกว่าผู้อื่น
นรกฤต 14 นอ-ระ-กริด No Ra Krit ชาย ผู้สร้างคน
นรกร 14 นะ-ระ-กอน Na Ra Kon หญิง แสงแห่งคน, ผู้สร้างคน
นนท์อรณา 36 นน-ออน-ระ-นา Non On Ra Na หญิง ผู้บริสุทธิ์เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
นนท์วนัส 42 นน-วะ-นัด Non Wa Nat หญิง ป่าที่น่ายินดี
นนทยธรณ์ 41 นน-ทะ-ยะ-ทอน Non Tha Ya Thon หญิง ผู้ทรงความยินดี
นนท์นิยุตา 42 นน-นิ-ยุ-ตา Non Ni Yu Ta หญิง ผู้มีความขยันเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
นนท์นวิยา 44 นน-นะ-วิ-ยา Non Na Wi Ya หญิง ผู้สาวเสมออันเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน
นนท์นรียา 45 นน-นะ-รี-ยา Non Na Ri Ya หญิง สตรีผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
นนทน์ชลธร 41 นน-ทะ-ชน-ละ-ทอน Non Tha Chon La Thon ชาย ทะเลแห่งความยินดี
นนทน์ชณัฐ 45 นน-ทะ-ชะ-นัด Non Tha Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
นนท์ธวัล 40 นน-ทะ-วัน Non Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
นนท์ธวัฒน์ 51 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ทีมีผู้คนนับถือ
นนท์ธรณ์ 42 นน-ทอน Non Thon ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนในแผ่นดิน
นนท์ชลธร 36 นน-ชน-ละ-ทอน Non Chon La Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ(เมฆ)ที่ผู้คนชื่นชมทั่วไป
นนท์ชนัน 36 นน-ชะ-นัน Non Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้กำเนิดความยินดี
นนท์กรวีร์ 51 นน-กอ-ระ-วี Non Ko Ra Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการทำงานที่คนชื่นชอบ
นณัฏฐ์ 41 นะ-นัด Na Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
นฐอร 24 นะ-ทะ-ออน Na Tha On หญิง หญิงงามที่รอบรู้
นชชนก 15 นด-ชะ-นก Not Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดความรู้
นงอนล 24 นง-อะ-นน Nong A Non หญิง อัคนีเทพหญิง
นงชวิน 24 นง-ชะ-วิน Nong Cha Win หญิง นางผู้ปราดเปรื่อง
นค 9 นะ-คะ Na Kha ชาย พระอาทิตย์, ภูเขา
เธียรธาวิน 45 เทีย-ระ-ทา-วิน Thia Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ธุวาลักษณ์ 41 ทุ-วา-ลัก Thu Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้ยั่งยืน
ธุรีรัตน์ 41 ทุ-รี-รัด Thu Ri Rat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับของมีค่า, ผู้ค้าแก้วมีค่า
ธีสวัฒน์ 45 ที-สะ-วัด Thi Sa Wat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญก้าวหน้า, ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ธีร์สรัญญ์ 56 ที-สะ-รัน Thi Sa Ran ชาย ผู้รอบรู้อันแกล้วกล้าและเลิศด้วยปัญญา
ธีร์สรัช 41 ที-สะ-รัด Thi Sa Rat ชาย เรียบร้อยและบริสุทธิ์ดังดอกบัว
ธีรวัทน์ 40 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย ผู้มีใบหน้างามและฉลาด
ธีรวัชร์ 40 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย ผู้เป็นสายฟ้าของนักปราชญ์,ผูู้มีปัญญาดุจสายฟ้า
ธีร์วริทธิ์ 56 ที-วะ-ริด Thi Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐและเลิศปัญญา
ธีร์วรัทย์ 56 ที-วะ-รัด Thi Wa Rat ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐและเลิศปัญญา
ธีร์นรินทร์ 56 ที-นะ-ริน Thi Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือคนที่ทรงปัญญา
ธีรธาร 24 ที-ระ-ทาน Thi Ra Than หญิง ผู้ทรงปัญญา
ธีรธัชช์ 36 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ธงแห่งความดีงามของนักปราชญ์
ธีร์ธัชช์ 45 ที-ทัด Thi That ชาย เกิดเป็นธงชัยของนักปราชญ์
ธีรธรา 24 ที-ระ-ทะ-รา Thi Ra Tha Ra หญิง ผู้ทรงความเป็นนักปราชญ์
ธีร์ธนินทร์ 56 ที-ทะ-นิน Thi Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ผู้ทรงปัญญา
ธีรธนานาฎ 36 ที-ระ-ทะ-นา-นาด Thi Ra Tha Na Nat หญิง นักปราชญ์สาวสวยผู้มีทรัพย์, สาวสวยผู้ฉลาดและร่ำรวย
ธีรดานันท์ 41 ที-ระ-ดา-นัน Thi Ra Da Nan หญิง ผู้รื่นเริงและยินดีในความรู้
ธีร์ชนน 36 ที-ชะ-นน Thi Cha Non ชาย ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์
ธีรชญาน์ 36 ที-ระ-ชะ-ยา Thi Ra Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ทีเกิดเป็นนักปราชญ์
ธีร์ชญาน์ 45 ที-ชะ-ยา Thi Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่เกิดเป็นนักปราชญ์
ธีรกฤศ 24 ที-ระ-กริด Thi Ra Krit ชาย นักปราชญ์น้อย
ธีรกฤช 19 ที-ระ-กริด Thi Ra Krit ชาย ผู้มีปัญญาคมดังกริช
ธีธัชต 24 ทิ-ทัด-ชะ-ตะ Thi That Cha Ta ชาย ผู้เกิดมามีหลักชัยแห่งนักปราชญ์
ธิศาชล 24 ทิ-สา-ชน Thi Sa Chon หญิง ทะเล หรือแม่น้ำใหญ่
ธิตินันทน์ 44 ทิ-ติ-นัน Thi Ti Nan หญิง ยินดีในความเพียร
ธิฏฐ์กันต์ธร 65 ทิด-กัน-ทอน Thit Kan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่รักอันน่ารักยิ่ง
ธิชาชา 14 ทิ-ชา-ชา Thi Cha Cha หญิง ผู้เกิดจากการเกิด, ผู้เกิดจากต้นชา
ธำรงวิษย์ 42 ทัม-รง-วิด Tham Rong Wit ชาย ที่พักอาศัยที่พิทักษ์ไว้
ธำรงลักษณ์ 40 ทัม-รง-ลัก Tham Rong Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติ
ธาวริณ 24 ทา-วะ-ริน Tha Wa Rin ชาย สุขอันบริสุทธ์
ธาฤทธิ์ 24 ทา-ริด Tha Rit ชาย ผู้ทรงอำนาจ
ธาฤต 9 ทา-ริด Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่น
ธาราณัชชา 24 ทา-รา-นัด-ชา Tha Ra Nat Cha หญิง ผู้เกิดมาให้ความรู้เรื่องน้ำ
ธารรดา 15 ทาน-ระ-ดา Than Ra Da หญิง ผู้มากด้วยความยินดี
รอซีด๊ะ 36 รอ-ซี-ด๊ะ Ro Si Da หญิง ผู้ที่ถูกนำไปในทางเที่ยงตรง
กุลยาสิริ 36 กุน-ยา-สิ-หริ Kun Ya Si Ri หญิง หญิงงามที่เกิดในสกุลผู้ดี
เจริญกฤช 24 จะ-เริน-กิด Cha Roen Kit ชาย การกระทำของผู้เจริญ
สุคณิฏฐา 40 สุ-คะ-นิด-ถา Su Kha Nit Tha หญิง ผู้ยืนหยัดได้ด้วยคณะที่ดี
สุจิณัฐตา 40 สุ-จิ-นัด-ตา Su Chi Nat Ta หญิง ผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมความดี
สกัญญนลิน 40 สะ-กัน-ยะ-นะ-ริน Sa Kan Ya Na Rin หญิง หญิงที่มาพร้อมกับความงดงาม
สุกัญญานัฐ 40 สุ-กัน-ยา-นัด Su Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ที่ดี
ธัญญ์รวี 42 ทัน-ยะ-ระ-วี Than Ya Ra Wi หญิง ผู้มีโชคจากพระอาทิตย์
ธัญญาวรินทร์ 50 ทัน-ยา-วะ-ริน Than Ya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งโชคที่ยิ่งใหญ่
ธารธารา 19 ทาน-ทา-รา Than Tha Ra หญิง สายน้ำ
คณิชากาญจน์ 42 คะ-นิ-ชา-กาน Kha Ni Cha Kan หญิง ผู้มีทองอันบริสุทธิ์
ขวัญขิณีย์ 51 ขวัน-ขิ-นี Khwan Khi Ni หญิง นางผู้เป็นสิริมงคล
กรณกาญจน์ 36 กอน-นะ-กาน Kon Na Kan หญิง บ่อเกิดแห่งทองคำ
จันทริการัตน์ 51 จัน-ทะ-ริ-กา-รัด Chan Tha Ri Ka Rat หญิง ดวงแก้วที่สว่างดั่งดวงจันทร์
อัคค์ณัฐ 45 อัก-คะ-นัด Ak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
สุวิชชาวรรณ 42 สุ-วิด-ชา-วัน Su Wit Cha Wan หญิง ผู้มีความรู้ที่มีผิวพรรณดี
อริยาวรรณ์ 51 อะ-ริ-ยา-วัน A Ri Ya Wan หญิง ผู้มีผิวอันประเสริฐ
อริยาวรรณ 42 อะ-ริ-ยา-วัน A Ri Ya Wan หญิง ผู้มีผิวอันประเสริฐ
วิไรวรรณ 42 วิ-รัย-วัน Wi Rai Wan หญิง ผู้มีผิวที่งดงาม
รุ้งราวรรณ์ 42 รุ้ง-รา-วัน Rung Ra Wan หญิง ผู้มีผิวงดงามดุจสายรุ้ง
สุรวิทย์ 40 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่กล้าหาญ
ชณณธัญ 24 ชน-นะ-ทัน Chon Na Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ที่รุ่งเรือง
วีรชน 24 วี-ระ-ชน Wi Ra Chon ชาย ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ชริยาวีร์ 45 ชะ-ริ-ยา-วี Cha Ri Ya Wi หญิง หญิงผู้โชคดียิ่ง
อชิต์รฎิต 40 อะ-ชิ-ระ-ดิด A Chi Ra Dit ชาย ผู้ได้รับการต้อนรับด้วยการโห่ร้อง
อชีระเชษฐ 40 อา-ชี-ระ-เชด A Chi Ra Chet ชาย ลานแห่งความเจริญ
ธารธนัช 24 ทาน-ทะ-นัด Than Tha Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความร่ำรวย
ธารณ์อุษณีย์ 63 ทาน-อุด-สะ-นี Than Ut Sa Ni หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งมงกุฏ
ธารณ์สิรี 45 ทาน-สิ-รี Than Si Ri หญิง ผู้มีมงคลเป็นเครื่องค้่ำจัน
ธารณ์สิริ 42 ทาน-สิ-ริ Than Si Ri หญิง ผู้มีความเป็นมงคลค้ำจุน
ธารณ์ลออ 41 ทาน-ละ-ออ Than La O หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ธารณ์รวินทร์ 56 ทาน-ระ-วิน Than Ra Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
ธารณ์ธันยา 45 ทาน-ทัน-ยา Than Than Ya หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคดี, ผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญา
ธารณ์ธนัน 41 ทาน-ทะ-นัน Than Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ดำรงไว้
ธารณ์ถาวรีย์ 59 ทาน-ถา-วะ-รี Than Tha Wa Ri หญิง ทรงไว้ซึ่งความมั่นคง
ธารกฤต 14 ทาน-กริด Than Krit ชาย ผู้ได้กระทำการรักษาไว้แล้ว
ธานุชา 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย น้องของกษัตริย์
ธานิษฐ์ 36 ทา-นิด Tha Nit หญิง ผู้ทรงความสำเร็จ, ผู้มีความสมบูรณ์
ธันวนัทธ์ 42 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง กาลเวลาแห่งป่าอันโชคดี
ธันว์ธรณ์ 50 ทัน-ทอน Than Thon หญิง ผู้ทรงธนู
ธันว์ธยาน์ 55 ทัน-ทะ-ยา Than Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาพินิจดุจธนู
ธันย์วรนัน 54 ทัน-วอ-ระ-นัน Than Wo Ra Nan หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญว่ามีโชค
ธันย์วรงค์ 55 ทัน-วะ-รง Than Wa Rong ชาย ผู้มีปัญญาดีในการดูแล
ธันยรัชญ์ 44 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยภูมิความรู้เป็นสิริมงคลอุดมโชค
ธันย์รัชช์ 51 ทัน-รัด Than Rat ชาย ผู้มีสมบัติเป็นโชค
ธันย์ยศนนท์ 65 ทัน-ยด-สะ-นน Than Yot Sa Non ชาย ผู้ยินดีในเกียรติและโชค
ธันยยศ 36 ทัน-ยะ-ยด Than Ya Yot ชาย ผู้มีเกียรติและโชค
ธันย์นิฌา 45 ทัน-นิ-ชา Than Ni Cha หญิง การเพ่งพิจารณาอันไม่มีโชค
ธันย์ธนนัณฑ์ 65 ทัน-ทะ-นะ-นัน Than Tha Na Nan หญิง ผู้มีไข่เป็นทรัพย์สมบัติอันเป็นโชค
ธันย์ญดา 36 ทัน-ยะ-ดา Than Ya Da หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีโชคดี