บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
คชาฆฤต 14 คะ-ชา-คะ-ริด Kha Cha Kha Rit ชาย แสงสว่างของช้างใหญ่
เสฏฐสิทธิ์ 56 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐที่สุด
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan หญิง ลูกสาวที่มีความสุข
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง -
นาคิน 19 นา-คิน Na Khin ชาย นาค, งู, ช้าง
วันทอง 24 วัน-ทอง Wan Thong หญิง ตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผน
อนันตฤทธิ์ 42 อะ-นัน-ตะ-ริด A Nan Ta Rit ชาย อำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ชณันรุจน์ 41 ชะ-นัน-รุด Cha Nan Rut ชาย ผู้มีความรุ่งโรจน์
รชทศ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
ตั้น 14 ตั้น Tan ชาย ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง ช่วงเวลาที่เป็นมงคล
จิรัฐตินันทน์ 63 จิ-รัด-ติ-นัน Chi Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ณิรินทร์รดา 42 นิ-ริน-ระ-ดา Ni Rin Ra Da หญิง เจ้าแห่งปัญญาผู้มีความสุขปราศจากกิเลส
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
วีวัฒน์ 40 วี-วัด Wi Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความกล้า
ธันธิชา 24 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
วราลักษณ์ 40 วะ-รา-ลัก Wa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณาวรรณ 40 ลัก-สะ-นา-วัน Lak Sa Na Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีลักษณะดี
ดารัญญา 19 ดา-รัน-ยา Da Ran Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
แอนนา 19 แอน-นา Aen Na หญิง ชื่อผู้หญิงในภาษาอังกฤษ
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุข, ผู้มีความรัก
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
สุคชา 15 สุ-คะ-ชา Su Kha Cha ชาย ช้างที่ดี
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
สุธนิต 24 สุ-ทะ-นิด Su Tha Nit ชาย ผู้มีความดีงามมาก
สุธวิช 24 สุ-ทะ-วิด Su Tha Wit ชาย ผู้มีความดีงาม
สุวริช 24 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุจิรินทร์ 45 สุ-จิ-ริน Su Chi Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่งามที่สุด
สุธีรักษ์ 41 สุ-ที-รัก Su Thi Rak ชาย ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
นรเสฏฐ์ 45 นอ-ระ-เสด No Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
นราเศรษฐ์ 45 นะ-รา-เสด Na Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
ยนตธร 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยชญ์สุทิน 41 ยด-สุ-ทิน Yot Su Thin ชาย ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา
ยชญ์วิทิต 41 ยด-วิ-ทิด Yot Wi Thit ชาย ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยชญ์รวินทร์ 56 ยด-ระ-วิน Yot Ra Win หญิง เจ้าแห่งอาทิตย์ที่น่าบูชา
ยชญ์ยวิษฐ์ 63 ยด-ยะ-วิด Yot Ya Wit ชาย ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา
ธีร์รัชช์ 45 ที-รัด Thi Rat ชาย สมบัติของนักปราชญ์
นาถฬดา 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง บริสุทธิ์
ทัศน์วรรณ 45 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง หนังสือแห่งความคิด
อาริยารินทร์ 51 อา-ริ-ยา-ริน A Ri Ya Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
รัตตินันท์ 42 รัด-ติ-นัน Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขในยามค่ำคืน
แก้วเจียรนัย 55 แก้ว-เจีย-ระ-นัย Kaeo Chia Ra Nai ชาย แก้วที่ถูกเจียรนัย
เธียรกฤษณ์ 45 เทีย-ระ-กิด Thia Ra Kit ชาย นักปราชญ์ของพระกฤษณะ
เธียรวรรณ 44 เทีย-ระ-วัน Thia Ra Wan หญิง ชนชั้นของนักปราชญ์
วริฏฐิสา 44 วะ-ริด-ทิ-สา Wa Rit Thi Sa หญิง ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐและเป็นใหญ่
สุวัจณี 36 สุ-วัด-จะ-นี Su Wat Cha Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญดี
สุวัจนี 36 สุ-วัด-จะ-นี Su Wat Cha Ni หญิง ผู้พูดดี, ผู้รู้จักการเจรจา
ธนวิสุทธิ์ 45 ทะ-นะ-วิ-สุด Tha Na Wi Sut ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์
นันทน์ณัฏฐ์ 65 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณญาณิษา 24 นะ-ยา-นิ-สา Na Ya Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ธีรานนท์ 36 ที-รา-นน Thi Ra Non ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
เจนวัฒน์ 40 เจน-วัด Chen Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างแท้จริง
จริวัฒน์ 41 จะ-ริ-วัด Cha Ri Wat ชาย ผู้เจริญอันมีกิริยาที่ควรประพฤติ
ณัฎฐวิทย์ 51 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
ณัฏฐวิทย์ 55 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
อินทร์ศวร 46 อิน-สวน In Suan ชาย พระศิวะผู้เป็นใหญ่
กัญจณฉัฒฐ์ 50 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Cha Na Chat หญิง ผู้เป็นร่มเงาแห่งทอง
วิชญ์วิสิฐ 55 วิด-วิ-สิด Wit Wi Sit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรินทร์รตา 41 วะ-ริน-ระ-ตา Wa Rin Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ
รศลินทร์ 40 รด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้ลิ้มรสที่ยิ่งใหญ่
เฌอริลิน 36 เชอ-ริ-ลีน Choe Ri Lin หญิง ต้นไม้ที่น่ารัก
เจนิสสรา 36 เจ-นิด-สะ-รา Che Nit Sa Ra หญิง เทวดาที่นามว่าเจนิส
ฮุสนา 19 ฮุด-สะ-นา Hut Sa Na หญิง ดีที่สุด
วรรณวัฒน์ 46 วัน-นะ-วัด Wan Na Wat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
นันทิกร 24 นัน-ทิ-กอน Nan Thi Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างความสุข
กัญญ์ณัฏฐ์ณดา 65 กัน-นัด-นะ-ดา Kan Nat Na Da หญิง หญิงสาวผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
นิรันดร์ 36 นิ-รัน Ni Ran ชาย ตลอดไป
ลีนวัฒน์ 45 ลีน-วัด Lin Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญยิ่ง
ทิตา 9 ทิ-ตา Thi Ta หญิง แสงสว่าง เจริญ รุ่งเรือง
อิจศรินทร์ 50 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญที่มีความอิจฉา
ศรีคง 24 สี-คง Si Khong หญิง ผู้คงไว้ซึ่งความเจริญ
วชากร 14 วะ-ชา-กอน Wa Cha Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความรู้
นุชา 9 นุ-ชา Nu Cha ชาย น้องชาย
สุทธีระศักดิ์ 54 สุด-ที-ระ-สัก Sut Thi Ra Sak ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจอันดีงาม
อาลัยลักษณ์ 54 อา-ลัย-ลัก A Lai Lak หญิง ลักษณะที่ควรค่าแก่การนึกถึง
อุลัยลักษณ์ 54 อุ-ลัย-ลัก U Lai Lak หญิง ผู้มีลักษณะเหมือนทองคำ
วริฏฐ์ 41 วะ-ริด Wa Rit ชาย ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
กฤษวรรษ 24 กิด-สะ-วัด Kit Sa Wat ชาย ฤดูแห่งความสุข
สุริยะชัย 42 สุ-ริ-ยะ-ชัย Su Ri Ya Chai ชาย พระอาทิตย์ผู้ชนะ
ศรีวิชัย 42 สี-วิ-ชัย Si Wi Chai ชาย อนาจักรโบราณ
ไวยกรณ์ 42 วัย-ยะ-กอน Wai Ya Kon ชาย วิชาภาษาว่าด้วยรูปคํา
เกลียงไกล 42 เกลียง-กลัย Kliang Klai ชาย หญ้าที่ห่างไกล
ชัยรณรงค์ 42 ชัย-รน-นะ-รง Chai Ron Na Rong ชาย ผู้มีชัยในการรบ
วีระวงค์ 42 วี-ระ-วง Wi Ra Wong ชาย เชื้อสายแห่งผู้กล้า
วุฒิสรรค์ 42 วุด-ทิ-สัน Wut Thi San ชาย ภูมิรู้ที่ถูกสร้างขึ้น
ณัฐฌาวรันญ์ 56 นัด-ชา-วะ-รัน Nat Cha Wa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
สิรินทวรัชญ์ 54 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้ทีความเจริญอันประเสริฐยิ่งใหญ่
สิรินทลัตร 42 สิ-ริน-ทะ-ลัด Si Rin Tha Lat หญิง ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทณัช 36 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์รตา 46 สิ-ริน-ระ-ตา Si Rin Ra Ta หญิง ผู้ที่มีความสุขกับโชคลาภอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ฐิชา 54 สิ-ริน-ทิ-ชา Si Rin Thi Cha หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมความเจริญ
อัญญสิรินทร์ 56 อัน-ยะ-สิ-ริน An Ya Si Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอย่างแตกต่าง
สิรินทร์ธนัญ 55 สิ-ริน-ทะ-นัน Si Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ชญา 45 สิ-ริน-ชะ-ยา Si Rin Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ลดา 46 สิ-ริน-ละ-ดา Si Rin La Da หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
อิสรนันท์ 45 อิด-สะ-ระ-นัน It Sa Ra Nan ชาย ผู้มีความรื่นเริงอย่างน่ายินดี
เวท 9 เวด Wet ชาย ความรู้, ความรู้ทางศาสนา
อิสรเวศ 36 อิด-สะ-ระ-เวด It Sa Ra Wet ชาย ผู้รืนเริงที่มีรูปร่างงดงาม
อิสรวัจน์ 51 อิด-สะ-ระ-วัด It Sa Ra Wat ชาย ถ้อยคำที่อิสระ
อิสรนนท์ 41 อิด-สะ-ระ-นน It Sa Ra Non ชาย ผู้รืนเริงที่มีปัญญาเฉียบแหลม
ชลิณิชา 24 ชะ-ลิ-นิ-ชา Cha Li Ni Cha หญิง แสงของผู้บริสุทธิ์
รัญญ์สิรินทร์ 63 รัน-สิ-ริน Ran Si Rin หญิง ผู้ที่มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
นัสรียา 36 นัด-รี-ยา Nat Ri Ya หญิง ใจที่เบิกบาน
วรัญญ์ลิตา 45 วะ-รัน-ลิ-ตา Wa Ran Li Ta หญิง หญิงผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณัฐฐาศินนท์ 59 นัด-ถา-สิ-นน Nat Tha Si Non หญิง นักปราชญ์ที่มีความมั่นคงน่ายินดี
อัณณศรณ์ 45 อัน-นะ-สอน An Na Son หญิง แม่น้ำอันเป็นที่พึ่ง
อัณณอริณช์ 50 อัน-นะ-อะ-ริน An Na A Rin หญิง แม่น้ำแห่งการชนะศัตรู
อัณณวิรัตน์ 55 อัน-นะ-วิ-รัด An Na Wi Rat ได้ทั้งชายและหญิง ดวงแก้ววิเศษที่อยู่ในน้ำ
อัณณรุจน์ 45 อัน-นะ-รุด An Na Rut ชาย แม่น้ำที่สว่างไสว
อัณณติณณ์ 46 อัน-นะ-ติน An Na Tin ชาย แม่น้ำที่ทำให้พ้นทุกข์
อัณณว์วรัช 51 อัน-วะ-รัด An Wa Rat หญิง ประเสริฐยิ่งใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ศญาไรวินทร์ 54 สะ-ยา-รัย-วิน Sa Ya Rai Win หญิง หญิงผู้มีทรัพย์สิน
นิลิน 24 นิ-ลิน Ni Lin หญิง ผู้ปราศจากกิเลส
ก้องสุริยา 36 ก้อง-สุ-ริ-ยา Kong Su Ri Ya ชาย ผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ศักดิ์สุริยา 51 สัก-สุ-ริ-ยา Sak Su Ri Ya ชาย ผู้อำนาจดั่งพระอาทิตย์
สายสุริยา 41 สาย-สุ-ริ-ยา Sai Su Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งพระอาทิตย์
สุริยาวุธ 36 สุ-ริ-ยา-วุด Su Ri Ya Wut ชาย อาวุธที่มีพลังดุจพระอาทิตย์
ชริยา 19 ชะ-ริ-ยา Cha Ri Ya หญิง พระอาทิตย์ที่ถูกชำระล้าง
อนันต์ธนา 42 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายจนนับไม่ได้
จรรณญา 24 จัน-ยา Chan Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่มีความประพฤติดี
ธณยศ 24 ทะ-นะ-ยด Tha Na Yot ชาย ผู้มีเกียรติและมีทรัพย์
แดนดนัท 19 แดน-ดะ-นัด Daen Da Nat ชาย ดินแดนแห่งคุณธรรม
จิรลตา 24 จิ-ระ-ละ-ตา Chi Ra La Ta หญิง ผู้มีเชื่อสายที่มั่นคง
จิรชิตา 24 จิ-ระ-ชิ-ตา Chi Ra Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะอย่างยั่งยืน
วรัญรดา 24 วะ-รัน-ระ-ดา Wa Ran Ra Da หญิง ผู้ยินดีในความรู้ในสิ่งประเสริฐ
ณรงค์วรรธน์ 56 นะ-รง-วัด Na Rong Wat ชาย ผู้มีการพัฒนาในการรบ
อัครา 19 อัก-คะ-รา Ak Kha Ra ชาย ยอด ที่สุด เด่น เยี่ยม เลิศ
วัลย์ลิกา 45 วัน-ลิ-กา Wan Li Ka หญิง ผู้เป็นคนรัก, ผู้เป็นโปรดปราน.
จิรติกานต์ 40 จิ-ระ-ติ-กาน Chi Ra Ti Kan หญิง ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
วิรินทร์ญา 42 วิ-ริน-ยา Wi Rin Ya หญิง ความรู้ของผู้มีความกล้าหาญมาก
กัญจน์วลัญชน์ 65 กัน-วะ-ลัน Kan Wa Lan ได้ทั้งชายและหญิง การใช้สอยทองคำ
จินธรจรรย์ 54 จิน-ทะ-ระ-จัน Chin Tha Ra Chan หญิง มีความประพฤติ มีจินตนการดี
จินตสุรีย์ 54 จิน-ตะ-สุ-รี Chin Ta Su Ri หญิง ดวงอาทิตย์แห่งจินตนาการ
วีระนนท์ 41 วี-ระ-นน Wi Ra Non ชาย ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
อัญ 14 อัน An หญิง อื่น, ต่างไป, แปลกไป.
ณิชวารินทร์ 45 นิด-วา-ริน Nit Wa Rin หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐอันบริสุทธิ์
ธนน 14 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
ตวงสิทธิ์ 40 ตวง-สิด Tuang Sit ชาย ทำให้ประสบความสำเร็จ
ชัญญ์ลียา 45 ชัน-ลี-ยา Chan Li Ya หญิง ผู้มีความรู้และความมั่นคง
ษสวัจน์ 41 สะ-สะ-วัด Sa Sa Wat ชาย ถ้อยคำที่น่าเกรงขาม
โสริญา 24 โส-ริ-ยา So Ri Ya หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระอินทร์
สรรัตน์ 36 สอ-ระ-รัด So Ra Rat หญิง ศรที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ชัญชนันท์ 36 ชัน-ชะ-นัน Chan Cha Nan หญิง รัศมีแห่งความยินดี
จันสวย 36 จัน-สวย Chan Suai หญิง ความสวยงามของจันทรา
กรณ์กรรักษ์ 46 กอน-กอ-ระ-รัก Kon Ko Ra Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กระทำการปกป้อง
อัยริณทร์ 45 อัย-ริน Aiya Rin หญิง ผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่
เอกวิน 24 เอก-กวิน Ek Kawin ชาย ผู้ดีงามเป็นที่หนึ่ง
กันยวัตน์ 45 กัน-ยะ-วัด Kan Ya Wat ชาย ผู้ที่ดำเนินไป
นนลนีย์ 45 นน-ละ-นี Non La Ni หญิง สวยเหมือนดอกบัว
ธัญญรัชน์ 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้มีความยินดีในโชค
กาญจน์วัลย์ 59 กาน-จะ-วัน Kan Cha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายจากทองคำ
ติณฑ์ 24 ติน Tin ชาย กล้าแข็ง, แหลมคม
จำวัตร 24 จัม-วัด Cham Wat ชาย กิจที่พึงกระทำอันน่าจดจำ
เกลื้อ 24 เกลื้อ Kluea ชาย ผู้มีความเกื้อหนุน
จรัญญู 24 จะ-รัน-ยู Cha Ran Yu ชาย ผู้เดินทางในทางที่ถูกต้อง
กุลวาร 19 กุน-วาน Kun Wan ชาย วันสำคัญ
กิจวัฒ 24 กิด-จะ-วัด Kit Cha Wat ชาย ผู้มีความเจริญในหน้าที่การงาน
ฐานันท์วินท์ 59 ถา-นัน-วิน Tha Nan Win ชาย ผู้มีความยินดีอันมั่นคง
กันจณัฐวินท์ 59 กัน-จะ-นัด-ทะ-วิน Kan Cha Nat Tha Win ชาย นักปราชญ์ผู้มีความงดงามเหมือนทองคำ
ศรัณฐ์วินท์ 63 สะ-รัน-วิน Sa Ran Win ชาย ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
สิฏฐ์วินท์ 63 สิด-ตะ-วิน Sit Ta Win ชาย ผู้มีความดีเลิศ, ผู้มีความประเสริฐ
เสฏฐิกัลยา 51 เสด-ถิ-กัน-ยา Set Thi Kan Ya หญิง หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี
วีรนันท์ 41 วี-ระ-นัน Wi Ra Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความกล้าหาญ
วราสินีย์ 51 วะ-รา-สิ-นี Wa Ra Si Ni หญิง นางผู้ประเสริฐ
ณัฐฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้ยินดีในปราชญ์
เฌออัณณ์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัฐรกรณ์ 41 นัด-ระ-กอน Nat Ra Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
แอลเจอรีน่า 46 แอล-เจอ-รี-น่า Ael Choe Ri Na หญิง นางฟ้าในภาษาอังกฤษ
อรทัยวัลย์ 56 ออ-ระ-ทัย-วัน O Ra Thai Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงาม
วุฒิรินทร์ 41 วุด-ทิ-ริน Wut Thi Rin หญิง เจ้าแห่งความรู้ทั่งปวง
ณัฐรีย์ 46 นัด-ถะ-รี Nat Tha Ri หญิง นักปราชญ์ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัฎฐกัลย์ 51 นัด-ทะ-กัน Nat Tha Kan หญิง สตรีผู้เป็นปราชญ์
ฐานวีร์ 41 ทา-นะ-วี Tha Na Wi หญิง ผู้เป็นที่ตั้งของความกล้าหาญ
อรสุรีย์ 46 ออน-สุ-รี On Su Ri หญิง ดวงตะวันอันงดงาม
สุวรรณิการ์ 46 สุ-วัน-นิ-กา Su Wan Ni Ka หญิง ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือที่ดียิ่ง
ศรีสุรางค์ 46 สี-สุ-ราง Si Su Rang หญิง ผู้มีความงดงามดุจร่างกายของเทวดา
กัญจน์ศิศิน 56 กัน-สิ-สิน Kan Si Sin หญิง ทองที่งดงามดุจดวงจันทร์
ไลยาลีน 42 ลัย-ยา-ลีน Lai Ya Lin หญิง ผู้มีงดงามที่ปรารถนาในทรัพย์สมบัติ
จิลารัตน์ 42 จิ-ลา-รัด Chi La Rat หญิง ดวงแก้วอันงดงาม
ณัฐสุนนท์ 46 นัด-ถะ-สุ-นน Nat Tha Su Non หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรื่นเริงดีงาม
ศิรินทร์ธร 46 สิ-ริน-ทอน Si Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งความดีงาม
วิติลักษณ์ 46 วิ-ติ-ลัก Wi Ti Lak หญิง ผู้มีทรัพย์, ผู้มีลาภ
นารีลักษณ์ 46 นา-รี-ลัก Na Ri Lak หญิง ผู้ลักษณะดั่งสตรี
จินดาลักษณ์ 46 จิน-ดา-ลัก Chin Da Lak หญิง ผู้มีลักษณะดั่งแก้วมณี
อรสุนันท์ 42 ออน-สุ-นัน On Su Nan หญิง หญิงผู้งดงามน่ายินดี
สุนนีย์ 42 สุน-นี Sun Ni หญิง สตรีผู้มั่นคงดี
สุจิตร์ตรา 42 สุ-จิด-ตรา Su Chit Tra หญิง เครื่องหมายของผู้มีจิตใจดีงาม
สอนไสย 42 สอน-สัย Son Sai หญิง เวทมนตร์คาถาที่ถูกสอน
เศรษฐรัตน์ 51 เสด-ถะ-รัด Set Tha Rat หญิง ดวงแก้วอันประเสริฐ
สุธี 19 สุ-ที Su Thi ชาย ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์
ศิริวงษ์ 40 สิ-หริ-วง Si Ri Wong หญิง ผู้มีเชื่อสายแห่งความเจริญ
นาดี 14 นา-ดี Na Di หญิง นาที่มีลักษณะดี
กรัณ 14 กรัน Kran ชาย ตลับ หีบ หม้อ
กฤษฏ์วรรธน์ 56 กริด-สะ-วัด Krit Sa Wat ชาย ต้นกล้าแห่งความเจริญ
ธัญญาลักษณ์ 46 ทัน-ยา-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีโชคลาภที่รุ่งเรือง
ศิรณัฏฐ 42 สิ-ระ-นัด Si Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นหัวหน้า
ธนัญดา 19 ทะ-นัน-ดา Tha Nan Da หญิง ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์มาก
สุริวัสสา 41 สุ-ริ-วัด-สา Su Ri Wat Sa หญิง เทวดาผู้สร้างสายฝน
นุตรา 14 นุ-ตรา Nu Tra หญิง ผู้มีความรู้อันมั่นคงเป็นเลิศ
อัญญรินทร์ 45 อัน-ยะ-ริน An Ya Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความโชคดี
เกตน์อิสรีย์ 65 เกด-อิด-รี Ket It Ri หญิง บ้านเรือนที่เป็นใหญ่
ณัชธิดารัตน์ 46 นัด-ชะ-ทิ-ดา-รัด Nat Cha Thi Da Rat หญิง นักปราชญ์สาวผู้มีค่ายิ่งดั่งดวงแก้ว
ชัจอนันท์ 42 ชัด-อะ-นัน Chat A Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดในตระกูลที่ไม่มีหนี้
นิรา 14 นิ-รา Ni Ra หญิง ไม่มี
ครุธิกานต์ 36 คะ-รุ-ทิ-กาน Kha Ru Thi Kan หญิง แก้วมณีที่มาจากน้ำลายของนาค
ศรสวรรค์ 45 สอน-สะ-หวัน Son Sa Wan หญิง ผู้ทะยานสู่จุดอันสูงสุด
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
อนิวัฒน์ 42 อะ-หนิ-วัด A Ni Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ดาราณี 19 ดา-รา-นี Da Ra Ni หญิง เรือ(มาจากดารณี)
อัญวีณ์ 41 อัน-ยะ-วี An Ya Wi หญิง พัดที่แตกต่าง
วีนรินทร์ 45 วี-นะ-ริน Wi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งสายลม
นนชวิช 24 นน-ชะ-วิด Non Cha Wit ชาย ผู้มีความยินดีในชาวน์ปัญญา
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
ธนินท์ธร 36 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุนทรัพย์
ธัณย์ธิชา 41 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
กชรดา 9 กด-ชะ-ระ-ดา Kot Cha Ra Da หญิง ผู้เป็นที่ยินดีดั่งดอกบัว
ณฐิฌา 24 นะ-ถิ-ชา Na Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
คีรยา 24 คี-ระ-ยา Khi Ra Ya หญิง ขุนเขาแห่งการเยียวยา
กูลจิรา 24 กูน-จิ-รา Kun Chi Ra หญิง มีตระกูลอันมั่นคง, ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
เจตียาห์ 41 เจ-ตี-ยา Che Ti Ya หญิง ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
แซนดี้ 24 แซน-ดี้ Saen Di หญิง ชื่อคนในภาษาอังกฤษ
กัญญ์นิษฐา 45 กัน-นิด-ถา Kan Nit Tha หญิง หญิงสาวผู้มีความสมบูรณ์
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
รดาชา 9 ระ-ดา-ชา Ra Da Cha หญิง ผู้ก่อให้เกิดความยินดี
กาญจน์ณัฏฐา 54 กาน-นัด-ถา Kan Nat Tha หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดั่งทองคำ
ศิวลักษณ์ 46 สิ-วะ-ลัก Si Wa Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
นิธิณรงค์ 41 นิ-ทิ-นะ-รง Ni Thi Na Rong ชาย ขุมทรัพย์แห่งการต่อสู้
นิธิญาน์ 36 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
อชิรวัตติ์ 45 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้พึงกระทำกิจด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
จิรัสย์ชฎา 50 จิ-รัด-ชะ-ดา Chi Rat Cha Da หญิง ชฎาที่มีอายุยืนนาน
ณัฐชฎานริล 45 นัด-ชะ-ดา-นะ-ริน Nat Cha Da Na Rin หญิง ชฎาของนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วิรินทร์ชฎา 45 วิ-ริน-ชะ-ดา Wi Rin Cha Da หญิง ชฎาของผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
ชลฎา 14 ชน-ละ-ดา Chon La Da หญิง สายน้ำแห่งนักนาฏศิลป์
ทองช้อน 24 ทอง-ช้อน Thong Chon ชาย ช้อนสีทอง
ธนะกิจ 24 ทะ-นะ-กิด Tha Na Kit ชาย ผู้ทำกิจการที่ก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ
อาลักษณ์ 36 อา-ลัก A Lak ชาย ผู้ทำหน้าที่ทางหนังสือในพระราชวัง
ทรา 6 ทะ-รา Tha Ra หญิง ประเสริฐ, งดงาม (แปลงมาจากภัทร-)
ชัยธีรณัฏฐ์ 65 ชัย-ที-ระ-นัด Chai Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับชัยชนะ
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
ศิร์ฆเนศ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ได้ทั้งชายและหญิง เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
วาเศรษฐี 40 วา-เสด-ถี Wa Set Thi หญิง ผู้มั่งมีมาก, ผู้ร่ำรวยมากเป็นวาๆ
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรัณย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
เนธิชญาน์ 36 เน-ทิ-ชะ-ยา Ne Thi Cha Ya หญิง ผู้ที่เกิดมามีความรอบรู้เป็นขุมทรัพย์
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
เนธิกฤศ 24 เน-ทิ-กริด Ne Thi Krit ชาย ผู้น้อยที่ร่ำรวย
เนติวัธน์ 42 เน-ติ-วัด Ne Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
เนตร์ชนวีร์ 56 เนด-ชน-วี Net Chon Wi หญิง ดวงตาของชนผู้กล้าหาญ
เนกข์ 19 เนก Nek ชาย ลิ่ม, แท่ง
นุธาร 15 นุ-ทาน Nu Than ชาย ลำธารเล็ก
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นุชสรินทร์ 42 นุด-สะ-ริน Nut Sa Rin หญิง น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
นุชญาดา 15 นุด-ยา-ดา Nut Ya Da หญิง นักปราชญ์หญิงซึ่งเป็นน้อง, น้องนักปราชญ์หญิง
นุจารีย์ 41 นุ-จา-รี Nu Cha Ri หญิง มีความดีงามน้อย
นีรศรณ์ 41 นี-ระ-สอน Ni Ra Son หญิง ที่พึ่งแห่งน้ำ
นีรนันทน์ 45 นี-ระ-นัน Ni Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและสดชื่นดุจน้ำ
นีรนลิน 36 นี-ระ-นะ-ลิน Ni Ra Na Lin หญิง งามดังดอกบัวน้ำ
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
นีรชากร 24 นี-ระ-ชา-กอน Ni Ra Cha Kon หญิง แสงแห่งดอกบัวงาม
นีรชรินท์ 41 นี-ระ-ชะ-ริน Ni Ra Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำ
นิสิทธิ์ชน 45 นิ-สิด-ชน Ni Sit Chon ชาย ผู้ที่มีความสำเร็จนิรันดร์
นิษฐากานต์ 42 นิด-ถา-กาน Nit Tha Kan หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงอันเป็นที่รัก
นิษฐกนต์ 40 นิด-ทะ-กน Nit Tha Kon หญิง ผู้เป็นที่รักอันสมบูรณ์
นิศรวินท์ 45 นิด-ระ-วิน Nit Ra Win หญิง ดอกบัวราตรี
นิศฌาเนตร์ 45 นิด-ชา-เนด Nit Cha Net หญิง ผู้มีดวงตาพิจารณาดวงจันทร์, ผู้มีแสงแห่งการเพ่งพิศ
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
นิวัติเวช 36 นิ-วัด-เวด Ni Wat Wet ชาย กลับหาหมอ
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
นิวรธรณ์ 41 นิ-วะ-ระ-ทอน Ni Wa Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐนิรันดร์
นิลลดา 23 นิน-ละ-ดา Nin La Da หญิง สายสีพลอยดำ
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิรินทร์ธาร 45 นิ-ริน-ทาน Ni Rin Than หญิง ผู้ทรงความเป็นใหญ่นิรันดร์
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
นิรธารณ์ 36 นิ-ระ-ทาน Ni Ra Than หญิง ผู้ค้ำจุนน้ำ
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิธิสรรค์ 45 นิ-ทิ-สัน Ni Thi San ชาย ผู้เลือกขุมทรัพย์
นิธิศสรากร 41 นิ-ทิด-สะ-รา-กอน Ni Thit Sa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันแกล้วกล้าของเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิวัชร์ 42 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ขุมทรัพย์เป็นเพชร, ผู้สร้างสมบุญจนแกร่งกล้าดุจเพชร
นิธิดล 24 นิ-ทิ-ดน Ni Thi Don ชาย ผู้มีพื้นฐานร่ำรวย