บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชรัลธร อาทิตย์ 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย อาทิตย์ 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ อาทิตย์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา อาทิตย์ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
พรกมล อาทิตย์ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
กานต์ฐพิชญ์ อาทิตย์ 55 กาน-ถะ-พิด Kan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงในสิ่งอันเป็นที่รัก
อรุณวิชญ์ อาทิตย์ 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
ธัญวัลย์ อาทิตย์ 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ อาทิตย์ 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา อาทิตย์ 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ อาทิตย์ 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ อาทิตย์ 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ธนัญทิกา อาทิตย์ 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
อริชาภัช อาทิตย์ 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ชนทัช อาทิตย์ 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ปัญชวัช อาทิตย์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัชชวัท อาทิตย์ 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน อาทิตย์ 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา อาทิตย์ 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร อาทิตย์ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ชญภพ อาทิตย์ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภัณกร อาทิตย์ 15 พัน-นะ-กอน Phan Na Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
ภครัช อาทิตย์ 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
ภัทธนิน อาทิตย์ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา อาทิตย์ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จักธนัฐพันธ์ อาทิตย์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
จรัณฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญพัชร อาทิตย์ 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
จัญญนัฐ อาทิตย์ 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ อาทิตย์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐฌปวีร์ อาทิตย์ 51 นัด-ชะ-ปะ-วี Nat Cha Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐพิพัฒน์ อาทิตย์ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐวิวัฒน์ อาทิตย์ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐณพัชร์ อาทิตย์ 50 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
พิมพ์ชนิยา อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นิ-ยา Phim Cha Ni Ya หญิง ผู้มีตนเองเป็นต้นแบบ
พิมพ์ชนริน อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นะ-ริน Phim Cha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นต้นแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์ชณัฐ อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นัด Phim Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบ
พิมพ์ชยุพา อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
อัฐพิชญ์ อาทิตย์ 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
เริงจิณณ์ อาทิตย์ 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ อาทิตย์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู อาทิตย์ 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ อาทิตย์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา อาทิตย์ 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา อาทิตย์ 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ อาทิตย์ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี อาทิตย์ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน อาทิตย์ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ อาทิตย์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตย์ธมน อาทิตย์ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ อาทิตย์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ปวัน อาทิตย์ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา อาทิตย์ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ อาทิตย์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยาภรณ์ อาทิตย์ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ อาทิตย์ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา อาทิตย์ 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ อาทิตย์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ อาทิตย์ 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐวิรัล อาทิตย์ 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐรณพีร์ อาทิตย์ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร อาทิตย์ 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐธารณ์ อาทิตย์ 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ อาทิตย์ 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ อาทิตย์ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ อาทิตย์ 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล อาทิตย์ 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา อาทิตย์ 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน อาทิตย์ 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา อาทิตย์ 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ อาทิตย์ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา อาทิตย์ 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา อาทิตย์ 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์วรัตถ์ อาทิตย์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ฤทัย อาทิตย์ 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี อาทิตย์ 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล อาทิตย์ 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์นิบุณ อาทิตย์ 45 รัน-นิ-บุน Ran Ni Bun ชาย ผู้มีฝีมืออันน่ายินดี
รัญชน์นวัช อาทิตย์ 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร อาทิตย์ 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา อาทิตย์ 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ อาทิตย์ 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัชยากร อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ อาทิตย์ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชนิกร อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท อาทิตย์ 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร อาทิตย์ 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน อาทิตย์ 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ อาทิตย์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี อาทิตย์ 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์พิพัฒน์ อาทิตย์ 63 รัด-ชะ-พิ-พัด Rat Cha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน
รัชต์ธนัท อาทิตย์ 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ อาทิตย์ 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ อาทิตย์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช อาทิตย์ 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
ไอยาวริญ อาทิตย์ 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ อาทิตย์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ไอยนิตา อาทิตย์ 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา อาทิตย์ 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา อาทิตย์ 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชาภา อาทิตย์ 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
เฌออันธ์ อาทิตย์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา อาทิตย์ 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ อาทิตย์ 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
ภัคธณินทร์ อาทิตย์ 41 พัก-ทะ-นิน Phak Tha Nin หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ฌิวพัชร์ อาทิตย์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ อาทิตย์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ อาทิตย์ 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณภัทรรัชย์ อาทิตย์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด Na Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม
กฤตทวัฒ อาทิตย์ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ภูมิรวิชญ์ อาทิตย์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
กัลย์ณภัค อาทิตย์ 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ อาทิตย์ 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
ฐณิฌาฆ์ อาทิตย์ 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
พัชรปณัฏฐ์ อาทิตย์ 56 พัด-ชะ-ระ-ปะ-นัด Phat Cha Ra Pa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
ภิชญวรัชฏ์ อาทิตย์ 45 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ปัญชรีย์ อาทิตย์ 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ปัญเวธน์ อาทิตย์ 36 ปัน-ยะ-เวด Pan Ya Wet หญิง ผู้มีปัญญาและความรู้
ฐิตนันท์ อาทิตย์ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ทิพยรัตน์ อาทิตย์ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ภภีม อาทิตย์ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปลวัชร อาทิตย์ 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
นรินทร์พัชร์ อาทิตย์ 59 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat หญิง เพชรของผู้สูงส่ง
ปาลปวิชญ์ อาทิตย์ 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ณัฏฐ์ฐภิชช์ อาทิตย์ 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
นิชนันทน์ อาทิตย์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
ธปณัฐ อาทิตย์ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล อาทิตย์ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา อาทิตย์ 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน อาทิตย์ 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมธนภัทร อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา อาทิตย์ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา อาทิตย์ 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา อาทิตย์ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
บุญพร อาทิตย์ 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา อาทิตย์ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ อาทิตย์ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
นันท์ อาทิตย์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา อาทิตย์ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ อาทิตย์ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร อาทิตย์ 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัฏฐ์ อาทิตย์ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพักตร์ อาทิตย์ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
วาริฐฐิชา อาทิตย์ 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วาริณญ์ปัด อาทิตย์ 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วริณฐพัช อาทิตย์ 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
มุกพิชชา อาทิตย์ 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
ชนัฐปภา อาทิตย์ 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐาพิร์ณัท อาทิตย์ 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย อาทิตย์ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
ฐิติณัฏฐ์ อาทิตย์ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา อาทิตย์ 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ฑิมพิการณ์ อาทิตย์ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ อาทิตย์ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
ปัญญาวัฒน์ อาทิตย์ 42 ปัน-ยา-วัด Pan Ya Wat ชาย ปัญญาที่เจริญ
นิรัชญา อาทิตย์ 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย อาทิตย์ 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
พลปพัฒน์ อาทิตย์ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชวรุตม์ อาทิตย์ 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ อาทิตย์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา อาทิตย์ 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญาภรณ์ อาทิตย์ 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รักชัญญา อาทิตย์ 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา อาทิตย์ 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
รวีอินทร์ อาทิตย์ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ อาทิตย์ 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ อาทิตย์ 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ อาทิตย์ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวิรัชต์ อาทิตย์ 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ อาทิตย์ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ อาทิตย์ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รมัยปวีณ อาทิตย์ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์วรัชญ์ อาทิตย์ 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ อาทิตย์ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ อาทิตย์ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี อาทิตย์ 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา อาทิตย์ 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ อาทิตย์ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา อาทิตย์ 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ อาทิตย์ 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัชต์ อาทิตย์ 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช อาทิตย์ 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา อาทิตย์ 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ อาทิตย์ 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัทภร อาทิตย์ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร อาทิตย์ 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีญา อาทิตย์ 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ อาทิตย์ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ อาทิตย์ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รดาณัฐ อาทิตย์ 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณิดาภัญ อาทิตย์ 24 ระ-นิ-ดา-พัน Ra Ni Da Phan หญิง คำสวดที่น่ายินดีแล้ว
รณัฐดา อาทิตย์ 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ อาทิตย์ 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ อาทิตย์ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ อาทิตย์ 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร อาทิตย์ 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ อาทิตย์ 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา อาทิตย์ 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
รงค์ภูรินท์ อาทิตย์ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
เยี่ยมวุฒิ อาทิตย์ 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาญา อาทิตย์ 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธปทิต อาทิตย์ 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน อาทิตย์ 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ อาทิตย์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ อาทิตย์ 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยัญชนก อาทิตย์ 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยลวลัญช์ อาทิตย์ 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร อาทิตย์ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ อาทิตย์ 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา อาทิตย์ 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ อาทิตย์ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต อาทิตย์ 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา อาทิตย์ 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
พัชร์คีรยา อาทิตย์ 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
อิงวรินทร์ อาทิตย์ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน อาทิตย์ 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
มิริญฐิภา อาทิตย์ 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช อาทิตย์ 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
อัฐชาฌ์ อาทิตย์ 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ อาทิตย์ 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ อาทิตย์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ อาทิตย์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญพงค์ อาทิตย์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญธนินทร์ อาทิตย์ 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิชญวรัฏฐ์ อาทิตย์ 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พิธวัชญ์ อาทิตย์ 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รัชต์ภาคย์ อาทิตย์ 45 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ชาย ผู้โชคดีการเงิน
ภูวริช อาทิตย์ 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ลมินต์ปราง อาทิตย์ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
วรเนตร อาทิตย์ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ธนัทภัทร อาทิตย์ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
กิจจ์พัฒน์ อาทิตย์ 55 กิด-พัด Kit Phat ชาย ผู้ที่มีกิจการงานอันเจริญรุ่งเรือง
ณัฐญาภรณ์ อาทิตย์ 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภาวิริญ อาทิตย์ 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
พัทรินภรณ์ อาทิตย์ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร อาทิตย์ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
ไพรวัลย์ อาทิตย์ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
บอล อาทิตย์ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
นัทกร อาทิตย์ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
วีรินทร์ภัทร อาทิตย์ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ อาทิตย์ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
ชิณาริญ อาทิตย์ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
เกียรติวัชร อาทิตย์ 45 เกียด-ติ-วัด Kiat Ti Wat ชาย มีชื่อเสียงดุจเพชร
กฤชภร อาทิตย์ 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
ภริญลิกรณ์ อาทิตย์ 42 พา-ริน-ลิ-กอน Pha Rin Li Kon หญิง บ่อเกิดแห่งการแบ่งปัน
พิรัชชัย อาทิตย์ 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กันย์ณัฐ อาทิตย์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัญญ์ณภัค อาทิตย์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กันยปัตน์ อาทิตย์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัณฑพัฒธ์ อาทิตย์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กัญพัชร์ อาทิตย์ 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญนัทธ์ อาทิตย์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ลภัชดนย์ อาทิตย์ 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ณัฎฐพัฒน์ อาทิตย์ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร อาทิตย์ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
เมวิกา อาทิตย์ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
กัญภัทร อาทิตย์ 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญกาญจน์ อาทิตย์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
ฐิชาลดา อาทิตย์ 24 ทิ-ชา-ละ-ดา Thi Cha La Da หญิง ผู้อยู่ในเชื้อสายที่มั่นคง
พลอยชลิดา อาทิตย์ 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา อาทิตย์ 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ทิพภาพัชร์ อาทิตย์ 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
รัชยาวีญ์ อาทิตย์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา อาทิตย์ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
ชณิชา อาทิตย์ 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ขวัญทิชา อาทิตย์ 24 ขวัน-ทิ-ชา Khwan Thi Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ธัญญ์ธิชา อาทิตย์ 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ภานิชา อาทิตย์ 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
อาณดา อาทิตย์ 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทรชดา อาทิตย์ 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทปฤณ อาทิตย์ 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา อาทิตย์ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ปัญญรัช อาทิตย์ 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน อาทิตย์ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ณัฏฐ์ฐณภัค อาทิตย์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐาปนันทณัฏฐ์ อาทิตย์ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
จิตติ์ติณณ์ อาทิตย์ 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
กันต์กนิฎฐ์ อาทิตย์ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กัญธนา อาทิตย์ 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
พรินทร์ทิพย์ อาทิตย์ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ