บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงษ์พรหม 45 พง-พม Phong Phom ชาย ผู้ประเสริฐของตระกูล
พงษ์ธวัลย์ 60 พง-ทะ-วัน Phong Tha Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูล
พงศ์อนนต์ 54 พง-อะ-นน Phong A Non ชาย ผู้มีเชื้อสายไม่สิ้นสุด
พงศ์สัณห์ 56 พง-สัน Phong San ชาย เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
พงศ์สรรค์ 54 พง-สัน Phong San ชาย ผู้สร้างตระกูล
พงศ์สรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์ศรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์วรงค์ 51 พง-วะ-รง Phong Wa Rong ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ยศ 41 พง-ยด Phong Yot ชาย ผู้มีเกียรติของตระกูล
พงศ์เมธพนธ์ 63 พง-เม-ทะ-พน Phong Me Tha Phon ชาย ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล
พงศ์พนิดา 45 พง-พะ-นิ-ดา Phong Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีตระกูล
พงศ์ทัพพ์ 56 พง-ทับ Phong Thap ชาย ผู้เป็นสมบัติของตระกูล
พงศ์คณภรณ์ 54 พง-คะ-นะ-พอน Phong Kha Na Phon ชาย เชื้อสายผู้ค้ำจุนดูแลหมู่คน
พงศ์ไกร 40 พง-กัย Phong Kai ชาย ตระกูลผู้มีชื่อเสียง
ไปศล 24 ปัย-สน Pai Son ชาย ผู้ฉลาด
ไปรยาพร 36 ปัย-ยา-พอน Pai Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
ไปรยาณี 36 ปัย-ยา-นี Pai Ya Ni หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
ไปรยรักษ์ 45 ปัย-ยะ-รัด Pai Ya Rat หญิง ผู้รักษาความเป็นที่รัก
เปรมระพี 36 เปม-ระ-พี Pem Ra Phi หญิง ดวงอาทิตย์อันชื่นใจ
เปรมพัณณี 42 เปม-พัน-นี Pem Phan Ni หญิง ผู้บรรยายความสุข
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
เปรมปรวีร์ 45 เปม-ปอ-ระ-วี Pem Po Ra Wi หญิง ผู้กล้าหาญที่มีความสุขประเสริฐ
เปรมนิตย์ 42 เปม-มะ-นิด Pem Ma Nit ได้ทั้งชายและหญิง ตลดดเวลามีแต่ความชื่นใจ, ผู้ชื่นใจตลอดเวลา
เปรมณิภา 24 เปม-นิ-กา Pem Ni Ka หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
เปรมกัลย์ 41 เปม-มะ-กัน Pem Ma Kan หญิง หญิงงามที่อิ่มใจ, หญิงงามที่สุขสบาย
ปูรณ์ปวัตร 41 ปูน-ปะ-วัด Pun Pa Wat ชาย ผู้บริสุทธิ์อันสมบูรณ์
ปุณยวัฒิ์ 42 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวัฑฒ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณณารีย์ 42 ปุน-นา-รี Pun Na Ri หญิง ผู้เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปุณณวัตถ์ 36 ปุน-นะ-วัด Pun Na Wat ชาย สิ่งที่เป็นบุญ
ปุณณ์ลวิตร 45 ปุน-ละ-วิด Pun La Wit ชาย ผู้เกี่ยวบุญ
ปุณณนิดา 24 ปุน-นะ-นิ-ดา Pun Na Ni Da หญิง ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีและเต็มเปี่ยม
ปุณณนัทธ์ 36 ปุน-นะ-นัด Pun Na Nat ชาย ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์
ปิยะพิมล 41 ปิ-ยะ-พิ-มน Pi Ya Phi Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินอันเป็นที่รัก
ปิยะณัฏฐ์ 54 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปิยธรณ์ 36 ปิ-ยะ-ทอน Pi Ya Thon หญิง ผู้ทรงเป็นที่รัก
ปาลยศ 24 ปา-ละ-ยด Pa La Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา, ผู้รักษาเกียรติ์
ปาลณัฏฐ์ 45 ปา-ละ-นัด Pa La Nat ชาย ปราชญ์ผู้คุ้มครองรักษา
ปารระยา 24 ปาน-ระ-ยา Pan Ra Ya หญิง ผู้เป็นที่สุดของความเร็ซ
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
ปารย์ปิยรัตน์ 63 ปาน-ปิ-ยะ-รัด Pan Pi Ya Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นที่รักอันเหมาะสม, ผู้เป็นทีรักดังแก้วมณีอันเหมาะสม
ปารย์ปรุฬห์ 50 ปาน-ปะ-รุด Pan Pa Rut ชาย ผู้เจริญอันเหมาะสม
ปารย์ปณาลี 45 ปาน-ปะ-นา-ลี Pan Pa Na Li หญิง สายน้ำอันเหมาะสม
ปารย์ธมนต์ 50 ปาน-ทะ-มน Pan Tha Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินที่เหมาะสม
ปารย์ธนินทร์ 56 ปาน-ทะ-นิน Pan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่เหมาะสม,ผู้เหมาะสมที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ปารย์กมล 36 ปาน-กะ-มน Pan Ka Mon หญิง ดวงใจอันเหมาะสม, เหมาะสมเป็นดวงใจ
ปารปวัน 24 ปาน-ปะ-วัน Pan Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่สุด
ปารนีรา 24 ปา-ระ-นี-รา Pa Ra Ni Ra หญิง ผู้เป็นที่สุดแห่งน้ำ
ปานฐปน 24 ปาน-ทะ-ปะ-นะ Pan Tha Pa Na ชาย ดุจดังกับสรรสร้าง
ปาณมณิภา 24 ปาน-มะ-นิ-พา Pan Ma Ni Pha หญิง ผู้มีชีวิตเป็นประกายดุจแก้ว
ปาณปวีร์ 36 ปาน-ปะ-วี Pan Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญดังชีวิต,ผู้กล้าหาญทั้งลมหายใจ
ปัถยานันทน์ 45 ปัด-ถะ-ยา-นัน Pat Tha Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขอันเหมาะสม
ปัณนิพิฐ 41 ปัน-นิ-พิด Pan Ni Phit หญิง ผู้ตั้งมั่นด้วยทรัพย์
ปัณณ์ศิริวรรณ 63 ปัน-สิ-ริ-วัน Pan Si Ri Wan หญิง ผู้มีเชื่อสายอันเป็นมงคลและความรู้
ปัณณ์รัฐ 42 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ชาย รัฐแห่งความรู้
ปัณณรตา 24 ปัน-นะ-ระ-ตา Pan Na Ra Ta หญิง ผู้มียินดีในหนังสือ,ผู้ยินดีในความรู้
ปัณณ์ฟ้า 36 ปัน-ฟ้า Pan Fa หญิง ผู้มีความรู้กว้างขวางดังท้องฟ้า, หนังสือแห่งฟ้า
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้
ปัณณ์พัฒน์ 54 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองทางหนังสือ
ปัณณ์ปวีณ 45 ปัน-ปะ-วีน Pan Pa Win หญิง ผู้ฉลาดที่ทรงความรู้
ปัณณ์นภัส 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง หนังสือแห่งสวรรค์
ปัณณ์ธารี 41 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซี่งหนังสือ, ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาด
ปัณณธวัล 36 ปัน-นะ-ทะ-วัน Pan Na Tha Wan หญิง ผู้นวลงามด้วยความรู้, ผู้เป็นดุจหนังสืออันบริสุทธิ์
ปัณณ์ธนารีย์ 63 ปัน-ทะ-นา-รี Pan Tha Na Ri หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐเป็นความรู้
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ปัณณ์กฤษณ์ 45 ปัน-กริด Pan Krit ชาย หนังสือของพระกฤษณะ
ปัณฑสุดา 24 ปัน-สุ-ดา Pan Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีปัญญา
ปัณฑ์ธนัน 41 ปัน-ทะ-นัน Pan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
ปัฐน์มณีกานต์ 65 ปัด-มะ-นี-กาน Pat Ma Ni Kan หญิง ผู้น่ารักและมีค่าในการพูด
ปองรมณ 24 ปอง-ระ-มน Pong Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขอันน่าปรารถนา
ปองยล 24 ปอง-ยน Pong Yon ชาย ผู้เป็นที่น่ามองน่าปรารถนา
ปวีณวัสสา 45 ปะ-วีน-วัด-สา Pa Win Wat Sa หญิง ผู้ฉลาดตลอดปี
ปวีณวรรณพร 51 ปะ-วีน-วัน-นะ-พอน Pa Win Wan Na Phon หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและเฉลียวฉลาด
ปวีณรมัย 41 ปะ-วีน-ระ-มัย Pa Win Ra Mai หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
ปวีณมุนินทร์ 54 ปะ-วีน-มุ-นิน Pa Win Mu Nin หญิง จอมปราชญ์ผู้ชาญฉลาด
ปวีณพรรธน์ 54 ปะ-วีน-พัด Pa Win Phat หญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองดังนักปราชญ์
ปวีณธรณ์ 42 ปะ-วีน-ทอน Pa Win Thon หญิง ผู้ทรงความจำอันฉลาด
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปวริศรฐ์ 45 ปะ-วะ-ริด Pa Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ในประเทศที่มีจิตใจสูงส่ง
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปวรลักษณ์ 41 ปะ-วอน-ลัก Pa Won Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ปวรลภณ 24 ปะ-วอ-ระ-พน Pa Wo Ra Phon ชาย ผู้มีลาภอันประเสริฐยิ่ง
ปวรธันยวีร์ 59 ปะ-วอน-ทัน-ยะ-วี Pa Won Than Ya Wi หญิง ผู้กล้าหาญและมีโชคอันล้ำเลิศ
ปวรกมล 24 ปะ-วอน-กะ-มน Pa Won Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
ปรีรดา 19 ปี-ระ-ดา Pi Ra Da หญิง ผู้มีความรื่นรมย์ยินดี
ปรียนลิน 41 ปี-ยะ-นะ-ริน Pi Ya Na Rin หญิง ดอกบัวอันเป็นที่รัก
ปริยรินทร์ 45 ปะ-ริ-ยะ-ริน Pa Ri Ya Rin หญิง เจ้าแห่งศัตรูอันเป็นที่รัก, ยอดหญิงงามอันเป็นทีรัก
ปริยนันท์ 42 ปะ-ริ-ยะ-นัน Pa Ri Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรานต์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีทรัพย์มากที่สุด
ปรานต์ธรนันท์ 56 ปาน-ทอ-ระ-นัน Pan Tho Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขที่สุด
ปรานต์ณัฐ 42 ปาน-นัด Pan Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่สุด
ปราณวงศ์ 36 ปาน-วง Pan Wong ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งลม
ปราณน์วรินทร์ 59 ปาน-วะ-ริน Pan Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐในชีวิต
ปรัตถ์ฐพัณณ์ 63 ปะ-รัด-พัน Pa Rat Phan หญิง ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม
ประมณฑ์นันท์ 56 ปะ-มน-นัน Pa Mon Nan หญิง ผู้ผ่องใสและมีความสุข
ประภาวริณณ์ 45 ปะ-พา-วะ-ริน Pa Pha Wa Rin หญิง รัศมีผู้ไม่เป็นหนี้อันประเสริฐ
ประภาณภณ 23 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผูพูดเก่งมาก
ปภูมิ 14 ปะ-พูม Pa Phum ชาย แผ่นดินกว้าง
ปภูธน 14 ปะ-พู-ทะ-นะ Pa Phu Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดินมากยิ่ง, ยิ่งกว่าราชา
ปภาณภณ 15 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผู้พูดเก่งมาก
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ปภพพร 23 ปะ-พบ-พอน Pa Phop Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐ
ปพัณณ์ลภัส 51 ปะ-พัน-ละ-พัด Pa Phan La Phat หญิง ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพนสัณห์ 45 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย ผู้เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ปพนรมัย 36 ปะ-พน-ระ-มัย Pa Phon Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และบริสุทธิ์
ปพนพรรณ 36 ปะ-พน-พัน Pa Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ปนุท 9 ปะ-นุด Pa Nut หญิง ผู้บรรเทา ผู้ระงับ
ปทาน 9 ปะ-ทาน Pa Than ชาย ผู้ให้
ปณิธิ์รตา 36 ปะ-นิด-ระ-ตา Pa Nit Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในความตั้งใจ
ปณัทภูมิ 24 ปะ-นัด-พูม Pa Nat Phum ชาย แผ่นดินที่ให้ชีวิต
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
อนิวัฒน์ 42 อะ-หนิ-วัด A Ni Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
มิรินดา 24 มิ-ริน-ดา Mi Rin Da หญิง อ่อนโยน อ่อนหวาน
เปรมิกา 19 เป-มิ-กา Pe Mi Ka หญิง ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก
ดาราณี 19 ดา-รา-นี Da Ra Ni หญิง เรือ(มาจากดารณี)
ศุภรัสมิ์ 42 สุบ-พะ-หรัด Sup Pha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญ
ไพรวรรณ 40 พรัย-วัน Phrai Wan หญิง ป่า
พุทะรักษ์ 36 พุ-ทะ-รัก Phu Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พุทธรักษ์ 36 พุด-ทะ-รัก Phut Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พงษ์ลัดดา 36 พง-ลัด-ดา Phong Lat Da หญิง ผู้มีเชื้อสายจากวงศ์ตระกูล
พิมพ์วิภาวรรณ 65 พิม-วิ-พา-วัน Phim Wi Pha Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามและผ่องใส
วฤณพร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีพรประเสริฐอันน่ายินดี
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
วีนรินทร์ 45 วี-นะ-ริน Wi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งสายลม
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
มูฮัมหมัด 36 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
วุฒิไพศาล 45 วุด-ทิ-พัย-สาน Wut Thi Phai San ชาย ผู้ความรู้ที่กว้างขวาง
คริณภักษ์ 36 คะ-ริน-พัก Kha Rin Phak ได้ทั้งชายและหญิง อาหารที่เป็นเลิศ
พรณรงค์ 36 พอน-นะ-รง Phon Na Rong ชาย ความปรารถนาแห่งการต่อสู้
กัลยากรป์ 36 กัน-ละ-ยา-กร Kan La Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความสิริมงคล
เอกประวีร์ 45 เอก-ประ-หวี Ek Pra Wi ชาย ผู้กล้าหาญเป็นที่หนึ่ง
กิตติ์สุภัค 41 กิด-สุ-พัก Kit Su Phak หญิง ผู้งดงามที่มีชื่อเสียง
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
สุทิพย์มงคล 55 สุ-ทิบ-มง-คน Su Thip Mong Khon หญิง สิริมงคลจากเทวดา
ธนินท์ธร 36 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุนทรัพย์
ทิติภา 14 ทิ-ติ-พา Thi Ti Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งชีวิต
คีรยา 24 คี-ระ-ยา Khi Ra Ya หญิง ขุนเขาแห่งการเยียวยา
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
พิมพ์กมล 46 พิม-กะ-มน Phim Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจเป็นแบบอย่าง
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
วิริทธิพล 41 วิ-ริด-ทิ-พน Wi Rit Thi Phon ชาย ผู้มีกำลังแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วุธติพงษ์ 41 วุด-ติ-พง Wut Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความแข็งแกร่ง
ภัทรณัฎฐ์ 42 พัด-ทะ-ระ-นัด Phat Tha Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
วราทิพย์ 41 วะ-รา-ทิบ Wa Ra Thip หญิง เทวดาผู้ประเสริฐ
ศิวลักษณ์ 46 สิ-วะ-ลัก Si Wa Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
ปารดา 9 ปา-ระ-ดา Pa Ra Da หญิง ผู้มีความยินดียิ่ง
นิธิณรงค์ 41 นิ-ทิ-นะ-รง Ni Thi Na Rong ชาย ขุมทรัพย์แห่งการต่อสู้
นิธิรัศมิ์ 50 นิ-ทิ-รัด Ni Thi Rat หญิง รัศมีแห่งขุมทรัพย์
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
ภัควัฒน์ 36 พัก-คะ-วัด Phak Kha Wat ชาย ผู้เจริญในโชคลาภ
รัฐภรณ์ 36 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความมั่นคง
ระรินทิพย์ 51 ระ-ริน-ทิบ Ra Rin Thip หญิง สายน้ำของเทวดา
ภัคภาคิน 24 พัก-พา-คิน Phak Pha Khin ชาย ผู้มีโชคลาภ
สิรินยาพัทธ์ 59 สิ-ริน-ยา-พัด Si Rin Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
อาลักษณ์ 36 อา-ลัก A Lak ชาย ผู้ทำหน้าที่ทางหนังสือในพระราชวัง
ทรา 6 ทะ-รา Tha Ra หญิง ประเสริฐ, งดงาม (แปลงมาจากภัทร-)
สุรศิลป์ 40 สุ-ระ-สิน Su Ra Sin ชาย เทวดาผู้มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม
ศิร์ฆเนศ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ได้ทั้งชายและหญิง เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
พัฒนะ 24 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย ความเจริญ
วาเศรษฐี 40 วา-เสด-ถี Wa Set Thi หญิง ผู้มั่งมีมาก, ผู้ร่ำรวยมากเป็นวาๆ
ฮากีม 19 ฮา-กีม Ha Kim หญิง (อาหรับ) ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษา
ปณตยล 24 ปะ-นด-ยน Pa Not Yon หญิง ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ปณตพล 24 ปะ-นด-พน Pa Not Phon ชาย ผู้มีกำลังอันอ่อนน้อม
ปณตธนัท 24 ปะ-นด-ทะ-นัด Pa Not Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ปฐมนพัต 36 ปะ-ถม-นะ-พัด Pa Thom Na Phat ชาย ผู้มีความริเริ่มเป็นที่หนึ่ง
บุณณ์ภัสสร 45 บุน-พัด-สอน Bun Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเต็ม
บัณฑุ์นิพิฐ 54 บัน-นิ-พิด Ban Ni Phit หญิง ช้างเผือกที่ตั้งใจมั่น
บัณฑิรัศมิ์ 51 บัน-ทิ-รัด Ban Thi Rat หญิง เป็นผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
บวรลภน 24 บะ-วอน-ละ-พน Ba Won La Phon ชาย ลาภอันล้ำเลิศ
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรัณย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
เนธิภัค 24 เน-ทิ-พัก Ne Thi Phak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีโชคลาภร่ำรวย
เนธิปภากร 24 เน-ทิ-ปะ-พา-กอน Ne Thi Pa Pha Kon หญิง ผู้สร้างความรุ่งเรืองและเป็นใหญ่นิรันดร
เนธิกฤศ 24 เน-ทิ-กริด Ne Thi Krit ชาย ผู้น้อยที่ร่ำรวย
เนติวัธน์ 42 เน-ติ-วัด Ne Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
เนติภัทธ 24 เน-ติ-พัด Ne Ti Phat ชาย ผู้ประพฤติในประเพณี
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
เนตรนพิน 36 เนด-นะ-พิน Net Na Phin หญิง ผู้มีดวงตาสาวเสมอ
เนกข์ 19 เนก Nek ชาย ลิ่ม, แท่ง
นุธาร 15 นุ-ทาน Nu Than ชาย ลำธารเล็ก
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นีรศรณ์ 41 นี-ระ-สอน Ni Ra Son หญิง ที่พึ่งแห่งน้ำ
นีรนันทน์ 45 นี-ระ-นัน Ni Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและสดชื่นดุจน้ำ
นีรนลิน 36 นี-ระ-นะ-ลิน Ni Ra Na Lin หญิง งามดังดอกบัวน้ำ
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
นิษฐากานต์ 42 นิด-ถา-กาน Nit Tha Kan หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงอันเป็นที่รัก
นิษฐกนต์ 40 นิด-ทะ-กน Nit Tha Kon หญิง ผู้เป็นที่รักอันสมบูรณ์
นิศรวินท์ 45 นิด-ระ-วิน Nit Ra Win หญิง ดอกบัวราตรี
นิวิฐพล 42 นิ-วิด-พน Ni Wit Phon ชาย ผู้มีกำลังตั้งใจมั่น
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
นิวรธรณ์ 41 นิ-วะ-ระ-ทอน Ni Wa Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐนิรันดร์
นิลลดา 23 นิน-ละ-ดา Nin La Da หญิง สายสีพลอยดำ
นิลพิรัล 41 นิน-พิ-รัน Nin Phi Ran หญิง แก้วมณีสีดำที่หายาก
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิรินทร์ธาร 45 นิ-ริน-ทาน Ni Rin Than หญิง ผู้ทรงความเป็นใหญ่นิรันดร์
นิรธารณ์ 36 นิ-ระ-ทาน Ni Ra Than หญิง ผู้ค้ำจุนน้ำ
นิพิฐปกรณ์ 51 นิ-พิด-ปะ-กอน Ni Phit Pa Kon ชาย ผู้มีหลักการที่มั่นคง
นิพรรัตน์ 46 นิ-พอน-รัด Ni Phon Rat หญิง ดังได้รับดวงแก้ว
นิบุณวรรณ 36 นิ-บุน-วัน Ni Bun Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณละเอียด
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิธิสรรค์ 45 นิ-ทิ-สัน Ni Thi San ชาย ผู้เลือกขุมทรัพย์
นิธิศอมล 41 นิ-ทิด-อะ-มอน Ni Thit A Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์และเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิศสรากร 41 นิ-ทิด-สะ-รา-กอน Ni Thit Sa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันแกล้วกล้าของเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิวรุตม์ 45 นิ-ทิ-วะ-รุด Ni Thi Wa Rut ชาย ผู้ประเสริฐสุดเป็นขุมทรัพย์
นิธิดล 24 นิ-ทิ-ดน Ni Thi Don ชาย ผู้มีพื้นฐานร่ำรวย
นิธิวรทย์ 45 นิ-ทิ-วะ-รด Ni Thi Wa Rot ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์
นิธิปวีร์ 45 นิ-ทิ-ปะ-วี Ni Thi Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญที่มีขุมทรัพย์
นิติวัฑฒ์ 41 นิ-ติ-วัด Ni Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
นิติกุล 24 นิ-ติ-กุน Ni Ti Kun หญิง ตระกูลกฏหมาย
นิตย์นิตา 42 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมดีสม่ำเสมอ
นิตย์ธารี 45 นิด-ทา-รี Nit Tha Ri หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอ
นิฐิวัสส์ 55 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ปีแห่งความมั่นคงตลอดไป
นิฐิราภรณ์ 46 นิ-ทิ-รา-พอน Ni Thi Ra Phon หญิง ผู้ประดับความยั่งยืนนิรันดร
นิฏฐ์ฑัยห์ 65 นิด-ทัย Nit Thai หญิง ผู้เผาความชั่วร้ายสำเร็จ
นาวาบรม 24 นา-วา-บะ-รม Na Wa Ba Rom หญิง สุดยอดเรือ
นาวานล 24 นา-วา-นน Na Wa Non หญิง เรือที่เปล่งแสง
นารินรักษ์ 41 นา-ริน-รัก Na Rin Rak หญิง ผู้รักษานาสีทอง, ผู้รักษาทุ่งนาทอง
นารินทร์ลัดดา 46 นา-ริน-ลัด-ดา Na Rin Lat Da หญิง สายของหญิงผู้เป็นใหญ่
นาราธฤต 19 นา-รา-ทะ-ริด Na Ra Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมั่นคง
นาทย์ธนัน 42 นาด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่น่ายินดี
นาทย์ 24 นาด Nat หญิง ผู้ยินดี, ผู้อิ่มเอิบ
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
นันธณัฏฐ์ 54 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ความสุขของนักปราชญ์
นันท์ภัคสุทธิ์ 59 นัน-พัก-คะ-สุด Nan Phak Kha Sut หญิง บริสุทธิ์แห่งโชคที่น่ายินดี
นันท์ประมณฑ์ 56 นัน-ปะ-มน Nan Pa Mon หญิง ผู้ผ่องใสและมีความสุข
นันทน์วเรณย์ 63 นัน-ทะ-วะ-เรน Nan Tha Wa Ren หญิง ผู้มีความสุขที่ประเสริฐยิ่ง
นันทน์วรันธร 56 นัน-ทะ-วะ-รัน-ทอน Nan Tha Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐและความสุข
นันทน์วรัตถ์ 56 นัน-ทะ-วะ-รัด Nan Tha Wa Rat หญิง ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันทน์ลภณ 41 นัน-ทะ-ละ-พน Nan Tha La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ายินดี
นันทน์รยา 42 นัน-ทะ-ระ-ยา Nan Tha Ra Ya หญิง ผู้มีกระแสแห่งความยินดี, ผู้มีความเร็วอันเป็นความยินดี
นันทน์มนต์ธร 59 นัน-ทะ-มน-ทอน Nan Tha Mon Thon หญิง ผู้มีมนต์ขลังแห่งความสุข
นันทน์พัฒนี 56 นัน-ทะ-พัด-ทะ-นี Nan Tha Phat Tha Ni หญิง ผู้เจริญด้วยความสุข
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
นันทนธรณ์ 42 นัน-ทะ-นะ-ทอน Nan Tha Na Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี
นันทน์ธภัค 42 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้มีโชคที่ทรงไว้ด้วยความน่ายินดี
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นันทน์ณัฐพร 59 นัน-ทะ-นัด-พอน Nan Tha Nat Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
นันทน์ณฐพร 55 นัน-นัด-ทะ-พอน Nan Nat Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์ที่มีความสุข
นันทน์คณุฒน์ 56 นัน-ทะ-คะ-นุด Nan Tha Kha Nut หญิง ผู้มีความสุขและประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
นันทน์กรวินท์ 59 นัน-ทะ-กอ-ระ-วิน Nan Tha Ko Ra Win หญิง ผู้ได้สร้างความสุข
นันท์ธิพร 44 นัน-ทิ-พอน Nan Thi Phon หญิง ความดีงามอันยิ่งใหญ่ที่น่ายินดี
นันท์ธนินทร์ 56 นัน-ทะ-นิน Nan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี,ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่ในทรัพย์
นันฐณัฐ 41 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย ปราชญผู้มีความยินดี
นัทธิ์ปุลิน 45 นัด-ปุ-ลิน Nat Pu Lin หญิง ผู้มีความผูกพันที่กว้างขวาง
นัทธิ์ปภานัน 45 นัด-ปะ-พา-นัน Nat Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยงามอันแน่นอน
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
นัทธิ์นันท์ธร 59 นัด-ทะ-นัน-ทอน Nat Tha Nan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีที่ผูกพัน
นัทธินันท์ 42 นัด-ทิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้มีความสุขผูกพัน
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
นัทธอร 24 นัด-ทะ-ออน Nat Tha On หญิง นางงามผู้ผูกพัน
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
นัทธ์วีรินทร์ 63 นัด-วี-ริน Nat Wi Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ทีผูกพันความกล้าหาญ
นัทธวัฒน์ 41 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
นัทธบดินทร์ 40 นัด-ทะ-บะ-ดิน Nat Tha Ba Din ชาย ผู้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
นัทธ์นุตตา 36 นัด-นุด-ตา Nat Nut Ta หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญอันเหนียวแน่น
นัทธ์ธนัน 41 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ผู้พัน
นัทตะวันน์ 46 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย สายน้ำและดวงอาทิตย์
นัทณลัลน์ 45 นัด-นะ-ลัน Nat Na Lan หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้ดุจแม่น้ำ
นัดตวันน์ 42 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย รอบของดวงอาทิตย์
นัฏฐยาน์ 50 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้มีพาหนะอันรอบรู้
นัฏฐ์ปภาดา 42 นัด-ปะ-พา-ดา Nat Pa Pha Da หญิง นักปราชญ์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
นัฏฐ์นลี 54 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง ผู้รู้มาตราชั่งตวงวัด
นัฏฐ์นรี 52 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง ปราชญ์หญิง
นวินนิลยา 44 นะ-วิน-นิน-ยา Na Win Nin Ya หญิง ที่อยู่อาศัยที่สดชื่น
นวลศรัณย์ 54 นวน-สะ-รัน Nuan Sa Ran หญิง ผู้ปกป้องความงามผุดผ่อง, ผู้เป็นที่พึ่งอันงามผุดผ่อง
ณปภัส 19 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้มีความสุขใส
สุนีย์วรรณ 56 สุ-นี-วัน Su Ni Wan หญิง ผู้มีผิวอันมั่นคงดี
วิวัฒนินนทร์ 56 วิ-วัด-ทะ-นิน Wi Wat Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐศิริกานต์ 56 นัด-ถะ-สิ-หริ-กาน Nat Tha Si Ri Kan หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
ฐิตติยานันท์ 56 ถิด-ติ-ยา-นัน Thit Ti Ya Nan หญิง หญิงผู้ยินดีในความมั่นคง
อรุณสวัสดิ์ 54 อะ-รุน-สะ-หวัด A Run Sa Wat ได้ทั้งชายและหญิง สวัสดีตอนเช้า
เสาว์ลักษณ์ 54 เสา-ลัก Sao Lak หญิง ผู้มีลักษณะดี, ผู้มีลักษณะงาม.
สร้อยสุวรรณ 54 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง สร้อยทอง
สร้อยสนธิ์ 56 ซ่อย-สน Soi Son หญิง สร้อยที่ถักเป็นลายคดกริช
กิตศิริลักษณ์ 56 กิด-สิ-หริ-ลัก Kit Si Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะมงคลที่น่าสรรเสริญ
พิยาภรณ์ 40 พิ-ยา-พอน Phi Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีความรู้
กิติตศักดิ์ 41 กิ-ติด-สัก Ki Tit Sak ชาย คำสรรเสริญในอำนาจ
กนิฏฐกัณฑ์ 50 กะ-หนิด-ทะ-กัน Ka Nit Tha Kan หญิง ว่าด้วยเรื่องที่น้อยที่สุด
แตร 9 แต Tae หญิง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทำด้วยโลหะ
ปวีณรัตน์ 45 ปะ-วีน-รัด Pa Win Rat หญิง ผู้มีความฉลาดอันทรงคุณค่าดั่งแก้ว
หนูทรัพย์ 46 หนู-ซับ Nu Sap หญิง หนูผู้มีทรัพย์
ภัทฤดี 15 พัด-รึ-ดี Phat Rue Di หญิง ผู้มีใจงดงาม, ผู้มีใจเป็นสิริมงคล
ภานวดา 15 พา-นะ-วะ-ดา Pha Na Wa Da หญิง แสงสว่างแห่งความหวังใหม่
พาภัท 15 พา-พัด Pha Phat หญิง ผู้นำพาความสิริมงคล