บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายนามชื่อมงคลล่าสุด 15 รายชื่อ Readmore >>
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูมิศรา 24 พูม-สะ-รา Phum Sa Ra หญิง ผู้มีปัญญาหลักแหลมและกว้างไกล
ภูมิวิธวิทย์ 54 พูม-วิ-ทะ-วิด Phum Wi Tha Wit ชาย ฉลาดและทรงปัญญา
ภูมิวรินทร์ 45 พูม-วะ-ริน Phum Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่ทรงปัญญา
ภูมิมนู 24 พูม-มะ-นู Phum Ma Nu หญิง รักแผ่นดินดังดวงใจ
ภูมิปวร 24 พูม-ปะ-วอน Phum Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูมิปรินทร์ 41 พูม-ปะ-ริน Phum Pa Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
ภูมิ์นวิน 41 พู-นะ-วิน Phu Na Win ชาย หนุ่มผู้มีปัญญา
ภูมิ์ธนัส 41 พู-ทะ-นัด Phu Tha Nat ชาย ผู้ว่องไวด้วยทรัพย์จากปัญญา
ภูมิญากรณ์ 36 พูม-ยา-กอน Phum Ya Kon ชาย ผู้สร้างความรู้แก่แผ่นดิน ,ผู้ได้สร้างความรู้ที่มีปัญญากว้างไกล
ภูมิชนน 24 พูม-ชะ-นน Phum Cha Non ชาย เชื้อสายของแผ่นดิน
ภูมิจักษ์ 36 พูม-จัก Phum Chak ชาย ผู้ดูแผ่นดิน
ภูมิกิตติ์ 36 พูม-กิด Phum Kit ชาย มีเกียรติยศและปัญญา เกียรติของแผ่นดิน
ภูพิโมกข์ 36 พู-พิ-โมก Phu Phi Mok ชาย ผู้หลุดพ้นที่มั่นคงดังภูเขา
ภูพาณี 24 พู-พา-นี Phu Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาในแผ่นดิน
ภูธีธัช 24 พู-ที-ทัด Phu Thi That ชาย ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยแห่งแผ่นดิน
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตรเดือนพฤษภาคม ปี 2565 Readmore >>
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ลูก วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ สูญดิถี ปิตา มาตา ดาวเด่น ดาวดับ ผลรวมดาว ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
114%
สังคมบริวาร
92%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
115%
สังคมบริวาร
93%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.43
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 03 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
87%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
3.57
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 04 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
0
มหาสูญ
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ธุรกิจการงาน
4
3.14
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
118%
สังคมบริวาร
86%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
93%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
115%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
114%
สังคมบริวาร
92%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.57
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
115%
สังคมบริวาร
93%
ทรัพย์สินการเงิน
4
4.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
87%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ธุรกิจการงาน
4
3.57
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
อุบาศ
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
118%
สังคมบริวาร
86%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.29
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
93%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.57
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
115%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
114%
สังคมบริวาร
92%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.43
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
115%
สังคมบริวาร
93%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.43
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
87%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
3.57
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ธุรกิจการงาน
4
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
118%
สังคมบริวาร
86%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
93%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
115%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
114%
สังคมบริวาร
92%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
115%
สังคมบริวาร
93%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.43
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
87%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
3.71
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ธุรกิจการงาน
4
3.71
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
118%
สังคมบริวาร
86%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
สังคมบริวาร
93%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
115%
ทรัพย์สินการเงิน
94%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
4
3.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
114%
สังคมบริวาร
92%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.57
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
115%
สังคมบริวาร
93%
ทรัพย์สินการเงิน
4
4.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
106%
ทรัพย์สินการเงิน
86%
สุขภาพอุบัติเหตุ
3
2.86
เกิดพุธห้ามใช้
เลขเด็ดงวดประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2565 Readmore >>
เลขชุดปกติ : 61 16 68 86 63 36 18 81 13 31 83 38 35 53 30 03 85 58 80 08 50 05
เลขชุดปกติ(เรียงตามสถิติ) : 68 ออก 9 ครั้ง 80 ออก 9 ครั้ง 36 ออก 10 ครั้ง 16 ออก 10 ครั้ง 30 ออก 10 ครั้ง 08 ออก 11 ครั้ง 13 ออก 11 ครั้ง 31 ออก 11 ครั้ง 38 ออก 12 ครั้ง 63 ออก 12 ครั้ง 83 ออก 13 ครั้ง 18 ออก 13 ครั้ง 81 ออก 14 ครั้ง 35 ออก 14 ครั้ง 53 ออก 14 ครั้ง 58 ออก 15 ครั้ง 61 ออก 15 ครั้ง 85 ออก 15 ครั้ง 03 ออก 15 ครั้ง 86 ออก 16 ครั้ง 50 ออก 16 ครั้ง 05 ออก 16 ครั้ง
เลขชุดหวยเบิ้ล : 00 11 33 55 66 88
เลขชุดหวยเบิล(เรียงตามสถิติ) : 00 ออก 11 ครั้ง 55 ออก 12 ครั้ง 66 ออก 13 ครั้ง 33 ออก 14 ครั้ง 88 ออก 15 ครั้ง 11 ออก 20 ครั้ง