บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายนามชื่อมงคลล่าสุด 15 รายชื่อ Readmore >>
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยมลรัชต์ 41 ยะ-มน-รัด Ya Mon Rat หญิง ผู้อยู่คู่กับเงิน
ยมลธรณ์ 41 ยะ-มน-ทอน Ya Mon Thon หญิง แผ่นดินคู่ดวงใจ
ยนตธร 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยชญ์สุทิน 41 ยด-สุ-ทิน Yot Su Thin ชาย ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา
ยชญ์วิทิต 41 ยด-วิ-ทิด Yot Wi Thit ชาย ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา
ยชญ์วรัตม์ 54 ยด-วะ-รัด Yot Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐที่ได้รับการบูชา
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยชญ์ระพี 46 ยด-ระ-พี Yot Ra Phi หญิง ผู้เป็นดุจตะวันที่น่าบูชา
ยชญ์รวินทร์ 56 ยด-ระ-วิน Yot Ra Win หญิง เจ้าแห่งอาทิตย์ที่น่าบูชา
ยชญ์ยวิษฐ์ 63 ยด-ยะ-วิด Yot Ya Wit ชาย ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา
ยชญ์พิภัช 42 ยด-พิ-พัด Yot Phi Phat ชาย ผู้เอื้อเฟื้อที่น่าบูชา
ยชญ์ปุลิน 41 ยด-ปุ-ลิน Yot Pu Lin ชาย ผู้กว้างขวางที่ให้เกียรติผู้อื่น
ยชญ์ปวีร์ 51 ยด-ปะ-วี Yot Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการให้เกียรติ์
ยชญ์ปวินท์ 50 ยด-ปะ-วิน Yot Pa Win ชาย ผู้ได้ร้บการให้เกียรติ
ยงภวัต 24 ยง-พะ-วัด Yong Pha Wat ชาย ผู้เจริญงดงาม
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตรเดือนสิงหาคม ปี 2565 Readmore >>
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ลูก วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ สูญดิถี ปิตา มาตา ดาวเด่น ดาวดับ ผลรวมดาว ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
จันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
80%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 02 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ทรัพย์สินการเงิน
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 03 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
96%
ธุรกิจการงาน
4
2.43
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
76%
ทรัพย์สินการเงิน
3
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
95%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
112%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
111%
ความรักหุ้นส่วน
97%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
80%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 09 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ทรัพย์สินการเงิน
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 10 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
96%
ธุรกิจการงาน
4
3.14
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
76%
ทรัพย์สินการเงิน
3
2.14
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
95%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
112%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
111%
ความรักหุ้นส่วน
97%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.43
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
80%
ทรัพย์สินการเงิน
4
3.57
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ทรัพย์สินการเงิน
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 17 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
96%
ธุรกิจการงาน
4
2.43
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
76%
ทรัพย์สินการเงิน
3
2.14
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
95%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
112%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
111%
ความรักหุ้นส่วน
97%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
80%
ทรัพย์สินการเงิน
4
2.29
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ทรัพย์สินการเงิน
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.57
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 24 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
96%
ธุรกิจการงาน
4
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
76%
ทรัพย์สินการเงิน
3
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
สังคมบริวาร
95%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
116%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
108%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
113%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.57
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
106%
ธุรกิจการงาน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.43
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 31 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
124%
ทรัพย์สินการเงิน
89%
สุขภาพอุบัติเหตุ
3
2.29
เกิดเสาร์ห้ามใช้
เลขเด็ดงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 Readmore >>
เลขชุดปกติ : 50 05 57 75 52 25 07 70 02 20 72 27 61 16 68 86 63 36 18 81 13 31 83 38 49 94 46 64 41 14 96 69 91 19
เลขชุดปกติ(เรียงตามสถิติ) : 75 ออก 8 ครั้ง 41 ออก 9 ครั้ง 68 ออก 9 ครั้ง 19 ออก 10 ครั้ง 16 ออก 10 ครั้ง 49 ออก 10 ครั้ง 36 ออก 10 ครั้ง 13 ออก 11 ครั้ง 20 ออก 11 ครั้ง 31 ออก 11 ครั้ง 63 ออก 12 ครั้ง 46 ออก 12 ครั้ง 38 ออก 12 ครั้ง 70 ออก 12 ครั้ง 27 ออก 12 ครั้ง 83 ออก 13 ครั้ง 96 ออก 13 ครั้ง 18 ออก 13 ครั้ง 81 ออก 14 ครั้ง 02 ออก 14 ครั้ง 57 ออก 15 ครั้ง 07 ออก 15 ครั้ง 14 ออก 15 ครั้ง 86 ออก 16 ครั้ง 05 ออก 16 ครั้ง 61 ออก 16 ครั้ง 52 ออก 16 ครั้ง 72 ออก 16 ครั้ง 69 ออก 16 ครั้ง 50 ออก 16 ครั้ง 94 ออก 17 ครั้ง 91 ออก 18 ครั้ง 25 ออก 18 ครั้ง 64 ออก 20 ครั้ง
เลขชุดหวยเบิ้ล : 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
เลขชุดหวยเบิล(เรียงตามสถิติ) : 99 ออก 5 ครั้ง 00 ออก 11 ครั้ง 55 ออก 12 ครั้ง 44 ออก 13 ครั้ง 66 ออก 13 ครั้ง 33 ออก 14 ครั้ง 88 ออก 15 ครั้ง 22 ออก 18 ครั้ง 77 ออก 18 ครั้ง 11 ออก 20 ครั้ง