บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อจริงลูกสาว ลูกชายพร้อมความหมาย 100 ชื่อ

รูปหน้าปก ตั้งชื่อจริงลูกสาว ลูกชายพร้อมความหมาย 100 ชื่อ

การตั้งชื่อลูกนั้น สำคัญที่สุด ไม่ได้เน้นเพียงแต่ความหมายหรือตัวอักษรที่เป็นมงคลเท่านั้น แต่การตั้งชื่อเด็กแรกเกิด จะต้องคำนึงถึงดวงชะตากำเนิดของตัวเด็กด้วย เพราะชื่อที่นำมาตั้งให้กับลูกจะส่งเสริม สนับสนุนให้ชีวิตของลูกน้อยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ หรืออาจจะส่งผลแย่ลง หากชื่อนั้นมีตัวอักษรที่ไม่เป็นมงคลสำหรับชื่อ

ในกรณีของผู้ใหญ่ การเปลี่ยนชื่อนั้นก็จะส่งผลในช่วงเวลาที่เลือกตามวาระของแต่ละบุคคล แต่สำหรับเด็กน้อยแล้ว ผลของชื่อจะให้พลังทันทีตั้งแต่เขาเกิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความสำคัญเลยก็คือ ชื่อที่จะต้องเป็นมงคลกับลูก โดยจะต้องมีอักษรทักษาที่ตรงตามวันเกิด และไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีต่อลูกน้อย รวมถึงจะต้องได้เลขศาสตร์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนไปในทิศทางที่ดี ได้ค่าของเลขอายตนะ6 ให้บ่งบอกลักษณะนิสัยของลูกน้อยที่ไม่ขัดต่ออารมณ์และความรู้สึกของลูก รวมถึงอาจจะต้องมีพลังเงาสะท้อนที่ได้เลขศาสตร์ในระดับที่ดี ดีมากและทุกศาสตร์จะต้องหนุนนำดวงชะตากำเนิด ส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างรุ่งโรจน์ในทุกช่วงของชีวิต

จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้จักวางแผนชื่อลูกของคุณตั้งแต่วินาทีที่เขาเกิดเลย 80% ของผู้ที่ทำการเปลี่ยนชื่อ ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ในสมัยก่อนมักไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักนามศาสตร์มากเท่าไหร่นัก ซึ่งในปัจจุบันนี้การเข้าถึงหลักคำทำนายทางด้านชื่อมงคลก็เป็นที่นิยมและสามารถเข้าใจได้ง่ายจากการค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต หรืออาจจะใช้เครื่องมือจากเว็บแอพพลิเคชั่นในการหาชื่อที่เหมาะสมกับตัวเด็กที่แท้จริง ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ตระหนักถึงเรื่องนี้และใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ก็จะลดโอกาส การที่ลูกน้อยของคุณ จะเปลี่ยนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ในอนาคต หากคุณพ่อคุณแม่ตั้งมาดีแล้ว จะไม่มีใครคนไหนเปลี่ยนใจหรือบอกให้ลูกของคุณเปลี่ยนชื่อได้ เพราะฉะนั้น เรามาวางแผนชื่อมงคลที่เหมาะสมกับลูกน้อยของคุณ ถูกต้องตามหลักนามศาสตร์กันเสียตั้งแต่วินาทีนี้เลยดีกว่า

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคลลูกชายวันอาทิตย์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
อัครดนัย 36 อัก-คะ-นัย Ak Kha Nai ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
วีรดล 24 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ 40 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ 40 ยุ-วะ-รัด Yu Wa Rat ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย 41 ยด-ดะ-นัย Yot Da Nai ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย 40 มน-ดะ-ไน Mon Da Nai ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ 42 พี-ระ-ดน Phi Ra Don ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ 40 พัด-ทะ-ดน Phat Tha Don บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ปิยบุตร 24 ปิ-ยะ-บุด Pi Ya But บุตรผู้น่ารัก
นันทน์เทพ 40 นัน-ทะ-เทบ Nan Tha Thep ลูกเทวดา
ธีร์ดนัย 42 ที-ดะ-นัย Thi Da Nai ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ลูกรัก
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ 45 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai บุตรของนักปราชญ์
กิตติ์ดนัย 42 กิด-ดะ-ไน Kit Da Nai ลูกชายผู้สร้างชื่อเสียง
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ดนย์ 45 กัน-ดน Kan Don ลูกชายผู้น่ารัก
กฤชตนัย 24 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคลลูกสาววันอาทิตย์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha ลูกสาว
อัญธิดา 24 อัน-ทิ-ดา An Thi Da ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา 36 อัน-ชา-มา An Cha Ma ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา 24 ออน-อุ-ระ-ชา On U Ra Cha ลูกสาวที่งดงาม
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da ลูกสาวคนเล็ก
ยุธิดา 19 ยุ-ทิ-ดา Yu Thi Da ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา 24 ยน-ทิ-ดา Yon Thi Da ลูกสาวผู้น่ามอง
พิชญ์ชามา 36 พิด-ชา-มา Phit Cha Ma ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ปิยธิดา 24 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da ลูกสาวที่น่ารัก
บุตรปรีย์ 40 บุด-ตระ-ปรี But Tra Pri ที่รักของลูก
บุตรตรี 24 บุด-ตรี But Tri ลูกสาว
บุตดี 14 บุด-ดี But Di ลูกที่ดี
บุดดา 6 บุด-ดา But Da บุตรธิดา
เนตรธิดา 24 เนด-ทิ-ดา Net Thi Da ลูกสาวผู้เป็นแก้วตาของพ่อแม่
นคนันทินี 40 นะ-คะ-นัน-ทิ-นี Na Kha Nan Thi Ni ธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัย
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta ลูกสาวผู้มีโชค
ทิพย์ธิดา 40 ทิบ-ทิ-ดา Thip Thi Da บุตรสาวผู้ดีเลิศ
ตรีธิดา 24 ตรี-ทิ-ดา Tri Thi Da บุตรสาวทั้ง 3, บุตรสาวคนที่ 3
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha ลูกสาวสวย
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma ลูกสาวนักปราชญ์
ฐานิฏฐ์ธิดา 56 ถา-นิด-ทิ-ดา Tha Nit Thi Da ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ญธิดา 14 ยะ-ทิ-ดา Ya Thi Da ลูกสาวที่มีปัญญา
ชามาณัฎฐ์ 41 ชา-มา-นัด Cha Ma Nat ลูกสาวนักปราชญ์
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma ลูกสาว
ชาดา 5 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชาฎา 9 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชรัญธิดา 24 ชะ-รัน-ทิ-ดา Cha Ran Thi Da ลูกสาวผู้มีความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชนันท์ธิดา 36 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da ลูกสาวที่เกิดจากความรัก, ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิณณ์ธิตา 41 จิน-ทิ-ตา Chin Thi Ta ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
กีรติ์ธิตา 40 กี-ระ-ทิ-ตา Ki Ra Thi Ta ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กิ่งแก้ว 19 กิ่ง-แก้ว King Kaeo ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี, กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า
กรรธิดา 19 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da ลูกสาวผู้น่ารัก
กรรณธิดา 24 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da หูของลูกสาว

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

ชื่อมงคลลูกชายวันจันทร์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
ยชญ์ดนัย 41 ยด-ดะ-นัย Yot Da Nai ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย 40 มน-ดะ-ไน Mon Da Nai ลูกชายผู้มีปัญญา
พัทธดนย์ 40 พัด-ทะ-ดน Phat Tha Don บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ 45 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนยพงศกร 36 ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอน Da Na Ya Phong Sa Kon ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai บุตรของนักปราชญ์
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ดนย์ 45 กัน-ดน Kan Don ลูกชายผู้น่ารัก
กฤชตนัย 24 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

ชื่อมงคลลูกชายวันอังคาร เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
สิริดนย์ 42 สิ-ริ-ดน Si Ri Don ลูกชายผู้มีสิริมงคล
ศิวัฒ 24 สิ-วัด Si Wat เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ
วีรดล 24 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ 40 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ 40 ยุ-วะ-รัด Yu Wa Rat ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย 41 ยด-ดะ-นัย Yot Da Nai ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย 40 มน-ดะ-ไน Mon Da Nai ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ 42 พี-ระ-ดน Phi Ra Don ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ 40 พัด-ทะ-ดน Phat Tha Don บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ปิยบุตร 24 ปิ-ยะ-บุด Pi Ya But บุตรผู้น่ารัก
นันทน์เทพ 40 นัน-ทะ-เทบ Nan Tha Thep ลูกเทวดา
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ลูกชายนักปราชญ์
ธีร์ดนัย 42 ที-ดะ-นัย Thi Da Nai ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ลูกรัก
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ 45 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai บุตรของนักปราชญ์

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร

ชื่อมงคลลูกสาวอังคาร เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha ลูกสาว
อัญธิดา 24 อัน-ทิ-ดา An Thi Da ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา 36 อัน-ชา-มา An Cha Ma ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา 24 ออน-อุ-ระ-ชา On U Ra Cha ลูกสาวที่งดงาม
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da ลูกสาวคนเล็ก
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da ลูกสาวผู้งดงาม
สุตาภัตร 24 สุ-ตา-พัด Su Ta Phat ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุดารมย์ 36 สุ-ดา-รม Su Da Rom ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
สุณัฐธิดา 36 สุ-นัด-ทิ-ดา Su Nat Thi Da บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
ศุภสุดา 19 สุ-พะ-สุ-ดา Su Pha Su Da ธิดาผู้มีความสุข
ศุภธิดา 19 สุบ-พะ-ทิ-ดา Sup Pha Thi Da ธิดาผู้มีความสุข
วีร์สุดา 36 วี-สุ-ดา Wi Su Da ลูกสาวผู้กล้าหาญ
ฤทัยสุดา 24 รึ-ทัย-สุ-ดา Rue Thai Su Da ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ยุธิดา 19 ยุ-ทิ-ดา Yu Thi Da ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา 24 ยน-ทิ-ดา Yon Thi Da ลูกสาวผู้น่ามอง
พิชญ์ชามา 36 พิด-ชา-มา Phit Cha Ma ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พัทธ์สุดา 36 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ลูกสาวผู้มีความสามารถ
ปิยธิดา 24 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da ลูกสาวที่น่ารัก
บุตรปรีย์ 40 บุด-ตระ-ปรี But Tra Pri ที่รักของลูก
บุตรตรี 24 บุด-ตรี But Tri ลูกสาว
บุตดี 14 บุด-ดี But Di ลูกที่ดี
บุดดา 6 บุด-ดา But Da บุตรธิดา
บุญสุตา 19 บุน-สุ-ตา Bun Su Ta บุตรสาวผู้มีบุญ
เนตรธิดา 24 เนด-ทิ-ดา Net Thi Da ลูกสาวผู้เป็นแก้วตาของพ่อแม่
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta ลูกสาวผู้มีโชค
ทิพย์สุดา 40 ทิบ-สุ-ดา Thip Su Da ลูกสาวของเทวดา
ทิพย์ธิดา 40 ทิบ-ทิ-ดา Thip Thi Da บุตรสาวผู้ดีเลิศ
ตรีธิดา 24 ตรี-ทิ-ดา Tri Thi Da บุตรสาวทั้ง 3, บุตรสาวคนที่ 3
ดรุณรัตน์ 36 ดะ-รุน-รัด Da Run Rat ลูกแก้ว, ลูกที่ประเสริฐ
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha ลูกสาวสวย
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ลูกสาวนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma ลูกสาวนักปราชญ์
ฐานิฏฐ์ธิดา 56 ถา-นิด-ทิ-ดา Tha Nit Thi Da ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ฐวีร์สุดา 45 ถะ-วี-สุ-ดา Tha Wi Su Da ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ญธิดา 14 ยะ-ทิ-ดา Ya Thi Da ลูกสาวที่มีปัญญา
เชษฐ์สุดา 36 เชด-สุ-ดา Chet Su Da ธิดาคนโต, พี่สาว
เชษฐ์ธิดา 36 เชด-ทิ-ดา Chet Thi Da ธิดาคนโต, พี่สาว
ชามาณัฎฐ์ 41 ชา-มา-นัด Cha Ma Nat ลูกสาวนักปราชญ์
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma ลูกสาว
ชาดา 5 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชาฎา 9 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชรัญธิดา 24 ชะ-รัน-ทิ-ดา Cha Ran Thi Da ลูกสาวผู้มีความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชนันท์ธิดา 36 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da ลูกสาวที่เกิดจากความรัก, ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
โฉมสุดา 24 โฉม-สุ-ดา Chom Su Da ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
แจ่มสุดา 24 แจ่ม-สุ-ดา Chaem Su Da ลูกสาวที่มีความงาม
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิณณ์ธิตา 41 จิน-ทิ-ตา Chin Thi Ta ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จันทร์สุดาพร 51 จัน-สุ-ดา-พอน Chan Su Da Phon ผู้ประเสริฐเหมือนบุตรสาวของพระจันทร์
จันทน์สุดา 40 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จรรย์สุดา 41 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ

ชื่อมงคลลูกชายวันพุธ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
อัครดนัย 36 อัก-คะ-นัย Ak Kha Nai ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
สิริดนย์ 42 สิ-ริ-ดน Si Ri Don ลูกชายผู้มีสิริมงคล
ศิวัฒ 24 สิ-วัด Si Wat เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ
วีรดล 24 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ 40 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ 40 ยุ-วะ-รัด Yu Wa Rat ลูกชายที่ดี
มนต์ดนัย 40 มน-ดะ-ไน Mon Da Nai ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ 42 พี-ระ-ดน Phi Ra Don ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ 40 พัด-ทะ-ดน Phat Tha Don บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยบุตร 24 ปิ-ยะ-บุด Pi Ya But บุตรผู้น่ารัก
นันทน์เทพ 40 นัน-ทะ-เทบ Nan Tha Thep ลูกเทวดา
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ลูกชายนักปราชญ์
ธีร์ดนัย 42 ที-ดะ-นัย Thi Da Nai ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ลูกรัก
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ 45 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนยพงศกร 36 ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอน Da Na Ya Phong Sa Kon ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai บุตรของนักปราชญ์
กิตติ์ดนัย 42 กิด-ดะ-ไน Kit Da Nai ลูกชายผู้สร้างชื่อเสียง
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ดนย์ 45 กัน-ดน Kan Don ลูกชายผู้น่ารัก

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ

ชื่อมงคลลูกสาววันพุธ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da ลูกสาวคนเล็ก
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da ลูกสาวผู้งดงาม
สุตาภัตร 24 สุ-ตา-พัด Su Ta Phat ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุดารมย์ 36 สุ-ดา-รม Su Da Rom ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
สุณัฐธิดา 36 สุ-นัด-ทิ-ดา Su Nat Thi Da บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
ศุภสุดา 19 สุ-พะ-สุ-ดา Su Pha Su Da ธิดาผู้มีความสุข
ศุภธิดา 19 สุบ-พะ-ทิ-ดา Sup Pha Thi Da ธิดาผู้มีความสุข
วีร์สุดา 36 วี-สุ-ดา Wi Su Da ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
ฤทัยสุดา 24 รึ-ทัย-สุ-ดา Rue Thai Su Da ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ยุธิดา 19 ยุ-ทิ-ดา Yu Thi Da ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา 24 ยน-ทิ-ดา Yon Thi Da ลูกสาวผู้น่ามอง
พัทธ์สุดา 36 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ลูกสาวผู้มีความสามารถ
ปิยธิดา 24 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da ลูกสาวที่น่ารัก
บุตรปรีย์ 40 บุด-ตระ-ปรี But Tra Pri ที่รักของลูก
บุตรตรี 24 บุด-ตรี But Tri ลูกสาว
บุตดี 14 บุด-ดี But Di ลูกที่ดี
บุดดา 6 บุด-ดา But Da บุตรธิดา
เนตรธิดา 24 เนด-ทิ-ดา Net Thi Da ลูกสาวผู้เป็นแก้วตาของพ่อแม่
นคนันทินี 40 นะ-คะ-นัน-ทิ-นี Na Kha Nan Thi Ni ธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัย
ทิพย์สุดา 40 ทิบ-สุ-ดา Thip Su Da ลูกสาวของเทวดา
ทิพย์ธิดา 40 ทิบ-ทิ-ดา Thip Thi Da บุตรสาวผู้ดีเลิศ
ตรีธิดา 24 ตรี-ทิ-ดา Tri Thi Da บุตรสาวทั้ง 3, บุตรสาวคนที่ 3
ดรุณรัตน์ 36 ดะ-รุน-รัด Da Run Rat ลูกแก้ว, ลูกที่ประเสริฐ
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha ลูกสาวสวย
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐสุรางค์ 46 นัด-สุ-ราง Nat Su Rang เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ลูกสาวนักปราชญ์
ฐานิฏฐ์ธิดา 56 ถา-นิด-ทิ-ดา Tha Nit Thi Da ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ฐวีร์สุดา 45 ถะ-วี-สุ-ดา Tha Wi Su Da ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
เกดสุดา 14 เกด-สุ-ดา Ket Su Da ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
กีรติ์ธิตา 40 กี-ระ-ทิ-ตา Ki Ra Thi Ta ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กิ่งแก้ว 19 กิ่ง-แก้ว King Kaeo ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี, กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า
กรรธิดา 19 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da ลูกสาวผู้น่ารัก
กรรณธิดา 24 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da หูของลูกสาว
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan ลูกสาวที่มีความสุข

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคลลูกชายวันพฤหัสบกี เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
ศิวัฒ 24 สิ-วัด Si Wat เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคลลูกสาววันพฤหัสสบดี เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha ลูกสาว
อัญญ์ชามา 36 อัน-ชา-มา An Cha Ma ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา 24 ออน-อุ-ระ-ชา On U Ra Cha ลูกสาวที่งดงาม
พิชญ์ชามา 36 พิด-ชา-มา Phit Cha Ma ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐสุรางค์ 46 นัด-สุ-ราง Nat Su Rang เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma ลูกสาวนักปราชญ์
ชามาณัฎฐ์ 41 ชา-มา-นัด Cha Ma Nat ลูกสาวนักปราชญ์
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma ลูกสาว
ชาฎา 9 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
กิ่งแก้ว 19 กิ่ง-แก้ว King Kaeo ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี, กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคลลูกชายวันศุกร์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
นันทน์เทพ 40 นัน-ทะ-เทบ Nan Tha Thep ลูกเทวดา
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคลลูกสาววันศุกร์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อัญธิดา 24 อัน-ทิ-ดา An Thi Da ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา 36 อัน-ชา-มา An Cha Ma ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da ลูกสาวคนเล็ก
สุณัฐธิดา 36 สุ-นัด-ทิ-ดา Su Nat Thi Da บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
ศุภสุดา 19 สุ-พะ-สุ-ดา Su Pha Su Da ธิดาผู้มีความสุข
ศุภธิดา 19 สุบ-พะ-ทิ-ดา Sup Pha Thi Da ธิดาผู้มีความสุข
พิชญ์ชามา 36 พิด-ชา-มา Phit Cha Ma ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พัทธ์สุดา 36 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ลูกสาวผู้มีความสามารถ
บุตดี 14 บุด-ดี But Di ลูกที่ดี
บุดดา 6 บุด-ดา But Da บุตรธิดา
บุญสุตา 19 บุน-สุ-ตา Bun Su Ta บุตรสาวผู้มีบุญ
นคนันทินี 40 นะ-คะ-นัน-ทิ-นี Na Kha Nan Thi Ni ธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัย
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta ลูกสาวผู้มีโชค
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ลูกสาวนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma ลูกสาวนักปราชญ์
ฐานิฏฐ์ธิดา 56 ถา-นิด-ทิ-ดา Tha Nit Thi Da ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ญธิดา 14 ยะ-ทิ-ดา Ya Thi Da ลูกสาวที่มีปัญญา
เชษฐ์สุดา 36 เชด-สุ-ดา Chet Su Da ธิดาคนโต, พี่สาว
เชษฐ์ธิดา 36 เชด-ทิ-ดา Chet Thi Da ธิดาคนโต, พี่สาว
ชามาณัฎฐ์ 41 ชา-มา-นัด Cha Ma Nat ลูกสาวนักปราชญ์
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma ลูกสาว
ชาดา 5 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชาฎา 9 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชนันท์ธิดา 36 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da ลูกสาวที่เกิดจากความรัก, ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
โฉมสุดา 24 โฉม-สุ-ดา Chom Su Da ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
แจ่มสุดา 24 แจ่ม-สุ-ดา Chaem Su Da ลูกสาวที่มีความงาม
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิณณ์ธิตา 41 จิน-ทิ-ตา Chin Thi Ta ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จันทน์สุดา 40 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
เกดสุดา 14 เกด-สุ-ดา Ket Su Da ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan ลูกสาวที่มีความสุข

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์

ชื่อมงคลลูกชายวันเสาร์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
อัครดนัย 36 อัก-คะ-นัย Ak Kha Nai ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
สิริดนย์ 42 สิ-ริ-ดน Si Ri Don ลูกชายผู้มีสิริมงคล
วีรดล 24 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ 40 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ 40 ยุ-วะ-รัด Yu Wa Rat ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย 41 ยด-ดะ-นัย Yot Da Nai ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย 40 มน-ดะ-ไน Mon Da Nai ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ 42 พี-ระ-ดน Phi Ra Don ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ 40 พัด-ทะ-ดน Phat Tha Don บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ปิยบุตร 24 ปิ-ยะ-บุด Pi Ya But บุตรผู้น่ารัก
นันทน์เทพ 40 นัน-ทะ-เทบ Nan Tha Thep ลูกเทวดา
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ลูกชายนักปราชญ์
ธีร์ดนัย 42 ที-ดะ-นัย Thi Da Nai ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ลูกรัก
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดนยพงศกร 36 ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอน Da Na Ya Phong Sa Kon ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
กิตติ์ดนัย 42 กิด-ดะ-ไน Kit Da Nai ลูกชายผู้สร้างชื่อเสียง
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ดนย์ 45 กัน-ดน Kan Don ลูกชายผู้น่ารัก
กฤชตนัย 24 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันเสาร์

ชื่อมงคลลูกสาว วันสาร์ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha ลูกสาว
อัญธิดา 24 อัน-ทิ-ดา An Thi Da ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา 36 อัน-ชา-มา An Cha Ma ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา 24 ออน-อุ-ระ-ชา On U Ra Cha ลูกสาวที่งดงาม
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da ลูกสาวผู้งดงาม
สุตาภัตร 24 สุ-ตา-พัด Su Ta Phat ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุดารมย์ 36 สุ-ดา-รม Su Da Rom ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
ศุภสุดา 19 สุ-พะ-สุ-ดา Su Pha Su Da ธิดาผู้มีความสุข
ศุภธิดา 19 สุบ-พะ-ทิ-ดา Sup Pha Thi Da ธิดาผู้มีความสุข
วีร์สุดา 36 วี-สุ-ดา Wi Su Da ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
ฤทัยสุดา 24 รึ-ทัย-สุ-ดา Rue Thai Su Da ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ยุธิดา 19 ยุ-ทิ-ดา Yu Thi Da ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา 24 ยน-ทิ-ดา Yon Thi Da ลูกสาวผู้น่ามอง
พิชญ์ชามา 36 พิด-ชา-มา Phit Cha Ma ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พัทธ์สุดา 36 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ลูกสาวผู้มีความสามารถ
ปิยธิดา 24 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da ลูกสาวที่น่ารัก
บุตรปรีย์ 40 บุด-ตระ-ปรี But Tra Pri ที่รักของลูก
บุตรตรี 24 บุด-ตรี But Tri ลูกสาว
บุตดี 14 บุด-ดี But Di ลูกที่ดี
บุดดา 6 บุด-ดา But Da บุตรธิดา
บุญสุตา 19 บุน-สุ-ตา Bun Su Ta บุตรสาวผู้มีบุญ
เนตรธิดา 24 เนด-ทิ-ดา Net Thi Da ลูกสาวผู้เป็นแก้วตาของพ่อแม่
นคนันทินี 40 นะ-คะ-นัน-ทิ-นี Na Kha Nan Thi Ni ธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัย
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta ลูกสาวผู้มีโชค
ทิพย์สุดา 40 ทิบ-สุ-ดา Thip Su Da ลูกสาวของเทวดา
ทิพย์ธิดา 40 ทิบ-ทิ-ดา Thip Thi Da บุตรสาวผู้ดีเลิศ
ตรีธิดา 24 ตรี-ทิ-ดา Tri Thi Da บุตรสาวทั้ง 3, บุตรสาวคนที่ 3
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha ลูกสาวสวย
ญธิดา 14 ยะ-ทิ-ดา Ya Thi Da ลูกสาวที่มีปัญญา
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma ลูกสาว
ชาดา 5 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชรัญธิดา 24 ชะ-รัน-ทิ-ดา Cha Ran Thi Da ลูกสาวผู้มีความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชนันท์ธิดา 36 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da ลูกสาวที่เกิดจากความรัก, ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
โฉมสุดา 24 โฉม-สุ-ดา Chom Su Da ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
แจ่มสุดา 24 แจ่ม-สุ-ดา Chaem Su Da ลูกสาวที่มีความงาม
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จันทร์สุดาพร 51 จัน-สุ-ดา-พอน Chan Su Da Phon ผู้ประเสริฐเหมือนบุตรสาวของพระจันทร์
จันทน์สุดา 40 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จรรย์สุดา 41 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
เกดสุดา 14 เกด-สุ-ดา Ket Su Da ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
กีรติ์ธิตา 40 กี-ระ-ทิ-ตา Ki Ra Thi Ta ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กิ่งแก้ว 19 กิ่ง-แก้ว King Kaeo ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี, กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า
กัลย์จรัสธิดา 59 กัน-ละ-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan La Cha Rat Thi Da ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
กรรธิดา 19 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da ลูกสาวผู้น่ารัก

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อมงคลลูกชายวันพุธกลางคืน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อาทินันท์ 36 อา-ทิ-นัน A Thi Nan ลูกชายคนแรก
อัครดนัย 36 อัก-คะ-นัย Ak Kha Nai ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
สิริดนย์ 42 สิ-ริ-ดน Si Ri Don ลูกชายผู้มีสิริมงคล
ศิวัฒ 24 สิ-วัด Si Wat เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ
วีรดล 24 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ 40 วี-ระ-ดน Wi Ra Don บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ 40 ยุ-วะ-รัด Yu Wa Rat ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย 41 ยด-ดะ-นัย Yot Da Nai ลูกชายอันทรงเกียรติ
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ลูกชายนักปราชญ์
ธีร์ดนัย 42 ที-ดะ-นัย Thi Da Nai ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธนดน 15 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ลูกรัก
ดนัยนันท์ 42 ดะ-นัย-นัน Da Nai Nan ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ 45 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai บุตรของนักปราชญ์
กิตติ์ดนัย 42 กิด-ดะ-ไน Kit Da Nai ลูกชายผู้สร้างชื่อเสียง
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ดนย์ 45 กัน-ดน Kan Don ลูกชายผู้น่ารัก
กฤชตนัย 24 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อมงคลลูกสาววันพุธกลางคืน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ ความหมาย
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha ลูกสาว
อัญธิดา 24 อัน-ทิ-ดา An Thi Da ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อรอุรชา 24 ออน-อุ-ระ-ชา On U Ra Cha ลูกสาวที่งดงาม
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da ลูกสาวคนเล็ก
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da ลูกสาวผู้งดงาม
สุณัฐธิดา 36 สุ-นัด-ทิ-ดา Su Nat Thi Da บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
วีร์สุดา 36 วี-สุ-ดา Wi Su Da ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
ฤทัยสุดา 24 รึ-ทัย-สุ-ดา Rue Thai Su Da ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ยุธิดา 19 ยุ-ทิ-ดา Yu Thi Da ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา 24 ยน-ทิ-ดา Yon Thi Da ลูกสาวผู้น่ามอง
เนตรธิดา 24 เนด-ทิ-ดา Net Thi Da ลูกสาวผู้เป็นแก้วตาของพ่อแม่
นคนันทินี 40 นะ-คะ-นัน-ทิ-นี Na Kha Nan Thi Ni ธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัย
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta ลูกสาวผู้มีโชค
ตรีธิดา 24 ตรี-ทิ-ดา Tri Thi Da บุตรสาวทั้ง 3, บุตรสาวคนที่ 3
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐสุรางค์ 46 นัด-สุ-ราง Nat Su Rang เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ธิดาของนักปราชญ์
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ลูกสาวนักปราชญ์
ฐานิฏฐ์ธิดา 56 ถา-นิด-ทิ-ดา Tha Nit Thi Da ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ฐวีร์สุดา 45 ถะ-วี-สุ-ดา Tha Wi Su Da ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ญธิดา 14 ยะ-ทิ-ดา Ya Thi Da ลูกสาวที่มีปัญญา
เชษฐ์สุดา 36 เชด-สุ-ดา Chet Su Da ธิดาคนโต, พี่สาว
เชษฐ์ธิดา 36 เชด-ทิ-ดา Chet Thi Da ธิดาคนโต, พี่สาว
ชาดา 5 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชาฎา 9 ชา-ดา Cha Da ลูกสาว
ชรัญธิดา 24 ชะ-รัน-ทิ-ดา Cha Ran Thi Da ลูกสาวผู้มีความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชนันท์ธิดา 36 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da ลูกสาวที่เกิดจากความรัก, ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิณณ์ธิตา 41 จิน-ทิ-ตา Chin Thi Ta ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จันทน์สุดา 40 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จรรย์สุดา 41 จัน-สุ-ดา Chan Su Da ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
เกดสุดา 14 เกด-สุ-ดา Ket Su Da ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
กีรติ์ธิตา 40 กี-ระ-ทิ-ตา Ki Ra Thi Ta ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กิ่งแก้ว 19 กิ่ง-แก้ว King Kaeo ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี, กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า
กัลย์จรัสธิดา 59 กัน-ละ-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan La Cha Rat Thi Da ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
กรรธิดา 19 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da ลูกสาวผู้น่ารัก
กรรณธิดา 24 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da หูของลูกสาว
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan ลูกสาวที่มีความสุข
สร้างหรือแก้ไขเมื่อ: 2021-09-09 11:40:59