บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไพสนณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไพสนณ์
ชื่อ ไพสนณ์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัย-สะ-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phai Sa Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพสนณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 43
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไพสนณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพสนณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพสนณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ ไพสนณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ไพสนณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพสนณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ไพสนณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพสนณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ไพสนณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพชรไพลิน 48 เพ็ด-พัย-ลิน Phet Phai Lin หญิง -
ไพทรัพย์ 51 พัย-ซับ Phai Sap หญิง -
แก้วไพฑูรย์ 54 แก้ว-พัย-ทูน Kaeo Phai Thun ไม่ระบุ แก้วเพชรตาแมว
พลอยไพรินทร์ 72 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin ไม่ระบุ -
ศิริรำไพพร 53 สิ-หริ-รัม-พัย-พอน Si Ri Ram Phai Phon หญิง -
ไพรัช 27 พัย-รัด Phai Rat ชาย นอกประเทศ, ต่างประเทศ
พรไพศาล 43 พอน-พัย-สาน Phon Phai San ชาย ความประเสริฐอันกว้างขวาง
อภัยวรรณ 38 อะ-พัย-วัน A Phai Wan หญิง -
ไพฑูล 28 พัย-ทูน Phai Thun หญิง -
เลิศไพบูลย์ 63 เลิด-พัย-บูน Loet Phai Bun ชาย -
ไพวงศ์ 41 พัย-วง Phai Wong หญิง -
กลอยไพลิน 53 กลอย-พัย-ลิน Kloi Phai Lin ไม่ระบุ -
ไพสิฐ 37 พัย-สิด Phai Sit ชาย ประเสริฐ, วิเศษ
ผลไพบูลย์ 58 ผน-พัย-บูน Phon Phai Bun ไม่ระบุ -
ไพศิลป์ 45 พัย-สิน Phai Sin ไม่ระบุ -
ไพทยา 27 พัย-ทะ-ยา Phai Tha Ya หญิง ผู้คงแก่เรียน
ไพลินท์ 42 พัย-ลิน Phai Lin ไม่ระบุ พลอยสีน้ำเงิน
อัดไพ 28 อัด-พัย At Phai หญิง -
ปิระไพ 31 ปิ-ระ-พัย Pi Ra Phai ชาย -
ไพบูรณ์ 39 พัย-บูน Phai Bun หญิง -
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย -
ไพงาม 25 พัย-งาม Phai Ngam ไม่ระบุ -
อำไพวัลย์ 57 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan ชาย -
ภัยวรรณ 32 พัย-วัน Phai Wan หญิง -
รุ่งไพรินทร์ 52 รุ่ง-พัย-ริน Rung Phai Rin ไม่ระบุ -
ไพจิตต์ 42 พัย-จิด Phai Chit ชาย -
ไพโรจร์ 44 พัย-โรด-จะ Phai Rot Cha ชาย -
ไพสี 31 พัย-สี Phai Si หญิง -
พนาไพ 31 พะ-นา-พัย Pha Na Phai หญิง -
ปองรำไพ 32 ปอง-รัม-พัย Pong Ram Phai หญิง -
พลอยไพลิน 60 พลอย-พัย-ลิน Phloi Phai Lin หญิง -
เดือนอำไพ 45 เดือน-อัม-พัย Duean Am Phai ไม่ระบุ -
พลอยไพริน 58 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin หญิง -
ไพย์ 34 พัย Phai ชาย -
ไพรัลย์ 48 พัย-รัน Phai Ran ชาย ความโปร่งบาง, หายาก
ไพบุลย์ 43 พัย-บุน Phai Bun ไม่ระบุ -
ศรีอำไพ 42 สี-อัม-พัย Si Am Phai หญิง -
อัมไพวรรณ 51 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan หญิง -
เทพไพศิษฐ 52 เทบ-พัย-สิด Thep Phai Sit ไม่ระบุ -
พนไพฑูรย์ 56 พน-พัย-ทูน Phon Phai Thun ไม่ระบุ -