บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไพรัชน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไพรัชน์
ชื่อ ไพรัชน์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัย-รัด-ชะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phai Rat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไพรส 28 พัย-รด Phai Rot หญิง -
ประไพจิตร 44 ประ-พัย-จิด Pra Phai Chit หญิง -
สุไพ 25 สุ-พัย Su Phai หญิง -
ไพฑรย์ 41 พัย-ทน Phai Thon ชาย -
ไพนิช 28 พัย-นิด Phai Nit หญิง -
ไพบูลณ์ 41 พัย-บูน Phai Bun ชาย -
ไพทร 22 พัย-ทอน Phai Thon ชาย -
พงษ์ไพบูลย์ 67 พง-พัย-บูน Phong Phai Bun ชาย -
เพ็ยประไพ 53 เพ็ย-ประ-พัย Phey Pra Phai หญิง -
ไพฤทธิ์ 36 พัย-ริด Phai Rit ชาย -
จิตต์ไพจิตร 59 จิด-พัย-จิด Chit Phai Chit หญิง ความคิดที่งดงาม
ประไพพูน 42 ประ-พัย-พูน Pra Phai Phun หญิง -
นิราภัย 27 นิ-รา-พัย Ni Ra Phai ไม่ระบุ ไม่มีอันตราย
ไพยนต์ 42 พัย-ยน Phai Yon ชาย -
แก้วไพฑูรย์ 54 แก้ว-พัย-ทูน Kaeo Phai Thun ชาย แก้วเพชรตาแมว
ไพศรี 35 พัย-สี Phai Si หญิง -
อัมไพวรรณ 51 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan หญิง -
ไพสิธ 32 พัย-สิด-ทะ Phai Sit Tha ชาย -
ไพฑูร 26 พัย-ทูน Phai Thun หญิง -
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพฑุรย์ 42 พัย-ทุน Phai Thun ชาย -
ไพวรรณ 36 พัย-วัน Phai Wan หญิง -
ไพวงษ์ 38 พัย-วง Phai Wong ชาย -
ไพทูรย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ภัยวรรณ 32 พัย-วัน Phai Wan หญิง -
ไพรสันณ์ 51 พัย-ระ-สัน Phai Ra San ชาย -
ไพฝัน 34 พัย-ฝัน Phai Fan ไม่ระบุ -
ณฐพรัยย์ 55 นะ-ทะ-พัย Na Tha Phai หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยความรู้
ไพสันต์ 45 พัย-สัน Phai San ชาย -
ไพรสันท์ 47 พัย-ระ-สัน Phai Ra San ชาย -
เกล็ดไพลิน 50 เกล็ด-พัย-ลิน Klet Phai Lin หญิง -
ไพฑูรณ์ 40 พัย-ทูน Phai Thun ชาย -
ไพโรจร์ 44 พัย-โรด-จะ Phai Rot Cha ชาย -
ไพรสนต์ 45 พัย-ระ-สน Phai Ra Son ชาย -
ไพรบูณร์ 43 พัย-ระ-บูน Phai Ra Bun ชาย -
ไพลินรดา 38 พัย-ลิน-ระ-ดา Phai Lin Ra Da หญิง พลอยที่น่ายินดี
สิทธิไพบูลย์ 64 สิด-ทิ-พัย-บูน Sit Thi Phai Bun ชาย -
ไพวิทย์ 45 พัย-วิด Phai Wit ชาย -
ไพรานา 28 พัย-รา-นา Phai Ra Na หญิง -
ปาไพ 20 ปา-พัย Pa Phai หญิง -