บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไพรัชน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไพรัชน์
ชื่อ ไพรัชน์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัย-รัด-ชะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phai Rat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ไพรัชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไพทูน 25 พัย-ทูน Phai Thun ชาย -
อาภัย 20 อา-พัย A Phai หญิง -
ศรีประไพ 45 สี-ประ-พัย Si Pra Phai หญิง -
ไพจิตต์ 42 พัย-จิด Phai Chit ชาย -
ประไพพักตร์ 56 ประ-พัย-พัก Pra Phai Phak หญิง -
ไพยงค์ 40 พัย-ยง Phai Yong หญิง -
ไพรี 28 พัย-รี Phai Ri หญิง -
ไพรัส 32 พัย-หรัด Phai Rat ไม่ระบุ -
ไพบุลย์ 43 พัย-บุน Phai Bun ไม่ระบุ -
ไพจิตร 34 พัย-จิด Phai Chit หญิง -
ไพทูรณ์ 38 พัย-ทูน Phai Thun ชาย -
ไพบูรณ์ 39 พัย-บูน Phai Bun หญิง -
ไพฤทธิ์ 36 พัย-ริด Phai Rit ไม่ระบุ -
จ่าเอกไพรัช 44 จ่า-เอก-พัย-รัด Cha Ek Phai Rat ไม่ระบุ -
อัมภัย 28 อัม-พัย Am Phai ชาย ทองคำ
ศิริรำไพพร 53 สิ-หริ-รัม-พัย-พอน Si Ri Ram Phai Phon หญิง -
ไพชยนต์ 44 พัย-ชะ-ยน Phai Cha Yon ชาย -
ปาไพ 20 ปา-พัย Pa Phai หญิง -
อไพภรณ์ 42 อะ-พัย-พอน A Phai Phon หญิง -
แกละไพ 30 แกละ-พัย Klae Phai หญิง -
ไพกฤษณ์ 37 พัย-กริด Phai Krit ไม่ระบุ -
รำไพ 22 รัม-พัย Ram Phai หญิง -
อุภัยกร 25 อุ-พัย-กอน U Phai Kon ชาย กระทำหรือเป็นผลทั้งสอง
ศรีไพ 35 สี-พัย Si Phai ชาย -
อำไพวรรณ์ 52 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan หญิง -
ไพรัลยา 40 พัย-รัน-ยา Phai Ran Ya หญิง ความละเอียดประณีต
ไพสันต์ 45 พัย-สัน Phai San ชาย -
ไพลินรัตน์ 57 พัย-ลิน-รัด Phai Lin Rat หญิง -
ประไพพูน 42 ประ-พัย-พูน Pra Phai Phun หญิง -
พราวไพลิน 51 พราว-พัย-ลิน Phrao Phai Lin ไม่ระบุ -
พลอยไพริน 58 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin หญิง -
ฉัตรไพพรรณ 54 ฉัด-พัย-พัน Chat Phai Phan หญิง -
เลิศไพบูลย์ 63 เลิด-พัย-บูน Loet Phai Bun ชาย -
ประไพจิตร 44 ประ-พัย-จิด Pra Phai Chit หญิง -
ไพพนอม 41 พัย-พะ-นอม Phai Pha Nom ชาย -
ไพซอง 32 พัย-ซอง Phai Song ไม่ระบุ -
ประไพรินทร์ 54 ประ-พัย-ริน Pra Phai Rin หญิง -
ไพรัลย์ 48 พัย-รัน Phai Ran ชาย ความโปร่งบาง, หายาก
ทองไพ 26 ทอง-พัย Thong Phai หญิง -
ไพเราะห์ 42 พัย-เราะ Phai Ro หญิง -