บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไพรัชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไพรัชต์
ชื่อ ไพรัชต์ ความหมาย แปลว่า แก้ว เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัย-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phai Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 39
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไพรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพรัชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ไพรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ไพรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (39) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ไพรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (39) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ไพรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (39) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไพพร 29 พัย-พอน Phai Phon หญิง -
ไพดรจน์ 42 พัย-ดรด Phai Drot ไม่ระบุ -
ไพรัญ 29 พัย-รัน Phai Ran ชาย ความโปร่งบาง, หายาก
อรุณประไพ 43 อะ-รุน-ประ-พัย A Run Pra Phai หญิง -
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ไม่ระบุ -
อำไพร์ 37 อัม-พัย Am Phai หญิง ทองคำ
ไพจิตรา 35 พัย-จิด-ตรา Phai Chit Tra ไม่ระบุ -
อภัยวรรณ 38 อะ-พัย-วัน A Phai Wan หญิง -
ไพบุลย์ 43 พัย-บุน Phai Bun ไม่ระบุ -
ไพพนอม 41 พัย-พะ-นอม Phai Pha Nom ชาย -
ไพทูร 24 พัย-ทูน Phai Thun ชาย -
ไพวัล 33 พัย-วัน Phai Wan หญิง -
ไพรีย์ 45 พัย-รี Phai Ri ชาย -
ประไพพิศ 46 ประ-พัย-พิด Pra Phai Phit หญิง -
สิทธิไพบูลย์ 64 สิด-ทิ-พัย-บูน Sit Thi Phai Bun ชาย -
ไพเลิศ 36 พัย-เลิด Phai Loet ชาย -
ไพศิลป์ 45 พัย-สิน Phai Sin ไม่ระบุ -
ไพลี 30 พัย-ลี Phai Li หญิง -
ไพจิตต์ 42 พัย-จิด Phai Chit ชาย -
ไพวงศ์ 41 พัย-วง Phai Wong หญิง -
พนไพฑูรย์ 56 พน-พัย-ทูน Phon Phai Thun ไม่ระบุ -
ไพซอง 32 พัย-ซอง Phai Song ไม่ระบุ -
อไพภรณ์ 42 อะ-พัย-พอน A Phai Phon หญิง -
ผ่องรำไพ 39 ผ่อง-รัม-พัย Phong Ram Phai หญิง งามผุดผ่อง
ไพคำ 22 พัย-คัม Phai Kham หญิง -
ไพลินรัตน์ 57 พัย-ลิน-รัด Phai Lin Rat หญิง -
ไพฑรย์ 41 พัย-ทน Phai Thon ไม่ระบุ -
ไพจิต 30 พัย-จิด Phai Chit หญิง -
ปองรำไพ 32 ปอง-รัม-พัย Pong Ram Phai หญิง -
ไพทยา 27 พัย-ทะ-ยา Phai Tha Ya หญิง ผู้คงแก่เรียน
อุไพพันธุ์ 55 อุ-พัย-พัน U Phai Phan หญิง -
ประไพพร 39 ประ-พัย-พอน Pra Phai Phon หญิง -
รุ่งไพรินทร์ 52 รุ่ง-พัย-ริน Rung Phai Rin ไม่ระบุ -
ไพโรจร์ 44 พัย-โรด-จะ Phai Rot Cha ชาย -
ลำไพมะณี 45 ลัม-พัย-มะ-นี Lam Phai Ma Ni ไม่ระบุ -
แพรวไพลิน 52 แพรว-พัย-ลิน Phraeo Phai Lin ไม่ระบุ -
พรไพลิน 44 พอน-พัย-ริน Phon Phai Rin หญิง พลอยไพรินทร์อันประเสริฐ
ไพรสนต์ 45 พัย-ระ-สน Phai Ra Son ชาย -
ไพวุท 25 พัย-วุด Phai Wut ไม่ระบุ -
เดือนอำไพ 45 เดือน-อัม-พัย Duean Am Phai ไม่ระบุ -