บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไพฑรูย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไพฑรูย์
ชื่อ ไพฑรูย์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัย-ทะ-รู และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phai Tha Ru
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพฑรูย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 43
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไพฑรูย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพฑรูย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไพฑรูย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ไพฑรูย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ไพฑรูย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพฑรูย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ไพฑรูย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพฑรูย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ไพฑรูย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไพฑรูย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ไพฑรูย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อำไพพร 36 อัม-พัย-พอน Am Phai Phon หญิง -
ศรีประไพ 45 สี-ประ-พัย Si Pra Phai หญิง -
ไพทูน 25 พัย-ทูน Phai Thun ชาย -
ไพฑรย์ 41 พัย-ทน Phai Thon ไม่ระบุ -
ไพลินรดา 38 พัย-ลิน-ระ-ดา Phai Lin Ra Da ไม่ระบุ -
นิราภัย 27 นิ-รา-พัย Ni Ra Phai ไม่ระบุ ไม่มีอันตราย
ประไพ 27 ประ-พัย Pra Phai หญิง -
ไพนิด 27 พัย-นิด Phai Nit หญิง -
อัมไพวรรณ 51 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan หญิง -
สีไพ 31 สี-พัย Si Phai ไม่ระบุ -
ไพบุญ 24 พัย-บุน Phai Bun ชาย -
ไพรัลย์ 48 พัย-รัน Phai Ran ชาย ความโปร่งบาง, หายาก
แกละไพ 30 แกละ-พัย Klae Phai หญิง -
ประไพภัทร 37 ประ-พัย-พัด Pra Phai Phat หญิง -
เพ็ชไพรินทร์ 64 เพ็ด-พัย-ริน Phet Phai Rin ไม่ระบุ -
อภัยวรรณ์ 47 อะ-พัย-วัน A Phai Wan หญิง -
ไพบูลณ์ 41 พัย-บูน Phai Bun ชาย -
ไพรัชต์ 39 พัย-รัด Phai Rat ชาย แก้ว
ไพพร 29 พัย-พอน Phai Phon หญิง -
เอื้องไพ 42 เอื้อง-พัย Ueang Phai ไม่ระบุ -
เพ็ญประไพ 49 เพ็น-ประ-พัย Phen Pra Phai หญิง -
ไพรัช 27 พัย-รัด Phai Rat ชาย นอกประเทศ, ต่างประเทศ
ประไพพูน 42 ประ-พัย-พูน Pra Phai Phun หญิง -
พลอยไพลิน 60 พลอย-พัย-ลิน Phloi Phai Lin หญิง -
อำไพวรรณ 43 อัม-พัย-วัน Am Phai Wan หญิง -
พลอยไพลอน 62 พลอย-พัย-ลอน Phloi Phai Lon ไม่ระบุ -
อรอำไพ 34 ออน-อัม-พัย On Am Phai ไม่ระบุ -
อำภัย 20 อัม-พัย Am Phai ชาย ทองคำ
สิทธิไพบูลย์ 64 สิด-ทิ-พัย-บูน Sit Thi Phai Bun ชาย -
คำไพ 22 คัม-พัย Kham Phai หญิง -
รุ่งไพศาล 39 รุ่ง-พัย-สาน Rung Phai San ชาย -
พรไพริน 42 พอน-พัย-ริน Phon Phai Rin ไม่ระบุ พลอยไพรินทร์อันประเสริฐ
ไพวรรณ์ 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย -
ไพจิตร 34 พัย-จิด Phai Chit หญิง -
ไพโรช 27 พัย-โรด Phai Rot ไม่ระบุ รุ่งเรือง, สุกใส
พัยรงณ์ 40 พัย-รง Phai Rong ชาย -
ไพรีย์ 45 พัย-รี Phai Ri ชาย -
ภัยสร 24 พัย-สอน Phai Son หญิง -
สีประไพ 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai หญิง -
อำไพ 24 อัม-พัย Am Phai หญิง ทองคำ