บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ แสงพระจันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ แสงพระจันทร์
ชื่อ แสงพระจันทร์ ความหมาย แปลว่า แสงของพระจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า แสง-พระ-จัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Saeng Phra Chan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แสงพระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ แสงพระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แสงพระจันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แสงพระจันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ แสงพระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ แสงพระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แสงสุภาพ 29 แสง-สุ-พาบ Saeng Su Phap ชาย -
ขจีไขแสง 37 ขะ-จี-ขัย-แสง Kha Chi Khai Saeng ไม่ระบุ ส่องแสงงดงาม
อุ่นแสง 24 อุ่น-แสง Un Saeng ชาย -
แสงจันทร์ 40 แสง-จัน Saeng Chan ชาย -
งามแสง 19 งาม-แสง Ngam Saeng หญิง -
แสงเดือน 32 แสง-เดือน Saeng Duean หญิง -
แสงวัน 26 แสง-วัน Saeng Wan หญิง -
แสงเรือน 35 แสง-เรือน Saeng Ruean หญิง -
แสงบังอร 29 แสง-บัง-ออน Saeng Bang On ไม่ระบุ -
แสงลิน 26 แสง-ลิน Saeng Lin หญิง -
คำแสง 16 คัม-แสง Kham Saeng หญิง แสงทอง
แสงเอีย 34 แสง-เอีย Saeng Ia หญิง -
แสงสุรีย์ 47 แสง-สุ-รี Saeng Su Ri หญิง -
แสงพระจันทร์ 56 แสง-พระ-จัน Saeng Phra Chan หญิง -
แสงสรรค์ 39 แสง-สัน Saeng San ชาย -
แสงอิ่น 27 แสง-อิ่น Saeng In หญิง -
แสงแพชร์ 36 แสง-แพด Saeng Phaet ไม่ระบุ -
แสงมัน 25 แสง-มัน Saeng Man ไม่ระบุ -
แสงพิศ 30 แสง-พิด Saeng Phit หญิง ผู้ได้รับชัยชนะอันรุ่งเรือง
ก๋องแสง 23 ก๋อง-แสง Kong Saeng หญิง -
แสงธรรม 28 แสง-ทัม Saeng Tham ชาย แสงแห่งพระธรรม
แสงอนัทร 31 แสง-อะ-นัน-ทะ-ระ Saeng A Nan Tha Ra หญิง -
แสงไทย 29 แสง-ทัย Saeng Thai หญิง -
แสงทิต 19 แสง-ทิด Saeng Thit หญิง -
แสง 11 แสง Saeng หญิง -
แสงเงิน 24 แสง-เงิน Saeng Ngoen หญิง -
แสงบุญ 18 แสง-บุน Saeng Bun หญิง -
พันแสง 28 พัน-แสง Phan Saeng ชาย -
แสงอุ่น 24 แสง-อุ่น Saeng Un ชาย -
แสงเทียน 34 แสง-เทียน Saeng Thian หญิง ความสว่างแต่พอประมาณ
รุ่งแสง 19 รุ่ง-แสง Rung Saeng หญิง -
แสงนภา 18 แสง-นะ-พา Saeng Na Pha หญิง -
แสงอุษา 23 แสง-อุ-สา Saeng U Sa หญิง -
แสงจ้อย 33 แสง-จ้อย Saeng Choi ไม่ระบุ -
แสงอาทิตย์ 43 แสง-อา-ทิด Saeng A Thit ชาย -
แสงวรณ์ 35 แสง-วอน Saeng Won ชาย -
ประแสง 21 ประ-แสง Pra Saeng ไม่ระบุ -
แสงทิพย์ 41 แสง-ทิบ Saeng Thip หญิง -
แสงอาภร 23 แสง-อา-พอน Saeng A Phon หญิง -
แสงระย้า 30 แสง-ระ-ย้า Saeng Ra Ya หญิง -