บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ชรไพรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ชรไพรินทร์
ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็ด-พัย-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phet Phai Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 68
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แก่นเพชร 25 แก่น-เพ็ด Kaen Phet ชาย เพชรที่เป็นเนื้อแท้
เพชรภูมิ 28 เพ็ด-พูม Phet Phum ไม่ระบุ -
สุเพชรสรณ์ 49 สุ-เพ็ด-สอน Su Phet Son ไม่ระบุ -
ประกายเพชร 36 ประ-กาย-เพ็ด Pra Kai Phet ชาย -
สิริเพชร 35 สิ-หริ-เพ็ด Si Ri Phet หญิง -
เพ็ชรจู 32 เพ็ด-จู Phet Chu ไม่ระบุ -
เพชรี 23 เพ็ด-ชะ-รี Phet Cha Ri หญิง เพชร
เพชรไพริน 46 เพ็ด-พัย-ริน Phet Phai Rin ไม่ระบุ -
เพชรนรินทร์ 48 เพ็ด-นะ-ริน Phet Na Rin หญิง -
เพ็ชพร 32 เพ็ด-พอน Phet Phon ชาย -
เพชรวดี 30 เพ็ด-วะ-ดี Phet Wa Di หญิง -
เพชรวรากร 32 เพ็ด-วะ-รา-กอน Phet Wa Ra Kon หญิง -
เพชรแก้ว 27 เพ็ด-แก้ว Phet Kaeo ไม่ระบุ -
เพชราลักษณ์ 46 เพ็ด-ชะ-รา-ลัก Phet Cha Ra Lak หญิง -
เพชรรักษ์ 38 เพ็ด-รัก Phet Rak ชาย -
สรรเพ็ชร 39 สัน-เพ็ด San Phet ไม่ระบุ ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
สายเพ็ชร 40 สาย-เพ็ด Sai Phet ชาย -
ชมเพ็ชร 31 ชม-เพ็ด Chom Phet หญิง -
เพชรกล่ำ 25 เพ็ด-กลั่ม Phet Klam ไม่ระบุ -
เพชรพรม 33 เพ็ด-พรม Phet Phrom ไม่ระบุ -
เพชรเกษภรณ์ 42 เพ็ด-เกด-พอน Phet Ket Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนเพชรที่สูงสุด
กนกเพชร 23 กะ-หนก-เพ็ด Ka Nok Phet ไม่ระบุ ทองและเพชร
เพชรอุไร 36 เพ็ด-ชะ-อุ-รัย Phet Cha U Rai ไม่ระบุ -
บงกชเพชร 23 บง-กด-เพ็ด Bong Kot Phet หญิง ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
เพ็ช 20 เพ็ด Phet ไม่ระบุ -
เพชรศิริ 35 เพ็ด-สิ-หริ Phet Si Ri ไม่ระบุ งดงามดุจเพชร
เพ็ชรรัตดา 37 เพ็ด-รัด-ดา Phet Rat Da หญิง -
เพชร์รุ่ง 33 เพ็ด-ชะ-รุ่ง Phet Cha Rung หญิง -
เพชรสุก 25 เพ็ด-ชะ-สุก Phet Cha Suk หญิง -
เพชรายุทธ์ 40 เพ็ด-ชะ-รา-ยุด Phet Cha Ra Yut ชาย -
เพชรานันท์ 41 เพ็ด-ชะ-รา-นัน Phet Cha Ra Nan ไม่ระบุ -
เพ็ชรไภร 38 เพ็ด-พะ-รัย Phet Pha Rai หญิง -
พงเพ็ชร 34 พง-เพ็ด Phong Phet ไม่ระบุ -
เพชรพงศ์พันธ์ 72 เพ็ด-พง-พัน Phet Phong Phan ไม่ระบุ -
เพ็ชรบุรี 38 เพ็ด-บุ-รี Phet Bu Ri หญิง -
เพชรมาส 29 เพ็ด-มาด Phet Mat ไม่ระบุ -
เพชรพลอย 44 เพ็ด-พลอย Phet Phloi หญิง -
เพ็ชรชมภู 34 เพ็ด-ชม-พู Phet Chom Phu ไม่ระบุ -
น้ำเพชร 24 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
กะรัตเพชร 32 กะ-หรัด-เพ็ด Ka Rat Phet ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งเพชร