บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ชรไพรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ชรไพรินทร์
ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็ด-พัย-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phet Phai Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 68
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เพ็ชรไพรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (68) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วันเพ็ฐ 42 วัน-เพ็ด Wan Phet หญิง -
จันทร์เพชร 45 จัน-เพ็ด Chan Phet ชาย จันทร์งามดุจเพชร
เครือเพชร 39 เครือ-เพ็ด Khruea Phet หญิง -
ก่อนเพชร 29 ก่อน-เพ็ด Kon Phet ชาย -
ขวัญน้ำเพชร 40 ขวัน-น้าม-เพ็ด Khwan Nam Phet หญิง ผู้เป็นที่รักดุจเพชรน้ำงาม
เพชรรุ่ง 24 เพ็ด-รุ่ง Phet Rung ชาย -
ทองเพ็ชร 33 ทอง-เพ็ด Thong Phet ชาย ทองและเพชร
เพ็ชร 24 เพ็ด Phet หญิง -
เพชรลดา 24 เพ็ด-ละ-ดา Phet La Da หญิง เครือเถาแห่งเพชร
เพชรพริม 37 เพ็ด-พริม Phet Phrim ไม่ระบุ -
น้ำเพ็ชร์ 41 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
เพชรพลอย 44 เพ็ด-พลอย Phet Phloi หญิง -
รุ้งเพ็ชร 33 รุ้ง-เพ็ด Rung Phet หญิง -
ป้อมเพชร 31 ป้อม-เพ็ด Pom Phet ไม่ระบุ -
พันเพ็ชร 41 พัน-เพ็ด Phan Phet ชาย -
จันทร์เพ็ชร 53 จัน-เพ็ด Chan Phet ไม่ระบุ จันทร์งามดุจเพชร
เพชรเกษภรณ์ 42 เพ็ด-เกด-พอน Phet Ket Phon หญิง ค้ำจุนเพชรที่สูงสุด
เพชรพร 28 เพ็ด-พอน Phet Phon หญิง -
สิริเพชร 35 สิ-หริ-เพ็ด Si Ri Phet หญิง -
เจริญเพชร 36 จะ-เริน-เพ็ด Cha Roen Phet ชาย -
สมเพ็ชร 36 สม-เพ็ด Som Phet หญิง -
เพ็ชรี 31 เพ็ด-ชะ-รี Phet Cha Ri หญิง เพชร
เพชรชยางกูร 36 เพ็ด-ชะ-ยาง-กูน Phet Cha Yang Kun หญิง เพชรของเชื้อสายแห่งผู้ชนะ
พวงเพ็ชร์ 49 พวง-เพ็ด Phuang Phet หญิง -
ดุจเพชร 24 ดุด-เพ็ด Dut Phet หญิง เหมือนเพชร
เพ็ชรพันธ์ 54 เพ็ด-พัน Phet Phan ชาย -
ศรีเพ็ชร 42 สี-เพ็ด Si Phet ชาย -
เพชรทูลย์ 42 เพ็ด-ทูน Phet Thun ชาย -
รุ่งเพชร 24 รุ่ง-เพ็ด Rung Phet หญิง เวลาเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี
เพชรนรินทร์ 48 เพ็ด-นะ-ริน Phet Na Rin หญิง -
สทเพ็ชร์ 41 สด-เพ็ด Sot Phet ชาย -
เพชราวรรณ์ 45 เพ็ด-ชะ-รา-วัน Phet Cha Ra Wan หญิง -
เพ็ชรภูเรือ 46 เพ็ด-พู-เรือ Phet Phu Ruea ชาย -
แสงเพ็ช 31 แสง-เพ็ด Saeng Phet ชาย -
สุเพ็ชร 32 สุ-เพ็ด Su Phet ชาย -
เพ็ชรจู 32 เพ็ด-จู Phet Chu ไม่ระบุ -
พรเพชร 28 พอน-เพ็ด Phon Phet ชาย -
เพชรแก้ว 27 เพ็ด-แก้ว Phet Kaeo ไม่ระบุ -
เพ็ชรไพรินทร์ 68 เพ็ด-พัย-ริน Phet Phai Rin หญิง -
ยอดเพ็ชร 39 ยอด-เพ็ด Yot Phet ชาย -