บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อุลัยลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อุลัยลักษณ์
ชื่อ อุลัยลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะเหมือนทองคำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อุ-ลัย-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า U Lai Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุลัยลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อุลัยลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุลัยลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุลัยลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ อุลัยลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อุลัยลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุลัยลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อุลัยลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุลัยลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อุลัยลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อุดมลักษ์ 37 อุ-ดม-ลัก U Dom Lak หญิง -
ผลอุทัย 34 ผน-อุ-ทัย Phon U Thai ชาย การบังเกิดผล
อุดมภรณ์ 32 อุ-ดม-พอน U Dom Phon หญิง -
อุนิตย์ 36 อุ-นิด U Nit หญิง -
อุ๊ด 15 อุ๊ด Ut ชาย -
อุทัยรัตน์ 45 อุ-ทัย-รัด U Thai Rat หญิง แก้วอันมีคุณค่าดุจดวงอาทิตย์
อุษาวรรณ 31 อุ-สา-วัน U Sa Wan หญิง -
อุดรรัตน์ 37 อุ-ดอน-รัด U Don Rat หญิง -
อุริค 19 อุ-ริก U Rik ชาย -
อุทัยวรรณ์ 48 อุ-ทัย-วัน U Thai Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อุทัยทิพย์ 50 อุ-ทัย-ทิบ U Thai Thip หญิง -
รัตนอุไร 36 รัด-ตะ-นะ-อุ-รัย Rat Ta Na U Rai หญิง -
อุทิศพร 31 อุ-ทิด-พอน U Thit Phon หญิง -
อุรัง 17 อุ-รัง U Rang หญิง -
อุมาวรรณ 32 อุ-มา-วัน U Ma Wan หญิง -
อุทิติ 19 อุด-ทิ-ติ Ut Thi Ti หญิง การขึ้นอย่างดวงอาทิตย์
อุไร 20 อุ-รัย U Rai หญิง -
บุญอรอุมา 30 บุน-ออน-อุ-มา Bun On U Ma หญิง -
อุทร 12 อุ-ทอน U Thon ชาย ท้อง
อุณากัลณ์ 38 อุ-นา-กัน U Na Kan ไม่ระบุ -
อุดมโชค 23 อุ-ดม-โชก U Dom Chok ชาย -
อุทุมพร 26 อุ-ทุม-พอน U Thum Phon หญิง -
อับอุลสาลัม 48 อับ-อุน-สา-ลัม Ap Un Sa Lam ไม่ระบุ -
อุบอน 20 อุ-บอน U Bon ไม่ระบุ -
อุปมาพร 27 อุบ-ปะ-มา-พอน Up Pa Ma Phon หญิง เป็นตัวอย่างที่ดี
อุลัยพร 37 อุ-ลัย-พอน U Lai Phon หญิง -
อุทัยวรรณ 39 อุ-ทัย-วัน U Thai Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อุทิตย์ 32 อุ-ทิด U Thit ชาย ให้, ยกให้
อุรีกร 23 อุ-รี-กอน U Ri Kon ไม่ระบุ สัญญาตกลงยินยอม
อุชาศิริ 29 อุ-ชา-สิ-หริ U Cha Si Ri หญิง -
อุไรพัชร 38 อุ-ไร-พัด U Rai Phat ไม่ระบุ เพชรประดับทอง
ศักดิ์อุบล 41 สัก-อุ-บน Sak U Bon ชาย -
อุราลักษณ์ 41 อุ-รา-ลัก U Ra Lak หญิง -
ชะอุ้ม 20 ชะ-อุ้ม Cha Um หญิง -
อุผา 16 อุ-ผา U Pha หญิง -
อุสมาน 25 อุด-มาน Ut Man ชาย -
อุคม 16 อุ-คม U Khom หญิง -
อุดน 13 อุ-ดน U Don ชาย -
อุปสรา 21 อุบ-สะ-รา Up Sa Ra ไม่ระบุ -
อุปณี 21 อุบ-นี Up Ni หญิง -