บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ หัสพระชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ หัสพระชัย
ชื่อ หัสพระชัย ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า หัด-สะ-พระ-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Hat Sa Phra Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ หัสพระชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ หัสพระชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ หัสพระชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ หัสพระชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ หัสพระชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ หัสพระชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ หัสพระชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ หัสพระชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ หัสพระชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ หัสพระชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
หัทยาพร 31 หัด-ถะ-ยา-พอน Hat Tha Ya Phon หญิง มีใจงาม, มีใจประเสริฐ
หัสดี 24 หัด-สะ-ดี Hat Sa Di หญิง ช้าง
สินมหัต 33 สิน-มะ-หัด Sin Ma Hat ชาย มีทรัพย์สินมาก
หรรษกร 22 หัด-สะ-กอน Hat Sa Kon ชาย ที่ให้ความร่าเริงยินดีความสุข
หัถยา 19 หัด-ทะ-ยา Hat Tha Ya หญิง อยู่กับใจ
หัทยา 19 หัด-ทะ-ยา Hat Tha Ya หญิง อยู่กับใจ
พฤหัส 25 พะ-รึ-หัด Pha Rue Hat ชาย -
หัสรินทร์ 43 หัด-สะ-ริน Hat Sa Rin ไม่ระบุ -
มหัตดร 22 มะ-หัด-ดอน Ma Hat Don ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
หรรษพร 29 หัด-สะ-พอน Hat Sa Phon หญิง เบิกบานด้วยความยินดี
หัสทะยา 30 หัด-ทะ-ยา Hat Tha Ya หญิง อยู่กับใจ
หัทญา 15 หัด-ยา Hat Ya ไม่ระบุ -
สหัส 23 สะ-หัด Sa Hat ชาย เข้มแข็ง, มีชัย
สหัชพงษ์ 41 สะ-หัด-พง Sa Hat Phong ไม่ระบุ ที่มาแห่งตระกูล
หัสดินพัตร์ 54 หัด-สะ-ดิน-พัด Hat Sa Din Phat ไม่ระบุ หน้าช้าง
หัดสดี 25 หัด-สะ-ดี Hat Sa Di หญิง ช้าง
หัสยา 25 หัด-สะ-ยา Hat Sa Ya หญิง ขบขัน, สนุกสนาน
หรรษยศ 32 หัด-สะ-ยด Hat Sa Yot ชาย ตำแหน่งที่น่าพอใจ
หรรษวัต 30 หัด-สะ-วัด Hat Sa Wat ชาย ประกอบด้วยความเบิกบาน
หัทยาภักดิ์ 39 หัด-ถะ-ยา-พัก Hat Tha Ya Phak ไม่ระบุ มีน้ำใจงามน่าภักดี
สหัสวัน 38 สะ-หัด-สะ-วัน Sa Hat Sa Wan หญิง เรืองอำนาจ
รหัต 16 ระ-หัด Ra Hat ชาย ทะเล
สหัชศรี 36 สะ-หัด-สี Sa Hat Si หญิง -
โสหรรท 25 โส-หัด So Hat ชาย มิตรภาพ, ความรักเพื่อน
หัตถี 20 หัด-ถี Hat Thi ชาย -
หัตฐา 22 หัด-ถา Hat Tha หญิง -
สหัสรังสี 47 สะ-หัด-สะ-รัง-สี Sa Hat Sa Rang Si ไม่ระบุ -
รหัท 14 ระ-หัด Ra Hat ชาย ทะเล
หัด 10 หัด Hat ชาย -
หัตถยารักษ์ 44 หัด-ถะ-ยา-รัก Hat Tha Ya Rak หญิง มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
หัสพระชัย 46 หัด-สะ-พระ-ชัย Hat Sa Phra Chai ไม่ระบุ -
หัสรา 21 หัด-สะ-รา Hat Sa Ra หญิง ที่ยิ้มที่หัวเราะ
มหัทายุธ 29 มะ-หัด-ทา-ยุด Ma Hat Tha Yut ชาย มีอาวุธสำคัญ
หัสธพงษ์ 43 หัด-ทะ-พง Hat Tha Phong ชาย -
มหัสวัต 34 มะ-หัด-วัด Ma Hat Wat ชาย เรืองอำนาจ
มหัทคุณ 25 มะ-หัด-คุน Ma Hat Khun ชาย มีความดีเยี่ยงผู้ใหญ่
สหัสญา 28 สะ-หัด-สะ-ยา Sa Hat Sa Ya ไม่ระบุ เรืองอำนาจ
หัทฐพงษ์ 42 หัด-ถะ-พง Hat Tha Phong ชาย -
หัสดง 19 หัด-สะ-ดง Hat Sa Dong ชาย -
สหัสยา 32 สะ-หัด-สะ-ยา Sa Hat Sa Ya หญิง เรืองอำนาจ