บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุเพียงพิศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุเพียงพิศ
ชื่อ สุเพียงพิศ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เพียงมองก็งามยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-เพียง-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phiang Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพียงพิศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุเพียงพิศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพียงพิศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพียงพิศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 131 หรือ 31
หมายเลข 31 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่ดีและจะประสบความสำเร็จในตอนต้นแต่จะร้ายในตอนปลาย เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตพานพบแต่เรื่องทุกข์ยากลำบากใจ มีความล้มเหลวในชีวิตจนกลายเป็นคนอมทุกข์ ด้านความรักมักไม่ค่อยสมหวัง มีโอกาสไม่ได้แต่งงาน หรือมีรักสามเส้า มีเรื่องรักซ้อน หน้าที่การงานไม่ก้าวกระโดด การเงินติดขัด สุขภาพไม่แข็งแรง พลังของหมายเลขจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การผ่าตัดและโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ชื่อ สุเพียงพิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุเพียงพิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุเพียงพิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุเพียงพิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุเพียงพิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุเพียงพิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ติณสุดา 22 ติน-นะ-สุ-ดา Tin Na Su Da ไม่ระบุ -
สุภิชา 16 สุ-พิ-ชา Su Phi Cha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดี
สุพิตย์ 40 สุ-พิด Su Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
วสุท 15 วะ-สุด Wa Sut ชาย อำนวยความมั่งคั่ง
ศุภสภ 17 สุบ-พะ-สบ Sup Pha Sop หญิง -
สุมัย 25 สุ-มัย Su Mai ไม่ระบุ -
ศุรจนากร 29 สุ-ระ-จะ-นา-กอน Su Ra Cha Na Kon หญิง -
ศุภาพัทธ์ 36 สุ-พา-พัด Su Pha Phat ไม่ระบุ ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
สุธาวัลย์ 46 สุ-ทา-วัน Su Tha Wan หญิง ขาวงาม
ยี่สุน 29 ยี่-สุน Yi Sun ไม่ระบุ -
สุวลี 27 สุ-วะ-ลี Su Wa Li หญิง -
อรสุรีย์ 46 ออ-ระ-สุ-รี O Ra Su Ri ไม่ระบุ -
สุจินันต์ 44 สุ-จิ-นัน Su Chi Nan ไม่ระบุ ยินดีในความบริสุทธิ์
สุมาส 21 สุ-มาด Su Mat ไม่ระบุ -
สุวรรษ์ 35 สุ-วัน Su Wan ไม่ระบุ -
สุธี 19 สุ-ที Su Thi ชาย ความรู้ความสามารถ
สุนิตย์ 37 สุ-นิด Su Nit หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุววรรณ์ 42 สุ-วะ-วัน Su Wa Wan หญิง -
สุธนันท์ 36 สุด-นัน Sut Nan หญิง -
สุพัตร์ตรา 44 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
สุพิพัฒน์ 49 สุ-พิ-พัด Su Phi Phat ชาย -
สุทธิณี 29 สุด-ทิ-นี Sut Thi Ni หญิง ผู้นำผู้บริสุทธิ์
สุพัฒน์ศรี 55 สุ-พัด-สี Su Phat Si หญิง -
สุขนิล 25 สุก-นิน Suk Nin ไม่ระบุ -
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง -
สุริยันท์ 43 สุ-ริ-ยัน Su Ri Yan ไม่ระบุ -
สุรนนท์ 32 สุ-ระ-นน Su Ra Non ไม่ระบุ ความยินดีของคนกล้า
สุภารัตน์ 35 สุ-พา-รัด Su Pha Rat หญิง -
สุจิตชาดา 26 สุ-จิด-ชา-ดา Su Chit Cha Da ไม่ระบุ -
สุววิทย์ 42 สุ-วะ-วิด Su Wa Wit ชาย -
สุขสวัสดิ์ 48 สุก-สะ-หวัด Suk Sa Wat ชาย -
สุวิชชา 23 สุ-วิด-ชา Su Wit Cha ชาย -
สุวิลัดดา 31 สุ-วิ-ลัด-ดา Su Wi Lat Da หญิง -
สุวรรณ์ชัย 50 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย -
สุธินนท์ 36 สุ-ทิ-นน Su Thi Non หญิง -
สุลี 21 สุ-ลี Su Li หญิง พระอิศวร
สุศิดล 26 สุ-สิ-ดน Su Si Don ชาย มีความเยือกเย็น
สุภัทศร 25 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
ศุกร์ศิริ 41 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri ไม่ระบุ งดงามเหมือนพระศุกร์
สุมลตรา 27 สุ-มน-ตรา Su Mon Tra หญิง -