บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วชิรวิณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วชิรวิณณ์
ชื่อ วชิรวิณณ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ชิ-ระ-วิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Chi Ra Win
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สวยศ 28 สะ-วะ-ยด Sa Wa Yot ชาย รุ่งเรืองด้วยตนเอง
ตรีวรัตน์ 45 ตรี-วะ-รัด Tri Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
วรัทยา 24 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง มีความกรุณาอันประเสริฐ
สุวณี 26 สุ-วะ-นี Su Wa Ni หญิง ผู้นำที่ดี
เสวรส 26 เส-วะ-รด Se Wa Rot หญิง -
วรัณลักษณ์ 48 วะ-รัน-ลัก Wa Ran Lak หญิง ลักษณะของผู้ประเสริฐ
สินวราภรณ์ 46 สิน-วะ-รา-พอน Sin Wa Ra Phon หญิง -
ยุวเรศ 28 ยุ-วะ-เรด Yu Wa Ret หญิง -
วลีลักษณ์ 48 วะ-ลี-ลัก Wa Li Lak หญิง ผู้มีลักษณะในการพูดที่ดี
วรุณทิพย์ 46 วะ-รุน-ทิบ Wa Run Thip หญิง -
ยามวดี 28 ยาม-วะ-ดี Yam Wa Di หญิง -
วลิศรา 28 วะ-ลิ-สะ-รา Wa Li Sa Ra ไม่ระบุ เจ้าแห่งถ้อยคำ, ผู้เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
วนัสสุดา 32 วะ-นัด-สุ-ดา Wa Nat Su Da หญิง -
วสันต์เทพ 45 วะ-สัน-เทบ Wa San Thep ชาย -
วรินทร์ธนา 43 วะ-ริน-ทะ-นา Wa Rin Tha Na ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์
สุวชา 17 สุ-วะ-ชา Su Wa Cha ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐยิ่ง
ศัศวดี 32 สัด-สะ-วะ-ดี Sat Sa Wa Di หญิง ชื่อเจ้าหญิง
จิตรวดี 31 จิด-ระ-วะ-ดี Chit Ra Wa Di หญิง ความงดงาม
ณภัทร์วรัญญ์ 55 นะ-พัด-วะ-รัน Na Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐที่เจริญด้วยความรู้, ผู้รู้สิ่งประเสริฐที่ดีงามด้วยความรู้
สุรัตน์วดี 47 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di ไม่ระบุ -
ศารัทวดี 31 สา-รัด-วะ-ดี Sa Rat Wa Di หญิง ชื่อนางอัปสรผู้หนึ่ง
เทวทิณณ์ 33 เท-วะ-ทิน The Wa Thin ชาย เทพประทาน
อัสวเทพ 34 อัด-วะ-เทบ At Wa Thep ชาย -
เชาว์วเรศ 39 เชา-วะ-เรด Chao Wa Ret ไม่ระบุ เจ้าแห่งความประเสริฐในเชาว์ปัญญา
วลัยพรรณ 45 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง สีแห่งกำไล
ชวศิริ 27 ชะ-วะ-สิ-หริ Cha Wa Si Ri ไม่ระบุ งดงามอย่างรวดเร็ว, ผู้ที่มีความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว
วนัส 22 วะ-นัด Wa Nat ชาย -
วรินทรา 25 วะ-ริน-ทรา Wa Rin Thra หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐ
ชวภณ 14 ชะ-วะ-พน Cha Wa Phon ชาย ผู้พูดได้คล่องแคล่ว
เสาวสามนี 41 เสา-วะ-สาม-นี Sao Wa Sam Ni หญิง -
ภูวสิษฎ์ 38 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ไม่ระบุ ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
ศิวธร 25 สิ-วะ-ทอน Si Wa Thon ชาย -
วชิราภรณ์ 36 วะ-ชิ-รา-พอน Wa Chi Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ณัฐวรา 29 นัด-วะ-รา Nat Wa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วชีร 19 วะ-ชีน Wa Chin ชาย -
สวณีย์ 42 สะ-วะ-นี Sa Wa Ni หญิง พูดดี, พูดไพเราะ
พรวนัช 29 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat หญิง ดอกบัวอันประเสริฐ
ยุวรีภร 31 ยุ-วะ-รี-พอน Yu Wa Ri Phon หญิง -
ธัญญ์วรีย์ 59 ทัน-ยะ-วะ-รี Than Ya Wa Ri หญิง -
ชวนิล 23 ชะ-วะ-นิน Cha Wa Nin หญิง ลมเร็ว, พายุ