บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วงษ์พระจันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วงษ์พระจันทร์
ชื่อ วงษ์พระจันทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายของพระจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วง-พระ-จัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wong Phra Chan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงษ์พระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 66
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วงษ์พระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงษ์พระจันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงษ์พระจันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 125 หรือ 25
หมายเลข 25 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเหรียญสองด้าน เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีคอนสนับสนุนส่งเสริมอยู่ ด้านดีจะให้คุณในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิต อนาคตมีทรัพย์สินเงินทอง ใช้ชีวิตอย่างไม่ลำบากมากนัก แต่ในด้านร้ายจะให้ผลในเรื่องของศัตรู มักจะมีศัตรูคอยขัดขวางความสำเร็จอยู่ตลอด จะแคล้วคลาดหรือรอดพ้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่สะสมมา ระวังเรื่องปากไว้ให้ดี มักจะเผลอปากพูดจาขัดหูคนอื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจได้
ชื่อ วงษ์พระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วงษ์พระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (66) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วงษ์สนิท 38 วง-สะ-หนิด Wong Sa Nit ไม่ระบุ -
ฉวีวงษ์ 39 ฉะ-หวี-วง Cha Wi Wong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความงาม
วงศ์วรัณ 43 วง-วะ-รัน Wong Wa Ran ไม่ระบุ -
ทวิวงศ์ 35 ทะ-วิ-วง Tha Wi Wong ไม่ระบุ สองตระกูล
ดวงจิต 22 ดวง-จิด Duang Chit หญิง ดวงใจ
วศพัทธ์ 39 วง-สะ-พัด Wong Sa Phat ชาย ผูกพันสกุลวงศ์
พวงษ์ 29 พวง Phuang หญิง -
วงศ์วริศ 45 วง-วะ-ริด Wong Wa Rit ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงศ์ตระกูล
ดวงพอ 23 ดวง-พอ Duang Pho หญิง -
มารเมษวงค์ 42 มาน-เมด-วง Man Met Wong ชาย -
ยวงแก้ว 27 ยวง-แก้ว Yuang Kaeo หญิง -
พวงคะยอม 43 พวง-คะ-ยอม Phuang Kha Yom ไม่ระบุ -
ดวงเลื่อน 36 ดวง-เลื่อน Duang Luean หญิง -
ดวงชีวิต 31 ดวง-ชี-วิด Duang Chi Wit ไม่ระบุ -
เชวงฉลู 25 ชะ-เวง-ฉะ-หลู Cha Weng Cha Lu ไม่ระบุ ปีฉลูที่รุ่งเรือง
ณัฐวงศ์ 42 นัด-ถะ-วง Nat Tha Wong ไม่ระบุ ตระกูลนักปราชญ์
ดวงสิริ 28 ดวง-สิ-หริ Duang Si Ri ไม่ระบุ ผู้มีชะตาชีวิตที่ดี
ฤทธิวงค์ 31 ริด-ทิ-วง Rit Thi Wong ชาย -
ดวงทิพ 22 ดวง-ทิบ Duang Thip หญิง จิตของเทวดา
เทิดวงศ์ 32 เทิด-วง Thoet Wong ชาย -
ศิริวงษ์ 40 สิ-หริ-วง Si Ri Wong หญิง -
ตวงสิทธิ์ 40 ตวง-สิด Tuang Sit ไม่ระบุ ทำให้ประสบความสำเร็จ
วงค์ประกาย 41 วง-ประ-กาย Wong Pra Kai หญิง -
สุดแสวง 26 สุด-สะ-แหวง Sut Sa Haewong หญิง -
วงศธร 23 วง-สะ-ทอน Wong Sa Thon ชาย ผู้สืบสกุล, ผู้ดำรงวงศ์สกุล
วงค์จันทร์ 50 วง-จัน Wong Chan หญิง -
หมวงฟุ 27 หม-วง-ฟุ Hom Wong Fu หญิง -
พวงทอง 25 พวง-ทอง Phuang Thong หญิง -
จันทวงค์ 37 จัน-ทะ-วง Chan Tha Wong ไม่ระบุ -
สวงสุดา 25 สวง-สุ-ดา Suang Su Da ไม่ระบุ -
แสวงสิทธ์ 42 สะ-แหวง-สิด Sa Haewong Sit ชาย -
ดวงทอง 18 ดวง-ทอง Duang Thong ไม่ระบุ -
วงศ์วริส 45 วง-วะ-ริด Wong Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงศ์ตระกูล
หลวงรชฏ 34 หลวง-ระ-ชด Luang Ra Chot ไม่ระบุ เงินแผ่นดิน
วงชัย 22 วง-ชัย Wong Chai หญิง -
ดวงชะตา 19 ดวง-ชะ-ตา Duang Cha Ta ไม่ระบุ -
เจษฏาวงศ์ 46 เจด-สะ-ตา-วง Chet Sa Ta Wong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
บัวแหวง 27 บัว-แหวง Bua Haewong หญิง -
ปานดวงใจ 29 ปาน-ดวง-จัย Pan Duang Chai ไม่ระบุ -
จิระวงค์ 39 จิ-ระ-วง Chi Ra Wong ชาย ตระกูลยั่งยืนนาน, เชื้อสายยั่งยืน