บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วงค์พระจันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วงค์พระจันทร์
ชื่อ วงค์พระจันทร์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วง-พระ-จัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wong Phra Chan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงค์พระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 66
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วงค์พระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงค์พระจันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงค์พระจันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ วงค์พระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วงค์พระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (66) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วงค์พระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วงค์พระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (66) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บัวครวง 28 บัว-คอน-วง Bua Khon Wong หญิง -
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ไม่ระบุ -
ดวงพอ 23 ดวง-พอ Duang Pho หญิง -
ยวง 16 ยวง Yuang หญิง -
หมวงผ่ง 29 หม-วง-ผ่ง Hom Wong Phong หญิง -
ดวงตะวัน 31 ดวง-ตะ-วัน Duang Ta Wan ไม่ระบุ ดวงอาทิตย์
วงค์กฏ 31 วง-กด Wong Kot ชาย -
บุญวงศ์ 31 บุน-วง Bun Wong ไม่ระบุ -
ดวงทอง 18 ดวง-ทอง Duang Thong ไม่ระบุ -
จันทร์ทวง 38 จัน-ทวง Chan Thuang หญิง -
ดวงภร 14 ดวง-พอน Duang Phon หญิง ดวงดี, มีโชคสมปรารถนา
เจริญวงค์ 41 จะ-เริน-วง Cha Roen Wong ไม่ระบุ -
แดงนันทวง 28 แดง-นัน-ทะ-วง Daeng Nan Tha Wong หญิง -
นวงเพ็ญ 35 นวง-เพ็น Nuang Phen หญิง -
ทวิวงศ์ 35 ทะ-วิ-วง Tha Wi Wong ไม่ระบุ สองตระกูล
ดวงสวรรค์ 43 ดวง-สะ-หวัน Duang Sa Wan ไม่ระบุ -
สมวงษ์ 33 สม-วง Som Wong หญิง -
จินดาวงษ์ 38 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
ผองแสวงนาม 44 ผอง-สะ-แหวง-นาม Phong Sa Haewong Nam ชาย -
แม่หลวง 27 แม่-หลวง Mae Luang ไม่ระบุ -
วงสุวรรณ 35 วง-สุ-วัน Wong Su Wan หญิง -
คำวงศ์ 29 คัม-วง Kham Wong ไม่ระบุ -
วงศ์ตะวัน 46 วง-ตะ-วัน Wong Ta Wan หญิง -
แสวงวัลย์ 50 สะ-แหวง-วัน Sa Haewong Wan หญิง -
วงศักดิ์ 34 วง-สัก Wong Sak ชาย -
อนุวงค์ 33 อะ-นุ-วง A Nu Wong หญิง -
อวง 14 อะ-วง A Wong ไม่ระบุ -
สุรีย์วงศ์ 60 สุ-รี-วง Su Ri Wong หญิง -
หลวงรชฏ 34 หลวง-ระ-ชด Luang Ra Chot ไม่ระบุ เงินแผ่นดิน
วงมณี 25 วง-มะ-นี Wong Ma Ni หญิง -
พลสวง 29 พน-สวง Phon Suang ไม่ระบุ -
นภัทรสุริวงค์ 52 นะ-พัด-ทะ-ระ-สุ-ริ-วง Na Phat Tha Ra Su Ri Wong ชาย -
ป่วง 11 ป่วง Puang หญิง -
ศรีวงศ์ 42 สี-วง Si Wong หญิง -
ประวงศ์ 34 ประ-วง Pra Wong หญิง -
สุดแสวง 26 สุด-สะ-แหวง Sut Sa Haewong หญิง -
วงศ์วิวัฒน์ 61 วง-วิ-วัด Wong Wi Wat ไม่ระบุ -
วงศิยา 28 วง-สิ-ยา Wong Si Ya หญิง อยู่ในสกุลอันดี
พวงบุบผา 30 พวง-บุบ-ผา Phuang Bup Pha หญิง -
กริยาวงศ์ 42 กริ-ยา-วง Kri Ya Wong ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้ประพฤติดี