บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนประสิทธิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนประสิทธิ์
ชื่อ พัฒนประสิทธิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ทำให้เกิดความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-ประ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Pra Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนประสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนประสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนประสิทธิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนประสิทธิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 136 หรือ 36
หมายเลข 36 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั่งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พัฒนประสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒนประสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนประสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒนประสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คีตพัชญ์ 41 คีด-พัด Khit Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบด้านการชับร้อง
ภัทราภร 16 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
กาญจน์ณภัทร 41 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ดุจทองคำ
พัทธ์ฐานันท์ 60 พัด-ถา-นัน Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขอันมั่นคงผูกพัน
ภัทรดร 15 พัด-ทะ-ระ-ดอน Phat Tha Ra Don ชาย ประเสริฐ, เจริญยิ่ง
กัณปภัส 24 กัน-ปะ-พัด Kan Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้บริสุทธิ์เป็นเวลานาน
พัชฐกาญจน์ 49 พัด-ทะ-กาน Phat Tha Kan หญิง -
พัทธ์ธิรา 39 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ชัญญาณ์ภัช 36 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้รู้จักจำแนกความรู้
กรณพัฒน์ 39 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat ไม่ระบุ เจริญในสิ่งที่ทำ
ภัทรมล 21 พัด-ทะ-ระ-มน Phat Tha Ra Mon หญิง มีใจดีงาม
วีระพัฒน์ 50 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
กรรณ์ติณพัฒน์ 64 กัน-ติน-นะ-พัด Kan Tin Na Phat ชาย หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
อานันท์พัศ 50 อา-นัน-พัด A Nan Phat หญิง อำนาจที่น่ายินดียิ่ง
ธมนต์ภัทร 36 ทะ-มน-พัด Tha Mon Phat ชาย ความดีงามที่ผูกพันเธอ
ภัศธณะ 25 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ไม่ระบุ -
ภัทรชิรา 21 พัด-ทะ-ระ-ชิ-รา Phat Tha Ra Chi Ra ไม่ระบุ -
พัฒดี 23 พัด-ดี Phat Di หญิง -
นวพรรษ 31 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง ปีใหม่
สุพัตร์ 36 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
ชินภัสร์ 36 ชิน-พัด Chin Phat หญิง เก่าแก่และเจริญ
ฐิชาพัฒน์ 45 ทิ-ชา-พัด Thi Cha Phat หญิง ผู้เกิดมาตั้งอยู่บนความเจริญ
ภัทรณิตา 23 พัด-ทะ-ระ-นิ-ตา Phat Tha Ra Ni Ta ไม่ระบุ -
กัลยภัสสร์ 51 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง ผู้มีรัศมีนางงาม
พัชญ์ธานินท์ 56 พัด-ทา-นิน Phat Tha Nin หญิง เจ้าเมืองที่อยู่ในกรอบ
กิตติภัส 27 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
พัสนันต์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง -
กัลย์ปุณภัทร์ 55 กัน-ละ-ปุน-พัด Kan La Pun Phat ชาย -
กัญญ์วราภัส 45 กัน-รา-พัด Kan Ra Phat หญิง หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่างอันประเสริฐ
พัทยุทธ 27 พัด-ทะ-ยุด Phat Tha Yut ไม่ระบุ -
ภูริพัชร 29 พู-ริ-พัด-ชะ-ระ Phu Ri Phat Cha Ra ชาย -
ชนาภัส 20 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นแสงสว่างแห่งปวงชน
ณชพัฒน์ 36 นด-พัด Not Phat ชาย -
ปิยพัทธ์ 40 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรธร 26 พัด-ชะ-ระ-ทอน Phat Cha Ra Thon ชาย ชื่อพระอินทร์
ณิชาพัฒน์ 41 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ความเจริญอันบริสุทธิ์
ภัทรีย์ 34 พัด-ทรี Phat Si หญิง -
ปติภัทร 19 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
พัทธาทร 23 พัด-ทา-ทอน Phat Tha Thon ไม่ระบุ ผูกใจมั่น
นภัสษร 25 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก