บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พลอยไพลิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พลอยไพลิน
ชื่อ พลอยไพลิน ความหมาย แปลว่า อัญมณีสีน้ำเงินชนิดหนึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พลอย-พัย-ลิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phloi Phai Lin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยไพลิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 60
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พลอยไพลิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยไพลิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยไพลิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ พลอยไพลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พลอยไพลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยไพลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พลอยไพลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยไพลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พลอยไพลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยไพลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พลอยไพลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขวัญพลอยชนก 52 ขวัน-พลอย-ชะ-นก Khwan Phloi Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิดพลอยที่เป็นมิ่งขวัญ
สมพลอย 40 สม-พลอย Som Phloi ชาย -
พลอยณิชชา 42 พลอย-นิด-ชา Phloi Nit Cha ไม่ระบุ -
มัชชาพลอย 42 มัด-ชา-พลอย Mat Cha Phloi ไม่ระบุ -
พลอยคำ 33 พลอย-คัม Phloi Kham ไม่ระบุ -
พลอยเพชรัตน์ 65 พลอย-เพด-รัด Phloi Phet Rat หญิง -
พลอยดาว 36 พลอย-ดาว Phloi Dao ไม่ระบุ -
พลอยแสง 39 พลอย-แสง Phloi Saeng ไม่ระบุ -
พบพลอย 38 พบ-พลอย Phop Phloi ไม่ระบุ -
นวลพลอย 45 นวน-พลอย Nuan Phloi ไม่ระบุ -
พลอยณิชา 40 พลอย-นิ-ชา Phloi Ni Cha หญิง -
พลอยระรินทร์ 63 พลอย-ระ-ริน Phloi Ra Rin ไม่ระบุ พลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)
พลอยทอง 37 พลอย-ทอง Phloi Thong หญิง -
พลอยปภัสร์ 55 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่เจิดจรัส , พลอยบริสุทธิ์สดใส
พลอยรวี 45 พลอย-ระ-วี Phloi Ra Wi หญิง -
พลอยแก้ว 39 พลอย-แก้ว Phloi Kaeo หญิง -
พลอยไพรินทร์ 72 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin ไม่ระบุ -
พลอยพัทธ 45 พลอย-พัด-ทะ Phloi Phat Tha หญิง -
สายพลอย 44 สาย-พลอย Sai Phloi หญิง -
กะรัตพลอย 44 กะ-หรัด-พลอย Ka Rat Phloi ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักของพลอย
พลอยรินทร์ 55 พลอย-ริน Phloi Rin หญิง -
สุพลอย 36 สุ-พลอย Su Phloi ชาย -
พลอยเพพา 47 พลอย-เพ-พา Phloi Phe Pha หญิง -
พลอยณชา 36 พลอย-นะ-ชา Phloi Na Cha ไม่ระบุ พลอยของผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
พลอยนวล 45 พลอย-นวน Phloi Nuan หญิง -
พิมพ์พลอย 62 พิม-พลอย Phim Phloi หญิง -
พลอยกะรัต 44 พลอย-กะ-หรัด Phloi Ka Rat หญิง -
พลอยพร 40 พลอย-พอน Phloi Phon หญิง -
พลอยพรพรรณ 61 พลอย-พอน-พัน Phloi Phon Phan ไม่ระบุ -
พลอยไพริน 58 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin หญิง -
ตวงพลอย 39 ตวง-พลอย Tuang Phloi ไม่ระบุ -
พลอยฉัตร 44 พลอย-ฉัด Phloi Chat หญิง -
พลอยณิศา 45 พลอย-นิ-สา Phloi Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดุจพลอย
พลอย 28 พลอย Phloi หญิง หินมีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเป็นเครื่องประดับ
พลอยงาม 36 พลอย-งาม Phloi Ngam หญิง -
พลอยนภัส 45 พลอย-นะ-พัด Phloi Na Phat หญิง พลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
พลอยพิม 45 พลอย-พิม Phloi Phim หญิง -
พลอยชมพู 45 พลอย-ชม-พู Phloi Chom Phu ไม่ระบุ พลอยสีชมพู
พรรณพลอย 49 พัน-พลอย Phan Phloi หญิง -
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู