บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรไพศาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรไพศาล
ชื่อ พรไพศาล ความหมาย แปลว่า ความประเสริฐอันกว้างขวาง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-พัย-สาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Phai San
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 43
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรไพศาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณภัชพร 24 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
นวพร 23 นะ-วะ-พอน Na Wa Phon หญิง พรใหม่
ชฎาภร 13 ชะ-ดา-พอน Cha Da Phon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา, ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
โสภาพร 25 โส-พา-พอน So Pha Phon หญิง -
สุนีย์พร 49 สุ-นี-พอน Su Ni Phon หญิง -
จริญาภรณ์ 38 จะ-ริ-ยา-พอน Cha Ri Ya Phon ไม่ระบุ ความประพฤติดี
รัชชยาพร 33 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon ไม่ระบุ ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
เกศวราพร 33 เกด-วะ-รา-พอน Ket Wa Ra Phon ไม่ระบุ -
สวพร 25 สะ-วะ-พอน Sa Wa Phon ไม่ระบุ -
คนึงพร 28 คะ-นึง-พอน Kha Nueng Phon ไม่ระบุ การคิดทบทวนอันประเสริฐ
พรเรือง 33 พอน-เรือง Phon Rueang หญิง -
สินวราภรณ์ 46 สิน-วะ-รา-พอน Sin Wa Ra Phon ไม่ระบุ -
จันทร์พร 41 จัน-พอน Chan Phon หญิง ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
พรธนพรรธ 41 พอน-ทน-พัด Phon Thon Phat ไม่ระบุ -
กันยาภร 24 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ค้ำจุน
สิริยาภรณ์ 47 สิ-หริ-ยา-พอน Si Ri Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
ลัดดาภรณ์ 32 ลัด-ดา-พอน Lat Da Phon หญิง สายอันประเสริฐ
หนูพร 24 หนู-พอน Nu Phon หญิง -
กฤญาภรณ์ 26 กริ-ยา-พอน Kri Ya Phon หญิง การกระทำอันประเสริฐ
พรรุจา 24 พอน-รุ-จา Phon Ru Cha หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
วิภาภรณ์ 31 วิ-พา-พอน Wi Pha Phon หญิง มีความงดงามเป็นเลิศ
ภัทราภรณ์ 30 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
พรอุดม 25 พอน-อุ-ดม Phon U Dom ไม่ระบุ -
ทัดพร 18 ทัด-พอน That Phon หญิง ได้รับการประทานพร, ได้รับพร
บุษราภรณ์ 31 บุด-สะ-รา-พอน But Sa Ra Phon หญิง -
พรพะนา 30 พอน-พะ-นา Phon Pha Na ไม่ระบุ -
ธินาพร 26 ทิ-นา-พอน Thi Na Phon หญิง -
นภรณ์ 24 นะ-พอน Na Phon ไม่ระบุ เด่นที่สุดทางความรู้
ธิยาพร 29 ทิ-ยา-พอน Thi Ya Phon หญิง -
พรวลัย 36 พอน-วะ-ลัย Phon Wa Lai หญิง กำไลอันประเสริฐ
นุชาภรณ์ 28 นุ-ชา-พอน Nu Cha Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับของน้องสาว
พนิตพร 32 พะ-นิด-พอน Pha Nit Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พรพิบูล 34 พอน-พิ-บูน Phon Phi Bun ชาย ความประเสริฐอย่างยิ่ง
จีรพร 29 จี-ระ-พอน Chi Ra Phon หญิง ประเสริฐนาน
นิชาพร 24 นิ-ชา-พอน Ni Cha Phon หญิง -
ประสิทธิพร 42 ประ-สิด-ทิ-พอน Pra Sit Thi Phon ชาย ทำให้เกิดความสำเร็จ
ชณกพร 20 ชน-กะ-พอน Chon Ka Phon ไม่ระบุ -
พรตะวัน 34 พอน-ตะ-วัน Phon Ta Wan ชาย -
ดลภร 12 ดน-พอน Don Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนการบันดาล
พรณรินทร์ 44 พอน-นะ-ริน Phon Na Rin ชาย -