บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรไพศาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรไพศาล
ชื่อ พรไพศาล ความหมาย แปลว่า ความประเสริฐอันกว้างขวาง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-พัย-สาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Phai San
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 43
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรไพศาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรไพศาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรไพศาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรไพศาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (43) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนันภรณ์ 37 ทะ-นัน-พอน Tha Nan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
พรพร 24 พอน-พอน Phon Phon หญิง -
พรกิตติ์ 36 พอน-กิด Phon Kit ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเสียงอันประเสริฐ
สุดาภรณ์ 29 สุ-ดา-พอน Su Da Phon หญิง หญิงที่ประเสริฐ
สุธีพร 31 สุ-ที-พอน Su Thi Phon ไม่ระบุ -
กนพร 18 กน-พอน Kon Phon ไม่ระบุ การคอยที่ประเสริฐ
นิพาภรณ์ 37 นิ-พา-พอน Ni Pha Phon หญิง ประเสริฐเสมอกัน แสงสว่างอันประเสริฐ
ยุภาพร 23 ยุ-พา-พอน Yu Pha Phon หญิง ส่งเสริมแสงสว่างอันประเสริฐ
ติยาภรณ์ 35 ติ-ยา-พอน Ti Ya Phon หญิง -
พชรพล 28 พด-ชะ-ระ-พอน Phot Cha Ra Phon ชาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
ทิฏฐ์ธันยพร 65 ทิด-ทัน-ยะ-พอน Thit Than Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐและโชคในชาตินี้
ภัทรียาภรณ์ 45 พัด-ทรี-ยา-พอน Phat Si Ya Phon หญิง -
ปัทพร 19 ปัด-ทะ-พอน Pat Tha Phon หญิง -
ภรนิพา 23 พอน-นิ-พา Phon Ni Pha ไม่ระบุ -
เพ็ชราภรณ์ 44 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง -
วชิราภรณ์ 36 วะ-ชิ-รา-พอน Wa Chi Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ธิชดาพร 24 ทิ-ชะ-ดา-พอน Thi Cha Da Phon หญิง หญิงผู้เกิดมาฉลาดและประเสริฐ
พีรภรณ์ 38 พี-ระ-พอน Phi Ra Phon ไม่ระบุ -
วรรณาพร 32 วัน-นา-พอน Wan Na Phon ไม่ระบุ -
ณรตพร 24 นะ-ระ-ตะ-พอน Na Ra Ta Phon หญิง ผู้มีความยินดีในความดีงาม
ภัครพร 25 พัก-คะ-ระ-พอน Phak Kha Ra Phon ไม่ระบุ -
กมลวรรณพร 43 กะ-มน-วัน-พอน Ka Mon Wan Phon ไม่ระบุ มีผิวพรรณดุจดอกบัวอันประเสริฐ
พิมภรณ์ 36 พิม-พอน Phim Phon หญิง แม่แบบที่ดี
ภัคธีมาพร 38 พัก-คะ-ที-มา-พอน Phak Kha Thi Ma Phon หญิง -
วัชรพร 28 วัด-ชะ-ระ-พอน Wat Cha Ra Phon หญิง -
พิริยาพร 41 พิ-ริ-ยา-พอน Phi Ri Ya Phon หญิง -
ชฎาณัฐธนพร 47 ชะ-ดา-นัด-ถะ-ทน-พอน Cha Da Nat Tha Thon Phon ไม่ระบุ -
อวัสดาภรณ์ 44 อะ-หวัด-สะ-ดา-พอน A Wat Sa Da Phon หญิง -
พรทิพย์พา 51 พอน-ทิบ-พา Phon Thip Pha หญิง กลางวันอันประเสริฐ
กันตพร 25 กัน-ตะ-พอน Kan Ta Phon หญิง น่ารักและประเสริฐ
ปัทฏิมาพร 38 ปัด-ทะ-ติ-มา-พอน Pat Tha Ti Ma Phon หญิง -
จงภร 13 จง-พอน Chong Phon ไม่ระบุ จงค้ำจุน
ชุดาภรณ์ 24 ชุ-ดา-พอน Chu Da Phon หญิง แสงสว่างจากเครื่องประดับ
พัสราพร 36 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
ภัทรศิลาภรณ์ 47 พัด-ทะ-ระ-สิ-ลา-พอน Phat Tha Ra Si La Phon หญิง -
พัทธราพร 34 พัด-ทะ-ทะ-รา-พอน Phat Tha Tha Ra Phon ไม่ระบุ -
พรธิภัสร์ 45 พอน-ทิ-พัด Phon Thi Phat หญิง -
ประเสรฐพร 44 ประ-เสด-พอน Pra Set Phon ไม่ระบุ -
นรัฐภรณ์ 41 นะ-รัด-พอน Na Rat Phon หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงเป็นเครื่องค้ำจุน, สตรีผู้ให้การค้ำจุนแห่งรัฐ
ธันยภร 26 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความดี