บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พชรเดช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พชรเดช
ชื่อ พชรเดช ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจดุจเพชร เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ชะ-ระ-เดด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Cha Ra Det
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พชรเดช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พชรเดช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พชรเดช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พชรเดช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พชรเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พชรเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พชรเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พชรเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พชรเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พชรเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภณัฏฐ์ 45 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
เกศพนม 28 เกด-พะ-นม Ket Pha Nom ไม่ระบุ ยอดเขา
สุภกาญจนา 27 สุ-พะ-กาน-จะ-นา Su Pha Kan Cha Na หญิง -
พะเส่โย 34 พะ-เส่-โย Pha Se Yo ชาย -
พสุวิชญ์ 41 พะ-สุ-วิด Pha Su Wit ชาย -
ธนศุภพิชค์ 45 ทะ-นะ-สุ-พะ-พิด Tha Na Su Pha Phit หญิง แผ่นดินดีงามที่มีความสุขมั่งคั่ง
ภวรัชญ์ 30 พะ-วะ-รัด-ชะ Pha Wa Rat Cha ไม่ระบุ -
พะไทย 30 พะ-ทัย Pha Thai ไม่ระบุ -
กัญญ์ภวิศรา 45 กัน-พะ-วิด-รา Kan Pha Wit Ra หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในโลก
สุภลักษ์ 33 สุ-พะ-ลัก Su Pha Lak ไม่ระบุ -
ทรงนภสร 24 ซง-นบ-พะ-สอน Song Nop Pha Son หญิง -
พะวาส่า 28 พะ-วา-ส่า Pha Wa Sa หญิง -
พนิศรา 29 พะ-นิ-สะ-รา Pha Ni Sa Ra ไม่ระบุ -
ศุภพัฒน์ 38 สุบ-พะ-พัด Sup Pha Phat ชาย -
พสินี 31 พะ-สิ-นี Pha Si Ni ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจ
พชิกา 16 พะ-ชิ-กา Pha Chi Ka ไม่ระบุ -
พสุนธรา 30 พะ-สุน-ทะ-รา Pha Sun Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
ศุภฤษ์ 23 สุบ-พะ-รึ Sup Pha Rue ไม่ระบุ -
สุภกฤต 14 สุ-พะ-กริด Su Pha Krit ชาย เจริญด้วยความฉลาดหลักแหลม, งดงามและเฉียบแหลม
พฤตินันท์ 40 พะ-รึ-ติ-นัน Pha Rue Ti Nan ชาย -
พงศ์พลิน 49 พง-พะ-ลิน Phong Pha Lin ชาย ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
ศุภสิน 25 สุ-พะ-สิน Su Pha Sin ชาย สินทรัพย์ที่ดีงาม
พยุรา 22 พะ-ยุ-รา Pha Yu Ra หญิง -
ศุภพิชญ์เนตร 50 สุบ-พะ-พิด-เนด Sup Pha Phit Net หญิง นักปราชญ์ผู้มีตางาม
ภคกุล 13 พะ-คะ-กุน Pha Kha Kun ไม่ระบุ -
พชรมน 24 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง ใจเพชร
พนิตนันท์ 44 พะ-นิด-นัน Pha Nit Nan ชาย ชอบความรื่นเริง, มีความยินดีอันเป็นที่รัก
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง -
นภศร 17 นบ-พะ-สอน Nop Pha Son ไม่ระบุ สระบนฟ้า, เมฆ
ธิติ์ภวิล 41 ทิ-พะ-วิน Thi Pha Win ชาย ผู้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงตลอดกาล
สุภกร 14 สุ-พะ-กอน Su Pha Kon ชาย สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี, เป็นมงคล
พลิน 23 พะ-ลิน Pha Lin ไม่ระบุ แข็งแรง, มีพลัง
ผกากานต์ 29 พะ-กา-กาน Pha Ka Kan หญิง ดอกไม้อันเป็นที่รัก, ดอกไม้ที่มีค่า
ศุภโชติ 22 สุบ-พะ-โชด Sup Pha Chot ชาย ผู้มีแสงสว่างของความดีงาม
ณพศรัณย์ 50 นะ-พะ-สะ-รัน Na Pha Sa Ran ชาย ความคิดใหม่ๆ อันก่อให้เกิดที่พึ่ง
พกุล 16 พะ-กุน Pha Kun ไม่ระบุ -
พนอง 21 พะ-นอง Pha Nong ชาย -
พะมี 24 พะ-มี Pha Mi ชาย -
พนมกร 23 พะ-นม-กอน Pha Nom Kon ชาย -
พยูร 22 พะ-ยูน Pha Yun หญิง -