บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปิระไพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปิระไพ
ชื่อ ปิระไพ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปิ-ระ-พัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pi Ra Phai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิระไพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 31
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปิระไพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิระไพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิระไพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ปิระไพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปิระไพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (31) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปิระไพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปิระไพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (31) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปิระไพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปิระไพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (31) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปิระไพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปิระไพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (31) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปิระไพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปิระไพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (31) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิตุภูมิ 22 ปิ-ตุ-พูม Pi Tu Phum ไม่ระบุ -
ปิยะกรณ์ 37 ปิ-ยะ-กอน Pi Ya Kon ไม่ระบุ -
ปิยทัต 22 ปิ-ยะ-ทัด Pi Ya That ไม่ระบุ ให้ด้วยความปรารถนา
ปิยะกานต์ 37 ปิ-ยะ-กาน Pi Ya Kan ชาย เป็นที่รัก
ปิ๊แอ๊ะ 32 ปิ๊-แอ๊ะ Pi Ae หญิง -
ปิรัญญา 23 ปิ-รัน-ยา Pi Ran Ya ไม่ระบุ -
ปิยะฉัตร์ 43 ปิ-ยะ-ฉัด Pi Ya Chat หญิง ฉัตรอันเป็นที่รัก
ปิลัยธนา 34 ปิ-ลัย-ทะ-นา Pi Lai Tha Na หญิง -
ปิยภา 16 ปิ-ยะ-พา Pi Ya Pha ไม่ระบุ ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปิยวงค์ 35 ปิ-ยะ-วง Pi Ya Wong ชาย -
ปิยภาษณ์ 34 ปิ-ยะ-พาด Pi Ya Phat ชาย ถ้อยคำมีเมตตา
อมรปิยะดา 35 อะ-มอน-ปิ-ยะ-ดา A Mon Pi Ya Da ไม่ระบุ -
ลิปิการ์ 31 ลิ-ปิ-กา Li Pi Ka หญิง สร้างอักษร, นักเขียน
ปิระไพ 31 ปิ-ระ-พัย Pi Ra Phai ชาย -
ปิยะลภ 25 ปิ-ยะ-ลบ Pi Ya Lop หญิง -
ปิ่นอนงค์ 38 ปิ่น-อะ-นง Pin A Nong หญิง ยอดหญิง
ปิ่นปภา 16 ปิ่น-ปะ-พา Pin Pa Pha ไม่ระบุ -
ปิติวัตต์ 38 ปิ-ติ-หวัด Pi Ti Wat ไม่ระบุ -
ปิยวรรณ 33 ปิ-ยะ-วัน Pi Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รัก, ชนชั้นอันเป็นที่รัก
ปิยาวรรณ 34 ปิ-ยา-วัน Pi Ya Wan หญิง -
ปิติวัต 26 ปิ-ติ-วัด Pi Ti Wat ชาย เพิ่มพูนความรักความยินดี
ปิ่นทอง 21 ปิ่น-ทอง Pin Thong ชาย -
ปิยกาญจน์ 40 ปิ-ยะ-กาน Pi Ya Kan ไม่ระบุ เป็นที่รัก
ปิตนิตย์ 38 ปิ-ตะ-นิด Pi Ta Nit ชาย -
ปิยะบุตร 28 ปิ-ยะ-บุด Pi Ya But ชาย บุตรผู้น่ารัก
ปิยพนธ์ 40 ปิ-ยะ-พน Pi Ya Phon ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
เมธปิยา 26 เมด-ปิ-ยา Met Pi Ya หญิง มีปัญญาเป็นที่รัก
ปิยะชาติ 28 ปิ-ยะ-ชาด Pi Ya Chat ชาย -
ปิยตุล 24 ปิ-ยะ-ตุน Pi Ya Tun ไม่ระบุ -
ปิติโรจน์ 41 ปิ-ติ-โรด Pi Ti Rot ไม่ระบุ -
ปิยกุล 22 ปิ-ยะ-กุน Pi Ya Kun ไม่ระบุ ตระกูลอันเป็นที่รักและน่ายินดี
ปิยะราษฎร์ 45 ปิ-ยะ-ราด Pi Ya Rat ไม่ระบุ เป็นที่รักของราษฎร
ปิติณัช 24 ปิ-ติ-นัด Pi Ti Nat หญิง ปลาบปลื้มในความรู้
คำปิ้น 18 คัม-ปิ้น Kham Pin ไม่ระบุ -
ปิยวิรุฒ 32 ปิ-ยะ-วิ-รุด Pi Ya Wi Rut ชาย -
ปิติวุฒิ 27 ปิ-ติ-วุด Pi Ti Wut ไม่ระบุ -
คำปิ่น 17 คัม-ปิ่น Kham Pin หญิง -
ปิ้ม 13 ปิ้ม Pim ชาย -
ปิศิญาณี 34 ปิ-สิ-ยา-นี Pi Si Ya Ni ไม่ระบุ -
ปิยลักษิกา 35 ปิ-ยะ-ลัก-สิ-กา Pi Ya Lak Si Ka ไม่ระบุ -