บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ น้ำพระทัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ น้ำพระทัย
ชื่อ น้ำพระทัย ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า น้าม-พระ-ทัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nam Phra Thai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ น้ำพระทัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 37
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ น้ำพระทัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ น้ำพระทัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ น้ำพระทัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ น้ำพระทัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ น้ำพระทัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (37) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ น้ำพระทัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ น้ำพระทัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (37) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ น้ำพระทัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ น้ำพระทัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (37) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ น้ำพระทัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ น้ำพระทัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (37) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขุนน้ำ 16 ขุน-น้าม Khun Nam ไม่ระบุ เจ้าแห่งน้ำ
ลำน้ำมูล 28 ลัม-น้าม-มูน Lam Nam Mun ชาย -
น้ำหนึ่ง 26 น้าม-หนึ่ง Nam Nueng หญิง -
พุดน้ำบุศย์ 45 พุด-น้าม-บุด Phut Nam But ไม่ระบุ เป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
น้ำเต้า 16 น้าม-เต้า Nam Tao หญิง -
ว่านน้ำ 21 ว่าน-น้าม Wan Nam หญิง -
ต้นน้ำ 18 ต้น-น้าม Ton Nam ชาย -
ปานน้ำทิพย์ 46 ปาน-น้าม-ทิบ Pan Nam Thip ไม่ระบุ -
น้ำเพ็ญ 30 น้าม-เพ็น Nam Phen หญิง -
น้ำบุญ 15 น้าม-บุน Nam Bun หญิง -
น้ำเอื้อง 33 น้าม-เอื้อง Nam Ueang หญิง -
น้ำเตือน 31 น้าม-เตือน Nam Tuean หญิง -
สินน้ำใจ 36 สิน-น้าม-จัย Sin Nam Chai หญิง -
น้ำผึ่ง 24 น้าม-ผึ่ง Nam Phueng หญิง -
น้ำน้อย 29 น้าม-น้อย Nam Noi หญิง -
ธารน้ำ 17 ทาน-น้าม Than Nam หญิง -
น้ำจืด 22 น้าม-จืด Nam Chuet หญิง -
น้ำเพชร 24 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
น้ำชา 11 น้าม-ชา Nam Cha หญิง -
น้ำวัง 20 น้าม-วัง Nam Wang หญิง -
น้ำมนจ์ 33 น้าม-มน Nam Mon หญิง -
น้ำเนย 23 น้าม-เนิย Nam Noei หญิง -
น้ำเตียน 33 น้าม-เตียน Nam Tian หญิง -
น้ำฟ้า 19 น้าม-ฟ้า Nam Fa หญิง -
น้ำทิพย์พร 50 น้าม-ทิบ-พอน Nam Thip Phon หญิง -
น้ำหวาน 25 น้าม-หวาน Nam Wan ชาย -
น้ำสัย 27 น้าม-สัย Nam Sai ไม่ระบุ -
น้ำอบ 16 น้าม-อบ Nam Op หญิง -
หยาดน้ำฟ้า 34 หยาด-น้าม-ฟ้า Yat Nam Fa ไม่ระบุ ฝน
น้ำไหล 28 น้าม-หลัย Nam Lai หญิง -
น้ำงุ้น 18 น้าม-งุ้น Nam Ngun หญิง -
ขันน้ำ 19 ขัน-น้าม Khan Nam หญิง -
น้ำพอง 24 น้าม-พอง Nam Phong หญิง -
น้ำเลือน 34 น้าม-เลือน Nam Luean หญิง -
น้ำเซี่ยว 39 น้าม-เซี่ยว Nam Siao หญิง -
น้ำผึ้ง 25 น้าม-พึ่ง Nam Phueng หญิง -
น้ำวล 20 น้าม-วน Nam Won หญิง -
น้ำนอง 21 น้าม-นอง Nam Nong หญิง -
น้ำค้าง 17 น้าม-ค้าง Nam Khang หญิง -
น้ำเย็น 31 น้าม-เย็น Nam Yen หญิง -