บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดาวพระเสาร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดาวพระเสาร์
ชื่อ ดาวพระเสาร์ ความหมาย แปลว่า ดาวเสาร์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดาว-พระ-เสา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dao Phra Sao
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 47
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดาวรุ้ง 17 ดาว-รุ้ง Dao Rung หญิง -
กิ่งดาว 16 กิ่ง-ดาว King Dao หญิง สืบทอดจากดวงดาว
ดาวอิน 23 ดาว-อิน Dao In ไม่ระบุ -
ดาวลอย 28 ดาว-ลอย Dao Loi หญิง ดาวที่เข้าไปอยู่ในภพต่างๆ ที่แตกต่างกับดาวเจ้าเรือน(โหร.)
เหมือนดาว 38 เหมือน-ดาว Muean Dao หญิง -
ดาวเรศ 21 ดาว-เรด Dao Ret ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งประเสริฐมาก
ดาววิไล 33 ดาว-วิ-ลัย Dao Wi Lai หญิง -
เช่นดาว 18 เช่น-ดาว Chen Dao ไม่ระบุ -
มณีดาว 25 มะ-นี-ดาว Ma Ni Dao หญิง -
ดาวสวรรค์ 42 ดาว-สะ-หวัน Dao Sa Wan หญิง -
ดาวสุข 18 ดาว-สุก Dao Suk หญิง -
ดาวชา 11 ดาว-ชา Dao Cha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของดวงดาว
ดาววดี 22 ดาว-วะ-ดี Dao Wa Di ไม่ระบุ มีดาว
ดาวระวัน 31 ดาว-ระ-วัน Dao Ra Wan ชาย -
ทองดาว 17 ทอง-ดาว Thong Dao หญิง -
อ้อมดาว 27 อ้อม-ดาว Om Dao หญิง -
ดวงดาว 17 ดวง-ดาว Duang Dao หญิง ดาว
ดาวเรือง 29 ดาว-เรือง Dao Rueang หญิง ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่งมีสีเหลือง, ต้นดาวเรือง
ถวิลดาว 25 ถะ-หวิน-ดาว Tha Win Dao หญิง -
ไข่ดาว 20 ขั่ย-ดาว Khai Dao ไม่ระบุ ไข่ที่ทอดโดยไม่ตีไข่แดงให้แตกออก
เนตรดาว 22 เนด-ดาว Net Dao หญิง -
เชียงดาว 29 เชียง-ดาว Chiang Dao หญิง -
ประกายดาว 28 ประ-กาย-ดาว Pra Kai Dao หญิง -
ดาวทอง 17 ดาว-ทอง Dao Thong หญิง -
รัตน์ดาว 33 รัด-ดาว Rat Dao ไม่ระบุ -
ดาวยศ 23 ดาว-ยด Dao Yot ชาย -
ดาวหวัน 28 ดาว-หวัน Dao Wan ไม่ระบุ -
ดาว 8 ดาว Dao ชาย -
ดาวน้อย 29 ดาว-น้อย Dao Noi ชาย -
เนตร์ดาว 31 เน-ดาว Ne Dao หญิง -
ทัดดาว 14 ทัด-ดาว That Dao หญิง เสมอด้วยดวงดาว
ดาวใจ 20 ดาว-จัย Dao Chai หญิง งดงามในใจ
สุภิดาว 21 สุ-พิ-ดาว Su Phi Dao ไม่ระบุ -
วงศ์ดาว 32 วง-ดาว Wong Dao หญิง -
สิงห์ดาว 35 สิง-ดาว Sing Dao ชาย -
หยาดดาว 23 หยาด-ดาว Yat Dao หญิง แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
ดาวลาย 23 ดาว-ลาย Dao Lai ไม่ระบุ -
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
เอื้อมดาว 36 เอื้อม-ดาว Ueam Dao หญิง -
ดาวไสว 30 ดาว-สะ-หวัย Dao Sa Wai ชาย -