บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดาวพระเสาร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดาวพระเสาร์
ชื่อ ดาวพระเสาร์ ความหมาย แปลว่า ดาวเสาร์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดาว-พระ-เสา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dao Phra Sao
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 47
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระเสาร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาวพระเสาร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดาวพระเสาร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (47) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพชรดาว 24 เพ็ด-ดาว Phet Dao หญิง ดาวบนท้องฟ้า มีแสงระยิบระยับดั่งเพชร
ดาวลาย 23 ดาว-ลาย Dao Lai ไม่ระบุ -
ดาวหวัน 28 ดาว-หวัน Dao Wan ไม่ระบุ -
ดาวพระศุกร์ 46 ดาว-พระ-สุก Dao Phra Suk หญิง ดาวศุกร์
ดาวรัศมี 35 ดาว-รัด-สะ-หมี Dao Rat Sa Mi ไม่ระบุ -
ดาวณี 20 ดาว-นี Dao Ni หญิง -
สุภิดาว 21 สุ-พิ-ดาว Su Phi Dao ไม่ระบุ -
ดาวฤทัย 22 ดาว-รึ-ทัย Dao Rue Thai ไม่ระบุ -
แววดาว 22 แวว-ดาว Waeo Dao หญิง -
ญาดาวดี 21 ยา-ดาว-ดี Ya Dao Di ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
เยี่ยมดาว 39 เยี่ยม-ดาว Yiam Dao หญิง -
ดาวเรศ 21 ดาว-เรด Dao Ret ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งประเสริฐมาก
สิงห์ดาว 35 สิง-ดาว Sing Dao ชาย -
ล้อมดาว 27 ล้อม-ดาว Lom Dao ไม่ระบุ -
ดาวนิล 23 ดาว-นิน Dao Nin หญิง -
ดาวพระเสาร์ 47 ดาว-พระ-เสา Dao Phra Sao ไม่ระบุ ดาวเสาร์
ดาวรุ่ง 16 ดาว-รุ่ง Dao Rung ชาย ดาวประกายพรึก, มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว
เหมือนดาว 38 เหมือน-ดาว Muean Dao หญิง -
หยาดดาว 23 หยาด-ดาว Yat Dao หญิง แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
ดาวอิน 23 ดาว-อิน Dao In ไม่ระบุ -
ดาวน้อย 29 ดาว-น้อย Dao Noi ชาย -
ดาววดี 22 ดาว-วะ-ดี Dao Wa Di ไม่ระบุ มีดาว
ดาวราย 21 ดาว-ราย Dao Rai ชาย -
ฝนดาว 21 ฝน-ดาว Fon Dao ไม่ระบุ ฝนและดาว
ดาวพงษ์พันธุ์ 62 ดาว-พง-พัน Dao Phong Phan หญิง เชื้อสายตระกูลแห่งดวงดาว
กนกดาว 15 กะ-หนก-ดาว Ka Nok Dao หญิง ดาวทอง
ดาวธิดา 18 ดาว-ทิ-ดา Dao Thi Da หญิง -
ทัศดาว 20 ทัด-สะ-ดาว That Sa Dao หญิง -
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
รุ้งดาว 17 รุ้ง-ดาว Rung Dao หญิง -
วงดาว 16 วง-ดาว Wong Dao หญิง -
อรินดาวน์ 41 อะ-ริน-ดาว A Rin Dao หญิง -
ดาวเทียม 31 ดาว-เทียม Dao Thiam หญิง -
ฝันดาว 25 ฝัน-ดาว Fan Dao หญิง -
ดาวเดือน 29 ดาว-เดือน Dao Duean หญิง -
ดาวรดา 14 ดาว-ระ-ดา Dao Ra Da หญิง ผู้มีความยินดีในดวงดาว
ประกายดาว 28 ประ-กาย-ดาว Pra Kai Dao หญิง ดวงดาวที่มีประกายสดใส
ณัฎดาว 22 นัด-ดาว Nat Dao หญิง -
ดาวเกตุ 15 ดาว-เกด Dao Ket หญิง ดาวธง
ดาวรัตน์ 33 ดาว-รัด Dao Rat หญิง -