บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดาวพระศุกร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดาวพระศุกร์
ชื่อ ดาวพระศุกร์ ความหมาย แปลว่า ดาวศุกร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดาว-พระ-สุก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dao Phra Suk
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระศุกร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดาวพระศุกร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระศุกร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาวพระศุกร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ดาวพระศุกร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดาวพระศุกร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาวพระศุกร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดาวพระศุกร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ล้อมดาว 27 ล้อม-ดาว Lom Dao ไม่ระบุ -
สิงห์ดาว 35 สิง-ดาว Sing Dao ชาย -
ดาวเทียม 31 ดาว-เทียม Dao Thiam หญิง -
รัศมีดาว 35 รัด-สะ-หมี-ดาว Rat Sa Mi Dao ไม่ระบุ -
ดาวเรศ 21 ดาว-เรด Dao Ret ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งประเสริฐมาก
ดาววิไล 33 ดาว-วิ-ลัย Dao Wi Lai หญิง -
ลำดาว 15 ลัม-ดาว Lam Dao ไม่ระบุ -
ประกายดาว 28 ประ-กาย-ดาว Pra Kai Dao หญิง -
ดาวพร 20 ดาว-พอน Dao Phon หญิง -
คำดาว 13 คัม-ดาว Kham Dao ชาย -
ดาวประดับ 25 ดาว-ประ-ดับ Dao Pra Dap หญิง -
ณัฎดาว 22 นัด-ดาว Nat Dao หญิง -
กิ่งดาว 16 กิ่ง-ดาว King Dao หญิง สืบทอดจากดวงดาว
เทียมดาว 31 เทียม-ดาว Thiam Dao หญิง -
ดาวประกาย 28 ดาว-ประ-กาย Dao Pra Kai ไม่ระบุ -
ทัศดาว 20 ทัด-สะ-ดาว That Sa Dao หญิง -
ดาววี 21 ดาว-วี Dao Wi ชาย -
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
แสงดาว 19 แสง-ดาว Saeng Dao หญิง แสงของดาว
ดาวนิล 23 ดาว-นิน Dao Nin หญิง -
ฟิรดาว 24 ฟิน-ดาว Fin Dao ไม่ระบุ -
ดวงดาว 17 ดวง-ดาว Duang Dao หญิง ดาว
เนตรดาว 22 เนด-ดาว Net Dao หญิง -
ดาวณี 20 ดาว-นี Dao Ni หญิง -
ดาวพระศุกร์ 46 ดาว-พระ-สุก Dao Phra Suk หญิง ดาวศุกร์
ฝันดาว 25 ฝัน-ดาว Fan Dao หญิง -
ดาว 8 ดาว Dao ชาย -
ดาวลาย 23 ดาว-ลาย Dao Lai ไม่ระบุ -
เชียงดาว 29 เชียง-ดาว Chiang Dao หญิง -
ดาวรดา 14 ดาว-ระ-ดา Dao Ra Da หญิง -
รัตน์ดาว 33 รัด-ดาว Rat Dao ไม่ระบุ -
นัดดาวดี 26 นัด-ดาว-ดี Nat Dao Di หญิง -
ดาวนภา 15 ดาว-นะ-พา Dao Na Pha หญิง ดาวและท้องฟ้า
ใจดาว 20 จัย-ดาว Chai Dao ไม่ระบุ ผู้เป็นดั่งดวงใจของดาว
ดาวตะวัน 30 ดาว-ตะ-วัน Dao Ta Wan ไม่ระบุ ดวงดาวและดวงอาทิตย์
ดาวระวัน 31 ดาว-ระ-วัน Dao Ra Wan ชาย -
ดุจดาว 16 ดุด-ดาว Dut Dao หญิง -
ดาวเด่น 17 ดาว-เด่น Dao Den หญิง -
เอื้อมดาว 36 เอื้อม-ดาว Ueam Dao หญิง -
กนกดาว 15 กะ-หนก-ดาว Ka Nok Dao ไม่ระบุ ดาวทอง