บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดวงพระจันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดวงพระจันทร์
ชื่อ ดวงพระจันทร์ ความหมาย แปลว่า ดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดวง-พระ-จัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Duang Phra Chan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดวงพระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดวงพระจันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดวงพระจันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดวงพระจันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ดวงพระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดวงพระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดวงพระจันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดวงพระจันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทียมดวง 32 เทียม-ดวง Thiam Duang หญิง -
ดวงนคร 22 ดวง-นะ-คอน Duang Na Khon หญิง -
ดุจดวง 17 ดุด-ดวง Dut Duang หญิง -
ดวงภรณ์ 28 ดวง-พอน Duang Phon หญิง ดวงดี, มีโชคสมปรารถนา
ดวงทอง 18 ดวง-ทอง Duang Thong ไม่ระบุ -
ดวงพรรัตน์ 46 ดวง-พอน-รัด Duang Phon Rat หญิง -
ดวงชีวิต 31 ดวง-ชี-วิด Duang Chi Wit ไม่ระบุ -
ดวงดมล 21 ดวง-ดะ-มน Duang Da Mon หญิง -
ดวงพอ 23 ดวง-พอ Duang Pho หญิง -
ดวงตะวัน 31 ดวง-ตะ-วัน Duang Ta Wan ไม่ระบุ ดวงอาทิตย์
ดวง 9 ดวง Duang หญิง -
ดวงทิพย์ 39 ดวง-ทิบ Duang Thip ชาย จิตของเทวดา
วิดวงดอน 31 วิ-ดวง-ดอน Wi Duang Don ไม่ระบุ -
ดวงชนะ 20 ดวง-ชะ-นะ Duang Cha Na ไม่ระบุ ผู้มีชะตาแห่งชัยชนะ
ดวงรดี 21 ดวง-ระ-ดี Duang Ra Di ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
ดวงดารา 16 ดวง-ดา-รา Duang Da Ra หญิง -
ดวงรัตน์ 34 ดวง-รัด Duang Rat หญิง ดวงแก้ว
ดวงเพ็ญ 31 ดวง-เพ็น Duang Phen ไม่ระบุ -
ดวงอภิพงษ์ 43 ดวง-อะ-พิ-พง Duang A Phi Phong หญิง -
ดวงพา 18 ดวง-พา Duang Pha หญิง -
ดวงแก้ว 20 ดวง-แก้ว Duang Kaeo ชาย มีคุณค่ายิ่ง, ดวงแก้วมณี
ดวงศรี 27 ดวง-สี Duang Si หญิง -
ดวงฤทัย 23 ดวง-รึ-ไท Duang Rue Thai หญิง จิตใจทั้งดวง
ดวงชนก 17 ดวง-ชะ-นก Duang Cha Nok หญิง -
ดวงพระจันทร์ 54 ดวง-พระ-จัน Duang Phra Chan ไม่ระบุ ดวงจันทร์
ดวงแว่น 23 ดวง-แว่น Duang Waen หญิง -
ดวงทิวา 21 ดวง-ทิ-วา Duang Thi Wa หญิง -
ดวงเพ็ย 35 ดวง-เพ็ย Duang Phey หญิง -
ดวงแข 13 ดวง-แข Duang Khae หญิง -
ดวงฤดี 18 ดวง-รึ-ดี Duang Rue Di หญิง ผู้ทำให้ใจยินดี
ชิงดวง 17 ชิง-ดวง Ching Duang ไม่ระบุ เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลาดอกเกี่ยวกัน
ดวงรัก 18 ดวง-รัก Duang Rak หญิง -
ดวงมาลา 22 ดวง-มา-ลา Duang Ma La หญิง -
ฤดีดวง 18 รึ-ดี-ดวง Rue Di Duang หญิง -
ดวงประสิทธิ์ 48 ดวง-ประ-สิด Duang Pra Sit ชาย -
ดวงหอม 25 ดวง-หอม Duang Hom หญิง -
ดวงรุ่ง 17 ดวง-รุ่ง Duang Rung หญิง -
ดวงดาวฤดี 26 ดวง-ดาว-รึ-ดี Duang Dao Rue Di ไม่ระบุ -
ดวงหทัย 27 ดวง-หะ-ทัย Duang Ha Thai หญิง ดวงใจ
ดวงสม 21 ดวง-สม Duang Som หญิง -