บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนะภัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนะภัย
ชื่อ ชนะภัย ความหมาย แปลว่า ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นะ-พัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Na Phai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนะภัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชนีย์ 43 พิ-ชะ-นี Phi Cha Ni หญิง -
ชัชญาพร 25 ชัด-ชะ-ยา-พอน Chat Cha Ya Phon ไม่ระบุ ความรู้ของนักรบอันประเสริฐ
พิชญวดี 32 พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี Phit Cha Ya Wa Di ไม่ระบุ หญิงนักปราชญ์
กชชนน 15 กด-ชะ-นน Kot Cha Non ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
ณิชลักษณ์ 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
รัชชยาพร 33 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon ไม่ระบุ ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
ภัชฎาพร 25 พัด-ชะ-ดา-พอน Phat Cha Da Phon หญิง พรอันประเสริฐจากชฎา
ธัญชนก 20 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ให้เกิดสิริมงคล
วัชนะ 21 วัด-ชะ-นะ Wat Cha Na ชาย -
ธันญ์ชนก 34 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้เลี้ยงดูบิดา
ชนิดาพันธุ์ 44 ชะ-นิ-ดา-พัน Cha Ni Da Phan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ทำให้เกิด
ชะนินาถ 22 ชะ-นิ-นาด Cha Ni Nat หญิง เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนัยเทพ 30 ชะ-นัย-เทบ Cha Nai Thep ชาย -
ชวินทัช 24 ชะ-วิน-ทัด Cha Win That ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ในปัญญาอันว่องไว
ชลาวุฒิ 23 ชะ-ลา-วุด Cha La Wut ไม่ระบุ ความรอบรู้เรื่องน้ำ
นิชาพัชร 30 นิ-ชา-พัด-ชะ-ระ Ni Cha Phat Cha Ra หญิง -
นุชราฏ 22 นุ-ชะ-ราด Nu Cha Rat หญิง -
ปัณฑ์ชนิด 35 ปัน-ชะ-นิด Pan Cha Nit หญิง ให้เกิดปัญญา
ชนิสกา 20 ชะ-นิ-สะ-กา Cha Ni Sa Ka หญิง -
ชัชสรัญ 27 ชัด-ชะ-สัน Chat Cha San ไม่ระบุ -
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
พัชริยา 31 พัด-ชะ-ริ-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้แก่กล้า
ราชพฤกษ์ 30 ราด-ชะ-พรึก Rat Cha Phruek ไม่ระบุ ต้นไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน
ชยกิติ์ 31 ชะ-ยะ-กิ Cha Ya Ki ชาย -
ชัชชา 11 ชัด-ชะ-ชา Chat Cha Cha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของนักรบ, ผู้ที่เกิดมาเป็นนักรบ
ชะเลียม 34 ชะ-เลียม Cha Liam หญิง -
ชลิตาวรรณ 35 ชะ-ลิ-ตา-วัน Cha Li Ta Wan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
วัชราวุฒิ 31 วัด-ชะ-รา-วุด Wat Cha Ra Wut ไม่ระบุ -
ชนิสสรา 30 ชะ-นิด-สะ-รา Cha Nit Sa Ra หญิง เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย, เจ้าแห่งคน
ชณัฐพงศ์ 46 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชนะนิตา 24 ชะ-นะ-นิ-ตา Cha Na Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีในชัยชนะ
พรพชรวรรณ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
วรชยา 21 วอ-ระ-ชะ-ยา Wo Ra Cha Ya หญิง ชัยชนะอันประเสริฐ
วานิชพร 30 วา-นิด-ชะ-พอน Wa Nit Cha Phon หญิง -
ณัฏฐ์ปัณชญา 54 นัด-ปัน-ชะ-ยา Nat Pan Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจแม่น้ำแห่งปราชญ์
ชัชนันท์ภัทร 42 ชัด-ชะ-นัน-พัด Chat Cha Nan Phat หญิง นักรบผู้ยินดีในความเจริญ
ชนิตร์นัยน์ 58 ชะ-นิ-นัย Cha Ni Nai ไม่ระบุ แหล่งกำเนิดของดวงตา
เวทชญา 16 เวด-ชะ-ยา Wet Cha Ya หญิง ทรงความรู้
รัชดาวัล 28 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan ไม่ระบุ สายเงิน
หัชชพร 25 หัด-ชะ-พอน Hat Cha Phon หญิง -