บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนะภัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนะภัย
ชื่อ ชนะภัย ความหมาย แปลว่า ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นะ-พัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Na Phai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนะภัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนะภัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนะภัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนะภัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชยากรณ์ 30 ชะ-ยา-กอน Cha Ya Kon หญิง -
ชลีพันธ์ 45 ชะ-ลี-พัน Cha Li Phan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความนอบน้อม
ชนิภากนิษฐ์ 45 ชะ-นิ-พา-กะ-นิด Cha Ni Pha Ka Nit ไม่ระบุ น้องสาวผู้รุ่งเรือง, หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
เนรัญชลา 28 เน-รัน-ชะ-ลา Ne Ran Cha La ไม่ระบุ -
ชรัตน์ชรี 40 ชะ-รัด-รี Cha Rat Ri ไม่ระบุ -
กชณิดา 14 กด-ชะ-นิ-ดา Kot Cha Ni Da หญิง ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์มาก
ชยามญชุ์ 32 ชะ-ยา-มน Cha Ya Mon ไม่ระบุ ชัยชนะที่งดงาม
ชวัล 18 ชะ-วัน Cha Wan ไม่ระบุ ส่องแสง, รุ่งเรือง
ธนันชญา 25 ทะ-นัน-ชะ-ยา Tha Nan Cha Ya ไม่ระบุ -
กชญา 8 กด-ชะ-ยา Kot Cha Ya หญิง ความรู้เรื่องบัว, ความรู้ที่บริสุทธิ์
ลัชนา 18 ลัด-ชะ-นา Lat Cha Na ไม่ระบุ -
กชกรชนก 16 กด-ชะ-กอน-ชะ-นก Kot Cha Kon Cha Nok หญิง ทำอัญชลีต่อบิดา
วรัชชญา 23 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya หญิง ความรู้อันประเสริฐ
กชนิกร 17 กด-ชะ-นิ-กอน Kot Cha Ni Kon ไม่ระบุ หมู่บัว
ชณัฐธิดา 30 ชะ-นัด-ทิ-ดา Cha Nat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชิชลักษณ์ 37 ชิ-ชะ-ลัก Chi Cha Lak ไม่ระบุ -
กานท์ชญา 24 กาน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้เรื่องบทกลอน
ชนัญกานต์ 34 ชะ-นัน-กาน Cha Nan Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของคนที่มีความรู้
จันทรวลัญชกร 47 จัน-ทะ-ระ-วะ-ลัน-ชะ-กอน Chan Tha Ra Wa Lan Cha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเครื่องหมายรูปพระจันทร์
ชฎาณิศ 24 ชะ-ดา-นิด Cha Da Nit ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาสูงสุด, จอมปราชญ์
ชนะปภา 15 ชะ-นะ-ปะ-พา Cha Na Pa Pha หญิง -
รัชชนก 18 รัด-ชะ-นก Rat Cha Nok หญิง ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
ธัญชนิต 26 ทัน-ยะ-ชะ-นิด Than Ya Cha Nit ชาย ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ชนาวุฒิ 22 ชะ-นา-วุด Cha Na Wut ชาย -
ชรินต์ 27 ชะ-ริน Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความสะอาดบริสุทธิ์
ชณัทดล 19 ชะ-นัด-ดน Cha Nat Don ไม่ระบุ ผู้เกิดมาบันดาลให้เกิดความรู้
ชยาวิชญ์ 36 ชะ-ยา-วิด Cha Ya Wit ไม่ระบุ ชัยชนะแห่งปราชญ์
พัชราวัลย์ 52 พัด-ชะ-รา-วัน Phat Cha Ra Wan ไม่ระบุ -
อรัชพร 28 อะ-รัด-ชะ-พอน A Rat Cha Phon หญิง บริสุทธิ์และประเสริฐ
เขมชญานิษฐ์ 47 เข-มะ-ชะ-ยา-นิด-สะ Khe Ma Cha Ya Nit Sa ไม่ระบุ -
ชนะวงค์ 32 ชะ-นะ-วง Cha Na Wong ชาย วงศ์ตระกูลของผู้มีชัยชนะ
นิรัจชญา 30 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง -
สัชฌกร 23 สัด-ชะ-กอน Sat Cha Kon ชาย ช่างเงิน
ณัชพัฒน์ 40 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat ชาย -
กัญชลี 24 กัน-ชะ-ลี Kan Cha Li หญิง หญิงผู้อ่อนน้อม
นัตชลิกา 26 นัด-ชะ-ลิ-กา Nat Cha Li Ka หญิง -
ชะร่าย 20 ชะ-ร่าย Cha Rai ชาย -
พัชรวลัย 42 พัด-ชะ-ระ-วะ-ลัย Phat Cha Ra Wa Lai หญิง กำไลเพชร
ปานวิชญาณ์ 39 ปาน-วิ-ชะ-ยา Pan Wi Cha Ya หญิง -
จิรชย 24 จิ-ระ-ชะ-ยะ Chi Ra Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะตลอดกาล