บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัลหา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัลหา
ชื่อ กัลหา ความหมาย แปลว่า ดำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-หา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลหา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 17
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัลหา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลหา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลหา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ กัลหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กัลหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (17) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัลหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (17) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัลหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (17) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัลหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (17) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญณพัชร 32 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ หญิงผู้เข้มแข็งด้วยปัญญา
กัลย์ณญาพัชร 56 กัน-ละ-นะ-ยา-พัด Kan La Na Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้มาก
กัณฑ์มณี 39 กัน-มะ-นี Kan Ma Ni ไม่ระบุ บางส่วนของแก้วมณี
สุกรรณ 22 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
กันต์รพี 41 กัน-ระ-พี Kan Ra Phi ไม่ระบุ พระอาทิตย์ผู้น่ารัก
กันตาวีร์ 40 กัน-ตา-หวี Kan Ta Wi ไม่ระบุ -
กัณฑามาศ 27 กัน-ทา-มาด Kan Tha Mat ไม่ระบุ ทองที่คอ, คอทอง
กัญวิญา 24 กัน-วิ-ยา Kan Wi Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีปัญญารู้แจ้ง
กัณฑริกา 23 กัน-ทะ-ริ-กา Kan Tha Ri Ka ไม่ระบุ ส่วนของดอกบัวขาว
กันต์พงษ์ 45 กัน-พง Kan Phong ชาย เชื้อสายที่น่ารัก
กัญรัต 20 กัน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความสุข
กัญญาเกศ 24 กัน-ยา-เกด Kan Ya Ket ไม่ระบุ ผมของหญิงสาว, หญิงสาวผู้สูงสุด
กัญญาวีร์ 40 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
กรรณชพร 28 กัน-ชะ-พอน Kan Cha Phon ไม่ระบุ ผู้เกิดมาฟังสิ่งประเสริฐ
กัญฐนพัชร 41 กัน-ทะ-นะ-พัด Kan Tha Na Phat ไม่ระบุ หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคง
กันต์นารี 39 กัน-นา-รี Kan Na Ri ไม่ระบุ หญิงที่งดงาม
สุกัณทา 20 สุ-กัน-ทา Su Kan Tha หญิง -
กัณฑพัฒธ์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat ไม่ระบุ หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
หนูกัน 22 หนู-กัน Nu Kan หญิง -
กันต์พิสุทธิ์ 60 กัน-พิ-สุด Kan Phi Sut ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์และน่ารัก
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ชาย ลูกผู้เป็นที่รัก
กันตะ 17 กัน-ตะ Kan Ta ไม่ระบุ น่ารัก
กัญญรักข 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัญธีรา 25 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
กัลยวรรณ 38 กัน-ยะ-วัน Kan Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
กัลย์กมล 40 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กัณฎญา 20 กัน-ดะ-ยา Kan Da Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้น่ารัก
กรรณพรรธน์ 48 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยการฟัง
กัญญากานต์ 33 กัน-ยา-กาน Kan Ya Kan ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่รัก
ยอดกัลญา 31 ยอด-กัน-ยา Yot Kan Ya หญิง -
กัญญาพร 26 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง หญิงสาวผู้เป็นคนดี
กัณฐิกา 25 กัน-ถิ-กา Kan Thi Ka หญิง สร้อยคอ
กรรณ์ติณพัฒน 55 กัน-ติน-นะ-พัด-ทะ-นะ Kan Tin Na Phat Tha Na ไม่ระบุ หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กัญญานลินทิพย์ 64 กัน-ยา-นะ-ลิน-ทิบ Kan Ya Na Lin Thip ไม่ระบุ หญิงผู้มีดอกบัวสวรรค์
เนตรกัญญา 28 เนด-กัน-ยา Net Kan Ya หญิง -
กรรณ์ติณพัฒน์ 64 กัน-ติน-นะ-พัด Kan Tin Na Phat ไม่ระบุ หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กัญญพัชร 31 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัณณ์ฐิตา 41 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มั่นคงในความงาม ความบริสุทธิ์และทรัพย์
สุกรรณญา 27 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่ดี