บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัลยดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัลยดา
ชื่อ กัลยดา ความหมาย แปลว่า ความสมบูรณ์พูนสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ยะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ya Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลยดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 21
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัลยดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลยดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลยดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ กัลยดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัลยดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (21) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลยดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กัลยดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (21) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลยดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัลยดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (21) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลยดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัลยดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (21) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อมรกัญ 24 อะ-มอน-กัน A Mon Kan หญิง ผู้ที่ไม่มีความเสื่อมสูญ
กัญชลี 24 กัน-ชะ-ลี Kan Cha Li หญิง หญิงผู้อ่อนน้อม
กัณฐภัทร 29 กัน-ถะ-พัด Kan Tha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐที่คอ
กันยศักดิ์ 44 กัน-ยะ-สัก Kan Ya Sak ไม่ระบุ หญิงที่มีความสามารถ, หญิงที่มีอำนาจ
อุณากรรณ 27 อุ-นา-กัน U Na Kan ไม่ระบุ -
กรรณธรณ์ 36 กัน-นะ-ทอน Kan Na Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งการฟัง
กัญจนพรรณ 41 กัน-จะ-นะ-พัน Kan Ja Na Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงดงามดั่งทอง
กัญทิพร 26 กัน-ทิ-พอน Kan Thi Phon ไม่ระบุ -
กัญณภัทร 24 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงผู้มีความดีงามด้วยความรู้
กันตภณ 19 กัน-ตะ-พน Kan Ta Phon ชาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
กันต์ชวนากร 41 กัน-วะ-นา-กอน Kan Wa Na Kon ไม่ระบุ ผู้พอใจในความมีปัญญายิ่ง
กัญญ์ณพัชร์ 54 กัน-พัด Kan Phat หญิง หูที่ประเสริฐ
กัญจน์ณิศา 46 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa ไม่ระบุ หญิงที่เจ้าแห่งความรู้และความมีคุณค่ายิ่งดุจทองคำ
กันต์ 22 กัน Kan ชาย น่ารัก, น่าพอใจ
กรรณ์จิรา 38 กัน-จิ-รา Kan Chi Ra ไม่ระบุ บทกลอนที่ยืนนาน
กันแสง 21 กัน-แสง Kan Saeng หญิง -
กัญญานุช 22 กัน-ยา-นุด Kan Ya Nut หญิง หญิงสาว
กันยะธร 30 กัน-ยะ-ทอน Kan Ya Thon ไม่ระบุ หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และมีทรัพย์
กัญญณัช 24 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
กรรณนิการ์ 38 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka หญิง ช่อฟ้า, ดอกไม้
กัญนิตา 22 กัน-นิ-ตา Kan Ni Ta ไม่ระบุ หญิงที่ฝึกตนแล้ว
กรรณิสา 26 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งการฟัง
กัลยารัตน์ 45 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง มีดวงแก้วอันเป็นมงคล
กัญญาวีย์ 44 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
กันทา 12 กัน-ทา Kan Tha หญิง -
กันต์เอนก 36 กัน-อะ-เหนก Kan A Henok ไม่ระบุ ผู้มากด้วยความน่ารัก
จิตรกัญญา 31 จิด-กัน-ยา Chit Kan Ya หญิง หญิงสาวที่สวยงาม
กัญสุชญา 24 กัน-สุ-ชะ-ยา Kan Su Cha Ya หญิง -
กรรณวิภา 26 กัน-วิ-พา Kan Wi Pha ไม่ระบุ หูงาม
กัญพิชาณัฐ 42 กัน-พิ-ชา-นัด Kan Phi Cha Nat ไม่ระบุ หญิงที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
กรรณิกา 20 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka หญิง ดอกไม้, เครื่องประดับ
หฤษฎ์กัลป์ 46 หะ-ริด-กัน Ha Rit Kan ไม่ระบุ ผู้มีความยินดีตลอดไป
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya ไม่ระบุ ความรู้ของหญิงสาว
กัญชลีกร 29 กัน-ชะ-ลี-กอน Kan Cha Li Kon ไม่ระบุ หญิงผู้น้อมไว้, หญิงที่มีความอ่อนน้อม
จารุกัญญา 26 จา-รุ-กัน-ยา Cha Ru Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวผู้งดงาม
กัญญรัตน์ 38 กัน-ยะ-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
กัลยนันต์ 45 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ นางผู้มีความงามมาก
ศุภกัญญา 23 สุบ-พะ-กัน-ยา Sup Pha Kan Ya หญิง -
กันต์ปันนี 45 กัน-ปัน-นี Kan Pan Ni ไม่ระบุ -
กัญจน์ทิพย์ 59 กัน-ทิบ Kan Thip ไม่ระบุ ทองทิพย์