บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันยะ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันยะ
ชื่อ กันยะ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ยะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยะ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 22
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันยะ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยะ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยะ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 43
หมายเลข 43 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความผิดหวัง และชีวิตที่ไร้ซึ่งความสุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้พานพบกับอุปสรรคและปัญหาอย่างหนักหน่วง มีเรื่องราวของอุบัติเหตุเข้ามากวนใจ ทำให้อาจถึงขั้นพิกลพิการ มีสิทธิเป็นอัมพาตได้เลยทีเดียว ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ แม้จะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่ก็ต้องพ่ายให้กับอุปสรรคที่หนักหน่วงนี้อยู่ดี
ชื่อ กันยะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันยะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (22) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันยะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันยะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (22) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันยะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กันยะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (22) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันยะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กันยะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (22) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญชวิภา 23 กัน-ชะ-วิ-พา Kan Cha Wi Pha ไม่ระบุ สว่างดุจน้ำดอกไม้
กัญจนณัฎร์ 47 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
กรรณชพร 28 กัน-ชะ-พอน Kan Cha Phon ไม่ระบุ ผู้เกิดมาฟังสิ่งประเสริฐ
กัน 10 กัน Kan ชาย ทอง
กัญญ์กนิษฐ์ 54 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาว
รวิกันต์ 36 ระ-วิ-กัน Ra Wi Kan ไม่ระบุ แสงอาทิตย์ที่น่ารัก
กันธรากร 24 กัน-ทะ-รา-กอน Kan Tha Ra Kon ไม่ระบุ หญิงสาวที่บริสุทธิ์และทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
กัณฐมณีญา 41 กัน-ถะ-มะ-นี-ยา Kan Tha Ma Ni Ya ไม่ระบุ ความรู้อันเป็นที่รัก
กรรณ์ชนก 31 กัน-นก Kan Nok ไม่ระบุ -
กัญนรินทร์ 41 กัน-นะ-ริน Kan Na Rin หญิง ทองของพระราชา
กัณฐพณ 32 กัน-ถะ-พน Kan Tha Phon ไม่ระบุ พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
กัลย์ญา 33 กัน-ละ-ยา Kan La Ya ไม่ระบุ หญิงที่มีปัญญา
กัญญาพัช 28 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวที่อยู่ในกรอบ
กันต์ชลัช 36 กัน-ชะ-ลัด Kan Cha Lat ไม่ระบุ ดอกบัวที่น่ารัก
กันตถาวร 25 กัน-ตะ-ถา-วอน Kan Ta Tha Won ไม่ระบุ ความงดงามอันมั่นคง
ณัฎฐกัลย์ 51 นัด-ทะ-กัน Nat Tha Kan ไม่ระบุ -
กันยากร 24 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญญาพัศ 33 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีอำนาจ
กัญสิรี 31 กัน-สิ-รี Kan Si Ri ไม่ระบุ หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุกัลณี 31 สุ-กัน-นี Su Kan Ni หญิง -
กันย์ลภัส 45 กัน-ละ-พัด Kan La Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีสมบัติ
กัญญนก 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok ไม่ระบุ -
กัลญาวีร์ 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi ไม่ระบุ หญิงผู้กล้าหาญ
กัญจนฉัตร 36 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Ja Na Chat ไม่ระบุ ฉัตรทอง
กันต์วลัย 46 กัน-วะ-ลัย Kan Wa Lai ไม่ระบุ กำไลที่งดงาม
กัญญรัตน์ 38 กัน-ยะ-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
กัญจนานุช 29 กัน-จะ-นา-นุด Kan Cha Na Nut หญิง น้องสาวเปรียบประดุจทอง
กรรณการ์ 29 กัน-กา Kan Ka หญิง -
กันยณา 24 กัน-ยะ-นา Kan Ya Na ไม่ระบุ หญิงผู้มีปัญญา
กัลลักษณ์ 40 กัน-ลัก Kan Lak ไม่ระบุ -
กัลสินี 34 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง สาวงามผู้ไร้โรค, สาวงามผู้สามารถ
กมลกรรวี 34 กะ-มน-กัน-วี Ka Mon Kan Wi ไม่ระบุ ใจที่สร้างจากพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ผู้สร้างใจ
กัญจนภรณ์ 39 กัน-จะ-นะ-พอน Kan Ja Na Phon หญิง ผู้ค้ำจุนทองคำ
กัลชยาดา 24 กัน-ชะ-ยา-ดา Kan Cha Ya Da ไม่ระบุ สตรีผู้มีครรภ์
กันต์กวี 36 กัน-กะ-วี Kan Ka Wi ชาย กวีผู้น่ารัก
กัญญาพิชญ์ 41 กัน-ยา-พิด Kan Ya Phit ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้
กันยาพร 31 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง สาวผู้ประเสริญ
กันตลักษณ์ 42 กัน-ตะ-ลัก Kan Ta Lak ไม่ระบุ ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่น่ารัก
กันตยา 22 กัน-ตะ-ยา Kan Ta Ya หญิง เป็นสุข, สาวสวย
กัญญมัณฑ์ธัญญ์ 64 กัน-ยะ-มัน-ทัน Kan Ya Man Than ไม่ระบุ -