บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัณฐภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัณฐภัทร
ชื่อ กัณฐภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐที่คอ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 29
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญจน์สิณี 52 กัน-สิ-นี Kan Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่ทรงคุณค่าดั่งทอง
สุกันตา 22 สุ-กัน-ตา Su Kan Ta ไม่ระบุ ผู้มีความน่ารักดี
กัลป์เกษม 34 กัน-กะ-เสม Kan Ka Sem ไม่ระบุ ผู้มีความสุขอันยืนนาน
กัญญาณินทร์ 42 กัน-ยา-นิน Kan Ya Nin ไม่ระบุ หญิงที่เป็นเจ้าแห่งความรู้
นวกันย์ 38 นะ-วะ-กัน Na Wa Kan ชาย -
ภัทรกันย์ 37 พัด-ทระ-กัน Phat Sa Kan หญิง หญิงสาวผู้มีความดี
กัลย์ธรีรัตน์ 68 กัน-ละ-รี-รัด Kan La Ri Rat ไม่ระบุ หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งมีค่า, หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งแก้วมณี
กัลยทรรศ์ 44 กัน-ยด-รน Kan Yot Ron ไม่ระบุ ดูงาม, น่ารัก, สมบูรณ์, ฉลาด
กัญญ์นิษฐา 45 กัน-นิด-ถา Kan Nit Tha ไม่ระบุ -
กัญญาณัฎฐ์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
สุกัลป์ 30 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้มีความดำริดี
กัญนรินทร์ 41 กัน-นะ-ริน Kan Na Rin หญิง ทองของพระราชา
กรรณธิดา 24 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da หญิง หูของลูกสาว
กัญญ์ฑีรา 37 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง
กัญณวัชร 30 กัน-นะ-วัด Kan Na Wat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความรู้อันเข็มแข็ง
กันนิภา 21 กัน-นิ-พา Kan Ni Pha หญิง เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
สุขกัญญา 24 สุก-กัน-ยา Suk Kan Ya หญิง หญิงสาวที่มีความสุข
กัญญาภัท 20 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัน 10 กัน Kan ชาย ทอง
กัลยาเนตร 34 กัน-ละ-ยา-เนด Kan La Ya Net ไม่ระบุ ดวงตาของหญิงสาว
กันตาวีร์ 40 กัน-ตา-หวี Kan Ta Wi ไม่ระบุ -
กัญญรักข 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัญจน์วรรณ 48 กัน-วัน Kan Wan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
กัญภร 14 กัน-พอน Kan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนสตรี
กิ่งกัลยา 28 กิ่ง-กัน-ละ-ยา King Kan La Ya ไม่ระบุ เชื้อสายของหญิงงาม, หญิงสาวผู้มีเชื้อสาย
กันยาณัฐ 37 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิงที่บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กัญษณี 25 กัน-สะ-นี Kan Sa Ni ไม่ระบุ หญิงผู้งามพร้อม
กัญญ์ณณัฏฐ์ 63 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat หญิง สตรีผู้มีปัญญาเสมอด้วยนักปราชญ์
จีรกันยา 36 จี-ระ-กัน-ยา Chi Ra Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่บริสุทธิ์ มีความงดงาม มีทรัพย์และอายุยืนยาว
กัญปวีร์ 37 กัน-ปะ-วี Kan Pa Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีความเฉลียวฉลาด
กัณฐพงศ์ 45 กัน-ถะ-พง Kan Tha Phong ไม่ระบุ คอและวงศ์ตระกูล
กัณญาภัค 24 กัน-ยา-พัก Kan Ya Phak ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
อุณากรรณ 27 อุ-นา-กัน U Na Kan ไม่ระบุ -
สุกรรณญา 27 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่ดี
กัณฑพัชร์ 40 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
ฐิกันยาพัชร 50 ถิ-กัน-ยา-พัด Thi Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มั่นคงเหมือนเพชร
สกัน 17 สะ-กัน Sa Kan หญิง แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
นุชกัลยา 28 นุด-กัน-ละ-ยา Nut Kan La Ya หญิง -
ทศกัณฐ์ 36 ทด-กัน Thot Kan ไม่ระบุ ผู้มี 10 คอ คือ ท้าวราพณะ
กันต์ภวัต 36 กัน-วัด Kan Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญและเป็นที่รัก