บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัณฐภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัณฐภัทร
ชื่อ กัณฐภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐที่คอ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 29
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัณฐภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัณฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กัณฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (29) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันตพัฒน์ 42 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
เสฏฐิกัลยา 51 เสด-ถิ-กัน-ยา Set Thi Kan Ya หญิง หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี
กัลย์ณภัค 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
อุณากรรณ 27 อุ-นา-กัน U Na Kan ไม่ระบุ -
กัญยารัตน์ 43 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
สุกัญญ์วรา 41 สุ-กัน-วะ-รา Su Kan Wa Ra หญิง -
ชนะกันต์ 33 ชะ-นะ-กัน Cha Na Kan ไม่ระบุ ชนะในความรัก
กัญนิภา 20 กัน-นิ-พา Kan Ni Pha หญิง เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กันต์ธนวุฒิ 45 กัน-ทะ-นะ-วุด Kan Tha Na Wut ชาย ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ที่ดี
กัญญวัชรี 36 กัน-ยะ-วัด-ชะ-รี Kan Ya Wat Cha Ri หญิง หญิงที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
กัญจนาจักร 36 กัน-จะ-นา-จัก Kan Cha Na Chak ชาย จักรทอง, แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กรรณภางค์ 31 กัน-พาง Kan Phang หญิง -
กันตสรรค์ 41 กัน-ตะ-สัน Kan Ta San ชาย นักคิดงานสร้างสรรค์ผู้น่ารัก
กันยารัตน์ 44 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
กันต์ณพัชญ์ 54 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบและน่ารัก
กัญญาภัสร์ 39 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
จิรกัญญา 28 จิ-ระ-กัน-ยา Chi Ra Kan Ya ไม่ระบุ หญิงผู้มีความมั่นคง, หญิงผู้อายุยืน
กัญญาพัทธ์ 40 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้มีความเกี่ยวเนื่อง, หญิงผู้มีความผูกพัน
กันดิศพัฒน์ 51 กัน-ดิด-สะ-พัด Kan Dit Sa Phat ชาย เจ้าแห่งความรักและเจริญ
กันต์กนิฎฐ์ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit ได้ทั้งชายและหญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กัญจนพัชร 38 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เพชรทอง
กัณฑ์สุภาภัค 41 กัน-สุ-พา-พัก Kan Su Pha Phak หญิง ตอนที่โชคดี
กันนิภา 21 กัน-นิ-พา Kan Ni Pha หญิง เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กัญญชนก 21 กัน-ยด-นก Kan Yot Nok ไม่ระบุ บิดาของหญิงสาว
กันตา 14 กัน-ตา Kan Ta หญิง เป็นสุข, สาวสวย
กัลยวรรณ์ 47 กัน-ยะ-วะ-รน Kan Ya Wa Ron หญิง -
ภัทรกัลป์ยา 41 พัด-ทะ-ระ-กัน-ยา Phat Tha Ra Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาวผู้ประเสริฐ
กันยกา 20 กัน-ยะ-กา Kan Ya Ka หญิง หญิงสาววัยรุ่น
กัลยนิษฐ์ 50 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
กันต์ธรี 37 กัน-รี Kan Ri ไม่ระบุ สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความน่ารัก
กรรณธิดา 24 กัน-ทิ-ดา Kan Thi Da หญิง หูของลูกสาว
สุกัญญารัตน์ 47 สุ-กัน-ยา-รัด Su Kan Ya Rat หญิง -
กัญญภัสน์ 39 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญชรัตน์ 36 กัน-ชะ-รัด Kan Cha Rat หญิง แก้วที่งามดังน้ำดอกไม้
กันยะ 22 กัน-ยะ Kan Ya ชาย -
กัณห์วิชยา 45 กัน-วิด-ชะ-ยา Kan Wit Cha Ya หญิง ชัยชนะในความมืดมน
กัญวิญา 24 กัน-วิ-ยา Kan Wi Ya หญิง หญิงสาวที่มีปัญญารู้แจ้ง
กัญญพร 25 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงสาวที่ประเสริฐ
กัญฑีรา 24 กัน-ที-รา Kan Thi Ra หญิง หญิงผู้เป็นปราชญ์
กัญณฐา 24 กัน-นะ-ถา Kan Na Tha หญิง นักปราชญ์หญิง