บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญภัทร
ชื่อ กัญภัทร ความหมาย แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ กัญภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันต์ตา 26 กัน-ตา Kan Ta ไม่ระบุ ดวงตาที่งดงาม
กันตถาวร 25 กัน-ตะ-ถา-วอน Kan Ta Tha Won ไม่ระบุ ความงดงามอันมั่นคง
กรรญานีย์ 43 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กัญญณัฐณ์ 45 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
กัญญ์ชณิฏ 42 กัน-นิด Kan Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
กันดิศพัฒน์ 51 กัน-ดิด-สะ-พัด Kan Dit Sa Phat ชาย เจ้าแห่งความรักและเจริญ
กัญญาณัฎฐ์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
กัญญดา 15 กัน-ยะ-ดา Kan Ya Da ไม่ระบุ หญิงที่งดงามมาก
กัลป์เกษม 34 กัน-กะ-เสม Kan Ka Sem ไม่ระบุ ผู้มีความสุขอันยืนนาน
กัณยารัตน์ 44 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat ไม่ระบุ นางแก้ว
กัลย์นิศา 45 กัน-ละ-นิ-สา Kan La Ni Sa ไม่ระบุ กลางคืนของหญิงสาวบริสุทธิ์
กัญญสร 24 กัน-ยะ-สอน Kan Ya Son หญิง ศรของหญิงสาว, หญิงสาวผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
กัญจนพรรณ 41 กัน-จะ-นะ-พัน Kan Ja Na Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงดงามดั่งทอง
กัญญาณัช 25 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้บริสุทธิ์และเกิดมาเพื่อความรู้
กันต์กมล 34 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง มีใจน่ารัก, มีจิตใจงาม
กัลญาณัศน์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้บริสุทธิ์และเกิดมาเพื่อความรู้
กันยิกา 24 กัน-ยิ-กา Kan Yi Ka หญิง หญิงสาว, สาวพรหมจารี
กัญญิกา 19 กัน-ยิ-กา Kan Yi Ka ไม่ระบุ หญิงสาว
กัลยาพัตร 39 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความประพฤติดี
กันตพร 25 กัน-ตะ-พอน Kan Ta Phon หญิง น่ารักและประเสริฐ
กัลย์ฐิตา 45 กัน-ละ-ถิ-ตา Kan La Thi Ta ไม่ระบุ หญิงงามผู้ดำรงมั่น, สตรีที่งดงามมั่นคง
กัญญชนิษฐ์ 46 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
กัญญ์วนาถ 35 กัน-นาด Kan Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
กันยปัตน์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat ไม่ระบุ หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กันยณัฐ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง สตรีที่บริสุทธิ์และเป็นนักปราชญ์
กันตลักษณ์ 42 กัน-ตะ-ลัก Kan Ta Lak ไม่ระบุ ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่น่ารัก
กัลย์วิตา 42 กัน-ละ-วิ-ตา Kan La Wi Ta ไม่ระบุ หญิงที่มีทรัพย์สมบัติ
กันทิชา 18 กัน-ทิ-ชา Kan Thi Cha ไม่ระบุ เกิดในทะเล
กัญทิมา 20 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
กรรชัย 23 กัน-ไช Kan Chai ชาย ผู้มีชัยชนะ
เนตรกัญญา 28 เนด-กัน-ยา Net Kan Ya หญิง -
กัญยานี 30 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กัญธมาศ 26 กัน-ทะ-มาด Kan Tha Mat ไม่ระบุ ส่วนของทอง
วิกัญ 19 วิ-กัน Wi Kan หญิง -
กัญญศิริ 32 กัน-ยะ-สิ-ริ Kan Ya Si Ri ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความงดงามยิ่ง
กัญจราภา 22 กัน-จะ-รา-พา Kan Cha Ra Pha ไม่ระบุ ชื่อนี้ไม่มีความหมาย
กัญชนิดา 22 กัน-ชะ-นิ-ดา Kan Cha Ni Da ไม่ระบุ หญิงผู้ให้กำเนิด
ณัฎฐกัลย์ 51 นัด-ทะ-กัน Nat Tha Kan ไม่ระบุ -
เกิดกันยา 27 เกิด-กัน-ยา Koet Kan Ya ไม่ระบุ เกิดในเดือนกันยายน, หญิงสาวผู้เกิดมาบริสุทธิ์
กรรติกา 18 กัน-ติ-กา Kan Ti Ka ไม่ระบุ ผู้กระทำ