บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญญ์นรา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญญ์นรา
ชื่อ กัญญ์นรา ความหมาย แปลว่า ผู้หญิงงาม เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-นะ-รา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Na Ra
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์นรา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 32
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญญ์นรา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์นรา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์นรา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ กัญญ์นรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญญ์นรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (32) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์นรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัญญ์นรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (32) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์นรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญญ์นรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (32) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุกัน 18 สุ-กัน Su Kan ชาย ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
กัณฑิศา 25 กัน-ทิ-สา Kan Thi Sa ไม่ระบุ ส่วนที่เป็นใหญ่
กันต์พิมุกต์ 53 กัน-พิ-มุก Kan Phi Muk ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความหลุดพ้น
กัญญาภัส 26 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
กันญา 15 กัน-ยา Kan Ya ไม่ระบุ ความรู้ของหญิงสาว
กัณฑิมาพร 35 กัน-ทิ-มา-พอน Kan Thi Ma Phon ไม่ระบุ ผู้มีส่วนในสิ่งอันประเสริฐ
พัชรกันย์ 45 พัด-ชะ-ระ-กัน Phat Cha Ra Kan ไม่ระบุ หญิงสาวผู้เป็นดังเพชร
กัณฐรักษ์ 41 กัน-ถะ-รัก Kan Tha Rak ไม่ระบุ คุ้มครองรักษาคอ
กัญญากร 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
กรรยง 19 กัน-ยง Kan Yong ไม่ระบุ ช้างศึกที่เก่งกล้า
สกรรจ์ 31 สะ-กัน Sa Kan ชาย แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
กัญภัสสร์ 41 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัญญวัชรี 36 กัน-ยะ-วัด-ชะ-รี Kan Ya Wat Cha Ri ไม่ระบุ หญิงที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
กัญญ์วรี 39 กัน-รี Kan Ri ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
กัลหา 17 กัน-หา Kan Ha หญิง ดำ
กัลยณัฏฐ์ 55 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กัญชญาวัลย์ 49 กัน-ชะ-ยา-วัน Kan Cha Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เป็นเชื้อสายของผู้มีความรู้
กัณฑ์มณี 39 กัน-มะ-นี Kan Ma Ni ไม่ระบุ บางส่วนของแก้วมณี
กัญญาภัคร์ 36 กัน-ยา-พัก Kan Ya Phak ไม่ระบุ มีความน่ารักและมีโชคด้านความรู้
กชกัญจน์ 32 กด-ชะ-กัน Kot Cha Kan ชาย ดอกบัวทอง
กันยภา 20 กัน-ยะ-พา Kan Ya Pha ไม่ระบุ หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่าง
กัญพร 21 กัน-พอน Kan Phon ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
กัลยาพรรณ 41 กัน-ละ-ยา-พัน Kan La Ya Phan หญิง หญิงสาวผู้มีชาติตระกูล, หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงาม
กันต์สิตา 37 กัน-สิ-ตา Kan Si Ta ไม่ระบุ รอยยิ้มที่น่ารักยิ่ง
กันตวุฒิ 27 กัน-ตะ-วุด Kan Ta Wut ชาย -
กันยามาศ 32 กัน-ยา-มาด Kan Ya Mat ไม่ระบุ หญิงที่งดงามดั่งทอง
กัณต์ญภัสรศภร 54 กัน-พัด-รด-พอน Kan Phat Rot Phon ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
กันย์ธนิษฐ์ 62 กัน-ทะ-นิด Kan Tha Nit ไม่ระบุ หญิงผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
ฉกรรจ์ 29 ฉะ-กัน Cha Kan ชาย ห้าวหาญ
กันต์รวี 39 กัน-ระ-วี Kan Ra Wi ไม่ระบุ พระอาทิตย์ที่น่าปรารถนา
กรรชนก 17 กัน-ชะ-นก Kan Cha Nok ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของบิดา, ผู้ทำให้เกิดความน่ารัก
กัลยาสุดา 30 กัน-ละ-ยา-สุ-ดา Kan La Ya Su Da หญิง -
กัญญาวสุมดี 41 กัน-ยา-วะ-สุ-มะ-ดี Kan Ya Wa Su Ma Di ไม่ระบุ หญิงงามบนโลก
กัญญาพธัง 32 กัน-ยา-พะ-ทัง Kan Ya Pha Thang หญิง -
กัณฑ์ธรส 37 กัน-รด Kan Rot หญิง -
กัณนิกา 21 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka หญิง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีดอกหอม
ชกัญญา 16 ชะ-กัน-ยา Cha Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์และมีความมั่งคั่ง
กัญจน์ภัสร 45 กัน-จะ-พัด Kan Cha Phat ไม่ระบุ แสงทอง
กัญญาภร 19 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ค้ำจุน
สุกัลยา 28 สุ-กัน-ละ-ยา Su Kan La Ya หญิง -