บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญญ์ชิสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญญ์ชิสา
ชื่อ กัญญ์ชิสา ความหมาย แปลว่า หญิงผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ชิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Chi Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ชิสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญญ์ชิสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ชิสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ชิสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ กัญญ์ชิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัญญ์ชิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ชิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญญ์ชิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ชิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กัญญ์ชิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ชิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญญ์ชิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัลยานุกูล 35 กัน-ละ-ยา-นุ-กูน Kan La Ya Nu Kun ไม่ระบุ -
กันต์กนิตย์ 52 กัน-นิด Kan Nit ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของหญิงสาว
กัญจน์รัชต์ 51 กัน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ ทองคำและเงิน
กัญทิมา 20 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
กัณฑริกา 23 กัน-ทะ-ริ-กา Kan Tha Ri Ka ไม่ระบุ ส่วนของดอกบัวขาว
กัญธนัช 24 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เกิดมาร่ำรวย
กรรณิตรา 26 กัน-นิ-ตรา Kan Ni Tra ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งการฟัง
กัญษณุทร 24 กัน-สะ-นุ-ทอน Kan Sa Nu Thon ไม่ระบุ -
สุกรรณ 22 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
กันตพงค์ 36 กัน-ตะ-พง Kan Ta Phong ไม่ระบุ มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กรรณ์รัช 33 กัน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ หูของพระราชา
กัญชิดา 17 กัน-ชิ-ดา Kan Chi Da หญิง -
กัญญาวีร์ 40 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
กัญจิรา 24 กัน-จิ-รา Kan Chi Ra หญิง หญิงผู้มีอายุยืน
กัลยาณธรรม 42 กัน-ละ-ยา-นะ-ทัม Kan La Ya Na Tham หญิง ธรรมอันดี
ศิกกันดา 24 สิ-กะ-กัน-ดา Si Ka Kan Da ไม่ระบุ -
กัญญนันท 28 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ ความยินดีของหญิงสาว
กันต์ 22 กัน Kan ชาย น่ารัก, น่าพอใจ
กันต์กรณัฐ 45 กัน-กอ-ระ-นัด Kan Ko Ra Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้สร้างความงดงาม
กัญจนาภา 23 กัน-จะ-นา-ภา Kan Cha Na Pa หญิง ไม้หอมชนิดหนึ่งเนื้อดำ
กัลย์ชนา 36 กัน-ละ-ชะ-นา Kan La Cha Na ไม่ระบุ หญิงสาว
กัลหา 17 กัน-หา Kan Ha หญิง ดำ
สกัญญา 21 สะ-กัน-ยา Sa Kan Ya หญิง -
กันทรากรณ์ 35 กัน-ทรา-กอน Kan Thra Kon ไม่ระบุ กระทำให้เกิดซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กัญยานี 30 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กรรภิรมย์ 40 กัน-พิ-รม Kan Phi Rom ชาย ฉัตรห้าชั้น
กัญณ์ญาณ์ 42 กัน-ยา Kan Ya ไม่ระบุ หญิงผู้มีปัญญาและความรู้
สุกันต์ 30 สุ-กัน Su Kan ชาย ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
กัณต์ญภัสรศภร 54 กัน-พัด-รด-พอน Kan Phat Rot Phon ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
กัญรัตน์ 34 กัน-รัด Kan Rat หญิง ทองคำและเงิน
กัญจาพัฒน์ 45 กัน-จา-พัด Kan Cha Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญเหมือนทองคำ
กัณจนรรณ์ 43 กัน-จะ-นัน Gan Ja Nan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง, สีทอง
กัญจน์พงศ์ 55 กัน-พง Kan Phong ไม่ระบุ เชื้อสายที่มีคุณค่า
กัญชรา 16 กัน-ชะ-รา Kan Cha Ra หญิง พระอาทิตย์, พระพรหม
กันตินันท์ 41 กัน-ติ-นัน Kan Ti Nan ชาย ผู้ยินดีในความรัก
กัญจณ์สิปาง 45 กัน-จะ-สิ-ปาง Kan Cha Si Pang ไม่ระบุ หญิงผู้มีความสง่างามดั่งทอง
กันย์วิลานี 56 กัน-วิ-ลา-นี Kan Wi La Ni ไม่ระบุ สาวสวย
กัลญาธัศณ์ 45 กัน-ยา-ทัด Kan Ya That ไม่ระบุ -
กัญญาพัทธ์ 40 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเกี่ยวเนื่อง, หญิงผู้มีความผูกพัน
กัญจน์ณมน 44 กัน-นะ-มน Kan Na Mon ไม่ระบุ ใจที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ