บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญญลัคน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญญลัคน์
ชื่อ กัญญลัคน์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของหญิงงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ยะ-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ya Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญลัคน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญญลัคน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญลัคน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญลัคน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ กัญญลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญญลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญญลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัญญลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญญลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันยารัต 30 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
กัญวรา 20 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัณฐิมา 29 กัน-ถิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
กรรพิมาย 35 กัน-พิ-มาย Kan Phi Mai หญิง -
กันตภัทร 23 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ไม่ระบุ ยินดีในความเจริญ
กัลณารัตน์ 42 กัน-นา-รัด Kan Na Rat หญิง -
ขวัญกันต์รวี 55 ขวัน-กัน-ระ-วี Khwan Kan Ra Wi ไม่ระบุ มิ่งขวัญที่น่ารักและรุ่งเรือง
กัณฐญา 24 กัน-ถะ-ยา Kan Tha Ya ไม่ระบุ ความรู้เกี่ยวกับคอ
กันตินันท์ 41 กัน-ติ-นัน Kan Ti Nan ชาย ผู้ยินดีในความรัก
ศิริกันยา 38 สิ-หริ-กัน-ยา Si Ri Kan Ya หญิง นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
กันชล 18 กัน-ชน Kan Chon ชาย -
กัญญชนัธ 28 กัน-ยด-นัด Kan Yot Nat หญิง -
กัณภร 15 กัน-พอน Kan Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
กัณณพงค์ 38 กัน-นะ-พง Kan Na Phong ชาย -
กัญญาวิณ์ 38 กัน-ยา-วิ Kan Ya Wi หญิง -
กัณฑ์พงษ์ 45 กัน-พง Kan Phong ชาย เชื้อสายที่น่ารัก
กันยารัก 28 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัลยพร 31 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
กัณภา 12 กัน-พา Kan Pha ไม่ระบุ ฟ้าที่สวยงาม
กันตฤทัย 27 กัน-ตะ-รึ-ทัย Kan Ta Rue Thai ไม่ระบุ ดวงใจอันเป็นที่รัก
กัน 10 กัน Kan ชาย ทอง
กันบดินทร์ 36 กัน-บอ-ดิน Kan Bo Din ชาย -
ณัฏฐกัญญา 41 นัด-ถะ-กัน-ยา Nat Tha Kan Ya หญิง สตรีผู้เป็นนักปราชญ์
กันต์นลิน 42 กัน-นะ-ลิน Kan Na Lin ไม่ระบุ งดงามเหมือนดอกบัว, ผู้ที่งดงามและบริสุทธิ์
วิกันดา 22 วิ-กัน-ดา Wi Kan Da หญิง น่ารัก
กันมาร์ก 30 กัน-ม้าก Kan Mak ไม่ระบุ -
กัญวราห์ 34 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
กัญญาภัทท์ 30 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
ทินกรรตุ์ 32 ทิน-นะ-กัน Thin Na Kan ชาย พระอาทิตย์
กัณฑ์อนเก 36 กัน-อะ-นะ-เก Kan A Na Ke ไม่ระบุ -
กัลปนา 19 กัน-ละ-ปะ-นา Kan La Pa Na ไม่ระบุ เจาะจงให้
กัลย์วิตา 42 กัน-ละ-วิ-ตา Kan La Wi Ta ไม่ระบุ หญิงที่มีทรัพย์สมบัติ
สุกัลธนา 29 สุ-กัน-ทะ-นา Su Kan Tha Na หญิง -
กันต์ตา 26 กัน-ตา Kan Ta ไม่ระบุ ดวงตาที่งดงาม
กรรภิรมย์ 40 กัน-พิ-รม Kan Phi Rom ชาย ฉัตรห้าชั้น
กัญณปัต 23 กัน-นะ-ปัด Kan Na Pat ไม่ระบุ หญิงที่เป็นคู่ครอง หญิงที่เป็นหุ้นส่วน
กัญจน์วรรณ 48 กัน-วัน Kan Wan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
กรรณ์ธิมา 37 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ หูของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่เกิดจากการรู้จักฟัง
กมลกรรวีร์ 47 กะ-มน-กัน-วี Ka Mon Kan Wi ไม่ระบุ ใจที่สร้างจากพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ผู้สร้างใจ
กัลย์ปุณภัทร์ 55 กัน-ละ-ปุน-พัด Kan La Pun Phat ไม่ระบุ -