บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พชรรัชต์ 36 พะ-ชะ-ระ-รัด Pha Cha Ra Rat ชาย ผู้มีเงินและเพชร
พชรภัทร 24 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย ผู้ประเสริฐดังเพชร
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
พชรเดช 19 พะ-ชะ-ระ-เดด Pha Cha Ra Det ชาย ผู้มีอำนาจดุจเพชร
พจน์พินีต์ 64 พด-พิ-นี Phot Phi Ni หญิง ผู้พูดจาเรียบร้อย
พจน์นภนต์ 51 พด-นะ-พน Phot Na Phon ชาย สุดขอบฟ้าที่บรรยาย
พจน์ชานน 41 พด-ชา-นน Phot Cha Non ชาย ผู้มีความรู้ทางการพูด
พงษ์อวัช 41 พง-อะ-วัด Phong A Wat ชาย ผู้ไม่มีที่ติของสกุล
พงษ์พรหม 45 พง-พม Phong Phom ชาย ผู้ประเสริฐของตระกูล
พงษธัช 24 พง-สะ-ทัด Phong Sa That ชาย ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
พงษ์ธวัลย์ 60 พง-ทะ-วัน Phong Tha Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูล
พงศ์อนนต์ 54 พง-อะ-นน Phong A Non ชาย ผู้มีเชื้อสายไม่สิ้นสุด
พงศ์สรรค์ 54 พง-สัน Phong San ชาย ผู้สร้างตระกูล
พงศ์วรัชญ์ 55 พง-วะ-รัด Phong Wa Rat ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐของตระกูล
พงศ์วรงค์ 51 พง-วะ-รง Phong Wa Rong ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ยศ 41 พง-ยด Phong Yot ชาย ผู้มีเกียรติของตระกูล
พงศ์เมธพนธ์ 63 พง-เม-ทะ-พน Phong Me Tha Phon ชาย ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พงศ์พิรัชย์ 65 พง-พิ-รัด Phong Phi Rat ชาย ผู้มีชัยชนะอันแกล้วกล้าของตระกูล
พงศ์พนิดา 45 พง-พะ-นิ-ดา Phong Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีตระกูล
พงศ์ทัพพ์ 56 พง-ทับ Phong Thap ชาย ผู้เป็นสมบัติของตระกูล
พงศ์ไกร 40 พง-กัย Phong Kai ชาย ตระกูลผู้มีชื่อเสียง
ผ่องพัชญา 36 ผ่อง-พัด-ชะ-ยา Phong Phat Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่ปราศจากมลทิน
ไปศล 24 ปัย-สน Pai Son ชาย ผู้ฉลาด
ไปรยาพร 36 ปัย-ยา-พอน Pai Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
ไปรยรักษ์ 45 ปัย-ยะ-รัด Pai Ya Rat หญิง ผู้รักษาความเป็นที่รัก
เปรมระพี 36 เปม-ระ-พี Pem Ra Phi หญิง ดวงอาทิตย์อันชื่นใจ
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
เปรมปรวีร์ 45 เปม-ปอ-ระ-วี Pem Po Ra Wi หญิง ผู้กล้าหาญที่มีความสุขประเสริฐ
เปรมนิตย์ 42 เปม-มะ-นิด Pem Ma Nit ได้ทั้งชายและหญิง ตลดดเวลามีแต่ความชื่นใจ, ผู้ชื่นใจตลอดเวลา
เปรมกัลย์ 41 เปม-มะ-กัน Pem Ma Kan หญิง หญิงงามที่อิ่มใจ, หญิงงามที่สุขสบาย
ปุญยะรัชต์ 41 ปุน-ยะ-รัด Pun Ya Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์สินเงินทองด้วยบุญ
ปุญญะพัชญ์ 42 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งภูมิความรู้ด้วยบุญ
ปุญญะ 15 ปุน-ยะ Pun Ya ชาย เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ปุญญวัจน์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์
ปุญชะวรรธก์ 41 ปุน-ชะ-วัด Pun Cha Wat ชาย ผู้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ, ผู้มีความเจริญอย่างรวดเร็วด้วยบุญ
ปิยะพิมล 41 ปิ-ยะ-พิ-มน Pi Ya Phi Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินอันเป็นที่รัก
ปาลยศ 24 ปา-ละ-ยด Pa La Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา, ผู้รักษาเกียรติ์
ปารระยา 24 ปาน-ระ-ยา Pan Ra Ya หญิง ผู้เป็นที่สุดของความเร็ซ
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
ปารย์พิชชา 41 ปาน-พิด-ชา Pan Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันเหมาะสม
ปารย์ปิยรัตน์ 63 ปาน-ปิ-ยะ-รัด Pan Pi Ya Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นที่รักอันเหมาะสม, ผู้เป็นทีรักดังแก้วมณีอันเหมาะสม
ปารย์ปรุฬห์ 50 ปาน-ปะ-รุด Pan Pa Rut ชาย ผู้เจริญอันเหมาะสม
ปารย์ปริชญา 41 ปาน-ปะ-ริด-ชะ-ยา Pan Pa Rit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้อันเหมาะสม
ปารย์ธมนต์ 50 ปาน-ทะ-มน Pan Tha Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินที่เหมาะสม
ปารย์ธนินทร์ 56 ปาน-ทะ-นิน Pan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่เหมาะสม,ผู้เหมาะสมที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ปารย์ชวัล 42 ปาน-ชะ-วัน Pan Cha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปารย์กมล 36 ปาน-กะ-มน Pan Ka Mon หญิง ดวงใจอันเหมาะสม, เหมาะสมเป็นดวงใจ
ปารปวัน 24 ปาน-ปะ-วัน Pan Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่สุด
ปารนีรา 24 ปา-ระ-นี-รา Pa Ra Ni Ra หญิง ผู้เป็นที่สุดแห่งน้ำ
ปัถยานันทน์ 45 ปัด-ถะ-ยา-นัน Pat Tha Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขอันเหมาะสม
ปัญญาพัทธ์ 41 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันด้วยปัญญา
ปัญญวร 24 ปัน-ยะ-วอน Pan Ya Won ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญญ์ชยธร 41 ปัน-ชะ-ยะ-ทอน Pan Cha Ya Thon หญิง ผู้ทรงชัยชนะด้วยปัญญา
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ปัญชริตา 24 ปัน-ชะ-ริ-ตา Pan Cha Ri Ta หญิง หญิงผู้ว่องไวดุจใบไม้
ปัญจานันท์ 41 ปัน-จา-นัน Pan Cha Nan หญิง ความยินดี 5 ประการ, ความปิติ 5 ประการ
ปองยล 24 ปอง-ยน Pong Yon ชาย ผู้เป็นที่น่ามองน่าปรารถนา
ปวีร์โชติ 41 ปะ-วี-โชด Pa Wi Chot ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญยิ่ง
ปวีร์ชญาอร 45 ปะ-วี-ชะ-ยา-ออน Pa Wi Cha Ya On หญิง หญิงงามที่ทรงความรู้และกล้าหาญยิ่ง
ปวันวรัชญ์ 46 ปะ-วัน-วะ-รัด Pa Wan Wa Rat หญิง ผู้มีควารู้อันประเสริฐและบริสุทธิ์
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปวรธันยวีร์ 59 ปะ-วอน-ทัน-ยะ-วี Pa Won Than Ya Wi หญิง ผู้กล้าหาญและมีโชคอันล้ำเลิศ
ปวรกมล 24 ปะ-วอน-กะ-มน Pa Won Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
ปรีรดา 19 ปี-ระ-ดา Pi Ra Da หญิง ผู้มีความรื่นรมย์ยินดี
ปรียนลิน 41 ปี-ยะ-นะ-ริน Pi Ya Na Rin หญิง ดอกบัวอันเป็นที่รัก
ปริยรินทร์ 45 ปะ-ริ-ยะ-ริน Pa Ri Ya Rin หญิง เจ้าแห่งศัตรูอันเป็นที่รัก, ยอดหญิงงามอันเป็นทีรัก
ปริยนันท์ 42 ปะ-ริ-ยะ-นัน Pa Ri Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรานต์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีทรัพย์มากที่สุด
ปรานต์พัชร์ 51 ปาน-พัด Pan Phat หญิง ผู้เหมือนเพชรที่สุด
ปรานต์ธรนันท์ 56 ปาน-ทอ-ระ-นัน Pan Tho Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขที่สุด
ปรัชญาพิพิธ 45 ปัด-ชะ-ยา-พิ-พิด Pat Cha Ya Phi Phit หญิง ความหลากหลายในความรู้อันประเสริฐ
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
ปภูมิ 14 ปะ-พูม Pa Phum ชาย แผ่นดินกว้าง
ปภูธน 14 ปะ-พู-ทะ-นะ Pa Phu Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดินมากยิ่ง, ยิ่งกว่าราชา
ปภาชิตา 14 ปะ-พา-ชิ-ตา Pa Pha Chi Ta หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ปภพพร 23 ปะ-พบ-พอน Pa Phop Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐ
ปพิชญ์สรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีมงคลอันรู้แจ้ง,ผู้แกล้วกล้าในการรู้แจ้ง
ปพิชญ์ศรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีธนูอันรู้แจ้ง,ความเฉียบแหลมของผู้รู้แจ้ง
ปพัสตร์พิชชา 54 ปะ-พัด-พิด-ชา Pa Phat Phit Cha หญิง ความรู้ที่ห่มติดกาย (เต็มไปด้วยความรู้)
ปพรรพิชญ์ 45 ปะ-พัน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์หญิงผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพนรมัย 36 ปะ-พน-ระ-มัย Pa Phon Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และบริสุทธิ์
ปพนพัชนี 41 ปะ-พน-พัด-ชะ-นี Pa Phon Phat Cha Ni หญิง พัดอันบริสุทธิ์
ปพนธญา 24 ปะ-พน-ทะ-ยา Pa Phon Tha Ya หญิง ผู้มีโชคดีอันบริสุทธิ์
ปนุท 9 ปะ-นุด Pa Nut หญิง ผู้บรรเทา ผู้ระงับ
ปทิตญา 15 ปะ-ทิ-ตะ-ยา Pa Thi Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้รุ่งเรืองแล้ว
ปธัญฤภัค 24 ปะ-ทัน-รึ-พัก Pa Than Rue Phak หญิง มีโชคหรือโชคใหญ่
ปทิตภาชา 15 ปะ-ทิด-พา-ชา Pa Thit Pha Cha หญิง ผู้เกิดมามีรัศมีอันรุ่งเรืองยิ่ง
ปทาน 9 ปะ-ทาน Pa Than ชาย ผู้ให้
พิชชาดา 19 พิด-ชา-ดา Phit Cha Da หญิง ผู้มีความรู้มาก
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
มิรินดา 24 มิ-ริน-ดา Mi Rin Da หญิง อ่อนโยน อ่อนหวาน
เปรมิกา 19 เป-มิ-กา Pe Mi Ka หญิง ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก
ศุภรัสมิ์ 42 สุบ-พะ-หรัด Sup Pha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญ
พุทะรักษ์ 36 พุ-ทะ-รัก Phu Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พุทธรักษ์ 36 พุด-ทะ-รัก Phut Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พงษ์ลัดดา 36 พง-ลัด-ดา Phong Lat Da หญิง ผู้มีเชื้อสายจากวงศ์ตระกูล
ปราชญา 14 ปราด-ชะ-ยา Prat Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ปรัชวินทร์ 41 ปรัด-ชะ-วิน Prat Cha Win ชาย ปราชญ์แห่งเชาว์ปัญญา
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
วีนรินทร์ 45 วี-นะ-ริน Wi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งสายลม
ภิชญาดา 14 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้แตกฉาน
นนชวิช 24 นน-ชะ-วิด Non Cha Wit ชาย ผู้มีความยินดีในชาวน์ปัญญา
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
มูฮัมหมัด 36 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
กัลยากรป์ 36 กัน-ละ-ยา-กร Kan La Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความสิริมงคล
เอกประวีร์ 45 เอก-ประ-หวี Ek Pra Wi ชาย ผู้กล้าหาญเป็นที่หนึ่ง
กิตติ์สุภัค 41 กิด-สุ-พัก Kit Su Phak หญิง ผู้งดงามที่มีชื่อเสียง
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
สุทิพย์มงคล 55 สุ-ทิบ-มง-คน Su Thip Mong Khon หญิง สิริมงคลจากเทวดา
ธนินท์ธร 36 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุนทรัพย์
กชรดา 9 กด-ชะ-ระ-ดา Kot Cha Ra Da หญิง ผู้เป็นที่ยินดีดั่งดอกบัว
ทิติภา 14 ทิ-ติ-พา Thi Ti Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งชีวิต
คีรยา 24 คี-ระ-ยา Khi Ra Ya หญิง ขุนเขาแห่งการเยียวยา
กูลจิรา 24 กูน-จิ-รา Kun Chi Ra หญิง มีตระกูลอันมั่นคง, ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
พิมพ์กมล 46 พิม-กะ-มน Phim Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจเป็นแบบอย่าง
บรรชัย 24 บัน-ชัย Ban Chai ชาย ผู้พบกับชัยชนะ
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
เจตียาห์ 41 เจ-ตี-ยา Che Ti Ya หญิง ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
แซนดี้ 24 แซน-ดี้ Saen Di หญิง ชื่อคนในภาษาอังกฤษ
วิริทธิพล 41 วิ-ริด-ทิ-พน Wi Rit Thi Phon ชาย ผู้มีกำลังแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วุธติพงษ์ 41 วุด-ติ-พง Wut Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความแข็งแกร่ง
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
รดาชา 9 ระ-ดา-ชา Ra Da Cha หญิง ผู้ก่อให้เกิดความยินดี
พิชญ์ชญาดา 36 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
วราทิพย์ 41 วะ-รา-ทิบ Wa Ra Thip หญิง เทวดาผู้ประเสริฐ
ปารดา 9 ปา-ระ-ดา Pa Ra Da หญิง ผู้มีความยินดียิ่ง
นิธิญาน์ 36 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
นิธิรัศมิ์ 50 นิ-ทิ-รัด Ni Thi Rat หญิง รัศมีแห่งขุมทรัพย์
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
อชิรวัตติ์ 45 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้พึงกระทำกิจด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
ระรินทิพย์ 51 ระ-ริน-ทิบ Ra Rin Thip หญิง สายน้ำของเทวดา
ทองช้อน 24 ทอง-ช้อน Thong Chon ชาย ช้อนสีทอง
ธนะกิจ 24 ทะ-นะ-กิด Tha Na Kit ชาย ผู้ทำกิจการที่ก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ
พนาโชค 24 พะ-นา-โชก Pha Na Chok ชาย ป่าแห่งโชคลาภ
ภัคภาคิน 24 พัก-พา-คิน Phak Pha Khin ชาย ผู้มีโชคลาภ
สิรินยาพัทธ์ 59 สิ-ริน-ยา-พัด Si Rin Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทรา 6 ทะ-รา Tha Ra หญิง ประเสริฐ, งดงาม (แปลงมาจากภัทร-)
สุรศิลป์ 40 สุ-ระ-สิน Su Ra Sin ชาย เทวดาผู้มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
ศิร์ฆเนศ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ได้ทั้งชายและหญิง เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
ฮากีม 19 ฮา-กีม Ha Kim หญิง (อาหรับ) ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษา
ปชาญ 9 ปะ-ชาน Pa Chan ชาย ผู้ชำนาญยิ่ง
ปชญา 9 ปะ-ชา-ยา Pa Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
เบญสิร์ยา 41 เบน-สิ-ยา Ben Si Ya หญิง สตรีผู้มีคุณงามความดีเป็นเลิศ
เบญญ์รมัย 42 เบน-ระ-มัย Ben Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และปัญญา
เบญจ 14 เบน-จะ Ben Cha หญิง ห้า
บุตรธิเดช 23 บุด-ทิ-เดด But Thi Det ได้ทั้งชายและหญิง ลูกชายผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
บุญญ์โมกช์ 41 บุน-โมก Bun Mok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้หลุดพ้นด้วยบุญ
บุญญ์จรัส 41 บุน-จะ-หรัด Bun Cha Rat หญิง มีความรุ่งเรืองเต็มเปี่ยม
บวรลภน 24 บะ-วอน-ละ-พน Ba Won La Phon ชาย ลาภอันล้ำเลิศ
บรรจธร 24 บัน-จะ-ทอน Ban Cha Thon หญิง ผู้เติม,ผู้ใส่
บงกชปวัน 24 บง-กด-ปะ-วัน Bong Kot Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
เนธิภัค 24 เน-ทิ-พัก Ne Thi Phak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีโชคลาภร่ำรวย
เนธิปภากร 24 เน-ทิ-ปะ-พา-กอน Ne Thi Pa Pha Kon หญิง ผู้สร้างความรุ่งเรืองและเป็นใหญ่นิรันดร
เนธิชภากร 24 เน-ทิ-ชา-พา-กอน Ne Thi Cha Pha Kon หญิง ผู้สร้างความรุ่งเรืองจนเกิดขุมทรัพย์
เนธิชญาน์ 36 เน-ทิ-ชะ-ยา Ne Thi Cha Ya หญิง ผู้ที่เกิดมามีความรอบรู้เป็นขุมทรัพย์
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
เนธิกฤศ 24 เน-ทิ-กริด Ne Thi Krit ชาย ผู้น้อยที่ร่ำรวย
เนติวัธน์ 42 เน-ติ-วัด Ne Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
เนติภัทธ 24 เน-ติ-พัด Ne Ti Phat ชาย ผู้ประพฤติในประเพณี
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
เนตรนพิน 36 เนด-นะ-พิน Net Na Phin หญิง ผู้มีดวงตาสาวเสมอ
เนตร์ชนวีร์ 56 เนด-ชน-วี Net Chon Wi หญิง ดวงตาของชนผู้กล้าหาญ
เนกข์ 19 เนก Nek ชาย ลิ่ม, แท่ง
นุธาร 15 นุ-ทาน Nu Than ชาย ลำธารเล็ก
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นุชสรินทร์ 42 นุด-สะ-ริน Nut Sa Rin หญิง น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
นุชปวีร์ 36 นุด-ปะ-วี Nut Pa Wi หญิง น้องสาวผู้กล้าหาญ
นุชญาดา 15 นุด-ยา-ดา Nut Ya Da หญิง นักปราชญ์หญิงซึ่งเป็นน้อง, น้องนักปราชญ์หญิง
นุจารีย์ 41 นุ-จา-รี Nu Cha Ri หญิง มีความดีงามน้อย
นีรนันทน์ 45 นี-ระ-นัน Ni Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและสดชื่นดุจน้ำ
นีรนลิน 36 นี-ระ-นะ-ลิน Ni Ra Na Lin หญิง งามดังดอกบัวน้ำ
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
นีรชากร 24 นี-ระ-ชา-กอน Ni Ra Cha Kon หญิง แสงแห่งดอกบัวงาม
นีรชรินท์ 41 นี-ระ-ชะ-ริน Ni Ra Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำ
นิสิทธิ์ชน 45 นิ-สิด-ชน Ni Sit Chon ชาย ผู้ที่มีความสำเร็จนิรันดร์
นิสภ์จรรย์ธร 65 นิด-จัน-ทอน Nit Chan Thon หญิง ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐ
นิศรวินท์ 45 นิด-ระ-วิน Nit Ra Win หญิง ดอกบัวราตรี
นิศฌาเนตร์ 45 นิด-ชา-เนด Nit Cha Net หญิง ผู้มีดวงตาพิจารณาดวงจันทร์, ผู้มีแสงแห่งการเพ่งพิศ
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
นิวัติเวช 36 นิ-วัด-เวด Ni Wat Wet ชาย กลับหาหมอ
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
นิลลดา 23 นิน-ละ-ดา Nin La Da หญิง สายสีพลอยดำ
นิลพิรัล 41 นิน-พิ-รัน Nin Phi Ran หญิง แก้วมณีสีดำที่หายาก
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิรินทร์ธาร 45 นิ-ริน-ทาน Ni Rin Than หญิง ผู้ทรงความเป็นใหญ่นิรันดร์
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
นิพรรัตน์ 46 นิ-พอน-รัด Ni Phon Rat หญิง ดังได้รับดวงแก้ว
นิพพิชชญะ 41 นิบ-พิด-ชะ-ยะ Nip Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้ในความรู้ที่ไม่มี
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิธิสรรค์ 45 นิ-ทิ-สัน Ni Thi San ชาย ผู้เลือกขุมทรัพย์
นิธิศอมล 41 นิ-ทิด-อะ-มอน Ni Thit A Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์และเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิศสรากร 41 นิ-ทิด-สะ-รา-กอน Ni Thit Sa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันแกล้วกล้าของเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิวัชร์ 42 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ขุมทรัพย์เป็นเพชร, ผู้สร้างสมบุญจนแกร่งกล้าดุจเพชร
นิธิวรุตม์ 45 นิ-ทิ-วะ-รุด Ni Thi Wa Rut ชาย ผู้ประเสริฐสุดเป็นขุมทรัพย์
นิธิดล 24 นิ-ทิ-ดน Ni Thi Don ชาย ผู้มีพื้นฐานร่ำรวย
นิธิวรทย์ 45 นิ-ทิ-วะ-รด Ni Thi Wa Rot ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์
นิธิปวีร์ 45 นิ-ทิ-ปะ-วี Ni Thi Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญที่มีขุมทรัพย์
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
นิติกุล 24 นิ-ติ-กุน Ni Ti Kun หญิง ตระกูลกฏหมาย
นิตย์นิตา 42 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมดีสม่ำเสมอ
นิตย์ธารี 45 นิด-ทา-รี Nit Tha Ri หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอ
นิชรัตน์ 36 นิด-ชะ-รัด Nit Cha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นของตนเอง
นิชพัทนี 36 นิด-พัด-ทะ-นี Nit Phat Tha Ni หญิง ผู้ให้นิรันดร
นิชนิตา 24 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้เป็นหญิงนิรันดร์
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
นิชชภา 15 นิด-ชะ-พา Nit Cha Pha หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองที่เกิดมาบริสุทธิ์
นิชจกาน 24 นิด-จะ-กาน Nit Cha Kan หญิง การตัดที่จะเป็นของตนเอง, การตัดจะเป็นนิจนิรันดร์
นิจชจารีย์ 52 นิด-ชะ-จา-รี Nit Cha Cha Ri หญิง ผู้เกิดมารักษาความดีอยู่เสมอ
นาวารุจ 24 นา-วา-รุด Na Wa Rut ชาย เรือที่รุ่งเรือง
นาวาบรม 24 นา-วา-บะ-รม Na Wa Ba Rom หญิง สุดยอดเรือ
นาวานล 24 นา-วา-นน Na Wa Non หญิง เรือที่เปล่งแสง
นารินรักษ์ 41 นา-ริน-รัก Na Rin Rak หญิง ผู้รักษานาสีทอง, ผู้รักษาทุ่งนาทอง
นารินทร์ลัดดา 46 นา-ริน-ลัด-ดา Na Rin Lat Da หญิง สายของหญิงผู้เป็นใหญ่
นาราธฤต 19 นา-รา-ทะ-ริด Na Ra Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมั่นคง
นาทย์ธนัน 42 นาด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่น่ายินดี
นาทย์ 24 นาด Nat หญิง ผู้ยินดี, ผู้อิ่มเอิบ
นาถพิชชา 24 นาด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
นันท์ภัคสุทธิ์ 59 นัน-พัก-คะ-สุด Nan Phak Kha Sut หญิง บริสุทธิ์แห่งโชคที่น่ายินดี
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี
นันทน์อาจินต์ 63 นัน-ทะ-อา-จิน Nan Tha A Chin หญิง ผู้สั่งสมความยินดี
นันทน์วรันธร 56 นัน-ทะ-วะ-รัน-ทอน Nan Tha Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐและความสุข
นันทน์วรัตถ์ 56 นัน-ทะ-วะ-รัด Nan Tha Wa Rat หญิง ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันทน์รยา 42 นัน-ทะ-ระ-ยา Nan Tha Ra Ya หญิง ผู้มีกระแสแห่งความยินดี, ผู้มีความเร็วอันเป็นความยินดี
นันทน์มนต์ธร 59 นัน-ทะ-มน-ทอน Nan Tha Mon Thon หญิง ผู้มีมนต์ขลังแห่งความสุข
นันทน์พิชญ์ 56 นัน-ทะ-พิด Nan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
นันทน์ธภัค 42 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้มีโชคที่ทรงไว้ด้วยความน่ายินดี
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นันทน์ชนินทร์ 59 นัน-ทะ-ชะ-นิน Nan Tha Cha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนที่มีความสุข
นันทน์กรวินท์ 59 นัน-ทะ-กอ-ระ-วิน Nan Tha Ko Ra Win หญิง ผู้ได้สร้างความสุข
นันท์ธิพร 44 นัน-ทิ-พอน Nan Thi Phon หญิง ความดีงามอันยิ่งใหญ่ที่น่ายินดี
นันท์ธนินทร์ 56 นัน-ทะ-นิน Nan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี,ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่ในทรัพย์
นันทชามา 24 นัน-ทะ-ชา-มา Nan Tha Cha Ma หญิง ลูกสาวผู้มีความสุข
นัธพัชร์ 40 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้ผูกพันที่มีคุณค่าดังเพชร
นัทธิพัชร์ 45 นัด-ทิ-พัด Nat Thi Phat หญิง ผู้มีคุณค่าที่ผูกพัน
นัทธิ์ปุลิน 45 นัด-ปุ-ลิน Nat Pu Lin หญิง ผู้มีความผูกพันที่กว้างขวาง
นัทธิ์ปภานัน 45 นัด-ปะ-พา-นัน Nat Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยงามอันแน่นอน
นัทธิ์นันท์ธร 59 นัด-ทะ-นัน-ทอน Nat Tha Nan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีที่ผูกพัน
นัทธินันท์ 42 นัด-ทิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้มีความสุขผูกพัน
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
นัทธอร 24 นัด-ทะ-ออน Nat Tha On หญิง นางงามผู้ผูกพัน
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
นัทธ์วีรินทร์ 63 นัด-วี-ริน Nat Wi Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ทีผูกพันความกล้าหาญ
นัทธรัชต์ 36 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat หญิง ผู้มีเงินในความผูกพัน, ผู้เกี่ยวข้องกับเงิน
นัทธ์พิชญา 42 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้ที่ผูกพัน
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
นัทธบดินทร์ 40 นัด-ทะ-บะ-ดิน Nat Tha Ba Din ชาย ผู้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
นัทธ์นุตตา 36 นัด-นุด-ตา Nat Nut Ta หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญอันเหนียวแน่น
นัทธ์ธนัน 41 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ผู้พัน
นัทธ์ชลันทร 45 นัด-ชะ-รัน-ทอน Nat Cha Ran Thon หญิง เจ้าแห่งน้ำที่ผูกพัน,ยอดแห่งสายน้ำที่ผูกพัน
นัทตะวันน์ 46 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย สายน้ำและดวงอาทิตย์
นัดตวันน์ 42 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย รอบของดวงอาทิตย์
นัญชภัค 24 นัน-ชะ-พัก Nan Cha Phak หญิง ผู้โชคดี(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรอบรู้
นัชชอร 23 นัด-ชะ-ออน Nat Cha On หญิง หญิงงามแห่งแม่น้ำ
นัชชพงษ์ 36 นัด-ชะ-พง Nat Cha Phong ชาย เชื้อสายแห่งแม่น้ำ
นัจกรจรัส 41 นัด-กอน-จะ-หรัด Nat Kon Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองทางฟ้อนรำ
นวิรญา 24 นะ-วิ-ระ-ยา Na Wi Ra Ya หญิง ผู้รู้ในความเพียร, ผู้รู้ที่ตั้งอยู่ในความเพียร
นวินนิลยา 44 นะ-วิน-นิน-ยา Na Win Nin Ya หญิง ที่อยู่อาศัยที่สดชื่น
นววรัญชญ์ 44 นะ-วะ-วะ-รัน Na Wa Wa Ran หญิง ผู้มีความยินดีในสิ่งใหม่ๆ
นวลวรัญจน์ 55 นวน-วะ-รัน Nuan Wa Ran หญิง ผู้ยกย่องว่าประเสริญและนุ่มนวล
วีร์ชาพิภัทร 51 วี-ชา-พิ-พัด Wi Cha Phi Phat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญและมีความเจริญ
สร้อยสนธิ์ 56 ซ่อย-สน Soi Son หญิง สร้อยที่ถักเป็นลายคดกริช
กิติตศักดิ์ 41 กิ-ติด-สัก Ki Tit Sak ชาย คำสรรเสริญในอำนาจ
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญ์ชนิต 36 กัน-ชะ-นิด Kan Cha Nit หญิง หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
โชติธนินท์ 41 โชด-ทะ-นิน Chot Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าแห่งความรุ่งเรืองในทรัพย์
แตร 9 แต Tae หญิง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทำด้วยโลหะ
พรรัชดา 24 พอน-รัด-ดา Phon Rat Da หญิง พรที่ขอได้ตามประสงค์
หนูทรัพย์ 46 หนู-ซับ Nu Sap หญิง หนูผู้มีทรัพย์
ปุญชิดา 15 ปุน-ชิ-ดา Pun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
ปุญทิชา 15 ปุน-ทิ-ชา Pun Thi Cha หญิง ผู้มีบุญที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
บุญทิชา 15 บุน-ทิ-ชา Bun Thi Cha หญิง ผู้มีบุญที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
บุญชิดา 15 บุน-ชิ-ดา Bun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
ภัทฤดี 15 พัด-รึ-ดี Phat Rue Di หญิง ผู้มีใจงดงาม, ผู้มีใจเป็นสิริมงคล
ภานวดา 15 พา-นะ-วะ-ดา Pha Na Wa Da หญิง แสงสว่างแห่งความหวังใหม่
พาภัท 15 พา-พัด Pha Phat หญิง ผู้นำพาความสิริมงคล
ภัทชนาถ 15 พัด-ชะ-นาด Phat Cha Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ทัชชจิญา 24 ทัด-ชะ-จิ-ยา That Cha Chi Ya หญิง ผู้ให้ความรู้อันยั่งยืน
กฤชยุด 14 กริด-ชะ-ยุด Krit Cha Yut ชาย ผู้กระทำสงคราม
ลภัทร์นิดา 36 ละ-พัด-นิ-ดา La Phat Ni Da หญิง ผู้ได้รับการแนะนำในเรื่องทรัพย์สมบัติ
ชริญญา 19 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้มีความสำเร็จ เป็นที่รักของทุกคน
ธีร์ 24 ที Thi ชาย นักปราชญ์