บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รุตนิรันดร์ อังคาร 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู อังคาร 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา อังคาร 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา อังคาร 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ อังคาร 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี อังคาร 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน อังคาร 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รัตยภัสสร์ อังคาร 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร อังคาร 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน อังคาร 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ อังคาร 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา อังคาร 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ อังคาร 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน อังคาร 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา อังคาร 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนฉัตร์ อังคาร 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยาภรณ์ อังคาร 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัณธิชา อังคาร 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ อังคาร 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ อังคาร 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ อังคาร 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล อังคาร 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐรณพีร์ อังคาร 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร อังคาร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐนิธิศ อังคาร 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ อังคาร 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ อังคาร 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฏฐาธยาน์ อังคาร 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล อังคาร 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา อังคาร 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน อังคาร 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา อังคาร 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัญช์รยา อังคาร 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา อังคาร 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ อังคาร 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ อังคาร 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส อังคาร 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย อังคาร 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี อังคาร 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล อังคาร 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์ปภัสร์ อังคาร 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นิบุณ อังคาร 45 รัน-นิ-บุน Ran Ni Bun ชาย ผู้มีฝีมืออันน่ายินดี
รัญชน์นวัช อังคาร 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร อังคาร 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา อังคาร 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ อังคาร 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร อังคาร 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ อังคาร 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชภพ อังคาร 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชธนัท อังคาร 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธน อังคาร 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ อังคาร 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี อังคาร 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์พิพัฒน์ อังคาร 63 รัด-ชะ-พิ-พัด Rat Cha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน
รัชต์ธนัท อังคาร 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ อังคาร 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร อังคาร 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท อังคาร 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ อังคาร 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช อังคาร 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ อังคาร 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสณินทร์ อังคาร 45 นะ-พัด-สะ-นิน Na Phat Sa Nin หญิง ท้องฟ้าของผู้เป็นใหญ่
นภัสนันทน์ อังคาร 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ไอยาวริญ อังคาร 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ อังคาร 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ภฤศ อังคาร 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
ไอยนิตา อังคาร 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา อังคาร 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา อังคาร 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ไอศ์ฌฎา อังคาร 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
ณัฏฐ์ชาภา อังคาร 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
เฌออันธ์ อังคาร 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา อังคาร 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ อังคาร 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
ฌิวพัชร์ อังคาร 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ อังคาร 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ อังคาร 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศศิณา อังคาร 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ อังคาร 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ปุณณ์ชิสา อังคาร 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ณภัทรรัชย์ อังคาร 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด Na Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม
ภูมิรวิชญ์ อังคาร 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ภูวพัฒฒ์ อังคาร 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
วีรดิษฐ์ อังคาร 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
พัชรพริษฐ์ อังคาร 56 พัด-ชะ-ระ-พะ-ริด Phat Cha Ra Pha Rit ชาย เพชรที่ประเสริฐสุด
พัชรฐเวศน์ อังคาร 56 พัด-ชะ-ระ-ทะ-เวด Phat Cha Ra Tha Wet ชาย เพชรแห่งความรอบรู้
พัชรสวัสดิ์ อังคาร 56 พัด-ชะ-ระ-สะ-หวัด Phat Cha Ra Sa Wat ชาย เพชรแห่งความเจริญ
พัชรปณัฏฐ์ อังคาร 56 พัด-ชะ-ระ-ปะ-นัด Phat Cha Ra Pa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
ภิชญวรัชฏ์ อังคาร 45 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ปัญชรีย์ อังคาร 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ฐณัฐรษา อังคาร 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ปัญเวธน์ อังคาร 36 ปัน-ยะ-เวด Pan Ya Wet หญิง ผู้มีปัญญาและความรู้
ฐิตนันท์ อังคาร 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ทิพยรัตน์ อังคาร 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
สีหเชษฐ์ อังคาร 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
ภภีม อังคาร 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปลวัชร อังคาร 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
นรินทร์พัชร์ อังคาร 59 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat หญิง เพชรของผู้สูงส่ง
ปาลปวิชญ์ อังคาร 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ปัณณณัชษ์ อังคาร 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ อังคาร 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ อังคาร 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
นิชนันทน์ อังคาร 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
ธปณัฐ อังคาร 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล อังคาร 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา อังคาร 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน อังคาร 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมธนภัทร อังคาร 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา อังคาร 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา อังคาร 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา อังคาร 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธวิรา อังคาร 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ อังคาร 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
รัศมิ์ชญาณ์ อังคาร 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ปาณพสิฐ อังคาร 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
บุญพร อังคาร 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา อังคาร 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ อังคาร 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา อังคาร 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ อังคาร 24 นัน Nan หญิง ความสุข
ปัณณรัศม์ อังคาร 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ อังคาร 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ อังคาร 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
วาริฐฐิชา อังคาร 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วาริณญ์ปัด อังคาร 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วริณฐพัช อังคาร 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ชนัฐปภา อังคาร 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐาพิร์ณัท อังคาร 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
มนัสภรณ์ อังคาร 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ อังคาร 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา อังคาร 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ดนัยวัฒน์ อังคาร 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
ปัญญาวัฒน์ อังคาร 42 ปัน-ยา-วัด Pan Ya Wat ชาย ปัญญาที่เจริญ
นิรัชญา อังคาร 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
ภัสส์พิชชา อังคาร 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
พลปพัฒน์ อังคาร 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชวรุตม์ อังคาร 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช อังคาร 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ อังคาร 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา อังคาร 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญาภรณ์ อังคาร 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล อังคาร 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ อังคาร 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
ระพีพรหม อังคาร 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รสิตาพัชญ์ อังคาร 46 ระ-สิ-ตา-พัด Ra Si Ta Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม
รวีอินทร์ อังคาร 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ อังคาร 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ อังคาร 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ อังคาร 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวิรัชต์ อังคาร 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ อังคาร 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ อังคาร 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รเมศฐ์ อังคาร 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ อังคาร 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ อังคาร 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ อังคาร 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ อังคาร 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ อังคาร 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี อังคาร 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา อังคาร 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ อังคาร 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา อังคาร 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ อังคาร 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ อังคาร 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัชต์ อังคาร 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช อังคาร 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา อังคาร 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ อังคาร 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ อังคาร 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัสสร์ อังคาร 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร อังคาร 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร อังคาร 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส อังคาร 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รพีญา อังคาร 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา อังคาร 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา อังคาร 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ อังคาร 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ อังคาร 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ อังคาร 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รดาณัฐ อังคาร 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณิดาภัญ อังคาร 24 ระ-นิ-ดา-พัน Ra Ni Da Phan หญิง คำสวดที่น่ายินดีแล้ว
รณัฐดา อังคาร 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ อังคาร 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ อังคาร 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ อังคาร 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร อังคาร 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน อังคาร 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ อังคาร 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา อังคาร 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ อังคาร 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
เยี่ยมวุฒิ อังคาร 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ อังคาร 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา อังคาร 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธ์พรหม อังคาร 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต อังคาร 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน อังคาร 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ อังคาร 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ อังคาร 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยศริญชย์ อังคาร 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี อังคาร 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย อังคาร 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ อังคาร 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล อังคาร 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ อังคาร 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ อังคาร 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศธรา อังคาร 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศญ์ศรันย์ อังคาร 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส อังคาร 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร อังคาร 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ อังคาร 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ อังคาร 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ อังคาร 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร อังคาร 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ อังคาร 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา อังคาร 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ อังคาร 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต อังคาร 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา อังคาร 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
มิลิณรสา อังคาร 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
มิริญฐิภา อังคาร 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช อังคาร 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
ศศิร์ภัทรา อังคาร 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
อัฐยวิษฐ์ อังคาร 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ อังคาร 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ อังคาร 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ อังคาร 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ อังคาร 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ อังคาร 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญธนินทร์ อังคาร 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิชญวรัฏฐ์ อังคาร 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พิธวัชญ์ อังคาร 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภูวริช อังคาร 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
สิรินยาภรณ์ อังคาร 52 สิ-ริน-ยา-พร Si Rin Ya Phon หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้
วรเนตร อังคาร 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ภัทราสรณ์ อังคาร 36 พัด-ทรา-สอน Phat Thra Son หญิง ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
ธีรทัศน์ อังคาร 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร อังคาร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ณัฐญาภรณ์ อังคาร 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัสส์ยชญ์ อังคาร 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส อังคาร 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ อังคาร 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ฬเณศรา อังคาร 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัทรินภรณ์ อังคาร 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร อังคาร 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
เศรษฐบุตร อังคาร 36 เสด-ถะ-บุด Set Tha But ชาย บุตรที่ประเสริฐ
ไพรวัลย์ อังคาร 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
วุฒิศาสตร์ อังคาร 45 วุด-ทิ-สาด Wut Thi Sat ชาย ผู้มีความรู้ขั้นสูง
ศิริภัสสร อังคาร 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล อังคาร 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วีรินทร์ภัทร อังคาร 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ อังคาร 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
ชิณาริญ อังคาร 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
พิรัชชัย อังคาร 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
ลินนภัสร์ อังคาร 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ทษณภรรณ อังคาร 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ลภัชดนย์ อังคาร 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ณัฎฐพัฒน์ อังคาร 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร อังคาร 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
ศิษฏพัชร์ อังคาร 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
ฐิชาลดา อังคาร 24 ทิ-ชา-ละ-ดา Thi Cha La Da หญิง ผู้อยู่ในเชื้อสายที่มั่นคง
พลอยชลิดา อังคาร 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา อังคาร 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ทิพภาพัชร์ อังคาร 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
ณัชเรศ อังคาร 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
รัชยาวีญ์ อังคาร 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา อังคาร 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา อังคาร 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
ชณิชา อังคาร 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธัญญ์ธิชา อังคาร 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ภานิชา อังคาร 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
อาณดา อังคาร 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทรชดา อังคาร 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทปฤณ อังคาร 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา อังคาร 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ณัชชวัท อังคาร 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ปัญญรัช อังคาร 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน อังคาร 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ปัญชวัช อังคาร 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
ฐาปนันทณัฏฐ์ อังคาร 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
จิตติ์ติณณ์ อังคาร 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
พรินทร์ทิพย์ อังคาร 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ อังคาร 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
สุภิชญานันท์ อังคาร 44 สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน Su Phit Cha Ya Nan หญิง ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง
ศรีศิลป์ อังคาร 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ อังคาร 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา อังคาร 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ อังคาร 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
สิริวัฒน์ อังคาร 46 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย ผู้ที่เจริญสุดยอด
ธนวรันญ์ อังคาร 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ณพัชรวรรณ อังคาร 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ อังคาร 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร อังคาร 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
ณณัฏฐภัทร อังคาร 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณนัฐฐมน อังคาร 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ อังคาร 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธนันญ์ อังคาร 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณธวัลย์ อังคาร 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
ธัญพัฒน์ อังคาร 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
สุภาณิญา อังคาร 24 สุ-พา-นิ-ยา Su Pha Ni Ya หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชารัศม์ อังคาร 41 นิ-ชา-รัด Ni Cha Rat หญิง รัศมีของผู้มีความรู้