บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัญชัญ อังคาร 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
สุพรัตน์ อังคาร 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ อังคาร 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
พิชยาพัชร์ อังคาร 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
พรสวัสดิ์ อังคาร 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
พรรณวิไล อังคาร 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย อังคาร 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน อังคาร 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ อังคาร 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
รัฐชฏาพร อังคาร 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ฐิรญาภัทร์ อังคาร 41 ถิ-ระ-ยา-พัด Thi Ra Ya Phat หญิง มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
มัสยารัตน์ อังคาร 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
วรายุภัสร์ อังคาร 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
แพรวาวัลย์ อังคาร 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
เวหา อังคาร 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
ปณัฐฐิชา อังคาร 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เอวาริญทร์ อังคาร 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
บุปผาชาติ อังคาร 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
ปริณวัชญณ์ อังคาร 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
ธนาวุฒิ อังคาร 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พระสินธุ์ อังคาร 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ อังคาร 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
พิณนภา อังคาร 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ฉัตรทิชา อังคาร 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชลภัสสรณ์ อังคาร 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
เปรมศิณี อังคาร 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
ปภิณทิพย์ อังคาร 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
สุรียาณี อังคาร 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เมษ์ลาลิน อังคาร 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
อามีนะห์ อังคาร 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
เจริญอนันต์ อังคาร 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พิณญาดา อังคาร 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ชฎาวัลย์ อังคาร 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร อังคาร 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภรณ์มณี อังคาร 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา อังคาร 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สิปประศรัญย์ อังคาร 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
สรัญฐชัยย์ อังคาร 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย สะ-รัน-ทะ-ชัย
สิรินทร์ฐสอน อังคาร 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
ฉัฐฐสิรินทร์ อังคาร 65 ฉัด-ทะ-สิ-ริน Chat Tha Si Rin หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
สิรินฐณัฐฉ์ อังคาร 65 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
สิรินฐภัสสร์ อังคาร 65 สิ-ริน-ทะ-พัด Si Rin Tha Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
วรัชฏ์ธรินทร์ อังคาร 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ฐรินทร์รัศม์ อังคาร 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ปัณณ์ธณัฏฐ์ อังคาร 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ อังคาร 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ อังคาร 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
อัญพสิษฐ์ภาดา อังคาร 59 อัน-ยะ-พะ-สิด-พา-ดา An Ya Pha Sit Pha Da ชาย ชายที่ร่ำรวยที่สุด
พิฏฐาพัส อังคาร 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา อังคาร 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
อัปสรรัชย์ อังคาร 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ อังคาร 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
ณัฐฎพัชร์ อังคาร 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ศศิ อังคาร 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ซาลือมะห์ อังคาร 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี อังคาร 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา อังคาร 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
อรินท์พร อังคาร 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
ณัฐธ์ภัสส์ อังคาร 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ อังคาร 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
นูรอัยนี อังคาร 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ อังคาร 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ อังคาร 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
อรศิชา อังคาร 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
พันธ์ธวัช อังคาร 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
อธิษฐ์ธนัน อังคาร 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
ธัฐฐณพัชฏ์ อังคาร 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ อังคาร 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ อังคาร 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ อังคาร 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
วลัญช์ธภัทร อังคาร 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสปณิตฌ์ อังคาร 42 ตัด-ปะ-นิด Tat Pa Nit ชาย ผู้อยู่ในกรอบของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ อังคาร 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
พิชญ์ธรินทร์ญา อังคาร 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นัฎชฎาวรัฐ อังคาร 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา อังคาร 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ อังคาร 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ชณันวัชร์ อังคาร 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
ภิรมย์รัตน์ อังคาร 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
ฐานัฐพ์ อังคาร 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
พัสวีร์ อังคาร 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ อังคาร 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ อังคาร 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
ชยเศรษฐ์ อังคาร 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชญาธนุส อังคาร 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา อังคาร 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ศุภชานันท์ อังคาร 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
ชัชญาณิจฌ์ อังคาร 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วันนิวัฒน์ อังคาร 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ณัฏฐ์ฐพัตร อังคาร 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร อังคาร 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช อังคาร 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ทิพา อังคาร 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ชาฎา อังคาร 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ อังคาร 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
ปาลฐณัฏฐ์ อังคาร 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
จรรยาภัทร์ อังคาร 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
พัทธฐริญญ์ อังคาร 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่
วรรณาวนันท์ อังคาร 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
อัถชาณาษ อังคาร 24 อัด-ชา-นาด At Cha Nat หญิง -
ณัทฐเสฎฐ์ อังคาร 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
พัสสวรรณ อังคาร 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
วิรัฐยา อังคาร 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ติณาภา อังคาร 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
อภัสนันท์ อังคาร 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ฐณรินทร์ อังคาร 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
อริสราภรณ์ อังคาร 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
จีรดา อังคาร 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
เพชรชฎา อังคาร 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
ธนันพัชญ์ อังคาร 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
ศิรินทณรัตน์ อังคาร 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
ศิรินทวรัชฌ์ อังคาร 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา อังคาร 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร อังคาร 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ศรัณย์ยุพา อังคาร 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ชสรณ์ อังคาร 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ธนนริน อังคาร 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
มนัญฐณัฏฐ์ อังคาร 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ฐนิพา อังคาร 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฐชลัยย์ อังคาร 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ อังคาร 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
รชตภร อังคาร 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ทัศน์ศรัณย์ อังคาร 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ลินพิชญ์ อังคาร 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชนัตต์ อังคาร 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส อังคาร 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
บุรเศรษฐ์ อังคาร 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
ปฏิหาริย์ อังคาร 46 ปะ-ติ-หาน Pa Ti Han ชาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
ยศวัตน์ อังคาร 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
สุภะสิทธิ์ อังคาร 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สประสิทธ์ อังคาร 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ชณิฎา อังคาร 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
ลิลญ์รยา อังคาร 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา อังคาร 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
ณัญฐญาณัฐ อังคาร 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
จิณณ์รณิตา อังคาร 46 จิน-ระ-นิ-ตา Chin Ra Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
ณัชชาวีณ์ อังคาร 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
ธณัฎฐ์ภรณ์ อังคาร 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภรธิดา อังคาร 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
อนันตรเมศ อังคาร 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พีรมณฑ์ อังคาร 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
รือไชย อังคาร 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
สิฏฐิณิศา อังคาร 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
ณโรดม อังคาร 19 นะ-โร-ดม Na Ro Dom ชาย พระราชา(มาจาก นโรดม)
อรินธรณ์ อังคาร 41 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว
ธณัฐดา อังคาร 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
สุธิสา อังคาร 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัทภพ อังคาร 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัฐวัฒน์ อังคาร 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
ซูฟีย์ อังคาร 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จุลีรัตน์ อังคาร 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
จารวีย์ อังคาร 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ อังคาร 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
จันฐิมพร อังคาร 45 จัน-ถิ-มะ-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง พระจันทร์แสนประเสริฐ
ฐิรวรรณ อังคาร 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
ศุภรินทร์ อังคาร 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
อัจฉราวดี อังคาร 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
อัยญ์วารินทร์ อังคาร 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
อุราพร อังคาร 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย อังคาร 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
รุจีพัชร อังคาร 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
สุธีรวัฒน์ อังคาร 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รพินท์นิภา อังคาร 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
เพชราภรณ์ อังคาร 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ศิรารัตน์ อังคาร 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
ณัฏฐ์ชัยอมร อังคาร 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
สุภิวัฒน์ อังคาร 40 สุ-พิ-วัด Su Phi Wat ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญดีงาม
ปภัทรพร อังคาร 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
ณัฎฐ์พสิณ อังคาร 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ณัฎฐ์ภริณ อังคาร 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ภวัฒ อังคาร 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ อังคาร 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย อังคาร 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฎฐ์พศิณ อังคาร 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พัชรณัฎฐ์ อังคาร 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์รษา อังคาร 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ฤชา อังคาร 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฎฐ์ชพร อังคาร 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร อังคาร 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ปรียพรรณ อังคาร 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
ธานุชา อังคาร 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ อังคาร 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย อังคาร 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา อังคาร 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ปณดา อังคาร 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
ไอยเรศ อังคาร 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ อังคาร 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
พรภรดา อังคาร 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ธัญชนัท อังคาร 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
สุทธ์สินี อังคาร 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ อังคาร 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
พิณณ์นารา อังคาร 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิชดา อังคาร 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา อังคาร 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ อังคาร 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
ธชปาณ อังคาร 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
วิลาสิณี อังคาร 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ อังคาร 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ อังคาร 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ อังคาร 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ณณาลัลน์ อังคาร 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ราชิต อังคาร 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา อังคาร 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช อังคาร 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
สุรพันธ์ อังคาร 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
วรินณ์ธร อังคาร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย อังคาร 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา อังคาร 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
วาราดา อังคาร 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
จันตพัชญ์ อังคาร 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ อังคาร 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ อังคาร 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
ณัฐรภา อังคาร 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณห์ษณีย์ อังคาร 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี อังคาร 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ศิลป์ชัย อังคาร 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
ณัชฐานันท์ อังคาร 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
เฟาซีย์ อังคาร 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
นันทพนธ์ อังคาร 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
อัฑฒวินท์ อังคาร 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ศิริณภาวัล อังคาร 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
จินพันธ์ อังคาร 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
ปัญจทิพย์ อังคาร 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
ณุภัทรณีย์ อังคาร 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
จตุรณย์ อังคาร 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา อังคาร 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว อังคาร 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ศรัญญ์ภัทร อังคาร 42 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ธเนฐษ อังคาร 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
ณัชวลัญช์ อังคาร 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
ปราญปริญารัตน์ อังคาร 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา อังคาร 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
อัญญ์ญาริน อังคาร 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน อังคาร 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ อังคาร 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระวัชญ์ อังคาร 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา อังคาร 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช อังคาร 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปรียาภา อังคาร 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ อังคาร 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ณิชาดา อังคาร 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธนาภพ อังคาร 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ อังคาร 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ อังคาร 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
สมสิทธิ์ อังคาร 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
พิมลจิตร อังคาร 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต อังคาร 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ อังคาร 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ อังคาร 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้
ปันธณัฏฐ์ อังคาร 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
ภปณัช อังคาร 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
อริญชย์วิธน์ อังคาร 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
พรภวิทย์ อังคาร 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ธีระพรหม อังคาร 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
จันทร์ละบุญ อังคาร 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
พรพิสุทธิ์ อังคาร 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ อังคาร 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
ภูมิพรรดิ์ อังคาร 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ อังคาร 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
วิญญา อังคาร 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
สุศิษฎิ์ อังคาร 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย อังคาร 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ อังคาร 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย อังคาร 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช อังคาร 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีวัลลภ อังคาร 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย อังคาร 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
เบลเยี่ยม อังคาร 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ อังคาร 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
นภัสสิตานันท์ อังคาร 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
ณธภัท อังคาร 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
ภูวรา อังคาร 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม อังคาร 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ อังคาร 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
พภัสสรณ์ อังคาร 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ อังคาร 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
พรพชรวรรณ อังคาร 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
ประมวลศรี อังคาร 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมพิลา อังคาร 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
จำเริญทรัพย์ อังคาร 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
ทดาภา อังคาร 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ชวิดา อังคาร 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา อังคาร 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
เวชปรัญ อังคาร 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปารรุต อังคาร 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
ชิรชัย อังคาร 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
สิริญา อังคาร 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รัศมิ์ลภัส อังคาร 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
สุรนันท์ อังคาร 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
ไพวรรณ์ อังคาร 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพศัลย์ อังคาร 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ อังคาร 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ อังคาร 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
ศรัณย์พล อังคาร 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ อังคาร 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
พีระศิลป์ อังคาร 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
นิดารัตน์ อังคาร 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
อัญชลินทร์ อังคาร 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
สุมิตตา อังคาร 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
ชนพัฒน์ อังคาร 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง