บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พจน์พินีต์ 64 พด-พิ-นี Phot Phi Ni หญิง ผู้พูดจาเรียบร้อย
พจน์นภนต์ 51 พด-นะ-พน Phot Na Phon ชาย สุดขอบฟ้าที่บรรยาย
พจน์ชานน 41 พด-ชา-นน Phot Cha Non ชาย ผู้มีความรู้ทางการพูด
พงษธัช 24 พง-สะ-ทัด Phong Sa That ชาย ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
พงศ์อนนต์ 54 พง-อะ-นน Phong A Non ชาย ผู้มีเชื้อสายไม่สิ้นสุด
พงศ์สัณห์ 56 พง-สัน Phong San ชาย เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
พงศ์เมธพนธ์ 63 พง-เม-ทะ-พน Phong Me Tha Phon ชาย ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พงศ์พนิดา 45 พง-พะ-นิ-ดา Phong Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีตระกูล
พงศ์ทัพพ์ 56 พง-ทับ Phong Thap ชาย ผู้เป็นสมบัติของตระกูล
ผ่องพัชญา 36 ผ่อง-พัด-ชะ-ยา Phong Phat Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่ปราศจากมลทิน
ปุณณนิดา 24 ปุน-นะ-นิ-ดา Pun Na Ni Da หญิง ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีและเต็มเปี่ยม
ปุณณนัทธ์ 36 ปุน-นะ-นัด Pun Na Nat ชาย ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์
ปุณณ์ณพิชญ์ 54 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้เต็ม
ปุญญะพัชญ์ 42 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งภูมิความรู้ด้วยบุญ
ปุญญะ 15 ปุน-ยะ Pun Ya ชาย เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ปานฐปน 24 ปาน-ทะ-ปะ-นะ Pan Tha Pa Na ชาย ดุจดังกับสรรสร้าง
ปาณมณิภา 24 ปาน-มะ-นิ-พา Pan Ma Ni Pha หญิง ผู้มีชีวิตเป็นประกายดุจแก้ว
ปัณนิพิฐ 41 ปัน-นิ-พิด Pan Ni Phit หญิง ผู้ตั้งมั่นด้วยทรัพย์
ปัณณ์ฟ้า 36 ปัน-ฟ้า Pan Fa หญิง ผู้มีความรู้กว้างขวางดังท้องฟ้า, หนังสือแห่งฟ้า
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้
ปัณณ์พัฒน์ 54 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองทางหนังสือ
ปัณณพัชนันท์ 54 ปัน-นะ-พัด-ชะ-นัน Pan Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในกรอบความรู้
ปัณณ์นภัส 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง หนังสือแห่งสวรรค์
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ปัณฑสุดา 24 ปัน-สุ-ดา Pan Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีปัญญา
ปัณฑ์ธนัน 41 ปัน-ทะ-นัน Pan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
ปัฐน์มณีกานต์ 65 ปัด-มะ-นี-กาน Pat Ma Ni Kan หญิง ผู้น่ารักและมีค่าในการพูด
ปัญญาพัทธ์ 41 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันด้วยปัญญา
ปัญญาพัฏฏ์ 54 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาที่ไม่สิ้นสุด
ปัญญณัฏฐิ์ 54 ปัน-ยะ-นัด Pan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญายิ่ง
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ปัญจานันท์ 41 ปัน-จา-นัน Pan Cha Nan หญิง ความยินดี 5 ประการ, ความปิติ 5 ประการ
ปภูมิ 14 ปะ-พูม Pa Phum ชาย แผ่นดินกว้าง
ปภูธน 14 ปะ-พู-ทะ-นะ Pa Phu Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดินมากยิ่ง, ยิ่งกว่าราชา
ปภิฏฐ์ชญา 41 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันงดงามรุ่งเรือง
ปภาณภณ 15 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผู้พูดเก่งมาก
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์
ปภาชิตา 14 ปะ-พา-ชิ-ตา Pa Pha Chi Ta หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
ปพนสัณห์ 45 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย ผู้เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ปพนพัชนี 41 ปะ-พน-พัด-ชะ-นี Pa Phon Phat Cha Ni หญิง พัดอันบริสุทธิ์
ปพนธญา 24 ปะ-พน-ทะ-ยา Pa Phon Tha Ya หญิง ผู้มีโชคดีอันบริสุทธิ์
ปนุท 9 ปะ-นุด Pa Nut หญิง ผู้บรรเทา ผู้ระงับ
ปทิตญา 15 ปะ-ทิ-ตะ-ยา Pa Thi Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตภาชา 15 ปะ-ทิด-พา-ชา Pa Thit Pha Cha หญิง ผู้เกิดมามีรัศมีอันรุ่งเรืองยิ่ง
ปทาน 9 ปะ-ทาน Pa Than ชาย ผู้ให้
ปณัทภูมิ 24 ปะ-นัด-พูม Pa Nat Phum ชาย แผ่นดินที่ให้ชีวิต
พิชชาดา 19 พิด-ชา-ดา Phit Cha Da หญิง ผู้มีความรู้มาก
บุญณ์พัฒน์ 50 บุน-ยะ-พัด Bun Ya Phat ชาย ผู้มีความเจริญในผลบุญ
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
ภิชญาดา 14 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้แตกฉาน
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
มูฮัมหมัด 36 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
กิตติ์สุภัค 41 กิด-สุ-พัก Kit Su Phak หญิง ผู้งดงามที่มีชื่อเสียง
ปณิชา 14 ปะ-นิ-ชา Pa Ni Cha หญิง ผู้มีความปราดเปรื่อง
ทิติภา 14 ทิ-ติ-พา Thi Ti Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งชีวิต
ณฐิฌา 24 นะ-ถิ-ชา Na Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
แซนดี้ 24 แซน-ดี้ Saen Di หญิง ชื่อคนในภาษาอังกฤษ
กัญญ์นิษฐา 45 กัน-นิด-ถา Kan Nit Tha หญิง หญิงสาวผู้มีความสมบูรณ์
กาญจน์ณัฏฐา 54 กาน-นัด-ถา Kan Nat Tha หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดั่งทองคำ
พิชญ์ชญาดา 36 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิญาน์ 36 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
โศพิชญ์ชฎา 46 โส-พิด-ชะ-ดา So Phit Cha Da หญิง ชฎาที่มีค่ายิ่ง
ทองช้อน 24 ทอง-ช้อน Thong Chon ชาย ช้อนสีทอง
ธนะกิจ 24 ทะ-นะ-กิด Tha Na Kit ชาย ผู้ทำกิจการที่ก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ
พนาโชค 24 พะ-นา-โชก Pha Na Chok ชาย ป่าแห่งโชคลาภ
ภัคภาคิน 24 พัก-พา-คิน Phak Pha Khin ชาย ผู้มีโชคลาภ
พัฒนะ 24 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย ความเจริญ
ฮากีม 19 ฮา-กีม Ha Kim หญิง (อาหรับ) ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษา
ปณตธนัท 24 ปะ-นด-ทะ-นัด Pa Not Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ปฐมนพัต 36 ปะ-ถม-นะ-พัด Pa Thom Na Phat ชาย ผู้มีความริเริ่มเป็นที่หนึ่ง
ปชาญ 9 ปะ-ชาน Pa Chan ชาย ผู้ชำนาญยิ่ง
ปชญา 9 ปะ-ชา-ยา Pa Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
เบญจ 14 เบน-จะ Ben Cha หญิง ห้า
บุณญาณณัฏฐ์ 54 บุน-ยาน-นัด Bun Yan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รอบรู้เรื่องบุญ
บุญญ์โมกช์ 41 บุน-โมก Bun Mok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้หลุดพ้นด้วยบุญ
บัณฑุ์นิพิฐ 54 บัน-นิ-พิด Ban Ni Phit หญิง ช้างเผือกที่ตั้งใจมั่น
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิภัค 24 เน-ทิ-พัก Ne Thi Phak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีโชคลาภร่ำรวย
เนธิชญาน์ 36 เน-ทิ-ชะ-ยา Ne Thi Cha Ya หญิง ผู้ที่เกิดมามีความรอบรู้เป็นขุมทรัพย์
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
เนติภัทธ 24 เน-ติ-พัด Ne Ti Phat ชาย ผู้ประพฤติในประเพณี
เนกข์ 19 เนก Nek ชาย ลิ่ม, แท่ง
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นุชญาดา 15 นุด-ยา-ดา Nut Ya Da หญิง นักปราชญ์หญิงซึ่งเป็นน้อง, น้องนักปราชญ์หญิง
นิสิทธิ์ชน 45 นิ-สิด-ชน Ni Sit Chon ชาย ผู้ที่มีความสำเร็จนิรันดร์
นิษฐากานต์ 42 นิด-ถา-กาน Nit Tha Kan หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงอันเป็นที่รัก
นิษฐกนต์ 40 นิด-ทะ-กน Nit Tha Kon หญิง ผู้เป็นที่รักอันสมบูรณ์
นิพพิชชญะ 41 นิบ-พิด-ชะ-ยะ Nip Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้ในความรู้ที่ไม่มี
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
นิตณิชา 24 นิด-นิ-ชา Nit Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับการอบรมอย่างดี
นิชพัทนี 36 นิด-พัด-ทะ-นี Nit Phat Tha Ni หญิง ผู้ให้นิรันดร
นิชนิตา 24 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้เป็นหญิงนิรันดร์
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
นิชชภา 15 นิด-ชะ-พา Nit Cha Pha หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองที่เกิดมาบริสุทธิ์
นิชจกาน 24 นิด-จะ-กาน Nit Cha Kan หญิง การตัดที่จะเป็นของตนเอง, การตัดจะเป็นนิจนิรันดร์
นาถพิชชา 24 นาด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
นันธณัฏฐ์ 54 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ความสุขของนักปราชญ์
นันท์ภัคสุทธิ์ 59 นัน-พัก-คะ-สุด Nan Phak Kha Sut หญิง บริสุทธิ์แห่งโชคที่น่ายินดี
นันทน์อาจินต์ 63 นัน-ทะ-อา-จิน Nan Tha A Chin หญิง ผู้สั่งสมความยินดี
นันทน์พิชญ์ 56 นัน-ทะ-พิด Nan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
นันทน์พัฒนี 56 นัน-ทะ-พัด-ทะ-นี Nan Tha Phat Tha Ni หญิง ผู้เจริญด้วยความสุข
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
นันทน์ธภัค 42 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้มีโชคที่ทรงไว้ด้วยความน่ายินดี
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นันทน์คณุฒน์ 56 นัน-ทะ-คะ-นุด Nan Tha Kha Nut หญิง ผู้มีความสุขและประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
นันท์ณพิชญ์ 56 นัน-นะ-พิด Nan Na Phit หญิง ปราชญ์ผู้อยู่ในความสุข
นันทชามา 24 นัน-ทะ-ชา-มา Nan Tha Cha Ma หญิง ลูกสาวผู้มีความสุข
นันฐณัฐ 41 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย ปราชญผู้มีความยินดี
นัทธิ์ปภานัน 45 นัด-ปะ-พา-นัน Nat Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยงามอันแน่นอน
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
นัทธินันท์ 42 นัด-ทิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้มีความสุขผูกพัน
นัทธิ์ณิชชา 41 นัด-นิด-ชา Nat Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
นัทธ์พิชญา 42 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้ที่ผูกพัน
นัทธ์นุตตา 36 นัด-นุด-ตา Nat Nut Ta หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญอันเหนียวแน่น
นัทธ์ธนัน 41 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ผู้พัน
นัฐติกาญจน์ 51 นัด-ติ-กาน Nat Ti Kan หญิง ทองของผู้รอบรู้, สมบัติของนักปราชญ์
นัฐชนันท์ 44 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดที่เกิดความรู้
นัฏฐ์ปภาดา 42 นัด-ปะ-พา-ดา Nat Pa Pha Da หญิง นักปราชญ์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
นัญชภัค 24 นัน-ชะ-พัก Nan Cha Phak หญิง ผู้โชคดี(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรอบรู้
นัชชพงษ์ 36 นัด-ชะ-พง Nat Cha Phong ชาย เชื้อสายแห่งแม่น้ำ
นัชช์ฐิติ 42 นัด-ชะ-ทิ-ติ Nat Cha Thi Ti หญิง ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
ณปภัส 19 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้มีความสุขใส
กิติตศักดิ์ 41 กิ-ติด-สัก Ki Tit Sak ชาย คำสรรเสริญในอำนาจ
กนิฏฐกัณฑ์ 50 กะ-หนิด-ทะ-กัน Ka Nit Tha Kan หญิง ว่าด้วยเรื่องที่น้อยที่สุด
กัญณภัคค์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงที่มีปัญญาเป็นโชค
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญ์ณฐภัค 45 กัน-นะ-ถะ-พัก Kan Na Tha Phak ชาย โชคของนักปราชญ์หญิง
กัญสพัฒน์ 45 กัน-สะ-พัด Kan Sa Phat หญิง หญิงที่เจริญร่วมกัน
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัญญ์ชนิต 36 กัน-ชะ-นิด Kan Cha Nit หญิง หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
กัญญาณ์ภัคณ์ 51 กัน-ยา-พัก Kan Ya Phak หญิง หญิงที่มีปัญญาและความรู้แห่งโชค
โชติธนินท์ 41 โชด-ทะ-นิน Chot Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าแห่งความรุ่งเรืองในทรัพย์
ปุญชิดา 15 ปุน-ชิ-ดา Pun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
ปุญทิชา 15 ปุน-ทิ-ชา Pun Thi Cha หญิง ผู้มีบุญที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
บุญทิชา 15 บุน-ทิ-ชา Bun Thi Cha หญิง ผู้มีบุญที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
บุญชิดา 15 บุน-ชิ-ดา Bun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
พาภัท 15 พา-พัด Pha Phat หญิง ผู้นำพาความสิริมงคล
ภัทชนาถ 15 พัด-ชะ-นาด Phat Cha Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ทัชชจิญา 24 ทัด-ชะ-จิ-ยา That Cha Chi Ya หญิง ผู้ให้ความรู้อันยั่งยืน
เอกณัฏฐ์ 45 เอก-กะ-นัด Ek Ka Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง, ยอดนักปราชญ์
นภัทธิญา 24 นะ-พัด-ทิ-ยา Na Phat Thi Ya หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญาความรู้
นภธนัน 24 นบ-ทะ-นัน Nop Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ปานท้องฟ้า
นภณัฐ 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ปราชญ์แห่งฟ้า
นภเกตต์ 24 นบ-พะ-เกด Nop Pha Ket หญิง สถานที่บนท้องฟ้า หมายถึงสวรรค์หรือวิมาน
นพัตอนณ 36 นะ-พัด-อะ-นน Na Phat A Non ชาย ผู้ไม่มีหนี้ที่มีความคิดริเริ่ม
นพัตสุทธ์ 42 นะ-พัด-สุด Na Phat Sut หญิง ผู้ริเริ่มใหม่ด้วยความบริสุทธิ์
นพัฐกานต์ 45 นะ-พัด-ทะ-กาน Na Phat Tha Kan หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองอย่างมั่นคงอันเป็นที่รัก
นพัชนันต์ 45 นะ-พัด-ชะ-นัน Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มากด้วยกริยาดีเก้าประการ
นพเมธ 24 นบ-พะ-เมด Nop Pha Met ชาย นักปราชญ์คนใหม่
นพพิญช์ 40 นบ-พะ-พิด Nop Pha Phit หญิง ผู้เกิดเป็นนักปราชญ์ใหม่
นพนันทน์ 42 นบ-พะ-นัน Nop Pha Nan หญิง ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่
นพธนันท์ 41 นบ-ทะ-นัน Nop Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในทรัพย์ใหม่
นพณิช 24 นบ-พะ-นิด Nop Pha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้บริสุทธิ์คนใหม่
นพณัช 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้ใหม่
นนท์มทินา 36 นน-มะ-ทิ-นา Non Ma Thi Na หญิง ผู้น่ารักเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
นนทพน 24 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon ชาย ป่าอันน่ายินดี
นนท์ปัณณ์ 45 นน-ปัน Non Pan หญิง ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
นนท์นิมิต 41 นน-นิ-มิด Non Ni Mit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขดังใจคิด
นนท์นภางค์ 42 นน-นะ-พาง Non Na Phang หญิง ท้องฟ้าที่เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั่วไป
นนทนฌาภา 24 นน-ทะ-นะ-ชา-พา Non Tha Na Cha Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างในการพิจารณาความสุข
นนทน์ชณัฐ 45 นน-ทะ-ชะ-นัด Non Tha Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
นนท์ชนุตม์ 45 นน-ชะ-นุด Non Cha Nut หญิง ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป
นนท์ชนัน 36 นน-ชะ-นัน Non Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้กำเนิดความยินดี
นทธ์ธมนต์ 45 นด-ทะ-มน Not Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินแน่นอน
นณัฏฐ์ 41 นะ-นัด Na Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
นชชนก 15 นด-ชะ-นก Not Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดความรู้
นค 9 นะ-คะ Na Kha ชาย พระอาทิตย์, ภูเขา
ธีมาพงษ์ 40 ที-มา-พง Thi Ma Phong ชาย ตระกูลผู้มีปัญญา
ธีมากานต์ 36 ที-มา-กาน Thi Ma Kan หญิง ผู้น่ารักและมีปัญญา
ธีภพพัทธ์ 46 ที-พบ-พัด Thi Phop Phat ชาย ผู้ผูกติดความมีปัญญา
ธีธัชต 24 ทิ-ทัด-ชะ-ตะ Thi That Cha Ta ชาย ผู้เกิดมามีหลักชัยแห่งนักปราชญ์
ธิปธนัท 24 ทีบ-ทะ-นัน Thip Tha Nan ชาย หัวหน้าผู้ร่ำรวย, ผู้นำคนรวย
ธิติพิชญ์ 42 ทิ-ติ-พิด Thi Ti Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พากเพียร
ธิตินันทน์ 44 ทิ-ติ-นัน Thi Ti Nan หญิง ยินดีในความเพียร
ธิชาชา 14 ทิ-ชา-ชา Thi Cha Cha หญิง ผู้เกิดจากการเกิด, ผู้เกิดจากต้นชา
มิน 14 มิน Min ได้ทั้งชายและหญิง น้อยที่สุด
สุคณิฏฐา 40 สุ-คะ-นิด-ถา Su Kha Nit Tha หญิง ผู้ยืนหยัดได้ด้วยคณะที่ดี
สุจิณัฐตา 40 สุ-จิ-นัด-ตา Su Chi Nat Ta หญิง ผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมความดี
สุกัญญานัฐ 40 สุ-กัน-ยา-นัด Su Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ที่ดี
สุภัท 14 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้ประเสริฐ
พิชฌม์นิชา 45 พิด-ชะ-นิ-ชา Phit Cha Ni Cha หญิง ผู้ก่อเกิดปัญญา
นิพิชฌม์ชา 45 นิ-พิด-ชา Ni Phit Cha หญิง ผู้ก่อเกิดปัญญา
พสิษฐ์คเนศ 59 พะ-สิด-คะ-เนด Pha Sit Kha Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆที่ร่ำรวยที่สุด
ธนันพสิษฐ์ 59 ทะ-นัน-พะ-สิด Tha Nan Pha Sit ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุด
ฉัฐพสิษฐ์ 59 ฉัด-พะ-สิด Chat Pha Sit ชาย ผู้เป็นร่มเงาแห่งความร่ำรวย
สันติพงษ์ 46 สัน-ติ-พง San Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความสงบ
คณิชากาญจน์ 42 คะ-นิ-ชา-กาน Kha Ni Cha Kan หญิง ผู้มีทองอันบริสุทธิ์
กิ่งพิมพ์ 42 กิ่ง-พิม King Phim หญิง ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่เป็นแบบอย่าง
กัณฐ์ทิพา 42 กัน-ทิ-พา Kan Thi Pha หญิง วันของอวัยวะที่ต่อศีรษะกับตัว
กันตภัทพงษ์ 42 กัน-ตะ-พัด-พง Kan Ta Phat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการพอใจในความเจริญ
อัคค์ณัฐ 45 อัก-คะ-นัด Ak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
เอมิกา 19 เอ-มิ-กา E Mi Ka หญิง สตรีผู้มีความอ่อนหวาน
ชณณธัญ 24 ชน-นะ-ทัน Chon Na Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ที่รุ่งเรือง
ธามธนัท 24 ทาม-ทะ-นัด Tham Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยและมียศศักดิ์
ธามชนัต 24 ทาม-ชะ-นัด Tham Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ฝูงชนผู้มีเกียรติ
ธานุชา 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย น้องของกษัตริย์
ธานิษฐ์ 36 ทา-นิด Tha Nit หญิง ผู้ทรงความสำเร็จ, ผู้มีความสมบูรณ์
ธัมม์ณพิชญ์ 59 ทัม-นะ-พิด Tham Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงความดี
ธัมม์ชนุตต์ 50 ทัม-ชะ-นุด Tham Cha Nut หญิง ผู้สูงสุดด้วยความดี
ธัญอิฏฐา 41 ทัน-อิด-ถา Than It Tha หญิง ผู้น่ารักและมีโชค
ธัญศ์ชนก 36 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดโชค
ธัญภัส 24 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความมั่งมี
ธัญพิสิฏฐา 54 ทัน-พิ-สิด-ถา Than Phi Sit Tha หญิง ผู้มีโชคอันดีเลิศ, ผู้มีความร่ำรวยเป็นเลิศและมีโชค
ธัญนันทน์ 41 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง ผู้มีความยินดีที่มีโชค
ธัญญ์อนณ 41 ทัน-อะ-นน Than A Non หญิง ผู้ไม่มีหนี้ที่มังมี
ธัญญ์มัทนา 41 ทัน-มัด-ทะ-นา Than Mat Tha Na หญิง ผู้ทำลายความชั่วด้วยมงคล
ธัญญ์พิชชา 42 ทัน-พิด-ชา Than Phit Cha หญิง ผู้รอบรู้ดี, ผู้รุ่งเรืองทางความรู้
ธัญญ์พัทธ์ 51 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันโชคดี(มีโชคเสมอ)
ธัญญ์พสุ 41 ทัน-พะ-สุ Than Pha Su ชาย แผ่นดินแห่งโชคดี
ธัญญปัณณ์ 41 ทัน-ยะ-ปัน Than Ya Pan หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ธัญญ์ปภพ 36 ทัน-ปะ-พบ Than Pa Phop ชาย ผู้นำความมั่งมี
ธัญญ์นันทนา 46 ทัน-นัน-ทะ-นา Than Nan Tha Na หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนเป็นเลิศ
ธัญญนพัต 36 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มอันรุ่งเรือง
ธัญญ์นพัต 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีการเริ่มต้นที่รุ่งเรือง
ธัญญนนท์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ชาย ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ธัญญ์ธมนต์ 51 ทัน-ทะ-มน Than Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินที่มีโชค
ธัญญ์ธนิต 41 ทัน-ทะ-นิด Than Tha Nit หญิง ผู้มีเสียงอันโชคดี
ธัญญ์ธนันต์ 55 ทัน-ทะ-นัน Than Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพยและสมบัติมากมาย
ธัญญ์ธนัตถ์ 51 ทัน-ทะ-นัด Than Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีกำไรทรัพย์และมีโชคดี
ธัญญ์ฐพัฒน์ 63 ทัน-ทะ-พัด Than Tha Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองที่มีพื้นฐานอันโชคดี, ผู้รุ่งเรืองที่มีพื้นฐานอันร่ำรวย
ธัญญชนก 24 ทัน-ยะ-ชะ-นก Than Ya Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดโชค, ผู้กำเนิดสิ่งอันประเสริฐ
ธัญญ์กิตตน์ 50 ทัน-ยะ-กิด Than Ya Kit ชาย ผู้มีการแสดงอันดีเลิศ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำญที่เกิดโชค
ธัญกัญจน์ 41 ทัน-ยะ-กัน Than Ya Kan หญิง ทองแห่งมงคล
ธัชภูเบศ 24 ทัก-พู-เบด Thak Phu Bet ชาย ผู้เป็นเจ้าแห่งธงชัยของชีวิตอันยิ่งใหญ่
ธัชภูธี 24 ทัด-พู-รี That Phu Ri ชาย นักปราชญ์ของแผ่นดินอันเป็นหลักชัย
ธัชนัน 24 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขเป็นธงชัยของชีวิต
ธัชธัญญ์นันท์ 59 ทัด-ทัน-ยะ-นัน That Than Ya Nan หญิง ธง(หลักชัย)แห่งความเป็นมงคลและความสุข
ธัชญา 15 ทัด-ชะ-ยา That Cha Ya หญิง ธงของผู้รู้
กนิษฐพงษ์ 46 กะ-นิด-ถะ-พง Ka Nit Tha Phong ชาย น้องสุดท้องของเชื้อสาย
กนิษฐ์นุช 40 กะ-นิด-นุด Ka Nit Nut หญิง น้องหญิง
ธมิดา 15 ทะ-มิ-ดา Tha Mi Da หญิง ความดีมี่ไม่สามารถประมาณได้
ธมนญาน 24 ทม-นะ-ยาน Thom Na Yan หญิง ผู้มีความรอบรู้ในการกำจัดความหมองมัว
ธม 9 ทะ-มะ Tha Ma ชาย ยิ่งใหญ่
ธบดี 14 ทะ-บะ-ดี Tha Ba Di ชาย กษัตริย์ผู้ครอง
ธนิด 14 ทะ-นิด Tha Nit หญิง ผู้หนักแน่น, ผู้เปล่งเสียง
ธนากาศ 19 ทะ-นา-กาด Tha Na Kat ได้ทั้งชายและหญิง มีทรัพย์เท่าฟ้า
ธนัสสนันท์ 51 ทะ-นัด-สะ-นัน Tha Nat Sa Nan หญิง ความยินดีที่มีทรัพย์เข้าออก
ธนัสนันท์ 44 ทะ-นัด-สะ-นัน Tha Nat Sa Nan หญิง ความยินดีที่มีทรัพย์เป็นม้า
ธนันภณ 24 ทะ-นัน-พน Tha Nan Phon ชาย ผู้มีคำพูดจนร่ำรวย
ธนันท์นภัส 45 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธนัทปณต 24 ทะ-นัด-ปะ-นด Tha Nat Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่ร่ำรวย
ธนัทธาม 24 ทะ-นัด-ทาม Tha Nat Tham ชาย ผู้มีเกียรติและร่ำรวย
ธนัทธัญมน 36 ทะ-นัน-ทัน-ยะ-มน Tha Nan Than Ya Mon หญิง ผู้มีใจดียิ่งที่ร่ำรวย
ธนัทธนัญญา 36 ทะ-นัด-ทะ-นัน-ยา Tha Nat Tha Nan Ya หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์ที่ร่ำรวย
ธนัตถ์นพนันท์ 63 ถะ-นัด-นบ-พะ-นัน Tha Nat Nop Pha Nan ชาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ที่มีกำไรเป็นทรัพย์
ธนัตถ์ธนนันท์ 59 ถะ-นัด-ทะ-นะ-นัน Tha Nat Tha Na Nan ชาย ยินดีในทรัพย์ที่มีความสำเร็จ
ธนัญกนก 24 ทะ-นัน-กะ-หนก Tha Nan Ka Nok หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทองคำและทรัพย์สิน
ธนัชศิกานต์ 45 ทะ-นัด-สิ-กาน Tha Nat Si Kan หญิง ผู้เป็นที่รักที่ดีงามจากทรัพย์
ธนัชศักดิ์ 41 ทะ-นัด-สัก Tha Nat Sak ชาย ผู้มีอำนาจและร่ำรวย
ธนัชนันทนา 36 ทะ-นัด-นัน-ทะ-นา Tha Nat Nan Tha Na หญิง ผู้ร่ำรวยอันเป็นที่ชื่นชอบของคน
ธนัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ทิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้องมั่นในความรู้ที่มีทรัพย์
ธนะพิพัธน์ 55 ทะ-นะ-พิ-พัด Tha Na Phi Phat ชาย ผู้มีทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรืองยิ่ง
ธนอนันต์ 41 ทะ-นะ-อะ-นัน Tha Na A Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ไม่สิ้นสุด
ธนสิษฐ์ 42 ทะ-นะ-สิด Tha Na Sit ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
ธนศุภพิชค์ 45 ทะ-นะ-สุ-พะ-พิด Tha Na Su Pha Phit หญิง แผ่นดินดีงามที่มีความสุขมั่งคั่ง
ธนภาคิน 24 ทะ-นะ-พา-คิน Tha Na Pha Khin ชาย ผู้มีโชคและสมบัติ
ธนพัฒ 24 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์
ธนปพน 24 ทะ-นะ-ปะ-พน Tha Na Pa Phon ชาย ทรัพย์อันบริสุทธิ์
ธนนณัฏฐ์ 50 ทะ-นน-นัด Tha Non Nat ชาย มีทรัพย์เป็นความรู้
ธนธิติ 24 ทะ-นะ-ทิ-ติ Tha Na Thi Ti ชาย ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ธนธนัช 24 ทะ-นะ-ทะ-นัด Tha Na Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
ธนณัฏฐ์ 45 ทะ-นะ-นัด Tha Na Nat ชาย ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ธนญา 14 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ธนชานันท์ 36 ทะ-นะ-ชา-นัน Tha Na Cha Nan หญิง ความยินดีที่เกิดมามีทรัพย์
ธณานันต์ 36 ทะ-นา-นัด Tha Na Nat หญิง ผู้มีทรัพย์มากมาย
ธณัฎฐ์ 36 ทะ-นัด Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความรู้, ท่านผู้เป็นนักปราชญ์
ธณัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ถิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นความรู้ที่ให้ความรู้ของเธอ
ธณัช 15 ทะ-นัด Tha Nat ชาย เธอผู้ให้ความรู้
แทนธง 14 แทน-ทง Thaen Thong ชาย เสมือนขอบเขต, เสมือนจุดมุ่งหมายที่กำหนด
ทิพอภิญญ์ 41 ทิบ-อะ-พิน Thip A Phin หญิง ผู้รู้แจ้งในเรื่องของเทวดา
ทิพพ์อนังคณ์ 65 ทิบ-อะ-นัง Thip A Nang หญิง ผู้ไม่มัวหมองจากสวรรค์
ทิพปทิตา 24 ทิบ-ปะ-ทิ-ตา Thip Pa Thi Ta หญิง ผู้รุ่งเรืองแห่งสวรรค์
ทิพธามา 24 ทิบ-ทา-มา Thip Tha Ma หญิง ผู้มียศศักดิ์แห่งสวรรค์
ทิพดา 15 ทิบ-พะ-ดา Thip Pha Da หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าเปรียบดังปัญญา
ทิพกษมา 24 ทิ-พก-สะ-มา Thi Phok Sa Ma หญิง แผ่นดินสวรรค์
ทิฐณัฏฐ์ 50 ทิด-ทะ-นัด Thit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ในภพนี้
ทิชานก 14 ทิ-ชา-นก Thi Cha Nok หญิง นกที่เกิดมาสองครั้ง
ทัศน์ธมนันท์ 59 ทัด-ทะ-มะ-นัน That Tha Ma Nan หญิง ผู้มีความสุขดุจความงามแห่งดวงจันทร์
ทัพพ์ภคนันท์ 59 ทับ-พัก-คะ-นัน Thap Phak Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคและทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ปภพ 41 ทับ-ปะ-พบ Thap Pa Phop ชาย ผู้นำแห่งทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ปภต 36 ทับ-ปะ-พด Thap Pa Phot ชาย อาหารที่ยิ่งใหญ่ด้วยสมบัติ
ทัพพ์ธนพนธ์ 65 ทับ-ทะ-นะ-พน Thap Tha Na Phon ชาย ผู้รวบรวมทรัพย์เป็นทรัพย์สิน
ทัพพ์ธนนันท์ 63 ทับ-ทะ-นะ-นัน Thap Tha Na Nan ชาย ผู้ยินดีในทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ชนาญ 42 ทับ-ชะ-นาน Thap Cha Nan ชาย ผู้เชี่ยวชายในทรัพย์
ทัดทอง 15 ทัด-ทอง That Thong ชาย ผู้ประดับทอง,ผู้มีทองมาก
ทัชช 9 ทัด That ชาย ผู้ให้
ทองทัด 15 ทอง-ทัด Thong That ชาย ผู้ประดับทอง
ทศา 9 ทะ-สา Tha Sa หญิง ผู้กำหนดดวงชะตา
ททชน 9 ทด-ทะ-ชน Thot Tha Chon ชาย คนซึ่งเป็นผู้ให้
ทชาณิช 15 ทะ-ชา-นิด Tha Cha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความบริสุทธิ์
ทชาณัท 14 ทะ-ชา-นัด Tha Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ซึ่งความรู้