บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พชรรัชต์ 36 พะ-ชะ-ระ-รัด Pha Cha Ra Rat ชาย ผู้มีเงินและเพชร
พชรมณฑน์ 41 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง เครื่องประดับเพชร,ผู้ประดับอันมีคุณค่าดังเพชร
พชรภัทร 24 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย ผู้ประเสริฐดังเพชร
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
พจน์นภนต์ 51 พด-นะ-พน Phot Na Phon ชาย สุดขอบฟ้าที่บรรยาย
พงษ์พรหม 45 พง-พม Phong Phom ชาย ผู้ประเสริฐของตระกูล
พงษธัช 24 พง-สะ-ทัด Phong Sa That ชาย ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
พงษ์ธวัลย์ 60 พง-ทะ-วัน Phong Tha Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูล
พงศ์สัณห์ 56 พง-สัน Phong San ชาย เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
พงศ์สรรค์ 54 พง-สัน Phong San ชาย ผู้สร้างตระกูล
พงศ์สรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์ศรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์วรัชญ์ 55 พง-วะ-รัด Phong Wa Rat ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐของตระกูล
พงศ์วรงค์ 51 พง-วะ-รง Phong Wa Rong ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ยศ 41 พง-ยด Phong Yot ชาย ผู้มีเกียรติของตระกูล
พงศ์ทัพพ์ 56 พง-ทับ Phong Thap ชาย ผู้เป็นสมบัติของตระกูล
พงศ์คณภรณ์ 54 พง-คะ-นะ-พอน Phong Kha Na Phon ชาย เชื้อสายผู้ค้ำจุนดูแลหมู่คน
ปัณณวัจณ์ 46 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญเรื่องความรู้, ผู้บรรยายความรู้
ปัณณ์วรัชญ์ 54 ปัน-วะ-รัด Pan Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐในหนังสือ
ปัณณ์รัฐ 42 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ชาย รัฐแห่งความรู้
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้
ปัณณ์พัฒน์ 54 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองทางหนังสือ
ปัณณพัชนันท์ 54 ปัน-นะ-พัด-ชะ-นัน Pan Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในกรอบความรู้
ปัณณ์พัชญพร 55 ปัน-พัด-ชะ-ยะ-พอน Pan Phat Cha Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐในกรอบแห่งความรู้
ปัณณ์พลัช 45 ปัน-พะ-ลัด Pan Pha Lat ชาย ผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากความรู้
ปัณณ์นภัส 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง หนังสือแห่งสวรรค์
ปัณณธวัล 36 ปัน-นะ-ทะ-วัน Pan Na Tha Wan หญิง ผู้นวลงามด้วยความรู้, ผู้เป็นดุจหนังสืออันบริสุทธิ์
ปัณณ์ธวัช 41 ปัน-ทะ-วัด Pan Tha Wat ชาย ธงแห่งหนังสือหลักชัยแห่งความรู้
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ปัณณ์ฉัตร 41 ปัน-ฉัด Pan Chat หญิง ร่มเงาแห่งหนังสือ, ร่มเงาแห่งความรู้
ปัณณ์กฤษณ์ 45 ปัน-กริด Pan Krit ชาย หนังสือของพระกฤษณะ
ปัณฑ์ธนัน 41 ปัน-ทะ-นัน Pan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
ปัญญวร 24 ปัน-ยะ-วอน Pan Ya Won ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญญ์ชยธร 41 ปัน-ชะ-ยะ-ทอน Pan Cha Ya Thon หญิง ผู้ทรงชัยชนะด้วยปัญญา
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ปวันวรัชญ์ 46 ปะ-วัน-วะ-รัด Pa Wan Wa Rat หญิง ผู้มีควารู้อันประเสริฐและบริสุทธิ์
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปวรลักษณ์ 41 ปะ-วอน-ลัก Pa Won Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ปวรลภณ 24 ปะ-วอ-ระ-พน Pa Wo Ra Phon ชาย ผู้มีลาภอันประเสริฐยิ่ง
ปวรกมล 24 ปะ-วอน-กะ-มน Pa Won Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
ปรัตถ์ฐพัณณ์ 63 ปะ-รัด-พัน Pa Rat Phan หญิง ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
ปรรณพัชร์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง คุณค่าของหนังสือ, ปีกเพชร, คุณค่าของความรู้
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ปภพพร 23 ปะ-พบ-พอน Pa Phop Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐ
ปพัณณ์ลภัส 51 ปะ-พัน-ละ-พัด Pa Phan La Phat หญิง ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพนสัณห์ 45 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย ผู้เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ปพนรมัย 36 ปะ-พน-ระ-มัย Pa Phon Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และบริสุทธิ์
ปพนพรรณ 36 ปะ-พน-พัน Pa Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ปธัญฤภัค 24 ปะ-ทัน-รึ-พัก Pa Than Rue Phak หญิง มีโชคหรือโชคใหญ่
วฤณพร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีพรประเสริฐอันน่ายินดี
พรณรงค์ 36 พอน-นะ-รง Phon Na Rong ชาย ความปรารถนาแห่งการต่อสู้
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
บรรชัย 24 บัน-ชัย Ban Chai ชาย ผู้พบกับชัยชนะ
ภัทรณัฎฐ์ 42 พัด-ทะ-ระ-นัด Phat Tha Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
ภัควัฒน์ 36 พัก-คะ-วัด Phak Kha Wat ชาย ผู้เจริญในโชคลาภ
รัฐภรณ์ 36 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความมั่นคง
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
ปณตยล 24 ปะ-นด-ยน Pa Not Yon หญิง ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ปณตพล 24 ปะ-นด-พน Pa Not Phon ชาย ผู้มีกำลังอันอ่อนน้อม
ปณตธนัท 24 ปะ-นด-ทะ-นัด Pa Not Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ปฐมนพัต 36 ปะ-ถม-นะ-พัด Pa Thom Na Phat ชาย ผู้มีความริเริ่มเป็นที่หนึ่ง
บวรลภน 24 บะ-วอน-ละ-พน Ba Won La Phon ชาย ลาภอันล้ำเลิศ
บรรจธร 24 บัน-จะ-ทอน Ban Cha Thon หญิง ผู้เติม,ผู้ใส่
บงกชปวัน 24 บง-กด-ปะ-วัน Bong Kot Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นันธณัฏฐ์ 54 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ความสุขของนักปราชญ์
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี
นันทน์วรันธร 56 นัน-ทะ-วะ-รัน-ทอน Nan Tha Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐและความสุข
นันทน์วรัตถ์ 56 นัน-ทะ-วะ-รัด Nan Tha Wa Rat หญิง ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันทน์ลภณ 41 นัน-ทะ-ละ-พน Nan Tha La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ายินดี
นันทน์มนต์ธร 59 นัน-ทะ-มน-ทอน Nan Tha Mon Thon หญิง ผู้มีมนต์ขลังแห่งความสุข
นันทนธรณ์ 42 นัน-ทะ-นะ-ทอน Nan Tha Na Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี
นันทน์ธภัค 42 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้มีโชคที่ทรงไว้ด้วยความน่ายินดี
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นันทน์ณัฐพร 59 นัน-ทะ-นัด-พอน Nan Tha Nat Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
นันทน์ณฐพร 55 นัน-นัด-ทะ-พอน Nan Nat Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์ที่มีความสุข
นันฐณัฐ 41 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย ปราชญผู้มีความยินดี
นัธพัชร์ 40 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้ผูกพันที่มีคุณค่าดังเพชร
นัทธวัฒน์ 41 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
นัทธรัชต์ 36 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat หญิง ผู้มีเงินในความผูกพัน, ผู้เกี่ยวข้องกับเงิน
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
นัทธ์ธนัน 41 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ผู้พัน
นัทธ์ชลันทร 45 นัด-ชะ-รัน-ทอน Nat Cha Ran Thon หญิง เจ้าแห่งน้ำที่ผูกพัน,ยอดแห่งสายน้ำที่ผูกพัน
นัทณลัลน์ 45 นัด-นะ-ลัน Nat Na Lan หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้ดุจแม่น้ำ
นัดตวันน์ 42 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย รอบของดวงอาทิตย์
นัฐชนันท์ 44 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดที่เกิดความรู้
นัญชภัค 24 นัน-ชะ-พัก Nan Cha Phak หญิง ผู้โชคดี(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรอบรู้
นัชชพงษ์ 36 นัด-ชะ-พง Nat Cha Phong ชาย เชื้อสายแห่งแม่น้ำ
นัจกรจรัส 41 นัด-กอน-จะ-หรัด Nat Kon Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองทางฟ้อนรำ
นวัชภรณ์ 36 นะ-วัด-ชะ-พอน Na Wat Cha Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความเยาว์วัย
นววรัญชญ์ 44 นะ-วะ-วะ-รัน Na Wa Wa Ran หญิง ผู้มีความยินดีในสิ่งใหม่ๆ
นวลศรัณย์ 54 นวน-สะ-รัน Nuan Sa Ran หญิง ผู้ปกป้องความงามผุดผ่อง, ผู้เป็นที่พึ่งอันงามผุดผ่อง
นวลวรัญจน์ 55 นวน-วะ-รัน Nuan Wa Ran หญิง ผู้ยกย่องว่าประเสริญและนุ่มนวล
ณปภัส 19 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้มีความสุขใส
กัญณภัคค์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงที่มีปัญญาเป็นโชค
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญ์ณฐภัค 45 กัน-นะ-ถะ-พัก Kan Na Tha Phak ชาย โชคของนักปราชญ์หญิง
กัญสพัฒน์ 45 กัน-สะ-พัด Kan Sa Phat หญิง หญิงที่เจริญร่วมกัน
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ธนัชพรรณ 36 ทะ-นัด-พัน Tha Nat Phan หญิง เชื้อสายของผู้เกิดจากทรัพย์
นวภรรค 24 นะ-วะ-พัก Na Wa Phak หญิง โชคใหม่, รัศมีใหม่ที่ล้ำเลิศ
นวพรรณภัทร 42 นะ-วะ-พัน-นะ-พัด Na Wa Phan Na Phat หญิง ผู้มีความดีงามด้วยผิวพรรณใหม่
นวชลกร 24 นะ-วะ-ชน-ละ-กอน Na Wa Chon La Kon ชาย เมฆก้อนใหม่, มหาสมุทรแห่งใหม่
นวกฤช 15 นะ-วะ-กริด Na Wa Krit ชาย อาวุธใหม่
นลัทพรพัทธ์ 54 นะ-ลัด-ทะ-พอน-พัด Na Lat Tha Phon Phat หญิง ผู้ผูกพันธ์ความประเสริฐของดอกไม้, ผู้เกี่ยวเนื่องกับดอกไม้อันประเสริฐ
นลัทธรรม์ 42 นะ-ลัด-ทัน Na Lat Than หญิง ดอกไม้อันดีงาม
นลัทธมนต์ 42 นะ-ลัด-ทะ-มน Na Lat Tha Mon หญิง ดอกไม้ที่ไร้มลทิน
นลัทจรัล 36 นะ-ลัด-จะ-รัน Na Lat Cha Ran หญิง ผู้เที่ยวป่าดอกไม้
นลพร 23 นน-ละ-พอน Non La Phon หญิง ผู้ฉายแสงอันประเสริฐ
นลนันทน์ 40 นน-ละ-นัน Non La Nan หญิง ผู้เปล่งแสงแห่งความยินดี
นลณัฐรัตน์ 54 นน-นัด-ทะ-รัด Non Nat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีประกายความรอบรู้
นลชณัช 24 นน-ชะ-นัด Non Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้อันเจิดจ้า
นลกช 14 นะ-ละ-กด Na La Kot หญิง ดอกบัวที่เปล่งแสง
นฤภพ 15 นะ-รึ-พบ Na Rue Phop ชาย แผ่นดินผู้กล้า, แผ่นดินของวีรบุรุษ
นรัฐกรณ์ 41 นะ-รัด-ทะ-กอน Na Rat Tha Kon ชาย บุรุษผู้มีความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์แห่งรัฐ
นรัญตรัย 36 นะ-รัน-ตัย Na Ran Tai ชาย ผู้มีสามประการในความรู้เรื่องคน
นรัญญ์รัตน์ 55 นะ-รัน-รัด Na Ran Rat หญิง ดวงแก้วแห่งชนที่มีความรู้
นรัชต์พล 41 นะ-รัด-ชะ-พน Na Rat Cha Phon ชาย บุรุษผู้มีพลังในทรัพย์สินเงินทอง
นรวรัตถ์ 36 นอ-ระ-วะ-รัด No Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความมุ่งหมายอันประเสริฐกว่าผู้อื่น
นรรษฐมน 36 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้มีใจสำเร็จ, ผู้มีใจสมบูรณ์
นรพัชญ์ 36 นอ-ระ-พัด No Ra Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบของคน
นรณภัทร 24 นอ-ระ-นะ-พัด No Ra Na Phat หญิง คนที่เจริญ, คนที่ดีงาม
นรกฤต 14 นอ-ระ-กริด No Ra Krit ชาย ผู้สร้างคน
นรกร 14 นะ-ระ-กอน Na Ra Kon หญิง แสงแห่งคน, ผู้สร้างคน
นภัสศรัณย์ 54 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของสวรรค์
นภัสศรณ์ 42 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง ที่พึ่งแห่งฟ้า
นภัสลักษณ์ 46 นะ-พัด-สะ-ลัก Na Phat Sa Lak หญิง จดหมายจากสวรรค์
นภัสรัตน์ 42 นะ-พัด-สะ-รัด Na Phat Sa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งฟ้า
นภัสนรวร 36 นะ-พัด-สะ-นะ-ระ-วอน Na Phat Sa Na Ra Won หญิง ผู้ประเสริฐบนท้องฟ้า
นภัสนฏกร 36 นะ-พัด-สะ-นด-กอน Na Phat Sa Not Kon หญิง ผู้สร้างนักรำแห่งท้องฟ้า
นภัตสร 24 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญ, ผู้มีอาหารทิพย์จากฟ้า
นภัคลัลน์ 44 นะ-พัด-คะ-ลัน Na Phat Kha Lan หญิง สาวสวยบนฟ้าอันยิ่งใหญ่
นภธร 14 นบ-ทอน Nop Thon ชาย ผู้ธำรงสวรรค์, ผู้ชำนาญการภายใต้ท้องฟ้า
นภธนัน 24 นบ-ทะ-นัน Nop Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ปานท้องฟ้า
นภณัฐ 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ปราชญ์แห่งฟ้า
นภชนัตร 24 นบ-ชะ-นัด Nop Cha Nat หญิง ร่มฟ้า
นพัตศรณ์ 45 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง ผู้ให้พึ่งพิงที่มีความริเริ่ม
นพัตวนัส 42 นะ-พัด-วะ-นัด Na Phat Wa Nat หญิง ป่าใหม่
นพัตธนพรชัย 55 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน-ชัย Na Phat Tha Na Phon Chai ชาย ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐเป็นสมบัติที่มีขึ้นใหม่
นพัตธนพร 41 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน Na Phat Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์ใหม่อันประเสริฐ
นพัฐกรณ์ 45 นะ-พัด-ทะ-กอน Na Phat Tha Kon หญิง ผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรือง
นพัชนันต์ 45 นะ-พัด-ชะ-นัน Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มากด้วยกริยาดีเก้าประการ
นพัชกร 24 นะ-พัด-ชะ-กอน Na Phat Cha Kon หญิง ผู้เกิดใหม่ที่มีแสงสว่าง
นพลกร 24 นะ-พะ-ละ-กอน Na Pha La Kon ชาย ผู้มีพลังสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง
นพนันทน์ 42 นบ-พะ-นัน Nop Pha Nan หญิง ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่
นพนล 24 นบ-พะ-นน Nop Pha Non ชาย ผู้เปล่งแสงใหม่
นพธนันท์ 41 นบ-ทะ-นัน Nop Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในทรัพย์ใหม่
นพณัช 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้ใหม่
นพชัยสรร 42 นบ-พะ-ชัย-สัน Nop Pha Chai San ชาย การเลือกชัยชนะอันมีคุณค่า
นนทวรัตม์ 42 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความยินดี
นนท์วนัส 42 นน-วะ-นัด Non Wa Nat หญิง ป่าที่น่ายินดี
นนทยธรณ์ 41 นน-ทะ-ยะ-ทอน Non Tha Ya Thon หญิง ผู้ทรงความยินดี
นนท์มนพร 42 นน-มะ-นะ-พอน Non Ma Na Phon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
นนทพน 24 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon ชาย ป่าอันน่ายินดี
นนท์ปัณณ์ 45 นน-ปัน Non Pan หญิง ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
นนทน์ปวัน 42 นน-ทะ-ปะ-วัน Non Tha Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี
นนทน์ชลธร 41 นน-ทะ-ชน-ละ-ทอน Non Tha Chon La Thon ชาย ทะเลแห่งความยินดี
นนทน์ชณัฐ 45 นน-ทะ-ชะ-นัด Non Tha Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
นนท์ธวัล 40 นน-ทะ-วัน Non Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
นนท์ธวัฒน์ 51 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ทีมีผู้คนนับถือ
นนท์ธรณ์ 42 นน-ทอน Non Thon ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนในแผ่นดิน
นนท์ธนพร 41 นน-ทะ-นะ-พอน Non Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐที่น่ายินดี
นนท์ณภัทร์ 44 นน-นะ-พัด Non Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้และมีความพอใจ
นนท์ชลธร 36 นน-ชน-ละ-ทอน Non Chon La Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ(เมฆ)ที่ผู้คนชื่นชมทั่วไป
นนท์ชนัน 36 นน-ชะ-นัน Non Cha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้กำเนิดความยินดี
นทธ์ธมนต์ 45 นด-ทะ-มน Not Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินแน่นอน
นณัฏฐ์ 41 นะ-นัด Na Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
นชชนก 15 นด-ชะ-นก Not Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดความรู้
นค 9 นะ-คะ Na Kha ชาย พระอาทิตย์, ภูเขา
ดนลภัส 24 ดะ-ละ-พัด Da La Phat หญิง ผู้บันดาลให้เกิดลาภผล
พัฒน์ธนวงษ์ 59 พัด-ทะ-นะ-วง Phat Tha Na Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญในทรัพย์สมบัติ
กันตภัทพงษ์ 42 กัน-ตะ-พัด-พง Kan Ta Phat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการพอใจในความเจริญ
ธรรมลักษณ์ 46 ทัม-มะ-ลัก Tham Ma Lak หญิง ลักษณะของผู้มีธรรม
ชณณธัญ 24 ชน-นะ-ทัน Chon Na Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ที่รุ่งเรือง
ธันวนัทธ์ 42 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง กาลเวลาแห่งป่าอันโชคดี
ธันว์ธรณ์ 50 ทัน-ทอน Than Thon หญิง ผู้ทรงธนู
ธันย์วรนัน 54 ทัน-วอ-ระ-นัน Than Wo Ra Nan หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญว่ามีโชค
ธันย์วรงค์ 55 ทัน-วะ-รง Than Wa Rong ชาย ผู้มีปัญญาดีในการดูแล
ธันยรัชญ์ 44 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยภูมิความรู้เป็นสิริมงคลอุดมโชค
ธันย์รัชช์ 51 ทัน-รัด Than Rat ชาย ผู้มีสมบัติเป็นโชค
ธันย์ยศนนท์ 65 ทัน-ยด-สะ-นน Than Yot Sa Non ชาย ผู้ยินดีในเกียรติและโชค
ธันยยศ 36 ทัน-ยะ-ยด Than Ya Yot ชาย ผู้มีเกียรติและโชค
ธันยพัฒน์ 50 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญทางโชคลาภ
ธันย์พร 42 ทัน-นะ-พอน Than Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐและโชคดี
ธันย์ปวร 42 ทัน-ปะ-วอน Than Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐและมีโชค
ธันย์ธนนัณฑ์ 65 ทัน-ทะ-นะ-นัน Than Tha Na Nan หญิง ผู้มีไข่เป็นทรัพย์สมบัติอันเป็นโชค
ธัญศ์ชนก 36 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดโชค
ธัญวัสส์ 45 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ปีแห่งโชค, ฝนแห่งโชคดี
ธัญวรัชย์ 45 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐและโชคดี
ธัญวรัชญ์ 41 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐและโชคดี
ธัญลภน 24 ทัน-ละ-พน Than La Phon ชาย ผู้มีลาภและโชค, ผู้ได้รับโชค
ธัญรัญชน์ 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้มีความยินดีในโชค
ธัญรตน 24 ทัน-ระ-ตะ-นะ Than Ra Ta Na หญิง ผู้รุ่งเรืองทางโชค, ดวงแก้วแห่งโชค
ธัญยรัชต์ 42 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้มีสิริมงคลอุดมโชคในทรัพย์, ผู้มีโชคดีทางด้านการเงิน
ธัญยธรย์ 45 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นมงคล
ธัญภัส 24 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความมั่งมี
ธัญปวร 24 ทัน-ปะ-วอน Than Pa Won ชาย ผู้สูงส่งทางโชคดี
ธัญนันทน์ 41 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง ผู้มีความยินดีที่มีโชค
ธัญธมลวรรณ 46 ทัน-ทะ-มน-วัน Than Tha Mon Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณสวยงามเป็นเลิศ
ธัญธนภรณ์ 40 ทัน-ทะ-นะ-พอน Than Tha Na Phon หญิง ผู้รักษาทรัพย์ที่มีโชค
ธัญทภัสสร 36 ทัน-ทะ-พัด-สอน Than Tha Phat Son หญิง รัศมีแห่งโชค
ธัญญวรัศม์ 51 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐและดีงาม
ธัญญ์วรัศม์ 60 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความประเสริฐและโชคดี
ธัญญวรัชญ์ 45 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและมีโชค
ธัญญ์วรัชญ์ 54 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้รู้อันประเสริฐและโชคดี
ธัญญ์วรรณพร 56 ทัน-วัน-นะ-พอน Than Wan Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและมีโชค
ธัญญ์พัทธ์ 51 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันโชคดี(มีโชคเสมอ)
ธัญญปัณณ์ 41 ทัน-ยะ-ปัน Than Ya Pan หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ธัญญ์ปวัน 42 ทัน-ปะ-วัน Than Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ประเสริฐ
ธัญญ์ปภพ 36 ทัน-ปะ-พบ Than Pa Phop ชาย ผู้นำความมั่งมี
ธัญญ์นลัท 41 ทัน-นะ-รัด Than Na Rat หญิง ดอกไม้แห่งความโชคดี
ธัญญ์นรัญญ์ 55 ทัน-นะ-รัน Than Na Ran หญิง ผู้มีความรู้กว่าผู้อื่นที่มีโชค
ธัญญนพัต 36 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มอันรุ่งเรือง
ธัญญ์นพัต 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีการเริ่มต้นที่รุ่งเรือง
ธัญญนนท์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ชาย ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ธัญญธวัล 36 ทัน-ยะ-ทะ-วัน Than Ya Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์และมั่งมี
ธัญญ์ธวัล 45 ทัน-ทะ-วัน Than Tha Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์ที่มั่งมี
ธัญญ์ธมนต์ 51 ทัน-ทะ-มน Than Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินที่มีโชค
ธัญญ์ธนันต์ 55 ทัน-ทะ-นัน Than Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพยและสมบัติมากมาย
ธัญญ์ธนัตถ์ 51 ทัน-ทะ-นัด Than Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีกำไรทรัพย์และมีโชคดี
ธัญญ์ธนพร 46 ทัน-ทะ-นะ-พอน Than Tha Na Phon หญิง ผู้มั่งมีด้วยทรัพย์อันประเสริฐ
ธัญญ์ณฐพร 51 ทัน-นะ-ทะ-พอน Than Na Tha Phon หญิง ผู้รอบรู้อันประเสริฐด้วยทรัพย์
ธัญญ์ฐพัฒน์ 63 ทัน-ทะ-พัด Than Tha Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองที่มีพื้นฐานอันโชคดี, ผู้รุ่งเรืองที่มีพื้นฐานอันร่ำรวย
ธัญญชนก 24 ทัน-ยะ-ชะ-นก Than Ya Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดโชค, ผู้กำเนิดสิ่งอันประเสริฐ
ธัญญ์ฉัตร 41 ทัน-ยะ-ฉัด Than Ya Chat หญิง ร่มเงาแห่งความรุ่งเรือง
ธัญญ์กันย์ 52 ทัน-ยะ-กัน Than Ya Kan หญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง, หญิงสาวผู้โชคดี
ธัญชรักษ์ 36 ทัน-ชะ-รัก Than Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาที่เกิดมาดีเลิศ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำญที่เกิดโชค
ธัญกัญจน์ 41 ทัน-ยะ-กัน Than Ya Kan หญิง ทองแห่งมงคล
ธัญกรดล 24 ทัน-ยะ-กอน-ดน Than Ya Kon Don ชาย ผู้มีแสงแห่งความโชคดี
ธัชรัฏฐ์ 45 ทัด-ชะ-รัด That Cha Rat ชาย ธงแห่งแว่นแคว้น
ธัชยนันท์ 42 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในธงแห่งชัยชนะ
ธัชนัน 24 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขเป็นธงชัยของชีวิต
ธัชธัญญ์นันท์ 59 ทัด-ทัน-ยะ-นัน That Than Ya Nan หญิง ธง(หลักชัย)แห่งความเป็นมงคลและความสุข
ธัชตวันน์ 42 ทัด-ตะ-วัน That Ta Wan หญิง ธงแห่งอาทิตย์
ธวัลวรัตม์ 51 ทะ-วัน-วะ-รัด Tha Wan Wa Rat หญิง งามอย่างประเสริฐ
ธวัลรักษ์ 42 ทะ-วัน-รัก Tha Wan Rak หญิง ผู้รักษาความบริสุทธิ์
ธวัลธรณ์ 42 ทะ-วัน-ทอน Tha Wan Thon ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินอันบริสุทธิ์, ผู้ทรงความบริสุทธิ์
ธวัชนลชัย 41 ทะ-วัด-นน-ชัย Tha Wat Non Chai ชาย ธงที่เปล่งแสงแห่งชัยชนะ
ธฤตสธน 24 ทิด-สะ-ทน Thit Sa Thon ชาย ผู้มีทรัพย์อันมั่นคง
ธฤตธวัช 24 ทิด-ทะ-วัด Thit Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งความมั่นคง
ธรัณย์รัตน์ 59 ทะ-รัน-รัด Tha Ran Rat หญิง บ่อเกิดอันมีค่าดังดวงแก้ว
ธรัญนพัต 36 ทะ-รัน-นะ-พัด Tha Ran Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความรู้ใหม่ๆ
ธรัญนนท์ 36 ทะ-รัน-นน Tha Ran Non ชาย ผู้มีความยินดีในความรู้ที่ทรงไว้
ธรรศสรณ์ 44 ทัด-สอน That Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันกล้าหาญ
ธรรศมัย 36 ทัด-สะ-มัย That Sa Mai หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ธรรศภร 24 ทัด-สะ-พอน That Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธรรศพัทธ์ 45 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย ผู้ผูกพันความเชื่อมั่นในตนเอง
ธรรศพงศ์ 45 ทัด-สะ-พง That Sa Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความเชื่อมันในตัวเอง
ธรรศปวัน 36 ทัด-ปะ-วัน That Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่เชื่อมั่นในตนเอง
ธรรศณัฏฐ์ 55 ทัด-สะ-นัด That Sa Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ธรรศชวัลกร 42 ทัก-ชะ-วัน-กอน Thak Cha Wan Kon ชาย ผู้มีเชาว์และเชื่อมั่นตนเอง
ธรรศกฤต 24 ทัด-สะ-กริด That Sa Krit ชาย ผู้กระทำด้วยความมั่นใจ
ธรรมศรัณย์ 54 ทัม-สะ-รัน Tham Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของความดี
ธรรมวัชญ์ 42 ทัม-มะ-วัด Tham Ma Wat ชาย นักปราชญ์ผู้มีคุณธรรม
ธรรม์วัชญ์ 51 ทัน-วัด Than Wat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งความดี
ธรรมวรงค์ 42 ทัม-วะ-รง Tham Wa Rong ชาย ผู้มีส่วนประเสริฐที่สุดเป็นคุณความดี
ธรรม์ภัสร 42 ทัน-พัด Than Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความดีงาม
ธรรมปภร 24 ทัม-ปะ-พอน Tham Pa Phon หญิง ผู้เลี้ยงดูค้ำจุนด้วยความดีงาม
ธรรมปกร 24 ทัม-ปะ-กอน Tham Pa Kon ชาย ผู้สร้างคุณงามความดี
ธรรม์นลัท 42 ทัน-ทะ-ลัด Than Tha Lat หญิง ดอกไม้อันดีงาม
ธรรมธัญญ์ 42 ทัม-ทัน Tham Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีโชคดีด้วยคุณธรรม
ธรรม์ธวัช 42 ทัน-ทะ-วัด Than Tha Wat ชาย ธงแห่งความดีงาม
ธรรม์ทัพพ์ 56 ทัน-ทับ Than Thap ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันดีงาม
ธรรม์ญพร 42 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความรู้อันดีงาม
ธัญญ์จรัส 46 ทัน-จะ-หรัด Than Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองและมั่งมี
ปัณณ์ปกรณ์ 46 ปัน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย หนังสือสองเล่ม
ธรรนศรันย์ 54 ทัน-นะ-สะ-รัน Than Na Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งและรักษา
ธรภณ 14 ทะ-ระ-พน Tha Ra Phon ชาย ผู้ชอบกล่าวที่ทรงไว้
ธรนลัท 24 ทะ-ระ-นะ-ลัด Tha Ra Na Lat หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามดังดอกไม้
ธรธันญ์นันทน์ 63 ทะ-ระ-ทัน-นัน Tha Ra Than Nan หญิง ผู้มีความยินดีในโชคดีที่ทรงไว้
ธรดล 15 ทะ-ระ-ดน Tha Ra Don ชาย ผู้บันดาลแผ่นดิน
ธรณ์ศรัณย์ 59 ทะ-ระ-สะ-รัน Tha Ra Sa Ran ชาย ที่พึ่งพิงของแผ่นดิน
ธรณศร 24 ทะ-ระ-นะ-สอน Tha Ra Na Son หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่
ธรณ์ภัทรนันท์ 56 ทะ-ระ-พัด-ทะ-ระ-นัน Tha Ra Phat Tha Ra Nan หญิง ยินดีในความดีงาม(เจริญ)ของแผ่นดิน(โลก)
ธรณพัฒน์ 42 ทะ-ระ-พัด Tha Ra Phat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญและความรู้
ธรณ์พัฒน์ 51 ทะ-ระ-พัด Tha Ra Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองที่อยู่ในความทรงจำ
ธรณ์ธวัล 42 ทอน-ทะ-วัน Thon Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งแผ่นดิน,ผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ธรณ์ธมน 36 ทอน-ทะ-มน Thon Tha Mon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสวย
ธรณ์ธนัน 40 ทอน-ทะ-นัน Thon Tha Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ครอบครอง
ธรณ์ธนัท 36 ทอน-ทะ-นัด Thon Tha Nat ชาย ผู้ทรงความร่ำรวย
ธรณ์กัชชรส 42 ทะ-ระ-กัด-ชะ-รด Tha Ra Kat Cha Rot หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำอมฤต
ธมภร 14 ทะ-มะ-พอน Tha Ma Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความดีงาม
ธมนรัตย์ 42 ทะ-มน-รัด Tha Mon Rat หญิง ผู้กลางคืนสวยงาม
ธมนรัญชน์ 42 ทะ-มน-รัน Tha Mon Ran หญิง ยินดีในความสวย
ธมนภัทร 24 ทะ-มน-พัด Tha Mon Phat ชาย ผู้ประเสริฐและสวยงาม
ธมนธรณ์ 36 ทะ-มน-ทอน Tha Mon Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามไร้มลทิน
ธมนต์ภัทร 36 ทะ-มน-พัด Tha Mon Phat ชาย ความดีงามที่ผูกพันเธอ
ธมกฤต 14 ทะ-มะ-กริด Tha Ma Krit ชาย ผู้กระทำคุณความดี
ธม 9 ทะ-มะ Tha Ma ชาย ยิ่งใหญ่
ธภัทร 14 ทะ-พัด Tha Phat ชาย ท่านผู้เจริญ, ท่านผู้ดีงาม