บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตยภัสสร์ จันทร์ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร จันทร์ 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน จันทร์ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์ปวัน จันทร์ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตนชนก จันทร์ 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ จันทร์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัณธนัชฌ์ จันทร์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐศรัณย์ จันทร์ 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวงศ์ จันทร์ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฏฐ์ยมล จันทร์ 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธวัน จันทร์ 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัญชน์ศรันย์ จันทร์ 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ จันทร์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส จันทร์ 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย จันทร์ 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ปภัสร์ จันทร์ 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นวัช จันทร์ 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร จันทร์ 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัฌสร จันทร์ 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสกล จันทร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล จันทร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชภพ จันทร์ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชธนัท จันทร์ 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร จันทร์ 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน จันทร์ 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ จันทร์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ธนัท จันทร์ 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ จันทร์ 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญณัท จันทร์ 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชชวัสส์ จันทร์ 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสนันทน์ จันทร์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ปัญธนัชช์ จันทร์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ภฤศ จันทร์ 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
กฤษธนัฏฐ์ จันทร์ 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ณัณฐณัชช์ จันทร์ 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณภัทรรัชย์ จันทร์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด Na Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม
กฤตทวัฒ จันทร์ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
กัญปกรณ์ภัส จันทร์ 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัลย์ณภัค จันทร์ 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
พัชรปณัฏฐ์ จันทร์ 56 พัด-ชะ-ระ-ปะ-นัด Phat Cha Ra Pa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
ปลวัชร จันทร์ 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
ปัณณณัชษ์ จันทร์ 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ธปณัฐ จันทร์ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
นันท์ จันทร์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
รัฐณรงค์ จันทร์ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
ปัณณรัศม์ จันทร์ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ จันทร์ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ จันทร์ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
ปัณณพักตร์ จันทร์ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
มนัสภรณ์ จันทร์ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ดนัยวัฒน์ จันทร์ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
กวงชัย จันทร์ 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
พลปพัฒน์ จันทร์ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชลัช จันทร์ 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ จันทร์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชญชล จันทร์ 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รักษ์ศรัณย์ จันทร์ 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษ์วนันต์ จันทร์ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์ธนัน จันทร์ 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษณกัญญ์ จันทร์ 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รมย์ศรัณย์ จันทร์ 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ จันทร์ 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์รมณ จันทร์ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมณวัฒน์ จันทร์ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณรัชต์ จันทร์ 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช จันทร์ 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รภัสสร์ จันทร์ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร จันทร์ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รตพรรธน์ จันทร์ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ จันทร์ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ จันทร์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล จันทร์ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค จันทร์ 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รณภัฏ จันทร์ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ จันทร์ 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร จันทร์ 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน จันทร์ 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ จันทร์ 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตจ์ จันทร์ 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต จันทร์ 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
ยัญชนก จันทร์ 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยศรมัย จันทร์ 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศธกร จันทร์ 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยศญ์ศรันย์ จันทร์ 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส จันทร์ 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยลวลัญช์ จันทร์ 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร จันทร์ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ จันทร์ 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลปณต จันทร์ 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ปัณณ์วณัช จันทร์ 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
ฐปนณัณท์ จันทร์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
ธนัทภัทร จันทร์ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ภัสส์ยชญ์ จันทร์ 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
นัทกร จันทร์ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
กฤชภร จันทร์ 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
กันย์ณัฐ จันทร์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัญญ์ณภัค จันทร์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กัลยทัศน์ จันทร์ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กันยปัตน์ จันทร์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัณฑพัฒธ์ จันทร์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กัญสหพัฒน์ จันทร์ 50 กัน-สะ-หะ-พัด Kan Sa Ha Phat หญิง หญิงที่เจริญร่วมกัน
กัญพัชร์ จันทร์ 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญพงษ์ จันทร์ 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
กัญญนัทธ์ จันทร์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ทษณภรรณ จันทร์ 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ลภัชดนย์ จันทร์ 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ณัฎฐพัฒน์ จันทร์ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
กัญภัทร จันทร์ 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ภัทปฤณ จันทร์ 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ณัชชวัท จันทร์ 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ปัญญรัช จันทร์ 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน จันทร์ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ปัญชวัช จันทร์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัฏฐ์ฐณภัค จันทร์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
มรรษวรรณ จันทร์ 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
ธนวรันญ์ จันทร์ 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ณพัชรวรรณ จันทร์ 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ จันทร์ 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร จันทร์ 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
ณณัฏฐภัทร จันทร์ 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณนัฐฐมน จันทร์ 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ จันทร์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธนันญ์ จันทร์ 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณธวัลย์ จันทร์ 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
ธัญพัฒน์ จันทร์ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
ลภัสนันท์ จันทร์ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
ธนัญญวัจน์ จันทร์ 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
พงศ์ศรัณย์ จันทร์ 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พงษ์ศรัณย์ จันทร์ 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
นัทธ์ฐภัค จันทร์ 41 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้ผูกพันกับความมั่งมี
วรมันต์ จันทร์ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
สมสมัย จันทร์ 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
ชัชชกร จันทร์ 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
คชรัณย์ จันทร์ 36 คะ-ชะ-รัน Kha Cha Ran ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก
ศรัณย์ธณัท จันทร์ 51 สะ-รัน-ทะ-นัด Sa Ran Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กฤษณภัสร์ จันทร์ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ จันทร์ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
พรรษมนต์ จันทร์ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
นฤชล จันทร์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ศรัญญ์ภัทร จันทร์ 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
พัสส์ฐพร จันทร์ 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ธมนณัฏฐ จันทร์ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
รภัสสรณ์ จันทร์ 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน จันทร์ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข จันทร์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ลัษมณ จันทร์ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
วลัญช์รัตน์ จันทร์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ธรรมลักษ์ จันทร์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
ธรรพัฒน์ จันทร์ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน จันทร์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
วันทรัตน์ จันทร์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
วรรธนวรรธ จันทร์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ธณัฏฐ์ปณัย จันทร์ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท จันทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร จันทร์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล จันทร์ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
สรัญฐชัยย์ จันทร์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ลักษณวงค์ จันทร์ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
ลักษ์ จันทร์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรนับพัน จันทร์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ จันทร์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
สมลักษณ์ จันทร์ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
กฤชภัทร จันทร์ 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร จันทร์ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ จันทร์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
ณัฎฐพัชร จันทร์ 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ จันทร์ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ จันทร์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฐฎพัชร์ จันทร์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฐธ์ภัสส์ จันทร์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ จันทร์ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
พันธ์ธวัช จันทร์ 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
ตฤณกฤษ จันทร์ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
ธัฐฐณพัชฏ์ จันทร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ จันทร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
วลัญช์ธภัทร จันทร์ 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสชนัชจ์ จันทร์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ จันทร์ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
ณัฐวรัฐ จันทร์ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ภรกฤช จันทร์ 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ชณันวัชร์ จันทร์ 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
กันต์ฑกรณ์ จันทร์ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
ณัฏฐ์ฐพัตร จันทร์ 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร จันทร์ 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช จันทร์ 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ธกร จันทร์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ จันทร์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พัสสวรรณ จันทร์ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
ขนัษฐ์กมล จันทร์ 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
กฤศมณฑ์น์ จันทร์ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
พรพักตร์ จันทร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ธนันพัชญ์ จันทร์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
ณัฏฐ์ชสรณ์ จันทร์ 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
มนัญฐณัฏฐ์ จันทร์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
ณัฐชลัยย์ จันทร์ 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ จันทร์ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
รชตภร จันทร์ 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช จันทร์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร จันทร์ 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ทัศน์ศรัณย์ จันทร์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ภรภัค จันทร์ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
บัญชพักตร์ จันทร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ จันทร์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส จันทร์ 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
ยศวัตน์ จันทร์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
ศัตตบงกช จันทร์ 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
ธณัฎฐ์ภรณ์ จันทร์ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภณรัก จันทร์ 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
พัฒนพงศ์ จันทร์ 46 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ
กรชรัฐ จันทร์ 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ จันทร์ 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณัทภพ จันทร์ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัฐวัฒน์ จันทร์ 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
กัญญนก จันทร์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ณภรัก จันทร์ 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
วรรณรักษ์ จันทร์ 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
ปภัทรพร จันทร์ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
กัลยณัฎฐ์ จันทร์ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ จันทร์ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ จันทร์ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย จันทร์ 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
กัณญณัฎฐ์ จันทร์ 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ จันทร์ 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชพร จันทร์ 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร จันทร์ 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
พงษ์ปกรณ์ จันทร์ 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ธัญชนัท จันทร์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
วงทกร จันทร์ 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ชณัตพงศ์ จันทร์ 40 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
นฤทัย จันทร์ 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
จันตพัชญ์ จันทร์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ จันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
นันทพนธ์ จันทร์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ฐษวรรธก์ จันทร์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ณัชวลัญช์ จันทร์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กันตภัท จันทร์ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
ษรวรัช จันทร์ 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปันธณัฏฐ์ จันทร์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
รักษมล จันทร์ 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
ภปณัช จันทร์ 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
กรกรชต์ จันทร์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
กนกธรรม จันทร์ 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
สมัตพงษ์ จันทร์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
พงศ์ณพรรฐ์ จันทร์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
กัญภัสสร์ จันทร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
ณธภัท จันทร์ 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
พภัสสรณ์ จันทร์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
พรพชรวรรณ จันทร์ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
กังวล จันทร์ 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กัณวฤศ จันทร์ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
กันปรัญ จันทร์ 24 กัน-ปะ-รัน Kan Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องจิตใจ
ชัยพฤก จันทร์ 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
ศรัณย์พล จันทร์ 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
ชนพัฒน์ จันทร์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐภัท จันทร์ 24 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธนนน จันทร์ 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
สรัญทร จันทร์ 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
พัสนันต์ จันทร์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้มีอำนาจไม่รู้จบ
ณัฐช์ณฉัตร จันทร์ 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
นภัทรมนตร์ จันทร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
ณชัย จันทร์ 19 นะ-ชัย Na Chai ชาย ที่แห่งชัยชนะ
ณชพัฒน์ จันทร์ 36 นะ-ชะ-พัด Na Cha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
กมลวนันท์ จันทร์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan หญิง ใจที่มีความสุข
คณพัสญ์ จันทร์ 41 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat หญิง ผ้าของหมู่คณะ
นันท์พร จันทร์ 36 นัน-พอน Nan Phon หญิง ผู้มีความสุขความประเสริฐ
นภัสนันทร์ จันทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง
พยัคฆ์ จันทร์ 36 พะ-ยัก Pha Yak ชาย เสือ
ชวัศ จันทร์ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
ฐนวรรธน์ จันทร์ 46 ถะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีฐานะอันเจริญ
ธนัทกร จันทร์ 19 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ชาย มีทรัพย์
บรรณภัค จันทร์ 24 บัน-นะ-พัก Ban Na Phak หญิง มีโชคด้านหนังสือ
ลัลลนัฎ จันทร์ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ธนัชพันธ์ จันทร์ 45 ทะ-นัด-ชะ-พัน Tha Nat Cha Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์
นภัสรัณช์ จันทร์ 41 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์
กันต์ภวัต จันทร์ 36 กัน-พะ-วัด Kan Pha Wat ชาย ผู้เจริญและเป็นที่รัก
รชทศ จันทร์ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
ภภัสสร จันทร์ 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
วลัญช์รัช จันทร์ 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
ภัคค์พล จันทร์ 36 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย ผู้มีพลัง
นัทธกร จันทร์ 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
นภัทรวรัฏฐ์ จันทร์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
ยมลรัชต์ จันทร์ 41 ยะ-มน-รัด Ya Mon Rat หญิง ผู้อยู่คู่กับเงิน
ยมลธรณ์ จันทร์ 41 ยะ-มน-ทอน Ya Mon Thon หญิง แผ่นดินคู่ดวงใจ
ยนตธร จันทร์ 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยชญ์วรัตม์ จันทร์ 54 ยด-วะ-รัด Yot Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐที่ได้รับการบูชา
ยชญ์รักษ์ จันทร์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยงภวัต จันทร์ 24 ยง-พะ-วัด Yong Pha Wat ชาย ผู้เจริญงดงาม
มัณฑนพัฒน์ จันทร์ 51 มัน-ทะ-นะ-พัด Man Tha Na Phat ชาย ประดับตกแต่งด้วยความเจริญ
มนฤทัย จันทร์ 24 มน-รึ-ทัย Mon Rue Thai หญิง ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
มนภวัต จันทร์ 24 มน-พะ-วัด Mon Pha Wat ชาย ผู้เจริญทางใจ
มนพชร จันทร์ 24 มน-พะ-ชะ-ระ Mon Pha Cha Ra ชาย ใจเพชร
มนธนัท จันทร์ 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
มณฑ์วรัชญ์ จันทร์ 51 มน-วะ-รัด Mon Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐเป็นเครื่องประดับ
มณฑ์ฤทัย จันทร์ 36 มน-รึ-ทัย Mon Rue Thai หญิง เจ้าหัวใจที่สวยงาม
มณฑ์ภัสสร จันทร์ 45 มน-พัด-สอน Mon Phat Son หญิง ผู้ประดับความเรืองรอง
มณฑ์ชลัช จันทร์ 36 มน-ชะ-ลัด Mon Cha Lat ชาย ผู้ประดับด้วยดอกบัว
มญช์พลช จันทร์ 36 มน-พะ-ลัด Mon Pha Lat ชาย ผู้เกิดจากอำนาจที่งดงาม
มงคลหัสต์ จันทร์ 45 มง-คน-หัด Mong Khon Hat ชาย ผู้รู้จักทำความสุขความเจริญ
มงคลสรรค์ จันทร์ 45 มง-คน-สัน Mong Khon San ชาย ผู้รู้จักเลือกความสุขสวัสดี
มงคลวรรณ์ จันทร์ 45 มง-คน-วัน Mong Khon Wan ชาย ผู้มีผิวพรรณอันดีงาม