บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายนามชื่อมงคลล่าสุด 15 รายชื่อ Readmore >>
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ธนัชพันธ์ 45 ทะ-นัด-ชะ-พัน Tha Nat Cha Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์
ภูภูมิ 15 พู-พูม Phu Phum ชาย แผ่นดิน
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
คชาฆฤต 14 คะ-ชา-คะ-ริด Kha Cha Kha Rit ชาย แสงสว่างของช้างใหญ่
พงษ์พิชาญ 42 พง-พิ-ชาน Phong Phi Chan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ
เสฏฐสิทธิ์ 56 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐที่สุด
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan หญิง ลูกสาวที่มีความสุข
ปุณรดา 14 ปุน-ระ-ดา Pun Ra Da หญิง ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
นภัสรัณช์ 41 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
ภัทรอนันต์ 42 พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน Phat Tha Ra A Nan หญิง ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง -
นาคิน 19 นา-คิน Na Khin ชาย นาค, งู, ช้าง
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตรเดือนกันยายน ปี 2565 Readmore >>
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ลูก วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ สูญดิถี ปิตา มาตา ดาวเด่น ดาวดับ ผลรวมดาว ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ธุรกิจการงาน
94%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 02 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
85%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 03 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
0
มหาสูญ
0
ชนเสีย
4
ปลอด
116%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
108%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 05 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
113%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 06 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
106%
ธุรกิจการงาน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 07 กันยายน 2565 5
ธงชัย
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
124%
ทรัพย์สินการเงิน
89%
สุขภาพอุบัติเหตุ
3
2.29
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ธุรกิจการงาน
94%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
วันบอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
85%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
1.71
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
116%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.57
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
108%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
113%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 13 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
106%
ธุรกิจการงาน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 14 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
124%
ทรัพย์สินการเงิน
89%
สุขภาพอุบัติเหตุ
3
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ธุรกิจการงาน
94%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
85%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
116%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.86
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
มหาสูญ
0
ชนเสีย
4
ปลอด
108%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
113%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
90%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 20 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
106%
ธุรกิจการงาน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.43
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 21 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
124%
ทรัพย์สินการเงิน
89%
สุขภาพอุบัติเหตุ
3
2.86
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
110%
ธุรกิจการงาน
94%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
2.29
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
114%
สังคมบริวาร
85%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
116%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
108%
ทรัพย์สินการเงิน
92%
สุขภาพอุบัติเหตุ
4
3.43
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
116%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
88%
ความรักหุ้นส่วน
4
2.86
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 27 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
119%
ทรัพย์สินการเงิน
87%
สังคมบริวาร
3
3.43
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 28 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
123%
ชื่อเสียงความสำเร็จ
87%
สังคมบริวาร
4
2.43
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
113%
ธุรกิจการงาน
91%
สังคมบริวาร
4
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
117%
ทรัพย์สินการเงิน
93%
สังคมบริวาร
4
2.29
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
เลขเด็ดงวดประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2565 Readmore >>
เลขชุดปกติ : 27 72 24 42 29 92 74 47 79 97 49 94 61 16 68 86 63 36 18 81 13 31 83 38 35 53 30 03 85 58 80 08 50 05
เลขชุดปกติ(เรียงตามสถิติ) : 80 ออก 9 ครั้ง 68 ออก 9 ครั้ง 36 ออก 10 ครั้ง 16 ออก 10 ครั้ง 30 ออก 10 ครั้ง 74 ออก 10 ครั้ง 49 ออก 10 ครั้ง 08 ออก 11 ครั้ง 31 ออก 11 ครั้ง 13 ออก 11 ครั้ง 38 ออก 12 ครั้ง 63 ออก 12 ครั้ง 27 ออก 12 ครั้ง 42 ออก 12 ครั้ง 18 ออก 13 ครั้ง 35 ออก 14 ครั้ง 47 ออก 14 ครั้ง 92 ออก 14 ครั้ง 81 ออก 14 ครั้ง 29 ออก 15 ครั้ง 24 ออก 15 ครั้ง 58 ออก 15 ครั้ง 83 ออก 15 ครั้ง 85 ออก 15 ครั้ง 53 ออก 15 ครั้ง 72 ออก 16 ครั้ง 05 ออก 16 ครั้ง 86 ออก 16 ครั้ง 50 ออก 16 ครั้ง 79 ออก 16 ครั้ง 03 ออก 16 ครั้ง 61 ออก 16 ครั้ง 94 ออก 17 ครั้ง 97 ออก 18 ครั้ง
เลขชุดหวยเบิ้ล : 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
เลขชุดหวยเบิล(เรียงตามสถิติ) : 99 ออก 5 ครั้ง 00 ออก 11 ครั้ง 55 ออก 12 ครั้ง 44 ออก 13 ครั้ง 66 ออก 13 ครั้ง 33 ออก 14 ครั้ง 88 ออก 15 ครั้ง 22 ออก 18 ครั้ง 77 ออก 18 ครั้ง 11 ออก 20 ครั้ง